wp-content/uploads/2019/03
  Студентів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 15 травня 2014 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2014
  Педагогічного університету
wp-content/uploads/2019/02
  Додаток 1 вінницька область
wp-content/uploads/2019/01
  А. М. Підгорного " затверджую " Заступник директора з наукової роботи " " 20 р. Робоча програма
  Робоча програма навчальної дисципліни теоретична фонетика ступінь бакалавра Галузь знань 03 Гуманітарні науки
  Професійного самовизначення та планування кар’єри
wp-content/uploads/2019/02
  Полонійна академія у ченстохові (польща)
  Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2019/01
  Закон України «Про освіту»
wp-content/uploads/2019/02
  Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес з освітньої програми
wp-content/uploads/2019/01
  Захист відбудеться 26 лютого 2019 р о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 29. 051
  Педагогіка
wp-content/uploads/2019/02
  Запрошуємо вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції
  Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного навчального закладу
  Додаток до рішення Кілійської міської ради від року № програма
  Програма «Територіальна оборона»
  Кроки до особистого відродження Наповнення Святим Духом Сам Господь наказує нам: «Наповнюйтеся Духом» Ефес. 5,18
wp-content/uploads/2019/04
  Фахового вступного випробування
wp-content/uploads/2019/02/konfer_hnu
  Розвиток порівняльної професійної педагогіки
wp-content/uploads/2019/03
  Бондаренко Катерин
  Бондаренко Катерин
  З бірник тез наукових доповідей студентів. Том Природничі науки
  Формування соціально компетентної
wp-content/uploads/2019/02
  Полонійна академія у ченстохові (польща)
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни новітні музикознавчі концепції спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2019/07
  Просимо довести їх до відома керівників закладів загальної середньої освіти та вчителів
  Програма для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом мон україни від
wp-content/uploads/2019/04
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
wp-content/uploads/2019/09
  Завдання, зміст роботи Строки виконання
wp-content/uploads/2019/06
  Наказ №123 Про підсумки атестації педагогічних працівників закладів освіти Золочівської селищної ради у 2018/2019 навчальному році
wp-content/uploads/2019/04
  Фахового вступного випробування
  Програма реформування сектору юстиції "Нове правосуддя" (New Justice)
wp-content/uploads/2019/03
  Дисертація теорія і практика математичного розвитку дітей 3-6 років у системі дошкільної освіти
wp-content/uploads/2019/04
  Програма додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки"
  1. ( ) Виховання є предметом дослідження такої науки. Дидактики. Психології. Методики викладання навчальних дисциплін. Педагогіки. ( )
wp-content/uploads/2019/02
  Волошин сузанна василівна
wp-content/uploads/2019/01
  Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу збройних сил україни на 2019 навчальний рік
wp-content/uploads/2019/03
  Програма вступного випробування «вікова та педагогічна психологія» Освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»
wp-content/uploads/2019/02
  Алкоголізм
wp-content/uploads/2019/05
  На травень 2019 року
wp-content/uploads/2019/08
  Звіт директора Хорошівської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів Харківської районної ради Харківської області на загальношкільних батьківських зборах
wp-content/uploads/2019/01
  Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей прекрасне свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань
wp-content/uploads/2019/06
  Рішення Смолінської селищної ради від
wp-content/uploads/2019/05
  Програма комплексного державного екзамену з психології, педагогіки, фахових методик початкової освіти
wp-content/uploads/2019/02
  Ірина Боднарюк, учитель української мови та літератури
wp-content/uploads/2019/03
  Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки б ердянськ 2013
wp-content/uploads/2019/06
  Програма середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти
wp-content/uploads/2019/02
  Бєловецька ліна едуардівна
wp-content/uploads/2019/03
  Програма вступного випробування «Загальна педагогіка» освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»
wp-content/uploads/2019/07
  Від 01. 07. 2019 р. №1/11-5966 Біологія і екологія
  Рішення Бориславської міської ради від
wp-content/uploads/2019/09
  Рішення міської ради від
wp-content/uploads/2019/03
  Нтів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 14 травня 2015 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2015
  Звіт про роботу над навчально-методичною темою: Використання передових комп’ютерних технологій на уроках математики та інформатики як умова розвитку інформаційно-технологічної компетентності учнів Визначаю проблему
wp-content/uploads/2019/04
  “основи суспільної географії”
wp-content/uploads/2019/02
  Укладач: Трейгер Віталій Ісаакович – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради. Рецензенти
wp-content/uploads/2019/05
  Формування професійних компетентностей студентів шляхом використання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань постановка проблеми
wp-content/uploads/2019/02
  Схваленозатверджен о
wp-content/uploads/2019/01
  Посібник присвячений розгляду інформаційно-комунікативних технологій у початковій школі; питанню впровадження їх у навчально-виховний процес
wp-content/uploads/2019/03
  Комунікаційні
wp-content/uploads/2019/08
  Конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
wp-content/uploads/2019/03
  Програма державного екзамену «інформатика та методика навчання інформатики» для студентів
wp-content/uploads/2019/01
  Робоча програма навчальної дисципліни практична фонетика англійської мови ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2019/07
  Від 01. 07. 2019 р. №1/11-5966 Географія
wp-content/uploads/2019/02
  Положення про атестацію педагогічних працівників», Положення про методичну роботу, згідно річного плану роботи навчального закладу, наказу по ліцею «Про організацію методичної роботи»
wp-content/uploads/2019/09
  Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2019-2020 навчальному році
wp-content/uploads/2019/02
  Програми курсу за вибором «Робототехніка» для учнів 8-9 класів
wp-content/uploads/2019/01
  Вікова психологія М
wp-content/uploads/2019/03
  Том Педагогічні науки Бердянськ
wp-content/uploads/2019/01
  Співпраця вчителя та асистента вчителя
wp-content/uploads/2019/06
  Пояснювальна записка вступ Запропонована навчальна програма з географії розроблена на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Постанова Кабінету Міністрів України
wp-content/uploads/2019/03
  Тів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012
  «Використання нетрадиційних форм уроку для формування ключових компетентностей учнів»
wp-content/uploads/2019/05
  «Підтримуємо обдарованість»
wp-content/uploads/2019/01
  Рішення 22 грудня 2018 року №40/5 Про затвердження Програми «Обдаровані діти» на 2019рік
wp-content/uploads/2019/06
  Лучковський А.І. «Система роботи з обдарованими учнями»
wp-content/uploads/2019/01
  Професійний розвиток молодих педагогів в умовах дошкільного навчального закладу
wp-content/uploads/2019/05
  Магістр освіти. (Музичне мистецтво). Викладач хорового диригування, вокалу, фортепіано, баяна, акордеона, бандури, скрипки. Львів 2017 р. Розроблено робочою групою спеціальності 014 – Середня освіта (музичне мистецтво) у складі
wp-content/uploads/2019/06
  Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2018/2019 навчальному році Одеса
wp-content/uploads/2019/08
  Закладів загальної середньої освіти району
wp-content/uploads/2019/04
  Програма навчальної дисципліни історія педагогіки галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
wp-content/uploads/2019/05
  Шляхи підприємницької діяльності на ринку фізичної культури і спорту
  Педагогічна підтримка лінгвістично обдарованих учнів у сша
wp-content/uploads/2019/03
  Програма вступного випробування «Теорія та історія педагогіки» освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»
wp-content/uploads/2019/05
  Уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
wp-content/uploads/2019/08
  Уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
wp-content/uploads/2019/04
  Міністерство культури і туризму України
  Міністерство культури і туризму України
wp-content/uploads/2019/05
  Програма всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
wp-content/uploads/2019/03
  Відповідність освітньої реформи зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію та захисту прав людини
wp-content/uploads/2019/02
  Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади іноземних громадян -150 осіб
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогічна практика з теорії музики спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2019/07
  Від 01. 07. 2019 р. №1/11-5966 Трудове навчання (технології). Креслення
wp-content/uploads/2019/04
  Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
wp-content/uploads/2019/03
  Рішення Vсесії міської ради vii скликання від 30 березня 2017 р. № -5/2017 стратегія розвитку громади сторожинецької міської ради сторожинецького району чернівецької області на період 2017 2020 роки
wp-content/uploads/2019/09
  Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас»
wp-content/uploads/2019/05
  «Педагогічний Еверест». Сучасні підходи до організації роботи з обдарованими учнями «Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина – неповторна»
wp-content/uploads/2019/04
  Рішення міської ради від
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальностІ " екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування "
wp-content/uploads/2019/02
  «Розвиток емоційного інтелекту дітей молодшого шкільного віку»
wp-content/uploads/2019/04
  Екзаменаційні питання для бакалаврів
wp-content/uploads/2019/05
  Інновації сучасної освіти для здійснення самоактуалізованості студентів майбутніх фахівців
wp-content/uploads/2019/08
  Психологія: теорія і практика. Випуск 1 (3)ʼ 2019 24
wp-content/uploads/2019/04
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
  А. А. Тулянцев Дніпро-2016 Змістовний модуль драматургія класичних жанрів тема 1 драматургія опери
wp-content/uploads/2019/03
  Том Педагогічні науки Бердянськ
wp-content/uploads/2019/02
  Бортнікова олена володимирівна
wp-content/uploads/2019/04
  Програма фахового вступного випробування освітній рівень «Магістр» Галузь знань 01Освіта / Педагогіка
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Розгорнутий план лекцій навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізації «Фортепіано, орган»
  Фахового вступного випробування
  Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична і теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття
wp-content/uploads/2019/07
  Програма фахового вступного випробування «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів»
wp-content/uploads/2019/05
  Цяо чжи удк
wp-content/uploads/2019/06
  Урок Бог створив червня -5 липня Урок 2
wp-content/uploads/2019/03
  В бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 19 травня 2016 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2016
wp-content/uploads/2019/04
  Дніпро 2016 Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Виконавський аналіз музичних творів»
  Робоча програма навчальної дисципліни народна музична творчість рівень вищої освіти перший
wp-content/uploads/2019/02
  Кафедра української мови і літератури
wp-content/uploads/2019/04
  Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти { Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки №489 ( z0791-06 ) від
wp-content/uploads/2019/10
  Основи дефектології та логопедії тексти лекцій Для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»
wp-content/uploads/2019/05
  Програма комплексного державного іспиту
wp-content/uploads/2019/11
  Сучасні технології навчання: проблеми, досвід застосування Викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки – Панасюк О. В
wp-content/uploads/2019/09
  Договір оренди приміщення будинку з земельною ділянкою
  Формування учня нової школи шляхом розвитку творчих та інтелектуальних здібностей на уроках математики і в позаурочний час
wp-content/uploads/2019/11
  Методичні рекомендації вчителям Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності
wp-content/uploads/2019/12
  Програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму
wp-content/uploads/2019/11
  Силабус курсу «Популяційна екологія»
wp-content/uploads/2019/04
  Виховна година Вчимося толерантному спілкуванню
wp-content/uploads/2019/06
  Конкурсного відбору студентів зво для зарахування на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на
wp-content/uploads/2019/07
  Програма вступного екзамену з фаху для аспірантів за спеціальністю 034 «Культурологія»
wp-content/uploads/2019/05
  Бакалавр освіти. Вчитель музичного мистецтва, музичний керівник. Львів 2017 р. Розроблено робочою групою спеціальності 014 – Середня освіта спеціалізація 014. 13 музичне мистецтво у складі
wp-content/uploads/2019/06
  Жовтоводської міської ради рішенн я
wp-content/uploads/2019/12
  Рішення №367 від 20 грудня 2019 року Програма розвитку культури Смолінської об’єднаної територіальної громади
wp-content/uploads/2019/11
  Програма комплексного державного екзамену
wp-content/uploads/2019/05
  Передмова розроблено робочою групою Вищого навчального комунального закладу «Білгород-Дністровське педагогічне училище»
wp-content/uploads/2019/07
  Навчально-методичні видання
wp-content/uploads/2019/09
  Реалізація принципу індивідуального підходу в навчально-виховному процесі
wp-content/uploads/2019/08
  «Щаслива родина – успішна країна» до 2022 року за 2018 рік Назва програми
  1. Тимчасовий стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – магістр. Галузь знань – 01 Освіта, спеціальність – 014 Середня освіта, Предметна спеціалізація 014. 11 Середня освіта
wp-content/uploads/2019/03
  Виховання білінгвальної культури у майбутніх учителів іноземної мови: теорія і практика
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2019/12
  Установчими зборами засновників громадської організації
wp-content/uploads/2019/07
  Програма вступного екзамену з фаху для аспірантів за спеціальністю
wp-content/uploads/2019/11
  Силабус курсу «психологія» 2019-2020 навчального року
wp-content/uploads/2019/12
  Матеріали іv регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дискурсу в теоретичній та прикладній лінгвістиці»
wp-content/uploads/2019/04
  Виготовлення лепбуку «Книга твій друг і порадник»
wp-content/uploads/2019/11
  Грушівська зош і-іі ступенів Первомайської районної ради Сучасні інноваційні технології в освітньому процесі Нової української школи Методичний бюлетень
wp-content/uploads/2019/03
  Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. Том Гуманітарні науки. Бердянськ : бдпу, 2015. 290 с
wp-content/uploads/2019/05
  029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
wp-content/uploads/2019/09
  Золоті сторінки далеких епох
wp-content/uploads/2019/07
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія ґeндеру
wp-content/uploads/2019/10
  Конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
wp-content/uploads/2019/06
  Програма навчальної дисципліни усна історія
wp-content/uploads/2019/07
  Від 01. 07. 2019 р. №1/11-5966 Громадянська освіта
wp-content/uploads/2019/06
  Програма вступного випробування «Географія та методика її навчання» ос магістр на основі ос «бакалавр»
wp-content/uploads/2019/08
  1. Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр. Галузь знань – 01 Освіта, спеціальність – 014 Середня освіта, Предметна спеціалізація 014. 11 Середня освіта
wp-content/uploads/2019/02
  Загальна частина
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни музична педагогіка вищої школи спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2019/03
  З бірник тез наукових доповідей студентів. Том Педагогічні науки
wp-content/uploads/2019/10
  Миколаїв – 2019 зміст вступ i. Види практик
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни історія та культура україни рівень вищої освіти перший
wp-content/uploads/2019/11
  Положення про оцінювання знань слухачів (курсантів, студентів) академії внутрішніх військ мвс україни
wp-content/uploads/2019/08
  Звіт директора Краснокутської зош і-ііі ступенів №2 про свою діяльність на посаді у 2018/2019 навчальному році Шановні присутні! Відповідно до
wp-content/uploads/2019/04
  Анотація навчальної дисципліни сучасні форми організації групи продовженого дня
  Програма навчальної дисципліни основи гуманной педагогіки Рівень вищої освіти Перший
wp-content/uploads/2019/03
  Кікіна наталія михайлівна
wp-content/uploads/2019/11
  На грудень 2019 року
wp-content/uploads/2019/05
  Фізична культура і спорт в системі формування особистості студентської молоді
wp-content/uploads/2019/09
  Тетяна Борисівна Партико
wp-content/uploads/2019/07
  Від 01. 07. 2019 р. №1/11-5966 Іноземні мови
wp-content/uploads/2019/03
  Дошкільного навчального закладу
wp-content/uploads/2019/11
  Лекція № Становлення та розвиток управління в галузі освіти
wp-content/uploads/2019/06
  Уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
wp-content/uploads/2019/04
  Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія педагогіки» Розвиток суспільства і зміни у
wp-content/uploads/2019/01
  Програма організації педагогічної практики підготовки
wp-content/uploads/2019/07
  Рішенням Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області «15» листопада 2017 року №02
wp-content/uploads/2019/04
  Розділ введення у загальну і музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
wp-content/uploads/2019/01
  Програма практики Спеціальність 231 Соціальна робота
wp-content/uploads/2019/05
  Інформаційне повідомлення
wp-content/uploads/2019/11
  Лекція Проблеми якості та управління нею на сучасному етапі розвитку суспільства Якість товарів і послуг: історичний аспект
wp-content/uploads/2019/06
  «Струмочок» Чаплинської селищної ради Херсонської області
wp-content/uploads/2019/04
  Кодекс честі і служіння вчителя створений на основі: а Болонської декларації; б «Маніфесту Гуманної Педагогіки»
wp-content/uploads/2019/11
  Силабус курсу психологічна служба 2019-2020 навчальний рік
  Силабус курсу «Методика викладання фахових хімічних дисциплін» 2019–2020 н р
wp-content/uploads/2019/03
  Рішення міської ради статут комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр м. Борислава у новій редакції м. Борислав Загальна частина
wp-content/uploads/2019/11
  Б 24 Рецензенти
wp-content/uploads/2019/05
  «Розвиток гармонійної особистості викладачами предметів загальноосвітньої підготовки» Масленнікова Т. К
wp-content/uploads/2019/02
  Зумій запалити іскорку
wp-content/uploads/2019/03
  Дентів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 15 травня 2014 року Том Природничі науки Бердянськ 2014
wp-content/uploads/2019/04
  Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів
wp-content/uploads/2019/10
  Перспективний план розвитку спеціалізованої школи і-ііі ступенів
wp-content/uploads/2019/12
  Анотація навчальної дисципліни основи міжпрофесійної взаємодії в системі соціальної роботи
wp-content/uploads/2019/05
  Програма для складання комплексного іспиту розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" і відповідає вимогам якісної підготовки соціальних педагогів
wp-content/uploads/2019/01
  Додаток до рішення Кілійської міської ради від року № програма
wp-content/uploads/2019/11
  Інформація про курс Назва курсу, мова викладання Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями Викладачі Докучина Тетяна Олександрівна Профайл викладачів
wp-content/uploads/2019/08
  Психологія: теорія і практика. Випуск 1 (3)ʼ 2019
wp-content/uploads/2019/05
  Програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
wp-content/uploads/2019/10
  Наказ №307 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття зміни до національного стандарту Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України
  Чумакова альона Анатоліївна
wp-content/uploads/2019/01
  Україн а чернівецька міська рада управл i нняосв i т и
wp-content/uploads/2019/02
  «Зима найбільш холодна пора року»
wp-content/uploads/2019/09
  Урок 8 вересня жовтня. Розуміння історії: Зоровавель та Ездра Урок 2
wp-content/uploads/2019/10
  Дев’ять життів традиції
wp-content/uploads/2019/04
  Розділ введення у загальну і музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
wp-content/uploads/2019/01
  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, №7 (81) 174 розділ ііі. Проблеми педагогіки вищої школи
wp-content/uploads/2019/12
  Факультету мистецтв студентське наукове товариство факультету мистецтв
wp-content/uploads/2019/01
  Українська мова та література
wp-content/uploads/2019/09
  Схвалено на засіданні педагогічної ради зоенц 04 вересня 2019 року затверджую
wp-content/uploads/2019/10
  Концепція освітньої діяльності Коледжу розроблена на основі законодавства України та враховує вимоги Законів України: «Про освіту»
wp-content/uploads/2019/12
  Урок «моє майбутнє в україні»
directory wp-content uploads  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка