wp-content/uploads/2018/09
  Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2015-2018 н р
wp-content/uploads/2018/04
  Ультури літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури До 40-річчя заснування академії та 100-річчя нан україни харків 2018
wp-content/uploads/2018/02
  Теорії кооперації та інтеграції
wp-content/uploads/2018/09
  Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"
wp-content/uploads/2018/10
  Укладач: Бережна Марія Павлівна – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради Рецензенти
wp-content/uploads/2018/01
  Національна академія внутрішніх справ україни
wp-content/uploads/2018/04
  2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
  2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
wp-content/uploads/2018/10
  Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія пізнання та основи логічного мислення Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/04
  Пошуково-пізнавальна діяльність
wp-content/uploads/2018/05
  Програма державного іспиту теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку для студентів
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр
wp-content/uploads/2018/05
  Наказ №60 Про стан викладання зарубіжної літератури в 5-11 класах
wp-content/uploads/2018/03
  Коваленко н. П
wp-content/uploads/2018/05
  Програма всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції формування мовної особистості
wp-content/uploads/2018/02
  Розпорядження міського голови
wp-content/uploads/2018/01
  Урок 6 Тема уроку: Основні напрямки сучасної біотехнології План Біотехнологія у сільському господарстві
wp-content/uploads/2018/02
  Договір про виховання та утримання дитини м. Київ «14» лютого 2018 року Громадянка України Грищук Ілона Леонідівна
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
wp-content/uploads/2018/03
  Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді до 2025 року (проект)
  Софія русова
wp-content/uploads/2018/12
  Львівське крайове товариство “рідна школа”
wp-content/uploads/2018/01
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Гендерна політика
wp-content/uploads/2018/04
  Методические рекомендации для членов семьи участника ато созданные мной на основе собственного пережитого птср и интервью с фрэнком пьюселиком о психологической помощи ветеранам войны
wp-content/uploads/2018/07
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр
wp-content/uploads/2018/06
  Міністерство освіти і науки
wp-content/uploads/2018/07
  Звіт про результати діяльності
wp-content/uploads/2018/05
  Шифр «Дошкільна освіта» Використання мнемотаблиць в організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку в природі
wp-content/uploads/2018/02
  Програма кандидата на посаду директора
wp-content/uploads/2018/08
  Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім'ї
wp-content/uploads/2018/12
  Херсонської області
wp-content/uploads/2018/05
  Про координаційну раду
wp-content/uploads/2018/04
  Завдання ііі туру міського етапу учнівської олімпіади з педагогіки та психології
wp-content/uploads/2018/12
  Робоча програма навчальної дисципліни «психологія загальна, вікова та педагогічна» Галузь знань 0101 ‑ «Педагогічна освіта»
wp-content/uploads/2018/05
  Науково-практичної Інтернет-конференції «Шляхи формування й реалізації професійної іншомовної освіти учителів іноземних мов у процесі міжкультурної інтеграції»
wp-content/uploads/2018/09
  Імені в о. сухомлинського
wp-content/uploads/2018/12
  Уроки в початковій школі «Усе, що перебуває у взаємному зв’язку, має викладатись у такому ж зв’язку»
wp-content/uploads/2018/02
  Звіт вихователя Войтенко Катерини Феодосіївни «Грані творчості в калейдоскопі ліцейського життя»
drupal/uploads/2018/07
  Обухівська міська рада
wp-content/uploads/2018/09
  Виконання Плану роботи Київської обласної державної адміністрації за серпень 2018 року
wp-content/uploads/2018/04
  Про надання у 2018 році субвенції з обласного бюджету за рахунок субвенції з
wp-content/uploads/2018/02
  Підготувала
wp-content/uploads/2018/11
  Конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
wp-content/uploads/2018/01
  План роботи методичної комісії гуманітарних дисциплін на 2017/2018 Н. Р. Голова методичної комісії: Корнійчук О. С
wp-content/uploads/2018/11
  Методичні рекомендації щодо написання, змісту та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 081 "Право"
wp-content/uploads/2018/07
  Звіт про результати діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим за 3 квартал 2018 року
wp-content/uploads/2018/09
  Методичні рекомендації щодо викладання української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин у 2018/2019 навчальному році
wp-content/uploads/2018/04
  Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»
  Програма додаткових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на спеціальність 024 «Хореографія»
wp-content/uploads/2018/11
  Тема 3 Організація уроків креслення і методи навчання
wp-content/uploads/2018/02
  Додаток до рішення Кілійської міської ради від 31 січня 2018 р. №625 vii-30 Звіт про виконання рішення Кілійської міської ради від
  Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
wp-content/uploads/2018/09
  Аналіз роботи над методичною проблемою за 2015 2018 н р. методичної комісії гуманітарних дисциплін
wp-content/uploads/2018/10
  Перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників
wp-content/uploads/2018/02
  Співпраця в системі «школа – внз»
wp-content/uploads/2018/04
  Пояснювальна записка На ііі курс спеціальності 024 «Хореографія»
  Програма для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на 2 курс на спеціальність 034 «Культурологія»
wp-content/uploads/2018/02
  Робота педагогічного колективу Петрівсько – Роменської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів над проблемою
wp-content/uploads/2018/03
  З в і т про хід виконання Програми "Обдаровані діти" на 2016-2020 роки за 2017 рік Районна державна адміністрація інформує, що на виконання районної програми „Обдаровані діти”
  Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді до 2025 року (проект)
wp-content/uploads/2018/10
  Укладач: Лисенко Наталія Віталіївна – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради Рецензенти
wp-content/uploads/2018/02
  Змістовий модуль «гістологія загальних тканин»
wp-content/uploads/2018/08
  О. В. Лядобрук, методист лабораторії методичного забезпечення
wp-content/uploads/2018/05
  Підготовка і захист дипломної (магістерської) роботи є важливим і самостійним видом учбової діяльності, що відображає рівень професійної підготовки юриста
wp-content/uploads/2018/10
  Про підготовку та захист дипломної (магістерської) роботи
wp-content/uploads/2018/11
  Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Міністерство внутрішніх справ україни
wp-content/uploads/2018/05
  Наказ №79 Про стан викладання географії та економіки в 6-11 класах
wp-content/uploads/2018/12
  Програма розвитку освіти Паланської сільської об’єднаної
wp-content/uploads/2018/10
  Звіт про наукову та науково-дослідну діяльність Харківського навчально-наукового інституту у 2016 році Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Харківського навчально-наукового інституту
wp-content/uploads/2018/02
  Студенство – чи не один з важливих щаблів людського життя
wp-content/uploads/2018/04
  Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступу на v курс освітнього ступеня «Магістр»
  Пояснювальна записка для конкурсного відбору осіб при прийомі на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
  Міністерство культури і мистецтв україни
  Шляхи активізації роботи студентів на заняттях з хімії
wp-content/uploads/2018/02
  Позаурочна та позакласна освітня (неформальна) діяльність в умовах розвитку стратегії виховання України
wp-content/uploads/2018/09
  Програма національної поліції України на 2018 рік
hrj/wp-content/uploads/2018/02
  Професійна етика та медіаправо
wp-content/uploads/2018/02
  Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
wp-content/uploads/2018/06
  Ботаніка, зоологія
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство юстиції україни академія державної пенітенціарної служби
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  Система роботи соціального педагога в умовах інклюзивного навчання
wp-content/uploads/2018/03
  Напрям конференції: філософія, психологія, соціологія, історія та право фізичної культури і спорту
wp-content/uploads/2018/10
  Регламент Про відкриті обласні змагання зі спортивного туризму «xvii буковинські екстремальні ігри 2018р.»
wp-content/uploads/2018/07
  Рефлексивно-поведінкові особливості становлення професійного самоменеджменту особистості
wp-content/uploads/2018/01
  Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство культури і туризму україни
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни теоретичний семінар
wp-content/uploads/2018/01
  Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»
wp-content/uploads/2018/02
  Вам необхідно
  У навчально-виховний процес
wp-content/uploads/2018/11
  Ефективність технології розвитку критичного мислення у забезпеченні активної пізнавальної діяльності
  Проголошення незалежності України
wp-content/uploads/2018/03
  Напрям конференції: Менеджмент та маркетинг фізкультурно-спортивних організацій
wp-content/uploads/2018/04
  2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар програма вступних випробувань на здобуття
wp-content/uploads/2018/03
  Напрям конференції: філософія, психологія, соціологія, історія та право фізичної культури і спорту
wp-content/uploads/2018/02
  Творчий атестаційний звіт вчителя української мови та літератури Черненко Олени Володимирівни
wp-content/uploads/2018/09
  В останні роки українська національна освіта переживає один з найважливіших етапів свого реформування, а саме – впровадження компетентнісного підходу
hrj/wp-content/uploads/2018/02
  Кафедра журналістики та філології Сумського державного університету Розробники: доц. Ковальова Т. В
wp-content/uploads/2018/03
  Методичні рекомендації по підготовці та проведенню батьківських зборів, розробки нестандартних занять із батьками, анкети, тести, поради та пам’ятки для батьків з виховання дітей
sites/history/wp-content/uploads/2018/06
  1. мета та завдання навчальної дисципліни метою
directory wp-content uploads  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка