wp-content/uploads/2018/04
  Ультури літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури До 40-річчя заснування академії та 100-річчя нан україни харків 2018
wp-content/uploads/2018/02
  Теорії кооперації та інтеграції
wp-content/uploads/2018/09
  Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"
wp-content/uploads/2018/01
  Національна академія внутрішніх справ україни
wp-content/uploads/2018/04
  2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
  2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія пізнання та основи логічного мислення Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/04
  Пошуково-пізнавальна діяльність
wp-content/uploads/2018/05
  Програма державного іспиту теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку для студентів
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр
wp-content/uploads/2018/05
  Наказ №60 Про стан викладання зарубіжної літератури в 5-11 класах
wp-content/uploads/2018/03
  Коваленко н. П
wp-content/uploads/2018/05
  Програма всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції формування мовної особистості
wp-content/uploads/2018/02
  Розпорядження міського голови
wp-content/uploads/2018/01
  Урок 6 Тема уроку: Основні напрямки сучасної біотехнології План Біотехнологія у сільському господарстві
wp-content/uploads/2018/02
  Договір про виховання та утримання дитини м. Київ «14» лютого 2018 року Громадянка України Грищук Ілона Леонідівна
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
wp-content/uploads/2018/03
  Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді до 2025 року (проект)
  Софія русова
wp-content/uploads/2018/12
  Львівське крайове товариство “рідна школа”
wp-content/uploads/2018/01
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Гендерна політика
wp-content/uploads/2018/07
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр
wp-content/uploads/2018/06
  Міністерство освіти і науки
wp-content/uploads/2018/05
  Шифр «Дошкільна освіта» Використання мнемотаблиць в організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку в природі
wp-content/uploads/2018/02
  Програма кандидата на посаду директора
wp-content/uploads/2018/12
  Херсонської області
wp-content/uploads/2018/04
  Завдання ііі туру міського етапу учнівської олімпіади з педагогіки та психології
wp-content/uploads/2018/12
  Робоча програма навчальної дисципліни «психологія загальна, вікова та педагогічна» Галузь знань 0101 ‑ «Педагогічна освіта»
wp-content/uploads/2018/05
  Науково-практичної Інтернет-конференції «Шляхи формування й реалізації професійної іншомовної освіти учителів іноземних мов у процесі міжкультурної інтеграції»
wp-content/uploads/2018/09
  Імені в о. сухомлинського
wp-content/uploads/2018/12
  Уроки в початковій школі «Усе, що перебуває у взаємному зв’язку, має викладатись у такому ж зв’язку»
wp-content/uploads/2018/09
  Виконання Плану роботи Київської обласної державної адміністрації за серпень 2018 року
wp-content/uploads/2018/11
  Конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
  Методичні рекомендації щодо написання, змісту та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 081 "Право"
wp-content/uploads/2018/09
  Методичні рекомендації щодо викладання української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин у 2018/2019 навчальному році
wp-content/uploads/2018/04
  Програма додаткових вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на спеціальність 024 «Хореографія»
wp-content/uploads/2018/11
  Тема 3 Організація уроків креслення і методи навчання
wp-content/uploads/2018/10
  Перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників
wp-content/uploads/2018/02
  Співпраця в системі «школа – внз»
wp-content/uploads/2018/04
  Пояснювальна записка На ііі курс спеціальності 024 «Хореографія»
  Програма для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на 2 курс на спеціальність 034 «Культурологія»
wp-content/uploads/2018/03
  Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді до 2025 року (проект)
wp-content/uploads/2018/02
  Змістовий модуль «гістологія загальних тканин»
wp-content/uploads/2018/08
  О. В. Лядобрук, методист лабораторії методичного забезпечення
wp-content/uploads/2018/02
  Міністерство внутрішніх справ україни
wp-content/uploads/2018/05
  Наказ №79 Про стан викладання географії та економіки в 6-11 класах
wp-content/uploads/2018/12
  Програма розвитку освіти Паланської сільської об’єднаної
wp-content/uploads/2018/10
  Звіт про наукову та науково-дослідну діяльність Харківського навчально-наукового інституту у 2016 році Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Харківського навчально-наукового інституту
wp-content/uploads/2018/02
  Студенство – чи не один з важливих щаблів людського життя
wp-content/uploads/2018/04
  Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступу на v курс освітнього ступеня «Магістр»
  Пояснювальна записка для конкурсного відбору осіб при прийомі на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
  Міністерство культури і мистецтв україни
wp-content/uploads/2018/09
  Програма національної поліції України на 2018 рік
hrj/wp-content/uploads/2018/02
  Професійна етика та медіаправо
wp-content/uploads/2018/06
  Ботаніка, зоологія
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство юстиції україни академія державної пенітенціарної служби
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
wp-content/uploads/2018/03
  Напрям конференції: філософія, психологія, соціологія, історія та право фізичної культури і спорту
wp-content/uploads/2018/10
  Регламент Про відкриті обласні змагання зі спортивного туризму «xvii буковинські екстремальні ігри 2018р.»
wp-content/uploads/2018/07
  Рефлексивно-поведінкові особливості становлення професійного самоменеджменту особистості
wp-content/uploads/2018/01
  Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство культури і туризму україни
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни теоретичний семінар
wp-content/uploads/2018/01
  Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»
wp-content/uploads/2018/02
  Вам необхідно
  У навчально-виховний процес
wp-content/uploads/2018/11
  Ефективність технології розвитку критичного мислення у забезпеченні активної пізнавальної діяльності
  Проголошення незалежності України
wp-content/uploads/2018/03
  Напрям конференції: Менеджмент та маркетинг фізкультурно-спортивних організацій
wp-content/uploads/2018/04
  2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар програма вступних випробувань на здобуття
wp-content/uploads/2018/03
  Напрям конференції: філософія, психологія, соціологія, історія та право фізичної культури і спорту
wp-content/uploads/2018/09
  В останні роки українська національна освіта переживає один з найважливіших етапів свого реформування, а саме – впровадження компетентнісного підходу
hrj/wp-content/uploads/2018/02
  Кафедра журналістики та філології Сумського державного університету Розробники: доц. Ковальова Т. В
wp-content/uploads/2018/03
  Методичні рекомендації по підготовці та проведенню батьківських зборів, розробки нестандартних занять із батьками, анкети, тести, поради та пам’ятки для батьків з виховання дітей
sites/history/wp-content/uploads/2018/06
  1. мета та завдання навчальної дисципліни метою
wp-content/uploads/2018/11
  Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Миколенка Дмитра Валерійовича «Політична спадщина Стефана Стамболова у болгарському державотворенні
wp-content/uploads/2018/01
  Стандарт університету
wp-content/uploads/2018/12
  Секція 19 Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту
wp-content/uploads/2018/05
  Інформація про наукову школу професора Мирослава Савчина Назва наукової школи, рік заснування – «Моральні, духовні та соціально-психологічні умови розвитку особистості»
  Керівник наукової школи – Вірна Жанна Петрівна, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки, голова спеціалізованої вченої ради к 32
wp-content/uploads/2018/03
  Розділ дисертаційне дослідження
  Зміст стор. Вступ
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробування на освітній рівень «Бакалавр» спеціальність 051 «економіка»
wp-content/uploads/2018/09
  Науково-методичний центр
wp-content/uploads/2018/05
  Державний стандарт України українська мова як іноземна
wp-content/uploads/2018/10
  Навчально-методичний посібник Херсон 2017 (=16) К79
wp-content/uploads/2018/04
  Програма Комплексного державного іспиту для студентів спеціальносі 010101 «Дошкільна освіта»
wp-content/uploads/2018/02
  Вінницької обласної державної адміністрації
wp-content/uploads/2018/05
  Програма та екзаменаційні питання державного іспиту «Фахові методики дошкільної освіти» для студентів
wp-content/uploads/2018/12
  Чинники впливу на розвиток уроку як форми організації навчального процесу Основні ознаки уроку як форми організації навчальної діяльності
wp-content/uploads/2018/04
  Програма вступного випробування для вступників освітнього ступеня "магістр" спеціальності 054 "соціологія"
wp-content/uploads/2018/11
  Схеми аналізу та самоаналізу уроків Схема самоаналізу уроку
  Тема Зміст курсу креслення та його завдання План
wp-content/uploads/2018/02
  «Організація роботи Школи молодого педагога «пошук» Комиса І. В., методист пнз «цдют шевченківського району»
wp-content/uploads/2018/11
  Орієнтовний перелік тестових завдань та
wp-content/uploads/2018/02
  Верес і. Я. Практикум з курсу «Правове регулювання сімейних відносин» для студентів юридичного факультету львів 2018 Тема Загальні засади правового регулювання сімейних відносин Поняття сім’ї Предмет та метод сімейного права
  Звіт спеціальної школи-інтернату і ступеня №25 за 2016/2017 навчальний рік інформаційна довідка школа-інтернат №25 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Мова навчання українська
wp-content/uploads/2018/06
  Звіт директора Щасливської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів Н. О. Нагули за 2017-18 н р
wp-content/uploads/2018/01
  Концепція дослідження Результати дослідження
wp-content/uploads/2018/04
  Pracja-uspich застосування інноваційних технологій на уроках іноземної мови 2018 р. Зміст
wp-content/uploads/2018/10
  Нетрадиційні форми методичної роботи у закладах загальної середньої освіти
wp-content/uploads/2018/01
  І аналіз результатів початкової освітньої ланки за 2017р та пріоритетні напрями і завдання методичної роботи з вчителями початкових класів у 2018 році
wp-content/uploads/2018/06
  Савченко людмила леонідівна удк
wp-content/uploads/2018/11
  Програма комплексного державного іспиту для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» освітнього рівня магістр
wp-content/uploads/2018/05
  Назва наукової школи, рік заснування: Формування змісту педагогічної освіти в контексті сучасних виховних парадигм, 2005 р
wp-content/uploads/2018/11
  Тема Методика креслення як наукова дисципліна
wp-content/uploads/2018/04
  «Модернізація управлінської діяльності керівника здо в умовах інноваційного розвитку»
wp-content/uploads/2018/03
  План Вступ Вплив використання хмарних технологій на учнів z-покоління. Технологія розробки дидактичних засобів на основі edpuzzle та організація роботи учителя та учня у цьому середовищі. Дидактичні можливості хмарного сервісу Learning
wp-content/uploads/2018/05
  Формування основ світорозуміння у дітей 6 (7) років
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових випробувань освітнього рівня «Магістр» Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
wp-content/uploads
  Про організацію і проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Дніпро 2018 Загальні положення та визначення
wp-content/uploads/2018/10
  Екологічне виховання в
wp-content/uploads/2018/12
  Схема самоаналізу уроку
wp-content/uploads/2018/09
  Річний план роботи медичної гімназії №33 міста Києва за 2018-2019 навчальний рік київ 2018 зміст
wp-content/uploads/2018/01
  Розпорядження від 29 грудня 2017 року №646 м. Київ Про затвердження Регіонального плану розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду
wp-content/uploads/2018/11
  Формування інформаційних компетентностей учнів на основі різноманітних джерел інформації на уроках історії
wp-content/uploads/2018/09
  Формування соціально компетентної
wp-content/uploads/2018/04
  I загальні засади
wp-content/uploads/2018/08
  Історична освіта в Україні як складова державної політики пам’яті
wp-content/uploads/2018/06
  Рішенням сесії Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівського району
wp-content/uploads/2018/03
  Структура наукової школи
wp-content/uploads/2018/01
  Політична комунікація та інформаційна безпека
wp-content/uploads/2018/04
  Європейські інтеграційні процеси у ххі столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості
wp-content/uploads/2018/08
  3. Хто такий «менеджер» освіти?
wp-content/uploads/2018/03
  Освітньо-наукова програма
wp-content/uploads/2018/01
  З методикою навчання
wp-content/uploads/2018/09
  Методика навчання поняття інформації та інформаційних процесів
wp-content/uploads/2018/05
  Програма державного іспиту основи образотворчого мистецтва та методики навчання для студентів
wp-content/uploads/2018/06
  Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»
wp-content/uploads/2018/11
  Тема Організація навчальної роботи з креслення
wp-content/uploads/2018/12
  Аналіз методичної роботи
  Методичні вектори компетентнісно орієнтованого уроку біології
wp-content/uploads/2018/09
  Новопокровського навчально виховного комплексу
wp-content/uploads/2018/12
  Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
wp-content/uploads/2018/11
  Комплексного державного
  До організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи
  Мiнiстерство освiти i науки україни
wp-content/uploads/2018/02
  Методичні вказівки до семінарських і практичних занять
wp-content/uploads/2018/10
  Посадові обов’язки педагога-організатора
wp-content/uploads/2018/03
  Степан Сірополко
wp-content/uploads/2018/09
  Робоча програма дисципліни
wp-content/uploads/2018/11
  Законодавство Що означає термін "прийняття управлінського рішення"
wp-content/uploads/2018/01
  Звіт про реалізацію методичної теми закладу
wp-content/uploads/2018/12
  Правила внутрішнього розпорядку для працівників
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр
  Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступу на освітній ступінь «Магістр»
wp-content/uploads/2018/11
  Тема Позакласна робота з креслення
wp-content/uploads/2018/bilche/trydove
  Трудове навчання (технології). Креслення
  Про викладання трудового навчання, технологій та креслення у 2018/2019 н р. Вивчення предмету «Технології»
wp-content/uploads/2018/02
  Програма вступного випробування для вступників на іі курс навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»
wp-content/uploads/2018/12
  Стратегічний аналіз: навчальний посібник
wp-content/uploads/2018/04
  Проект Стратегія сталого розвитку Бутенківської об’єднаної територіальної громади до 2022року зміст
wp-content/uploads/2018/02
  Вам необхідно
wp-content/uploads/2018/01
  Стандарт університету
wp-content/uploads/2018/02
  Система работы с одарёнными детьми в условиях
wp-content/uploads/2018/08
  Програма розвитку Буданівської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів Кандидата посаду директора Буданівської загальноосвітньої школи i-iii ступенів Бігановського Володимира Адольфовича
wp-content/uploads/2018/05
  Бібліотека. Книга. Наука. 24–25 квітня 2018 р
wp-content/uploads/2018/06
  «україна – світ: діалог культур» 16травня 2018 р. Україна, Дніпро
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 032 Історія та археологія Програму розглянуто
wp-content/uploads/2018/01
  Додаток до наказу від
wp-content/uploads/2018/02
  Вам необхідно
sites/biblioteka/wp-content/uploads/2018/10
  Пороцедура рецензування рукописів
wp-content/uploads/2018/12
  План роботи методичного об´єднання вчителів природничо-математичних предметів на 2018/2019 навчальний рік
wp-content/uploads/2018/08
  В дитячих оздоровчих таборах
wp-content/uploads/2018/04
  Пояснювальна записка на даний освітній рівень приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/01
  Методологія досліджень у сучасній зарубіжній політології (частина 2)
wp-content/uploads/2018/02
  Методичні рекомендації київ 2018 зміст передмова розділ Домашнє насильство
wp-content/uploads/2018/10
  Питання комплексного державного іспиту спеціальність 013 «початкова освіта» другий (магістерський) рівень вищої освіти Група №1
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство культури і мистецтв україни
wp-content/uploads/2018/02
  Програма сучасні теорії міжнародних відносин мета та завдання навчальної дисципліни
  Сучасні економічні теорії
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни методологія досліджень у сучасній зарубіжній політології окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/04
  Формування у студентів знань з методології та інструментарію організації проектного фінансування на основі законодавства України з урахуванням вітчизняних та іноземних наукових досліджень
wp-content/uploads/2018/12
  Наказ №470 Про прийняття національних стандартів, про прийняття поправок до національних стандартів Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України
wp-content/uploads/2018/11
  Основні психологічні новоутворення дітей молодшого шкільного віку
wp-content/uploads/2018/02
  Київ Видавництво "Істина"
wp-content/uploads/2018/04
  Рограма вступного фахового випробування освітнього ступеня «Магістр» Галузь знань 02 культура і мистецтво за спеціальністю 026 «сценічне мистецтво»
  Культури і мистецтв
wp-content/uploads/2018/02
  Вибір профілю навчання – необхідний етап до професійного самовизначення
wp-content/uploads/2018/11
  Методичні рекомендації учителю орієнтовна схема повного аналізу уроку і. Тип і структура уроку
wp-content/uploads/2018/03
  Програма з курсу математичного аналізу для студентів механіко-математичного факультету спеціальності "механіка."
  Характеристика нетрадиційних видів фізичних вправ і спорту для самостійних занять студентів закладів вищої освіти анотація
wp-content/uploads/2018/07
  Стратегіярозвитку спортивних споруд Комітету з фізичного виховання
wp-content/uploads/2018/03
  Програма початкової освіти цикл і (1 2 класи)
wp-content/uploads/2018/12
  Малокомишуваська загальноосвітня щкола і-ііі ступенів ізюмської районної ради харківської області
wp-content/uploads/2018/04
  3 рoзділ теoретикo-прaктичні acпекти зacтocувaння буктрелерів у педaгoгічнoму прocвітництві бaтьків
wp-content/uploads/2018/11
  Закону України «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2018/10
  Програма Схід Захід Україна єдина
wp-content/uploads/2018/09
  Статут учнівського самоврядування зош №27
wp-content/uploads/2018/06
  Програма вступного випробування Підготовки доктора філософії Галузі знань
hrj/wp-content/uploads/2018/02
  Права людини: дати календаря як інформаційні приводи 20 січня День солідарності з дітьми вулиці
wp-content/uploads/2018/05
  Методика роботи з оркестром >16. Диригентська практика
wp-content/uploads/2018/02
  Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"
wp-content/uploads/2018/01
  Навчально-методичний комплекс
  Навчально-методичний комплекс
uploads/2018/6/13/content
  Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду(пам’ятка) Батьківські права та обов'язки
wp-content/uploads/2018/03
  Перелік документації заступника директора
wp-content/uploads/2018/01
  Серія: Педагогічні науки. – Вип – Бердянськ : бдпу, 2017. – 300 с
wp/wp-content/uploads/2018/07
  Суспільствознавчі дисципліни у 018/2019 навчальному році чинними є такі навчальні програми: для учнів – класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи»
wp-content/uploads/2018/12
  Положення про методичну раду Калуського ліцею №10 Калуської міської ради Івано-Франківської області Загальні положення
wp-content/uploads/2018/06
  Програма навчальної дисципліни екологічний контроль
wp-content/uploads/2018/02
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Бердянського державного педагогічного університету за 2017 рік Бердянськ 2018 зміст додаток 1
wp-content/uploads/2018/10
  Робоча програма навчальної дисципліни концепції сучасного природознавства
wp-content/uploads/2018/04
  Номінація: інноваційні технології в початковій освіті тема досвіду
wp-content/uploads/2018/09
  Робоча програма навчальної дисципліни «музичне мистецтво та основи хореографії з методикою навчання» Галузь знань 0101 ‑ «Педагогічна освіта»
wp-content/uploads/2018/08
  Програма вивчення навчальної дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія" складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі Стандарт) другий (магістерський) рівень вищої освіти (назва рівня вищої освіти) галузі знань 22
wp-content/uploads/2018/10
  Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів iіі курсу хімічного факультету
wp-content/uploads/2018/05
  Програма фахового вступного випробування побудована відповідно до
wp-content/uploads/2018/02
  План роботи школи молодого фахівця (майстра) на 2016-2018 навчальний рік мета школи молодого майстра
wp-content/uploads/2018/12
  Особливості уроків у системі навчання за моделлю прямого викладанні
wp-content/uploads/2018/04
  Мс маг додат
wp-content/uploads/2018/02
  Вам необхідно
wp-content/uploads/2018/11
  Програма навчальної дисципліни українська мова за професійним спрямуванням для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців
wp-content/uploads/2018/04
  Програма співбесіди з української мови та літератури для вступників на освітній ступінь «Бакалавр»
wp-content/uploads/2018/07
  Стратегія розвитку фізичного виховання серед студентської молоді до 2025 року (проект) Розділ І. Загальні положення
wp-content/uploads/2018/03
  Інноваційно-педагогічні технології управління професійною освітою у сфері фізичної культури і спорту григоренко г. В
wp-content/uploads/2018/04
  Програма вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають на спеціальність 024 «Хореографія» ос «Магістр»
wp-content/uploads/2018/05
  Методичні рекомендації київ 2018 зміст передмова розділ Домашнє насильство
wp-content/uploads/2018/01
  Секція педагогічних наук
hrj/wp-content/uploads/2018/12
  Права людини в медіаосвіті та медіадіяльності в Україні
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
wp-content/uploads/2018/03
  «Охтирський центр професійно-технічної освіти» До участі у обласному огляді конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення предметів
wp-content/uploads/2018/02
  Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Районний науково-методичний центр
wp-content/uploads/2018/01
  Конспект лекцій з дисципліни
wp-content/uploads/2018/09
  Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2018/11
  Вибір професії вибір долі
wp-content/uploads/2018/04
  Програма вступного випробування з
directory wp-content uploads  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка