wp-content/uploads/2017/04
  Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
  Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
wp-content/uploads/2017/10
  До вивчення курсу
wp-content/uploads/2017/08
  Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
wp-content/uploads/2017/01
  Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
wp-content/uploads/2017/10
  Закону України «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2017/11
  Положення про практичне заняття
wp-content/uploads/2017/10
  Самостійна робота студента (срс)
wp-content/uploads/2017/01
  Лекція 1,2 (4 год.) План Театральна спадщина. Мистецтво режисури сьогодення
  Режисерський задум вистави
wp-content/uploads/2017/03
  Методичні вказівки до семінарських і практичних занять
wp-content/uploads/2017/05
  Використання сучасних засобів навчання при підготовці кваліфікованих робітників для сільськогосподарського виробництва
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні вказівки до семінарських і практичних занять
wp-content/uploads/2017/11
  «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності»
wp-content/uploads/2017/03
  Курс "Педагогіка" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма для студентів cпеціальності 010101 «Дошкільна освіта»
wp-content/uploads/2017/02
  Конспект-лекції з предмету „ Основи педагогіки для всіх спеціальностей Дрогобич 2008 Укладач
wp-content/uploads/2017/09
  Теорія і методика виховання. Сутність процесу виховання
wp-content/uploads/2017/02
  Завдання, напрямки та шляхи розвитку коледжу
wp-content/uploads/2017/09
  Наказ №30 Про затвердження Плану заходів щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» на і півріччя 2018 року
wp-content/uploads/2017/11
  Звіт директора Нижньолипицької зош і іі ступенів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю у травні 2017 року
wp-content/uploads/2017/01
  Історія дошкільної педагогіки завдання для практичних, семінарських та самостійних робіт Галузь знань 01 «Освіта» Спеціальність 010101 (012) «Дошкільна освіта»
wp-content/uploads/2017/12
  Основні документи класного керівника Класний керівник відповідає за
wp-content/uploads/2017/03
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму 020303 Філологія
wp-content/uploads/2017/04
  Чуча О. А. Використання елементів здоров’язберігаючих технологій на уроках української мови та літератури
  Урок загальноосвітньої школи у вимірах здоров'язбережувальних технологій
wp-content/uploads/2017/10
  Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи з курсу «Педагогіка і психологія вищої школи»
wp-content/uploads/2017/01
  Лекція актуальні питання вітчизняної та зарубіжної педагогіки на сучасному етапі
bible/wp-content/uploads/2017/11
  «Творіть добро,щоб кращим став цей світ»
wp-content/uploads/2017/03
  Радіотехнічного факультету
  Матеріали, ш курс
wp-content/uploads/2017/02
  Наказ №30 Про продовження регіонального експерименту на базі Харківської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» Харківської міської ради Харківської області
wp-content/uploads/2017/01
  Формування національно-патріотичних почуттів учнів на уроках
wp-content/uploads/2017/03
  Навчальна дисципліна "Педагогічна майстерність" (16 год лекцій, 16 год практ сем занять) призначена для студентів v курсу географічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2017/04
  Піддубна Н. В. Потреба у формуванні здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи як життєвої цінності
wp-content/uploads/2017/03
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
  Методика навчання української мови
wp-content/uploads/2017/01
  Дидактичні закономірності Система принципів навчання Методи організації навчального процесу Засоби навчання Література
  Робоча програма для студентів спеціальності 010102 «Початкова освіта»
wp-content/uploads/2017/03
  Методика навчання природознавства та світознавства
wp-content/uploads/2017/01
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2017
wp-content/uploads/2017/05
  1. Концептуальні засади й напрями діяльності кафедри у травні 2012 року, згідно з Наказом Ректора №416-32 від
wp-content/uploads/2017/02
  Програма навчальної дисципліни професійна підготовка вчителя початкової школи в зарубіжних країнах
  Розвиваючі комп'ютерні ігри для дошкільнят
wp-content/uploads/2017/03
  Сутність головних педагогічних категорій
  Навчально-методичні рекомендації
wp-content/uploads/2017/09
  До наказу Державної регуляторної служби України від
  До наказу Державної регуляторної служби України від
wp-content/uploads/2017/03
  Програма логопедичної практики студентів і v курсу спеціальності
wp-content/uploads/2017/09
  Українська література
wp-content/uploads/2017/01
  Василь Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло»
wp-content/uploads/2017/04
  Літературний процес 70-90-х років хіх ст. Мета
wp-content/uploads/2017/10
  До збірника додано
wp-content/uploads/2017/03
  Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям ідентифікація
  Назва: алгоритмізація і програмування
wp-content/uploads/2017/02
  Критерії оцінювання знань студентів
wp-content/uploads/2017/04
  Національний юридичний
wp-content/uploads/2017/03
  Дошкільна лінгводидактика
wp-content/uploads/2017/01
  Конспект заняття в старшій групі Вихователь дошкільного підрозділу нвк «Берегиня» Гончар В. А
wp-content/uploads/2017/09
  Тематика громадянського суспільства та політичної системи в європейських країнах стали невідємними складовими громадянської освіти, що містить і політичну, і правову частини, але не зводиться до них
wp-content/uploads/2017/07
  Контроль знань
  Географія апк
  Лекція Теоретичні основи методики викладання географії та економіки
wp-content/uploads/2017/03
  Назва: алгоритмізація і програмування
  Методика навчання української мови з народознавством
  Опис дисципліни
wp-content/uploads/2017/01
  Опис навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес»
wp-content/uploads/2017/02
  Українська музична література
wp-content/uploads/2017/01
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта» 2016
wp-content/uploads/2017/03
  Інструкція до самостійної роботи
wp-content/uploads/2017/11
  Закону України «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2017/01
  Освітній проект «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області» Зміст
wp-content/uploads/2017/11
  Методичні вказівки до виконання та захисту випускних робіт для здобуття освітнього рівня бакалавра всіх форм навчання спеціальності для студентів освітньо-професійної програми підготовки за напрямом «Фінанси і кредит»
wp-content/uploads/2017/03
  Навчальної дисципліни формування у студентів знань, умінь організації процесів навчання й виховання як педагогічної взаємодії з учнями, особистісного ставлення до педагогічної діяльності
wp-content/uploads/2017/05
  Самоорганізація особистості
wp-content/uploads/2017/03
  Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів першого курсу
wp-content/uploads/2017/12
  Методичні рекомендації для студентів напрям підготовки: 05 соціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/2017/03
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
  Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів iv курсу хімічного факультету
wp-content/uploads/2017/10
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2017/03
  Програма навчальної дисципліни педагогіка та основи педмайстерності
  Витяг з навчального плану № семе­стру Кількість годин Форма звітності
wp-content/uploads/2017/01
  Питання до іспиту з «Історії дошкільної педагогіки»
wp-content/uploads/2017/12
  1. Ознайомлення з концепцією й уставом, особливостями управління та функціонування середнього навчального закладу
wp-content/uploads/2017/01
  Індивідуальне навчально-дослідне завдання (індз) з дисципліни «Історія дошкільної педагогіки»
wp-content/uploads/2017/06
  Програма Навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010102 «Початкова освіта» 2016
wp-content/uploads/2017/03
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2017/11
  Урок 1 (с. 1-2) Тема. Письмове приладдя. Постава під час письма. Орієнтування на сторінці зошита
wp-content/uploads/2017/03
  Курс "Педагогіка" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету
wp-content/uploads/2017/01
  Програма навчальної дисципліни Методика навчання основ здоров'я Галузь знань 0101Педагогічна освіта
wp-content/uploads/2017/09
  Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання у 2017-2018 навчальному році
wp-content/uploads/2017/03
  Курс "Педагогіка" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
wp-content/uploads/2017/07
  Міністерство освіти та науки України
wp-content/uploads/2017/02
  В. П. Мельник освітня програма
wp-content/uploads/2017/07
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогічний менеджмент спеціальність (напрям)
wp-content/uploads/2017/03
  Комунальний заклад Сумської обласної ради
wp-content/uploads/2017/10
  Вибір книг у бібліотеці
wp-content/uploads/2017/12
  Секция «Фізична культура та фізичне виховання» дзюбенко о. В. студент 4 курсу, потапова а. Д
wp-content/uploads/2017/06
  Вступ до спеціальності до іспиту (зима)
wp-content/uploads/2017/04
  Модель здоров’язбережної освіти школярів: світовий досвід та проблеми забезпечення умов її розвитку у вітчизняному просторі
wp-content/uploads/2017/11
  Звіт про роботу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа і-іі ступенів №10- професійний ліцей» за 2016-2017 навчальний рік
wp-content/uploads/2017/03
  Спецметодика розвитку мовлення
  Програма навчальної дисципліни педагогіка сімейного виховання галузь знань 0101 Педагогічна освіта
wp-content/uploads/2017/02
  Лекція Сучасне інформаційне середовище та його вплив на дошкільника
wp-content/uploads/2017/12
  Експериментально-дослідну роботу було спрямовано на перевірку педагогічних умов впровадження в систему підготовки військових фахівців професійно спрямованої системи фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів
  Обладнання: малюнки; атрибути для проведення ігор. Перебіг заходу I. Слово вчителя
wp-content/uploads/2017/03
  Програма навчальної дисципліни Викладання методики навчання природознавства у початковій школі
wp-content/uploads/2017/12
  Методичні рекомендації для студентів напрям підготовки: 05 соціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/2017/09
  Українська література проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи
wp-content/uploads/2017/12
  Спеціалізованої школи і-ііі ступенів №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва про роботу в 2016 – 2017 навчальному році
wp-content/uploads/2017/09
  Антична філософія
wp-content/uploads/2017/10
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
wp-content/uploads/2017/01
  Самостійна робота
wp-content/uploads/2017/03
  Тематика семінарів
wp-content/uploads/2017/05
  Програма «Територіальна оборона»
wp-content/uploads/2017/02
  Нетрадиційна форма уроку: задум, організація, аналіз
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни «психологія загальна, вікова та педагогічна» Галузь знань 0101 ‑ «Педагогічна освіта»
wp-content/uploads/2017/03
  Реферат ндр «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях»
  Матеріали
wp-content/uploads/2017/10
  Хореографічне мистецтво
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень Галузь знань
wp-content/uploads/2017/03
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2017/02
  Наказ №405 Про прийняття національних нормативних документів
wp-content/uploads/2017/09
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом мон від
wp-content/uploads/2017/04
  Питання які виносяться на іспит з предмету «Адміністративне право»
wp-content/uploads/2017/02
  Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Л. Українка «Біда навчить»
wp-content/uploads/2017/10
  Література рідного краю
wp-content/uploads/2017/11
  Основи християнської доктрини
wp-content/uploads/2017/05
  Великого бажайте!
wp-content/uploads/2017/12
  У календарному плануванні
wp-content/uploads/2017/11
  Програма впроваджується в 2015 році Рівень програми
wp-content/uploads/2017/04
  Програма національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки
  Розпорядження від 21 квітня 2017 року №204 м. Київ Про схвалення проекту Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки
wp-content/uploads/2017/02
  Наказ № с. Червоновершка Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності на тему: «Зроби свій вибір на користь здоров’я»
  «Здоров’я мати вік біди не знати!»
wp-content/uploads/2017/07
  Теми практичних занять
  Лекція Поняття про методологію науки
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 08 «Право» спеціальності 081«Право»
wp-content/uploads/2017/03
  Теорія та методика співпраці з родинами ідентифікація
wp-content/uploads/2017/01
  Тема Методи навчання біології
wp-content/uploads/2017/03
  Тема Психодіагностика як наука. Історія становлення психодіагностики як науки (2 год) План
wp-content/uploads/2017/09
  Юридичної науки
wp-content/uploads/2017/10
  Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Педагогіка»
wp-content/uploads/2017/09
  Правознавство
wp-content/uploads/2017/08
  Програма духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях Науковий керівник
wp-content/uploads/2017/03
  Лекція Соціальне виховання як наукова категорія План 1
wp-content/uploads/2017/01
  Програма Навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта» 2016
wp-content/uploads/2017/03
  Катерина Островська
wp-content/uploads/2017/01
  В даний час значної актуальності набула проблема вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв серед неповнолітніх
wp-content/uploads/2017/09
  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2017/01
  Змістовий модуль Техніка мовлення. Засоби логіко-емоційної виразності читання. Вступ
wp-content/uploads/2017/05
  Використання новітніх інформаційних технологій на уроках іноземної мови в початкових класах
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність
wp-content/uploads/2017/11
  «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності»
wp-content/uploads/2017/07
  Програма навчальної дисципліни «Теорія і методологія суспільної географії»
wp-content/uploads/2017/01
  Інноваційні технології вивчення освітньої
wp-content/uploads/2017/10
  Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Майстерність педагогічної діяльності»
wp-content/uploads/2017/03
  Робоча програма навчальної дисципліни основи соціально-педагогічних досліджень =
wp-content/uploads/2017/12
  Методичні рекомендації для студентів напрям підготовки: 05 соціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/2017/09
  Гончаренко С. У. Український педагогічний словник
wp-content/uploads/2017/03
  Виконання Плану роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій у період з 13 по 22 лютого 2017 року
wp-content/uploads/2017/10
  Кафедра загальної та соціальної педагогіки “затверджую
wp-content/uploads/2017/09
  Програма вступного іспиту з фаху зі спеціальності
wp-content/uploads/2017/05
  Київська обласна державна адміністрація служба у справах дітей та сім’Ї
wp-content/uploads/2017/04
  Комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті києві
wp-content/uploads/2017/07
  Бакалавра за спеціальністю 103 «Науки про Землю»
wp-content/uploads/2017/04
  Рішення " Про затвердження Програми розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 роки у новій редакції "
wp-content/uploads/2017/05
  Іноземних мов для спеціальних цілей
wp-content/uploads/2017/01
  Лабораторне заняття №
wp-content/uploads/2017/03
  Методичні матеріали для семінарських
wp-content/uploads/2017/12
  2. Принципи та процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
wp-content/uploads/2017/03
  Змістовий модуль Тема 1 5: «Наука як система пізнання світу. Методологічні основи науково-педагогічних досліджень»
wp-content/uploads/2017/04
  «Педагогічна майстерність» Комплекс навчально-методичного забезпечення
wp-content/uploads/2017/03
  Методичні вказівки з курсу «Викладання методики навчання природознавства в початковій школі»
  Методичні матеріали до курсу «Педагогіка вищої школи» для магістрантів факультету журналістика
  Робоча програма для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»
wp-content/uploads/2017/02
  Сучасний зміст та форми науково-методичної роботи Краматорського вищого професійного училища
wp-content/uploads/2017/10
  Наказ № м. Черкаси Підсумки методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік
wp-content/uploads/2017/08
  Звіт про методичну роботу за 2014-2015 н р. Знати по-справжньому це означає змінюватися під впливом цього знання. Е. де Мелло
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма до курсу «Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»
wp-content/uploads/2017/09
  Лекція Поняття методології, її рівні та форми План Поняття методології Рівні методології
wp-content/uploads/2017/01
  Програма вибіркової навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузь знань 06 «Журналістика»
  Суспільствознавство — 1
wp-content/uploads/2017/07
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Основи суспільної географії»
wp-content/uploads/2017/04
  “основи суспільної географії”
wp-content/uploads/2017/07
  Лекція Формування і розвиток суспільної географії в Україні
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни методика польового етнографічного дослідження
wp-content/uploads/2017/04
  Використання нестандартних уроків в початковій школі
wp-content/uploads/2017/07
  Тема Організація науково-дослідної роботи студентів у внз. Інформаційне забезпечення наукових досліджень актуальність та класифікація
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових випробувань освітній рівень «магістр» Галузь знань 01Освіта / Педагогіка
wp-content/uploads/2017/03
  Програма курсу «Педагогічна майстерність викладача вищої школи»
wp-content/uploads/2017/11
  Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. 480 с
  Положення про проведення практик загальні положення
wp-content/uploads/2017/02
  Міністерство юстиції україни академія державної пенітенціарної служби юридичний факультет
  Програма навчальної дисципліни з дисципліни «Пенітенціарна педагогіка» для підготовки фахівців на першому
wp-content/uploads/2017/11
  Теми дипломних робіт
wp-content/uploads/2017/12
  Педагогічні портрети
wp-content/uploads/2017/03
  Програма навчальної дисципліни «методика викладання фахових дисциплін»
  Типології соціальних технологій (2 год.)
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
  Германські мови та літератури (переклад включно) Німецька мова і література
  Міністерство освіти україни
wp-content/uploads/2017/09
  Навчальний посібник з дисципліни для студентів неекономічних спеціальностей
wp-content/uploads/2017/02
  Тема Об'єкт, предмет і завдання дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини”
wp-content/uploads/2017/01
  Тема Предмет і завдання історії педагогіки. Виховання у первісному
wp-content/uploads/2017/12
  Калейдоскоп педагогічних ідей” Полтавський базовий медичний коледж
wp-content/uploads/2017/02
  Українська музична література
wp-content/uploads/2017/04
  Міністерство освіти та науки України
wp-content/uploads/2017/11
  Про нову редакцію Положення
wp-content/uploads/2017/09
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра 2017 рік
  Вступ. Предмет і завдання курсу «Педагогічна комунікація»
wp-content/uploads/2017/03
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2017/11
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
wp-content/uploads/2017/10
  Інформація щодо здійснення оцінювання навчальних досягнень студентів упродовж семестру здійснюються на основі рейтингової системи за шкалою від 0 до 50 балів
wp-content/uploads/2017/03
  Витяг з навчального плану № семе­стру Кількість годин Форма звітності
wp-content/uploads/2017/02
  Лекція Сучасне інформаційне середовище та його вплив на дошкільника
wp-content/uploads/2017/09
  Навчальний посібник Чернігів 2016 (075. 8) Ббк 67. 405я73
wp-content/uploads/2017/03
  Основні принципи харчування спортсменів, вимоги до режиму і раціону
  Програма Нормативної навчальної дисципліни ­­­­ підготовки бакалаврів
wp-content/uploads/2017/09
  На спільному засіданні ради та адміністрації
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Українське радіомовлення: виклики часу» Галузь знань 06 «Журналістика»
  Тема сучасні погляди на новину. Її пошук, форми та жанри відображення в радіопередачах
  Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та історія журналістики» галузь знань 06 «Журналістика та інформація»
wp-content/uploads/2017/06
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
wp-content/uploads/2017/09
  Предмет та основні категорії педагогіки (4 години)
wp-content/uploads/2017/04
  Практичного застосування
wp-content/uploads/2017/05
  Програма кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності
wp-content/uploads/2017/02
  Програма навчальної дисципліни Сімейне право України підготовки бакалавра 2016 рік Вступ
wp-content/uploads/2017/01
  Забезпечення розуміння сучасної природничо-наукової картини світу, формування уявлення про цілісність природи шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань
  Програма навчальної дисципліни Основи природознавства з методикою навчання Галузь знань 0101Педагогічна освіта
wp-content/uploads/2017/11
  Урок 1 (с. 1-3) Тема. Ознайомлення з букварем. Правила поведінки на уроці
wp-content/uploads/2017/12
  Досліджуємо медіа
wp-content/uploads/2017/08
  Методичні рекомендації щодо проведення Першої години куратора «Буковинське віче та його історичне значення»
  Програма національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки
wp-content/uploads/2017/01
  Телевізійна і радіориторика
wp-content/uploads/2017/06
  Програма навчальної дисципліни Риторика та культура мовлення педагога
wp-content/uploads/2017/09
  Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (10-11 класи)
wp-content/uploads/2017/01
  Основні принципи та методи викладання курсу «Я у світі» Принципи побудови курсу „Я у світі”
wp-content/uploads/2017/04
  Інформаційний лист
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
  Рішенням сільської ради об’єднаної територіальної громади від
directory wp-content uploads  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка