wp-content/uploads/2015/12
  Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
wp-content/uploads/2015/05
  Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
wp-content/uploads/2015/10
  Заліток Людмила Михайлівна
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2015/11
  Судова помилка в адміністративному судочинстві
wp-content/uploads/2015/12
  Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
wp-content/uploads/2015/05
  Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
wp-content/uploads/2015/08
  Концепція сучасного підручника з географії для основної школи
uploads/2015/08
  Розпорядження голови районної державної адміністрації
wp-content/uploads/2015/02
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «міжнародний економічний аналіз»
wp-content/uploads/2015/12
  Ушинський К
wp-content/uploads/2015/11
  3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: і обсяг модуля
wp-content/uploads/2015/03
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
  Вимоги до оформлення навчальних журналів додаток а картка контролю якості проведення заняття
  Контрольна робота за темами, розділами проміжний контроль
  1 Загальні положення
wp-content/uploads/2015/11
  Microsoft Word методичнi рекомендацii щодо пiдготовки та використання тестових завдань в процесi поточ та пiдсум контр знан студ готово doc
wp-content/uploads/2015/04
  Специфіка роботи викладача-філолога у системі дистанційного навчання
  «Використання інноваційних технологій на уроках біології»
wp-content/uploads/2015/11
  Рекомендована література з курсу «Методика навчання іноземної мови в днз»
wp-content/uploads/2015/06
  Управління культури і туризму, національностей та релігій одеської облдержадміністрації одеський обласний центр української культури взаємозв’язок українських народних танців з обрядами.
wp-content/uploads/2015/03
  Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т.І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю
wp-content/uploads/2015/01
  Програма п’ятої міжфакультетської студентської наукової конференції " актуальні проблеми освіти в україні"
wp-content/uploads/2015/02
  Кафедра дошкільної і початкової освіти
wp-content/uploads/2015/08
  Методичні рекомендації до організації тижня зарубіжної літератури у школі Чим багатший естетичний досвід індивідуума
wp-content/uploads/2015/02
  Про формування патріотизму, громадянської, державницької та військово-патріотичної свідомості в учнів птнз (слайд 1)
wp-content/uploads/2015/05
  1. Виховання в первісному суспільстві
wp-content/uploads/2015/02
  Предмет: Хімія Назва курсу: Хімія. 11 клас
wp-content/uploads/2015/12
  Релігієзнавство специфічна сфера гуманітарного знання 10
wp-content/uploads/2015/10
  «Права людини»
wp-content/uploads/2015/04
  Студентів-медиків на заняттях з курсу
  Микола Лісовий, Людмила Тищенко
wp-content/uploads/2015/11
  Навчально-методичний посібник з курсу " педагогіка і психологія вищої школи"
wp-content/uploads/2015/12
  Опис власного педагогічного досвіду вчителя фізичної культури Лемешко Олександра Йосиповича «Диференційований та індивідуальний підхід на уроках фізичної культури з урахуванням стану здоров'я»
wp-content/uploads/2015/11
  Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу
new/wp-content/uploads/2015/01
  Рішенням Конференції трудового колективу кдідпмд ім. М. Бойчука від
wp-content/uploads/2015/09
  В системі післядипломної освіти
  Формування особистості дитини у системі інклюзивної освіти франції
wp-content/uploads/2015/04
  Про організацію освітнього процесу підготовки фахівців у львівському унівурситеті бізнесу та права нормативно-правове забезпечення
wp-content/uploads/2015/01
  Законів України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту»
wp-content/uploads/2015/11
  Екологічна освіта в аспекті біологічних знань Лише зрозумівши природу, людина зрозуміє саму себе
wp-content/uploads/2015/04
  Сучасні інноваційні технології навчання української мови у вищих навчальних закладах
wp-content/uploads/2015/02
  Перелік питань до складання диференційованого заліку з Культурології
wp-content/uploads/2015/06
  План роботи соціального педагога
wp-content/uploads/2015/08
  Про затвердження Програми розвитку культури, духовності, патріотизму та формування здорового способу життя дітей та молоді міста м. Помічна на 2016-2017роки
wp-content/uploads/2015/09
  Оксана соболевська
wp-content/uploads/2015/05
  Проект будівництва …
wp-content/uploads/2015/10
  Проблема: «Формування предметних компетентностей через використання мультимедійних технологій»
wp-content/uploads/2015/02
  Хід уроку І. Організаційний момент іі. Актуалізація опорних знань
wp-content/uploads/2015/08
  Класів у процесі навчання історії
wp-content/uploads/2015/11
  У процесі навчання учні здійснюють специфічну діяльність учіння, що охоплює систему пізнавальних дій, спрямованих на розв'язання навчальних завдань
wp-content/uploads/2015/04
  Книга робить людину мудрішою. Добра книга найкраще богатство. І від солодких книг буває гірко. Світ не без добрих книг
  Щоб любити треба знати, а щоб проникнути в таку тонку і неосяжну велику і багатогранну річ, як мова, треба її любити
wp-content/uploads/2015/02
  Формування повноцінної життєтворчої особистості дитини шляхом розвитку ігрової діяльності в різні вікові періоди
wp-content/uploads/2015/04
  Психологія спілкування
wp-content/uploads/2015/06
  Конспект уроку для учнів 2-а класу Тема уроку: Інтегрований урок (фізична культура «Я і Україна») «подорож по сирцю» Завдання уроку
wp-content/uploads/2015/02
  Урок-гра з фізичної культури
wp-content/uploads/2015/04
  В икористання новітніх і нтерактивних технологій навчання
wp-content/uploads/2015/01
  Виховний захід до Дня українського козацтва (14 жовтня) Мета виховного заходу
wp-content/uploads/2015/09
  Педагогічна практика
  Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури
wp-content/uploads/2015/01
  Практикум з української літератури модуль №5
wp-content/uploads/2015/03
  Чекаємо весну земну, чудесну… «Як Оленка хотіла весну наблизити» за В. Сухомлинським
wp-content/uploads/2015/09
  Науково-методичні рекомендації щодо навчання предмета «Основи здоров’я» та факультативного курсу «Захисти себе від віл»
wp-content/uploads/2015/11
  Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів у природничо-гуманітарному коледжі двнз " Ужну " Схвалено Педагогічною радою Природничо гуманітарного коледжу двнз
wp-content/uploads/2015/08
  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
wp-content/uploads/2015/12
  Код модуля: тотгрс 11 Тип модуля: обов’язковий Семестр
wp-content/uploads/2015/08
  Проектна діяльність у початковій школі Сутність і мета проектної діяльності в початковій школі
wp-content/uploads/2015/04
  Характеристика методів стимулювання поведінки і діяльності вихованців
wp-content/uploads/2015/02
  Кловський ліцей №77
wp-content/uploads/2015/05
  Учитель англійської мови гімназії «Троєщина» Деснянського району м. Києва
wp-content/uploads/2015/09
  Наказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
wp-content/uploads/2015/03
  З авдання методичного кабінету організація методичної роботи
wp-content/uploads/2015/01
  Виконання плану набору у 2014 року
wp-content/uploads/2015/04
  Сучасні вимоги до організації музичних занять у дошкільному навчальному закладі Заняття
  Рожищенський коледж лнувм та бт ім. С. З. Гжицького
wp-content/uploads/2015/09
  Організаційно-педагогічні умови навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти
  Науково-педагогічна діяльність дмитра чижевського періоду еміграції
wp-content/uploads/2015/04
  Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
wp-content/uploads/2015/12
  Економіка інноваційного підприємства (фахове спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності»)
wp-content/uploads/2015/05
  «Педагогіка» (назва навчальної дисципліни) Харків – 2016 рік Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет
wp-content/uploads/2015/11
  Методичні рекомендації до проходження навчальної практики «університетська освіта»
wp-content/uploads/2015/05
  Предметом вивчення навчальної дисципліни є головні категорії педагогіки і методи педагогічних досліджень, головні закономірності навчального процесу, концепція педагогічного виховання
wp-content/uploads/2015/11
  Код модуля: спср 28 Тип модуля: обов’язковий Семестр: Обсяг модуля
wp-content/uploads/2015/04
  Використання інноваційних особистісно-орієнтованих педагогічних технологій при вивченні української мови
  Сучасна педагогічна наука вимагає пошуку нових методів і підходів у процесі формування комунікативної компетенції сучасного фахівця-медика – високоосвіченого та високоінтелектуального члена соціуму
wp-content/uploads/2015/11
  Базові навчально-методичні матеріали
wp-content/uploads/2015/04
  Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання маємо на меті показати організацію самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни „Українська мова
wp-content/uploads/2015/08
  Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах
wp-content/uploads/2015/04
  Прочитай уважно завдання. Літеру, що позначає правильну відповідь, закресли хрестиком
  Індивідуальна методична робота педагогів позашкільних закладів
wp-content/uploads/2015/01
  Програма міжнародної науково-практичної конференції педагогічна освіта і наука
wp-content/uploads/2015/10
  Вядрова Інна Миколаївна
wp-content/uploads/2015/12
  Міністерство фінансів україни
wp-content/uploads/2015/02
  Перелік питань до складання диференційованого заліку з навчальної дисципліни: «Основи психології та міжособове спілкування»
wp-content/uploads/2015/08
  «Бібліотека – мудрість книг і щедрість серця»
wp-content/uploads/2015/11
  Орієнтовна програма національного виховання учнівської молоді
wp-content/uploads/2015/04
  Підручники з психології
wp-content/uploads/2015/10
  У іі-й половині хх століття
wp-content/uploads/2015/11
  Базові навчально-методичні матеріали
wp-content/uploads/2015/03
  Поширені синдроми порушення мовлення у логопедичній і загальномедичній практиці
wp-content/uploads/2015/07
  Розвиток творчих здібностей молодших школярів, як умова формування креативної інноваційної особистості
wp-content/uploads/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури і техніки мовлення Спеціальність
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2015/11
  Приватного вищого навчального закладу
wp-content/uploads/2015/03
  Програма навчальної дисципліни Сімейне право України підготовки бакалавра 2016 рік Вступ
wp-content/uploads/2015/08
  До Міжнародного дня рідної мови в Каховській районній бібліотеці для дітей проведено
wp-content/uploads/2015/10
  Код модуля: спср 14 Тип модуля: обов’язковий Семестр: Обсяг модуля
wp-content/uploads/2015/05
  Програма навчальної дисципліни «Психологія сім’ї»
wp-content/uploads/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогіка спеціальність 013 «Початкова освіта»
  Мета і завдання навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/07
  Формування культури здоров'я молодших школярів шляхом впровадження з доров'язбережувальних освітніх технологій
wp-content/uploads/2015/04
  Формування критичного мислення
wp-content/uploads/2015/08
  Шиманська тетяна григорівна, учитель математики Полтавської гімназії №17. Петренко юрій васильович
wp-content/uploads/2015/02
  Методичні рекомендації з загальної біології
wp-content/uploads/2015/04
  Інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті
wp-content/uploads/2015/09
  Формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з використанням технології розвитку критичного мислення
wp-content/uploads/2015/06
  Правління культури та туризму одеської облдержадміністрації одеський обласний центр української культури свята та обряди осіннього циклу
wp-content/uploads/2015/08
  Календар знаменних дат на 2015/2016 н р
wp-content/uploads/2015/11
  Анотація науково-дослідної роботи
wp-content/uploads/2015/09
  Урок читання як основна форма літературного розвитку
wp-content/uploads/2015/06
  Змістовий компонент виховання Актуальні досягнення учнів
wp-content/uploads/2015/05
  Курсові роботи методика
wp-content/uploads/2015/10
  Сьогодні метод
wp-content/uploads/2015/09
  Концепція університету в педагогічному дискурсі
wp-content/uploads/2015/03
  Життя на цьому не спинилось, і боротьбу свою я продовжу трохи інакше, Тож доки серце моє не спинилось
wp-content/uploads/2015/11
  Карагодін олег володимирович
wp-content/uploads/2015/06
  Що випливають із сімейних відносин
wp-content/uploads/2015/03
  Лепех с. М. Практикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультету львів 2016 Тема Поняття сім’ї та сімейного права. Сімейні правовідносини
wp-content/uploads/2015/11
  Зький навчально виховний комплекс №67 запорізької міської ради запорізької області
  Уклад.: В. І. Токарева, О. В. Петренко, Л. С. Ключова
wp-content/uploads/2015/03
  Васильківський районний цдют
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2015/09
  Герасимчук володимир леонідович розвиток санітарно-гігієнічної освіти дітей та молоді на закарпатті друга половина хіх – перша половина хх століття
  Програма навчальної дисципліни філософія творчості Галузь знань 0202 Мистецтво
wp-content/uploads/2015/11
  Програма круглий стіл «Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у ххі столітті»
wp-content/uploads/2015/08
  Рішення Баштанської міської ради 20 року № Міський голова І. В. Рубський
wp-content/uploads/2015/03
  Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії
wp-content/uploads/2015/10
  М. П. Кочерган Загальне мовознавство
wp-content/uploads/2015/11
  Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у
wp-content/uploads/2015/02
  Випуск тридцять перший
wp-content/uploads/2015/09
  Дубровіна Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри. Контактна інформація
wp-content/uploads/2015/03
  Розробка високочутливих піроелектричних приймачів інфрачервоного випромінювання на основі полікристалічних органічних поліцикл
wp-content/uploads/2015/12
  20-й Ювілейний міжнародний молодіжний форум «радіоелектроніка і молодь у ххі столітті»
  Програма навчальної дисципліни теорія і практика реклами галузі знань 0203 Гуманітарні науки для спеціальності 02030303 Прикладна лінгвістика
wp-content/uploads/2015/09
  Педагогічна практика
  Робоча програма навчальної дисципліни основи красномовства галузь знань 23 Соціальна робота спеціальності 231
wp-content/uploads/2015/01
  Звіт директора Харківського професійного ліцею будівництва і комунального господарства Лисенка Миколи Федоровича про виконання контракту за 2012-2015 роки
wp-content/uploads/2015/06
  Узгоджено затверджую
wp-content/uploads/2015/12
  2. Код модуля: Тип модуля: обов’язковий Семестр: 10 Обсяг модуля
  І. Вступ Педагогічний колектив ліцею працює за єдиною науково-методичною проблемою «Підвищення якості освіти одна з головних проблем підготовки кваліфікованих робітників»
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни галузь знань 0401 Природничі науки напрямок підготовки 040203 прикладна фізика
wp-content/uploads/2015/01
  Курсові роботи
ukr/wp-content/uploads/2015/09
  Положення про оформлення рукописів навчально-методичної літератури та організаційно-методичної документації, що видається редакційно-видавничим відділом кнуба
wp-content/uploads/2015/04
  Приватний вищий навчалний заклад
wp-content/uploads/2015/05
  Міністерство з надзвичайних ситуацій україни
wp-content/uploads/2015/03
  Мета: поглибити знання першокласників про нашу державу – Україну, продовжувати ознайомлення учнів з національними та державними символами України; формувати національну свідомість школярів; виховувати патріотів рідної держави
wp-content/uploads/2015/12
  Методичні вказівки для заочників
wp-content/uploads/2015/03
  Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» Матеріали до розгляду Комітетом оон з питань захисту прав людей з інвалідністю щодо виконання Конвенції оон про права людей з інвалідністю (проект) Стаття 24 «Освіта» Які є закони
wp-content/uploads/2015/08
  Закону України «Про загальну середню освіту»
wp-content/uploads/2015/03
  В. О. Сухомлинський особистісно орієнтована технологія навчання та
wp-content/uploads/2015/05
  Робота здійснювалася під науковим керівництвом доктора психологічних наук, професора
wp-content/uploads/2015/10
  Звіт про роботу Бородянського Центру спр січень вересень 2015 р. Діяльність Бородянського Центру спр у січні вересні 2015 року спрямована на виклики сьогодення
wp-content/uploads/2015/03
  Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів першого курсу
wp-content/uploads/2015/04
  Портфоліо педагога у перекладі з італійського "портфоліо" означає "папка з документами". Але що таке портфоліо
  Методичне об'єднання
m/wp-content/uploads/2015/09
  Концепція університету в педагогічному дискурсі
wp-content/uploads/2015/09
  Ключкович Тетяна Василівна
wp-content/uploads/2015/07
  Основні напрями вдосконалення ринку банківських платіжних карток України в умовах трансформаційної економіки
wp-content/uploads/2015/02
  Єдиний план методичної роботи Чугуївського професійного аграрного ліцею на 2014/2015 навчальний рік
wp-content/uploads/2015/04
  С. І. Георгієвського упровадження інновацій в систему вищої освіти
wp-content/uploads/2015/01
  Річний план заступника директора з навчально-виховної роботи на 2014 2015 навчальний рік № з/п Зміст Термін
wp-content/uploads/2015/05
  Програма державного кваліфікаційного іспиту з педагогіки Спеціальність: 02030302 «Мова і література (англійська)»
wp-content/uploads/2015/04
  Поради молодим викладачам
wp-content/uploads/2015/12
  Програма навчальної дисципліни «Економіка зарубіжних країн»
wp-content/uploads/2015/05
  Закону «Про освіту»
wp-content/uploads/2015/04
  Методичні рекомендації щодо планування та проведення На допомогу
wp-content/uploads/2015/08
  Реалізація компетентнісного підходу до навчання школярів правознавства що таке компетентнісний підхід до навчання правознавства
wp-content/uploads/2015/11
  Запорізький навчально-виховний комплекс №67
wp-content/uploads/2015/10
  Про організацію профорієнтаційної роботи в школі у і семестрі 2016-2017 н р
wp-content/uploads/2015/05
  Наказ №23 Про організацію профорієнтаційної роботи та призначення відповідального за працевлаштування випускників
wp-content/uploads/2015/09
  Організаційно-методичні аспекти застосування індивідуального і диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів молодшого шкільного віку
wp-content/uploads/2015/02
  Про методичні рекомендації з патріотичного виховання
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації щодо проходження та захисту науково-дослідної практики для студентів : галузі знань : 07 «Управління та адміністрування»
wp-content/uploads/2015/04
  Концепція розвитку Спеціалізованої школи №80 Печерського району міста Києва
wp-content/uploads/2015/12
  Дипломна робота для здобуття ступеня «Магістра»
  Програма навчальної дисципліни фінансовий аналіз (назва навчальної дисципліни) галузь знань: 07
wp-content/uploads/2015/09
  Аспекти формування здорового способу життя у школярів молодшого шкільного віку думич Оксана, Задорожна Ольга
wp-content/uploads/2015/08
  З методичних рекомендацій мон україни щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах
wp-content/uploads/2015/05
  Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет
wp-content/uploads/2015/12
  Актуальність теми магістерської роботи пояснюється тим, що, хоча останнім часом з'явилися дослідження, присвячених різним аспектам духового мистецтва, значні питання кларнетового виконавства
  «Фортепіанна творчість Миколи Колесси. Питання стилю та інтерпретації.»
  Баянно-інструментальний стиль
wp-content/uploads/2015/11
  Тестові завдання для модульних контрольних робіт з дисципліни «Методика навчання іноземної мови в днз» Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її
wp-content/uploads/2015/03
  Фахове вступне випробування по спеціальності
wp-content/uploads/2015/11
  Базові навчально-методичні матеріали
wp-content/uploads/2015/03
  Наказ №184 Про підсумки ведення обов’язкової шкільної документації (класні журнали, учнівські щоденники, учнівські зошити) учителями в 2015/2016 навчальному році
wp-content/uploads/2015/04
  У світі тисячі професій
wp-content/uploads/2015/02
  Програми: Еміграційна література. «Празька поетична школа» української поезії та її представники
wp-content/uploads/2015/01
  «Верховинець із серцем соборника» (120-річчя від дня народження В. Гренджі-Донського)
wp-content/uploads/2015/05
  Методичні вказівки з навчального предмету методика викладання у вищій школі для студентів 5 курсів
wp-content/uploads/2015/02
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
wp-content/uploads/2015/01
  Робоча програма навчальної дисципліни пп. 29 Політична соціологія галузі знань 0301 соціально-політичні науки
wp-content/uploads/2015/07
  В. Д. Ковальчук «25»
wp-content/uploads/2015/09
  Програма з курсу "логіка"
  Програма навчальної дисципліни логіка
wp-content/uploads/2015/11
  Програма навчальної дисципліни Методика навчання іноземної мови в днз
  2. Код модуля: спср 6
wp-content/uploads/2015/05
  Тетяна Борисівна Партико
wp-content/uploads/2015/09
  Психолого – педагогічна студія «Підвищення ефективності сучасного уроку через особистісно орієнтовану систему навчання» Ведучий
wp-content/uploads/2015/10
  Програма державного іспиту з блоку дисциплін фахової підготовки для атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
wp-content/uploads/2015/02
  Впровадження освітнього модуля «Основи стратегії сталого розвитку в Україні»
wp-content/uploads/2015/10
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень
wp-content/uploads/2015/11
  Міжрегіональна академія управління персоналом
wp-content/uploads/2015/01
  Як приходить весна. В. Сухомлинський «Весняний вітер»
new/wp-content/uploads/2015/01
  Рішенням Конференції трудового колективу кдідпмд ім. М. Бойчука від
wp-content/uploads/2015/06
  Місце хімії серед наук про природу, зв’язок хімії з іншими природничими науками
wp-content/uploads/2015/11
  Розділ I. Формування та перспективи загальноєвропейської системи вищої освіти
wp-content/uploads/2015/05
  Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії
wp-content/uploads/2015/09
  Науково-педагогічна діяльність дмитра чижевського періоду еміграції
wp-content/uploads/2015/06
  Тема уроку: Волейбол
wp-content/uploads/2015/12
  Основи законодавства про освіту плани практичних занять харків 2019 Тема Поняття, предмет та метод законодавства про освіту I. Поняття та явища освітнього права та освітянського законодавства
wp-content/uploads/2015/10
  07 «Управління та адміністрування»
wp-content/uploads/2015/12
  Міністерство фінансів україни
wp-content/uploads/2015/08
  Актуальні проблеми роботи з обдарованими дітьми валентина Буренко
wp-content/uploads/2015/09
  Оксана соболевська
wp-content/uploads/2015/12
  Програма навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» (назва навчальної дисципліни) для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
wp-content/uploads/2015/10
  Програма навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
wp-content/uploads/2015/05
  Програма для дошкільних навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою
wp-content/uploads/2015/03
  Федеральне агентство з освіти
wp-content/uploads/2015/05
  Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії
wp-content/uploads/2015/10
  Програма «Освіта (Україна xxi століття)»
wp-content/uploads/2015/02
  Олена Полякова, методист нмц дошкільної та початкової освіти іппо ку імені Бориса Грінченка Міжнародний день рідної мови
directory wp-content uploads  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка