wp-content/uploads/2014/04
  Імені Бориса Грінченка
wp-content/uploads/2014/05
  Превентивне виховання дітей та молоді бібліографічний список літератури Укладачі: Алексєєва Н. В
wp-content/uploads/2014/10
  Віталій кара
wp-content/uploads/2014/12
  Батьківські збори листопад 2014 року
wp-content/uploads/2014/07
  Батьківські збори. 4 клас
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія культури". Доц. Дарморіз О. В
wp-content/uploads/2014/01
  Державні символи україни
wp-content/uploads/2014/04
  Вища освіта в Україні
wp-content/uploads/2014/12
  Екзаменаційні питання
wp-content/uploads/2014/05
  Уупорядковано О. В. Дудар
  Матеріали конференції
wp-content/uploads/2014/08
  Система завдань розвивального характеру, спрямована на розвиток поняттєвого мислення учнів на уроках математики в 5-му класі
wp-content/uploads/2014/04
  Узагальнення передового
wp-content/uploads/2014/12
  Софія Леонідівна Грабовська
wp-content/uploads/2014/01
  Структура уроку
wp-content/uploads/2014/07
  Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Алтайська державна педагогічна академія
wp-content/uploads/2014/04
  Олена Сергіївна Городня
wp-content/uploads/2014/05
  До питання використання
wp-content/uploads/2014/10
  Проблема наступності в роботі початкової школи і дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська
wp-content/uploads/2014/04
  Використання
  Пам’ятка для батьків з правового виховання
wp-content/uploads/2014/01
  Звіт директора Бабухівського нвк про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю у травні 2017 року
wp-content/uploads/2014/06
  «київський політехнічний інчтитут»
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Виховна година
wp-content/uploads/2014/10
  Історичні коріння та джерела виникнення
  Світлана Дубяга Нові підходи до роботи над фразеологічним матеріалом у початковій школі Постановка проблеми
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів. Розробки сценаріїв виховних заходів
wp-content/uploads/2014/08
  Іппо ку імені Бориса Грінченка Ігрова діяльність як засіб успішної адаптації першокласників до умов навчання у школі
wp-content/uploads/2014/11
  Форми роботи районного (міського) методичного об’єднання
wp-content/uploads/2014/08
  Програма з трудового навчання Блок Технологія виготовлення вишитих виробів
wp-content/uploads/2014/05
  З міжнародною участю від знаннєвої парадигми до компетентнісної: досвід, реалії, перспективи 26-27 жовтня 2017 року бібліографічний список літератури херсон-2017
wp-content/uploads/2014/12
  Пуховська Валентина Василівна
wp-content/uploads/2014/11
  Програма роботи «Школи молодого вчителя»
wp-content/uploads/2014/03
  Методичні рекомендації і. Діяльність служб району щодо запобігання та профілактики злочинності серед неповнолітніх
wp-content/uploads/2014/02
  Теоретичні засади методу проектів (розділ з посібника)1
wp-content/uploads/2014/12
  Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу в 2009– 2010 навчальному році
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо роботи за новим «Букварем»
  Іппо ку імені Бориса Грінченка Готовність дитини до школи: складові успішного навчання
wp-content/uploads/2014/05
  Інтеграції змісту навчання на уроках у початковій школі
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  "Перевернене навчання"
wp-content/uploads/2014/09
  Методичне та дидактичне забезпечення вивчення інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України» в 6-му класі
wp-content/uploads/2014/11
  Програма з дисципліни «історія та теорія вищої юридичної школи»
wp-content/uploads/2014/09
  План-конспект вступного уроку в 6 класі Тема уроку : «Біологія наука про життя. Основні властивості живого» Мета
wp-content/uploads/2014/08
  Групи слів за походженням: власне українські і запозичені (іншомовного походження) слова
wp-content/uploads/2014/05
  Виховання дітей та молоді
wp-content/uploads/2014/12
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
wp-content/uploads/2014/08
  Компетентнісна парадигма побудови змісту навчання іншомовного спілкування в сучасній середній школі: лінгводидактичний аспект
wp-content/uploads/2014/10
  Контрольна робота з дисципліни «методологія наукових досліджень» для студентів факультету ступеневої освіти
  Тема. Людське «Я» Мета
wp-content/uploads/2014/08
  Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником
wp-content/uploads/2014/06
  Міжпредметні зв'язки в навчанні предмета «Основи здоров´я» та фізичної культури
wp-content/uploads/2014/05
  Анотація досвіду керівника музичного Колпакової Т
wp-content/uploads/2014/02
  Вплив працездатності на успішність навчання розумово відсталих учнів
wp-content/uploads/2014/09
  Запровадження особистісно – компетентісного підходу – перспективний напрям розвитку української системи освіти
wp-content/uploads/2014/10
  Особливості впровадження інноваційних технологій у практику роботи загальноосвітніх
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Рекомендації для батьків та вчителів щодо формування мотивації до навчання
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо навчання дітей молодшого шкільного віку
wp-content/uploads/2014/11
  Українець лілія Анатоліївна
wp-content/uploads/2014/12
  Ткаченко Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема види обдарованості мета
wp-content/uploads/2014/02
  Газета «Психолог» видавництва «Шкільний світ»
wp-content/uploads/2014/08
  З використанням підручника
wp-content/uploads/2014/09
  За темою: «використання особистісних, творчих та фізичних якостей школярів з метою розвитку особистості, фізичних навичок та зміцнення здоров'я за допомогою елементів гри в баскетбол на уроках фізичної культури» підготував
wp-content/uploads/2014/11
  Конспект уроку з хімії у 10 класі
wp-content/uploads/2014/02
  Методичні рекомендації щодо створення мультимедійних презентацій до уроку природознавства
  Іппо ку імені Бориса Грінченка. Відкриваємо мистецтво в собі
wp-content/uploads/2014/09
  Компетентнісний підхід у навчанні школярів в умовах упровадження нового Державного стандарту
wp-content/uploads/2014/05
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 032 Археологія та історія Програму розглянуто
wp-content/uploads/2014/12
  Програма «впевнений старт»
wp-content/uploads/2014/01
  Звіт Директора чесниківського нвк федуняк Галини Петрівни за 2016-2017 н р
wp-content/uploads/2014/11
  Звіт про роботу директора Центру професійно-технічної освіти №1 м. Харкова Шепеленко Світлани Миколаївни за 2014-2015 н р. Харків 2015 р
wp-content/uploads/2014/12
  Психологічне забезпечення навчально виховного процесу
  Наказ №449 Про проведення дослідно-експериментальної роботи в Харківській області на базі загальноосвітніх навчальних закладів і надання їм статусу експериментальних навчальних закладів регіонального рівня
wp-content/uploads/2014/02
  Організаційні засади підвищення кваліфікації педагогів, які працюють в умовах інклюзивного навчання: тези доповіді
  Олександр Васильович кочерга
wp-content/uploads/2014/06
  Евгений Головаха
wp-content/uploads/2014/05
  В. О. Сухомлинський. Значення музично-ритмічних рухів для розвитку особистості
wp-content/uploads/2014/03
  Інструкційно-технологічна картка
  Образ батька в художній картині світу тараса шевченка
wp-content/uploads/2014/12
  Додаток 1 Освіта – основа демократії к онцепція системи правової освіти та виховання спеціалізованої школи №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського району міста Києва ш кола №250
wp-content/uploads/2014/09
  Партнерство позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: рефлексія досвіду, проблем, перспектив розвитку
wp-content/uploads/2014/10
  Звіт за результатами дослідженням «Попередження насильства над жінками, які перебувають у складних життєвих обставинах: стан розвитку та забезпечення діяльності» (на прикладі м. Києва) вступ
wp-content/uploads/2014/08
  Теорія множинності інтелекту у процесі особистісно орієнтованого навчання іноземної мови ю. В. Бигич, викладач кафедри методики мов та літератури іппо ку імені Бориса Грінченка
wp-content/uploads/2014/03
  Інформаційний бюлетень
wp-content/uploads/2014/08
  Патріотичне виховання на уроках української мови
wp-content/uploads/2014/12
  Урок читання у 3 класі
  Методичні рекомендації щодо проведення єдиного уроку (Першого уроку 2011/2012 навчального року), присвяченого відзначенню цієї знаменної дати, в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
wp-content/uploads/2014/08
  Херсонщині 70 років
wp-content/uploads/2014/03
  План-конспект бінарного уроку української літератури та іноземної мови для 9 класу
wp-content/uploads/2014/01
  200- річчю з дня народження тараса григоровича шевченка присвячується методичні розробки уроків та виховних заходів для учнів початкових класів
wp-content/uploads/2014/08
  Досвід роботи Краматорської цбс по темі
wp-content/uploads/2014/04
  Програма «Освіта: Україна ххі століття»
wp-content/uploads/2014/11
  Проблема мотивації навчальної діяльності школярів
wp-content/uploads/2014/03
  Галина Смольникова
wp-content/uploads/2014/10
  Профільне навчання фізики в освітньому окрузі юрій Мельник Анотація
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2014/11
  Тема: Тематичне оцінювання знань з розділу “Числівник, його відмінювання і правопис”
wp-content/uploads/2014/02
  Управління охорони здоров’Я
wp-content/uploads/2014/04
  Про стан ведення шкільної документації
new/wp-content/uploads/2014/01
  Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби і пмпк
wp-content/uploads/2014/05
  Сила слова у спадщині В
wp-content/uploads/2014/10
  Яценко Тамара викладач Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка
wp-content/uploads/2014/12
  Програма навчальної дисципліни психологія роботи з обдарованими дітьми харків -2006 ббк
wp-content/uploads/2014/01
  Пояснювальна записка мистецтво української народної іграшки є особливим типом художньої творчості, що інтегрує в собі різні види народного мистецтва, поєднує матеріальні і духовні здобутки української культури
wp-content/uploads/2014/07
  Дитина і сім’я. Правове регулювання
wp-content/uploads/2014/12
  Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема психолого-педагогічна робота з обдарованими дітьми мета
wp-content/uploads/2014/01
  Звіт директора Григорівської зош і іі ступенів Зубанської О. С. про свою діяльність перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю у травні 2017 року
wp-content/uploads/2014/12
  Організація дослідно-експериментальної роботи в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах Київ 2012
wp-content/uploads/2014/11
  Виконання Програми
wp-content/uploads/2014/08
  Закон УкраЇни Про санкції Верховна Рада України, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил
wp-content/uploads/2014/12
  1. Робота в парах: змінних і постійних
  Ткаченко Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема індивідуально-психологічні особливості обдарованих дітей мета
wp-content/uploads/2014/04
  Імені Б. Д. Грінченка
wp-content/uploads/2014/03
  Права і обов'язки іноземців та біженців
wp-content/uploads/2014/09
  З додатка 3 до листа Міністерства освіти
wp-content/uploads/2014/11
  До наказу Міністерства від
wp-content/uploads/2014/12
  Про формування патріотизму, громадянської, державницької та військово-патріотичної свідомості в учнів птнз (слайд 1)
  Уклала: Асистент Була С. П. Львів- 2013
wp-content/uploads/2014/10
  Проблема наступності в роботі початкової школи і дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська
wp-content/uploads/2014/11
  Критерії оцінювання учнів на уроках фізичної культури в сучасних умовах
wp-content/uploads/2014/05
  Обласної картотеки перспективного педагогічного досвіду
wp-content/uploads/2014/08
  Україна єдина країна
wp-content/uploads/2014/06
  Метою Додаткового вступного випробування
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни впп. Ввс. 1 спецкурс «Психологічні основи роботи з обдарованими учнями»
wp-content/uploads/2014/10
  Профільне навчання фізики в освітньому окрузі юрій Мельник Анотація
wp-content/uploads/2014/12
  Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема діагностика обдарованості мета
  Тренінг профілактики алкогольної залежності підлітків
  Робоча програма навчальної дисципліни пп01. 09 Соціальна психологія
wp-content/uploads/2014/08
  Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» К.: Видавни­чий дім «Освіта»
wp-content/uploads/2014/10
  Наталя Андросова узгодженість внутрішньої та зовнішньої ознак методів навчання у процесі взаємопов’язаного використання словесних методів навчання молодших школярів постановка проблеми
wp-content/uploads/2014/03
  Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 1 Закону України " Про загальну середню освіту " Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти
wp-content/uploads/2014/08
  Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу природознавства
wp-content/uploads/2014/04
  Олександр іващук місто собачих снів передмова
wp-content/uploads/2014/12
  І. Життя людини знати й любити Бога
wp-content/uploads/2014/10
  Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра
wp-content/uploads/2014/09
  Лише сильним дано право на безсмертя: до 120-річчя від дня народження О. П. Довженка
directory wp-content uploads  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка