uploads/editor/2845/98344/sitepage_125/files
  Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
wp-content/uploads/2015/12
  Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
wp-content/uploads/2015/05
  Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
wp-content/uploads/2015/10
  Заліток Людмила Михайлівна
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  О. В. Сердюк, канд соц наук, доц., зав соціально-психологічної лаб. Хнувс
uploads/editor/320/65136/sitepage_67/files
  В умовах постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптації особистості виступає на перший план
wp-content/uploads/2013/02
  Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. 2008. № С. 21-23. Предметно-розвивальне середовище молодша логопедична група для дітей із знм у "ДВ" №6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації
wp-content/uploads/2017/04
  Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
uploads/repository/terstom/3. Робочі програми
  Міністерство охорони здоров’я України
uploads/editor/3389/126092/sitepage_86/files
  Навчальний заклад: Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «зош і-ііі ст., природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради
uploads/editor/2384/97575/news_/files
  «Бережи здоров'я змолоду!»
wp-content/uploads/2011/11
  Багатоаспектна модель підручника з російської мови для іноземних студентів у вищих навчальних закладах України
uploads/editor/4198/477221/sitepage_33/files
  Різновид інтерактивних методів навчання на уроках
wp-content/uploads/2017/04
  Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
wp-content/uploads/2018/09
  Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2015-2018 н р
wp-content/uploads/2013/12
  З досвіду роботи вчителя англійської мови Смоліної О. С
wp-content/uploads/2013/03
  Програм а економічного і соціального розвитку Воловецького району на 2017 рік
wp-content/uploads/2014/04
  Імені Бориса Грінченка
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни Мета дисципліни
uploads/images/articles/metod_robota/pedchutannya/alchevska
  “український педагог і народний просвітитель”: Біографічна довідка
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
uploads
  Лекція для проведення занять з студентами спеціальності "Соціологія" Дисципліна
uploads/editor/445/69273/sitepage_16
  Суть процесу навчання
wp-content/uploads/2017/10
  До вивчення курсу
wp-content/uploads/2018/04
  Ультури літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури До 40-річчя заснування академії та 100-річчя нан україни харків 2018
wp-content/uploads/2015/11
  Судова помилка в адміністративному судочинстві
wp-content/uploads/sites/84/2018/03
  Програмами «014. 08 Середня освіта (Фізика)» та «015 Професійна освіта. Охорона праці»
uploads
  Тема людина в предметному полі соціології
wp-content/uploads/2018/02
  Теорії кооперації та інтеграції
wp-content/uploads/2016/06
  Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
wp-content/uploads/2016/11
  Загальні засади мовної комунікації
wp-content/uploads/2015/12
  Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
wp-content/uploads/2017/08
  Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
wp-content/uploads/2014/05
  Превентивне виховання дітей та молоді бібліографічний список літератури Укладачі: Алексєєва Н. В
wp-content/uploads/2015/05
  Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
wp-content/uploads/2013/06
  Міністерство освіти і науки україни
wp-content/uploads/2015/08
  Концепція сучасного підручника з географії для основної школи
wp-content/uploads/2016/02
  Рішення про внесення відповідних змін до навчальних програм для 4-го класу наказ мон україни №1495 від
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Методичні рекомендації з елективного курсу «дерматоонкології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
uploads/editor/3960/360412/blog_/files
  Аудіювання
uploads/editor/267/61401/sitepage_41/files
  Strreplроботи районного методичного об`єднання вихователів груп дошкільного віку днз та нвк на 2013/2014 навчальний рік
uploads/editor/3720/325418/sitepage_113/files
  Рішення проблеми розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку
wp-content/uploads/2018/09
  Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"
wp-content/uploads/files/children/etyka/programs
  Етика подружнього та родинного життя
wp-content/uploads/2014/10
  Віталій кара
uploads/2015/08
  Розпорядження голови районної державної адміністрації
uploads/editor/6891/461245/sitepage_28/files
  Мартинюк Наталія Василівна
wp-content/uploads/2016/04
  Психологія діяльності та навчального менеджменту
uploads/editor/6063/440553/sitepage_65/files
  Стягун Людмила Миколаївна
wp-content/uploads/2012/02
  Янець-подільського індустріального коледжу
uploads/editor/3960/505688/blog_/files
  Працюємо з батьками (тематика батьківських зборів, рекомендації, поради) Батьківська громадськість
wp-content/uploads/2014/12
  Батьківські збори листопад 2014 року
uploads/doc/0966
  Батьківські збори «Уроки спілкування»
wp-content/uploads/2014/07
  Батьківські збори. 4 клас
uploads/editor/231/345315/blog_/files
  Методична компетентніть учителя на уроках інформатики
uploads
  Лекція для проведення занять з студентами спеціальності "Соціологія" Дисципліна
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія культури". Доц. Дарморіз О. В
uploads/editor/3121/100201/sitepage_64/files
  Твоя країна – україна
uploads/editor/1806/92680/sitepage_171/files
  Виховна година до Дня Соборності України
wp-content/uploads/2016/01
  Тема бесіди: «Любіть свою Україну»
uploads/editor/207/46987/sitepage_403/files
  Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України
wp-content/uploads/2013/08
  «Україна незалежна держава. Символи держави: герб, гімн, прапор. Столиця України»
wp-content/uploads/2014/01
  Державні символи україни
uploads/editor/5732/438568/sitepage_46/files
  Виступ педагога-організатора Бехтерської зош і-ііі ступенів Буряк Олени Володимирівни
wp-content/uploads/2014/04
  Вища освіта в Україні
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Робоча програма ­­­­­ Вища освіта та Болонський процес для студентів (назва навчальної дисципліни) за напрямом підготовки 0201 «культура»
wp-content/uploads/2017/01
  Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
uploads/editor/2617/132546/sitepage_148/files
  Тема. «Культурне життя козацької України». Мета
wp-content/uploads/2014/12
  Екзаменаційні питання
wp-content/uploads/2014/05
  Уупорядковано О. В. Дудар
wp-content/uploads/2013/10
  Літературна медієвістика як частина сучасної філології має своїм завданням дослідження текстів середньовічного письменства в їхньому історичному і теоретичному зрізах
uploads/editor/8168/501148/sitepage_40/files
  Ематичний цикл /перспективний досвід Тематичний цикл «Будьмо знайомі»
uploads
  «Супер стрічки»
uploads/editor/8168/501148/sitepage_40/files
  Плануємо освітній процес за принципом методичного конструктора
wp-content/uploads/2015/02
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «міжнародний економічний аналіз»
uploads/files/default
  Практикум Співпраця психолога і логопеда при подоланні вад мовлення дітей дошкільного віку
wp-content/uploads/2015/12
  Ушинський К
wp-content/uploads/2014/05
  Матеріали конференції
uploads/editor/3777/332530/sitepage_49/files
  Взаємодія з батьками — це напрям діяльності дошкільного навчального закладу, який був і залиша¬ється одним з найважливіших та стратегічних
uploads/files/default
  Співпраця педагогів і сім’ї
uploads/editor/5376/427881/sitepage_124/files
  Державний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/2015/11
  3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: і обсяг модуля
uploads/editor/28/105844/sitepage_375/files
  Проблема мотивації навчальної діяльності школярів
storage/app/uploads/public/5b1/a96/c70
  Програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції оон про права дитини"
wp-content/uploads/2014/08
  Система завдань розвивального характеру, спрямована на розвиток поняттєвого мислення учнів на уроках математики в 5-му класі
uploads/editor/2477/97803/sitepage_142/files
  Рекомендації
uploads/posts/_ld/1
  Наказ директора
units/menus/uploads/files
  Вивчення системи роботи вчителя
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
wp-content/uploads/2016/09
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
wp-content/uploads/2013/10
  Вступник до аспірантури за спеціалізацією українська мова як іноземна має
wp-content/uploads/2014/04
  Узагальнення передового
wp-content/uploads/2013/11
  Вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду Методичні рекомендації
uploads/editor/2020/124253/sitepage_82/files
  Голубівська загальноосвітня школа і-ііі ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області
uploads/editor/5098/407825/sitepage_30/files
  Урок №7 Тема. Виразні силуети. Виготовлення аплікації з природних матеріалів. Сімейка грибів
wp-content/uploads/2018/10
  Укладач: Бережна Марія Павлівна – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради Рецензенти
wp-content/uploads/2018/01
  Національна академія внутрішніх справ україни
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Методичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
wp-content/uploads/2014/12
  Софія Леонідівна Грабовська
wp-content/uploads/2010/01
  Половинчак Юлія
ethics/wp-content/uploads/sites/131/2014/10
  Передмова
uploads/editor/2020/285258/sitepage_84/files
  Засобами гри
wp-content/uploads/2016/01
  Самостійна навчальна діяльність та її види
uploads/files
  Типи і види уроків виробничого навчання
uploads/editor/5376/427881/sitepage_124/files
  Методи і засоби організації процесу навчання
uploads
  Робоча програма «Психологія» для студентів за напрямом підготовки 0301 «Соціологія», спеціальністю 030101 «Соціологія»
wp-content/uploads/2015/03
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files
  Сучасний компетентнісно зорієнтований урок
uploads/editor/1480/91464/sitepage_162/files
  Кроки до майстерності Ділова гра
wp-content/uploads/2014/01
  Структура уроку
uploads/editor/5735/438940/sitepage_21/files
  Сучасні вимоги до уроку
newvtnuft/wp-content/uploads/2017/02
  Microsoft Word Підготовка до уроку docx
wp-content/uploads/2015/03
  Вимоги до оформлення навчальних журналів додаток а картка контролю якості проведення заняття
uploads/repository/dermat/3. Підрозділ факультету післядипломної освіти (ФПДО)
  Міністерство охорони здоров’я україни
uploads/editor/7536/479769/sitepage_31/files
  Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
wp-content/uploads/2015/03
  Контрольна робота за темами, розділами проміжний контроль
wp-content/uploads/2017/10
  Закону України «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2017/11
  Положення про практичне заняття
wp-content/uploads/2014/07
  Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2015/03
  1 Загальні положення
omp/wp-content/uploads/2016/06
  Закону України «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2017/10
  Самостійна робота студента (срс)
wp-content/uploads/2015/11
  Microsoft Word методичнi рекомендацii щодо пiдготовки та використання тестових завдань в процесi поточ та пiдсум контр знан студ готово doc
uploads/editor/5468/431613/sitepage_11/files
  Наказ №33 Про стан викладання біології та екології
uploads/images/articles/prurodnuchy/2018-2019
  Методичні рекомендації щодо викладання біології та екології у 2018-19 навчальному році за новим Державним стандартом
wp-content/uploads/programs_of_courses/enterprise_economics
  Методика викладання економічннх дисциплін Предметом
uploads/editor/341/80589/sitepage_126/files
  Наказ №95 Про підсумки вивчення стану в икладання математики та фізики у 6 11 х класах
wp-content/uploads/vchitelyam
  План роботи методичного об”єднання вчителів математики, фізики і інформатики на
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма нормативної дисципліни
uploads
  Програма навчальної дисципліни соціологія сім`Ї напрям підготовки 0301 Соціологія спеціальність 030101Соціологія
  Робоча програма «Соціологія освіти» для студентів за напрямом підготовки 0301 "Соціологія», спеціальністю 030101 "Соціологія"
uploads/editor/4941/507535/sitepage_99/files
  Організація учнівського самоврядування в групах
uploads/editor/1689/92249/sitepage_49/files
  Впровадження інтерактивних технологій та форми використання ікт під час викладання “Основ здоров’я”
uploads/editor/2989/125312/blog_/files
  Впровадження інтерактивних форм і методів роботи на уроках фізики
uploads/editor/4915/401900/sitepage_74/files
  Випускна робота Інтерактивні методи навчання на уроках історії та правознавства
wp-content/uploads/2015/04
  Специфіка роботи викладача-філолога у системі дистанційного навчання
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Алтайська державна педагогічна академія
wp-content/uploads/2018/04
  2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
  2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
wp-content/uploads/2017/01
  Лекція 1,2 (4 год.) План Театральна спадщина. Мистецтво режисури сьогодення
  Режисерський задум вистави
directory wp-content uploads  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка