pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
pub/bank/userfiles/files/abitur/2018
  Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
userfiles/d-26.006.02/2007
  Загальна характеристика роботи
userfiles
  Звіт щодо проведення моніторингового дослідження реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти
userfiles/professors
  Словник педагогічних термінів
userfiles/d-26.006.02/2007
  Бідило андрій анатолійович стратегії тнк у сфері науково-технологічного обміну
userfiles/d-26.006.03/2009
  Та напрями вдосконалення
userfiles
  Методи, прийоми навчання
  Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу
  Академія логіки Логіка 5-9 кл
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Педагогіка»
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2016
  Програма вступного іспиту до аспірантури
userfiles/d-26.006.02/2010
  Імені Вадима Гетьмана
  Економічні фактори становлення та розвитку техноглобалізму
pub/bank/userfiles/files/science/young_academ
  Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Одеса: Репозитарій наукової бібліотеки ону імені І. І. Мечникова, 2018. 37 с
userfiles/news11
  Навіщо дорослим грати в ігри або 5 причин недієвості системи бюджетування
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_mag_inter
  Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя Олександрівна
userfiles/file/vipusk20
  Сучасна українська дитяча література: аспекти гендерної інтерпретації
userfiles
  С єрих Л. В. Використання традиційної народної витинанки у подіях сьогодення: Дзвони Чорнобиля
userfiles/d-26.006.02/2006
  Данилюк наталія іванівна екологічний компонент менеджменту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»
userfiles
  Формування методичної культури педагога
userfiles/studentam
  М іністерство освіти i науки україни державний вищий навчальний заклад
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
userfiles
  Звіт щодо проведення моніторингового дослідження рівня професійної компетентності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та Буринського району Сумської області
userfiles/d-26.006.02/2009
  Асиметрія глобального розвитку: соціально-економічний вимір
userfiles
  Обґрунтування і програма дослідно-експериментальної роботи "Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи "
userfiles/Economic_Department/kobl
  2 Основні принципи, цілі, мета та напрями діяльності (функції) кафедри
userfiles/pr_prm
  Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу п'ятого
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Робоча програма з ""методологія та методи наукового дослідження" Для спеціальності 040101 магістр психології
userfiles/file/vashylenko
  Календарно-тематичне планування навчання грамоти
userfiles/file/catalog
  Конспекти уроків 4 клас Л. П. Вашків, О. П. Онишків, З. М. Онишків тернопіль навчальна книга богдан
userfiles/file/savchenko
  Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
userfiles/file/catalog
  Конспекти уроків 4 клас О. В. Гурна, О. Б. Чайковська, М.І. Чумарна тернопіль навчальна книга богдан
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco
  Циганов С. А., Сизоненко В. О
userfiles/d-26.006.02/2005
  Загальна характеристика дисертаційної роботи
userfiles
  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Загальні принципи і прийоми побудови промови
  Теми публічних виступів
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма вступних випробувань зі спеціальності «Соціологія»
userfiles/file/v_rsh
  Щоранку й щоночі я Господа благаю, Прошу дати миру для мойого краю
userfiles
  Заочне рішення іменем україни
  Харківська валеологічна школа
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології в вищій школі»
userfiles
  Підготовка вчителя до уроку
userfiles/d-26.006.02/2010
  Актуальність теми
pub/bank/userfiles/files/chem/education
  Положення
userfiles
  Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості біологічної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Буринського та Тростянецького районів Сумської області
userfiles/Page_curators/2012
  Девiз: патріотизм, професiоналiзм, поряднiсть
userfiles/d-26.006.02/2009
  Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації
userfiles/files
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 053 психологія
userfiles/file/vashylenko
  Вашуленко М
userfiles/file/khimia
  № Програма Тема уроку/назва параграфа Практична частина Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
userfiles/file/vipusk20
  Екзистенційна проблематика оповідань в. Винниченка для дітей і про дітей
userfiles/files
  Положення про організацію освітнього процесу у київському професійно-педагогічному коледжі
userfiles/Page_curators
  Віталій Нелеп викладач і студент, економіка і мистецтво
userfiles/ec_pidpr_th_pr_4/5
  Поняття економічної безпеки бізнесу є відносно новим і поки що недостатньо дослідженим економічним явищем у вітчизняній економічній науці
userfiles/nmr
  Програма з дисципліни "університетська освіта" освітній ступінь бакалавр для студентів спеціальностей всіх галузей знань
userfiles/Page_curators
  Епідемія наркоманії в Україні набуває все більшого розмаху: за даними експертів, нині кількість споживачів психоактивних речов
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання іноземної мови
userfiles
  Й основні завдання уроку: доведення до учнів теми уроку, освітніх, виховних, розвиваючих завдань уроку
userfiles/file/kostikov
  Календарно-тематичне планування з біології
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма вступного іспиту з культурології для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем: спеціаліст спеціальність 02010101 «культурологія»
userfiles/file/vipusk20
  Основні завдання української дитячої літератури
  Дитяча література: стан. Проблеми. Перспективи
userfiles
  Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Національні процеси в Україні: ісорія і сучасність
userfiles/file/rishnuy_plan
  План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов на 2016-2017 навчальний рік
userfiles/dostup
  1. загальні положення
userfiles/d-26.006.02/2008
  Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз "Київський національний економічний університету імені Вадима Гетьмана", м. Київ
userfiles/d-26.006.02/2007
  Світогосподарському розвитку
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма вступних випробувань зі спеціальності 073 «Менеджмент» для осіб, що вступають на навчання
userfiles/fupstap
  Питання до іспиту
userfiles/d-26.006.02/2009
  Захист відбудеться «5» березня 2009 р о 10. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
userfiles/file/olanytska
  Календарне планування
userfiles/education2_0
  Інформаційні та комунікаційні технології
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогіка та психологія вищої школи
userfiles
  Педагогічні підходи до формування музичного сприймання в теорії та практиці музичного навчання школярів
userfiles/file/glazova
  Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н р
dubovik/userfiles/file
  Стаття кримінального кодексу україни має два основні завдання які зводяться до правової охорони правовідносин права і свободи людини і громадянина,власність,громадський порядок та громадська безпека,довкілля,конституційний лад України
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія соціальної роботи
userfiles
  Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Фізична культура»
userfiles/image/Metodichna_skarbnichka/Slovnyk_metodysta
  Словник учителя та методиста
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія і методи соціологічного дослідження сучасної світової політики
userfiles
  Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології
userfiles/education2_0
  Кнеу імені Вадима Гетьмана
userfiles/d-26.006.02/2010
  Імені вадима гетьмана медвідь тетяна анатоліївна
userfiles
  Програма для класів пояснювальна записка Мистецтво
userfiles/Page_curators
  Матеріалів з організації виховної роботи в двнз
userfiles/public_discussion
  Девiз: патріотизм, професiоналiзм, поряднiсть
pub/bank/userfiles/files/science/young_academ
  Мечникова Збірка матеріалів Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених ону імені І.І. Мечникова Одеса 2019
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Робоча програма із спецкурсу «психологія людей зрілого й літнього віку» Для спеціальності 040101 магістр психології
userfiles
  Узагальнення
userfiles/diser_meim
  Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації
pub/bank/userfiles/files/rgf
  Освітня (освітньо-професійна) програма освітній рівень другий
userfiles
  С єрих Л. В. Використання традиційної народної витинанки у подіях сьогодення: Дзвони Чорнобиля
userfiles/d-26.006.02/2006
  Міжнародні корпоративні стратегії злиття у високотехнологічних секторах економіки
userfiles/media/! 4815
  Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
userfiles/diser_meim
  Асиметрія глобального розвитку: соціально-економічний вимір
pub/bank/userfiles/files/rgf
  Основи педагогічної майстерності (для студентів факультету ргф)
userfiles/d-26.006.06/2009
  Захист відбудеться „ 26 січня 2009 р о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 006
userfiles/file/2013/9-10_2012 EX
  Методичне забезпечення мотивації енергозбереження на гірничозбагачувальних підприємствах
pub/bank/userfiles/files/science/young_academ
  У пошуках нової історичної свідомості
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kaf EP/studnauka
  Передмова теорії економіки підприємств
userfiles
  Мета, завдання та зміст курсу з огляду на вищезазначене основною метою
userfiles/file/Lviv/new
  Постанова від 18 серпня 2017 р. №648 Київ Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
userfiles
  Методичні рекомендації для самостійного опрацювання курсу
  Конспекти для проведення уроків і семестр Тема Стилі та напрями мистецтва: античний, візантійський, романський, готика, ренесанс
pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya
  І. Загальні положення
userfiles/files/word
  Ідейно-тематичні цикли поезії Ольги Дучимінської
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»
userfiles/d-26.006.06/2011
  Івахненков сергій Володимирович
userfiles/d-26.006.02/2010
  В сучасних маркетингових технологіях
userfiles/ufiles/Konspekti
  Родинного виховання
userfiles
  Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
  Природознавство Підручник для 4 класу
userfiles/file/catalog
  Конспекти уроків 4 клас До підручника Т. В. Гладюк, М. М. Гладюка Тернопіль Навчальна книга Богдан
userfiles/spec_progrmams
  1. психологія як наука. Предмет і завдання психології. Психологія в системі наук
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_mag_inter
  Методичні рекомендації до курсу «Методика викладання іноземної мови» були розроблені для студентів магістратури спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
userfiles/Faculty_of_Low/kaf pre
  Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи за спеціальністю 081 «Право»
userfiles/Faculty_of_Information_Systems_and_Technology/kaf ise
  Методичні рекомендації щодо виконання випускного бакалаврського проекту для студентів галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка»
userfiles/d-26.006.02/2009
  Д ержавний вищий навчальний заклад
userfiles/ec_pidpr_th_pr_4/3
  Інноваційний аутсорсинг в діяльності будівельних підприємств
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Психологія вищої освіти
userfiles/education2_0
  Формування єдиного відкритого освітнього простору як провідна тенденція розвитку сучасної системи освіти
userfiles/d-26.006.04/2015
  Захист дисертації відбудеться грудня 2015 р о 12: 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
userfiles/yakis_sklad
  Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківської справи
userfiles/rishennya_8/sesiya_8
  Рішенням сесії скликання Іллінецької міської ради №133 від
userfiles
  На допомогу учителю
userfiles/d-26.006.06/2005
  Організація і методика обліку фінансових результатів підприємницької діяльності
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
userfiles
  Прийомна сім'я згідно з українським законодавством є однією з форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
userfiles/soippu/file
  Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні
userfiles
  Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
userfiles/d-26.006.02/2015
  Екологізація економічного розвитку європейського союзу
userfiles/d-26.006.02/2013
  Захист відбудеться 23 грудня 2013 р о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
userfiles
  Для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Personn
  Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів
pub/bank/userfiles/files/edu-programm
  Розробка освітніх програм
  Освітньо-наукова програма
userfiles
  Звіт щодо проведення моніторингового дослідження сформованості навчально-пізнавальної компетенції учнів 9 класів
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_mmf
  «Комп’ютерні системи та мережі»
userfiles/d-26.006.02/2009
  Регулювання міжнародних товарних потоків в умовах транснаціоналізації
userfiles/d-26.006.06/2015
  Теоретико-методичні основи розвитку стратегічного аналізу як підсистеми економічного аналізу
userfiles/d-26.006.02/2007
  Європейський компонент структурної трансформації світового фінансового ринку
userfiles/Page_curators
  Проблема агресивної поведінки дітей та молоді вже майже півстоліття є об’єктом досліджень у різних гуманітарних науках
pub/bank/userfiles/files/edu-programm
  Освітньо-наукова програма
userfiles/image/Metodichna_skarbnichka/fizyka
  Комунальний заклад «Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради
userfiles
  Музичні заняття
userfiles/file/Uzagal_sud_prak
  Огляд практики розгляду справ, які виникають зі спорів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
userfiles
  Звіт щодо проведення моніторингового дослідження мотивації навчальної діяльності учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2017
  Програма вступного іспиту до магістратури зі спеціальності 011 «освітні, педагогічні науки»
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних
userfiles/d-26.006.01/2011
  Захист відбудеться 27 квітня 2011 року о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
userfiles
  Інформація про стан законності у сфері протидії злочинності та правопорушень серед неповнолітніх
userfiles/stud_cons_soc_ek_13/section2
  Чекорський Андрій, ФетаУ, 5 курс, ееп-502
userfiles
  Методичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних дисциплін
  Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз
userfiles/file/2012/01022012
  Запровадження інформаційного забезпечення, зокрема на мезорівні, на основі інформаційних суб’єктів кластерів надасть можливіст
userfiles/doc/perelik-dokumentiv
  Рекомендація Rec (2003) 14
userfiles/file/catalog
  Уроки трУдового НавчаННя 2 клас Посібник для вчителя тернопіль Навчальна книга Богдан
pub/bank/userfiles/files/edu-programm
  Програма «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»
userfiles/d-26.006.07/2005
  Данилко валерій Кирилович методологічні засади екологічної статистики
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2018
  Програма вступногоіспиту для навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні спеціальності 032 Історія та археологія
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма вступного іспиту для навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні спеціальності 032 Історія та археологія
userfiles/d-26.006.02/2010
  Стратегії міжнародної корпоративної консолідації
userfiles/soippu/file
  Плекаємо обдарованість
userfiles/file/vipusk21
  Внутрішній світ дитини (на матеріалі оповідання івана чендея “березневий сніг”) Вступ
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2014
  Програма до дек у 2014 році
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма до дек у 2014 році
userfiles
  Технології навчання у глосарії термінів юнеско поняття «педагогічна технологія»
pub/bank/userfiles/files/faculty/philosofy/nauk_roboty
  Людина без селезінки мовчання (В) кіно
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Робоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
userfiles/d-26.006.01/2008
  Внесок учених київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в україні
userfiles
  Сумської обласної державної адміністрації
userfiles/d-26.006.03/2005
  План дисертації на тему: “Удосконалення управління ефективністю функціонування структурних підрозділів підприємства”
userfiles/file/catalog
  Навчальна книга богдан
userfiles/soippu/file
  Секція 4 Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку
userfiles/ufiles/Metod_robota_2015
  Р озділи річного плану
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2018
  Програма вступного іспиту
userfiles/doc/perelik-dokumentiv
  Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства верховний Суд України
directory userfiles  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка