wp-content/uploads/2015/12
  Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
wp-content/uploads/2017/04
  Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
  Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2018/04
  Ультури літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури До 40-річчя заснування академії та 100-річчя нан україни харків 2018
wp-content/uploads/2018/02
  Теорії кооперації та інтеграції
wp-content/uploads/2017/08
  Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
wp-content/uploads/2014/05
  Превентивне виховання дітей та молоді бібліографічний список літератури Укладачі: Алексєєва Н. В
wp-content/uploads/2015/05
  Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
wp-content/uploads/2016/02
  Рішення про внесення відповідних змін до навчальних програм для 4-го класу наказ мон україни №1495 від
wp-content/uploads/files/children/etyka/programs
  Етика подружнього та родинного життя
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія культури". Доц. Дарморіз О. В
wp-content/uploads/2016/01
  Тема бесіди: «Любіть свою Україну»
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Робоча програма ­­­­­ Вища освіта та Болонський процес для студентів (назва навчальної дисципліни) за напрямом підготовки 0201 «культура»
wp-content/uploads/2017/01
  Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
wp-content/uploads/2014/12
  Екзаменаційні питання
uploads
  «Супер стрічки»
wp-content/uploads/2014/05
  Матеріали конференції
uploads/editor/3777/332530/sitepage_49/files
  Взаємодія з батьками — це напрям діяльності дошкільного навчального закладу, який був і залиша¬ється одним з найважливіших та стратегічних
wp-content/uploads/2015/11
  3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: і обсяг модуля
uploads/posts/_ld/1
  Наказ директора
wp-content/uploads/2018/01
  Національна академія внутрішніх справ україни
wp-content/uploads/2014/12
  Софія Леонідівна Грабовська
wp-content/uploads/2010/01
  Половинчак Юлія
uploads/files
  Типи і види уроків виробничого навчання
wp-content/uploads/2015/03
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
omp/wp-content/uploads/2016/06
  Закону України «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2015/11
  Microsoft Word методичнi рекомендацii щодо пiдготовки та використання тестових завдань в процесi поточ та пiдсум контр знан студ готово doc
wp-content/uploads/programs_of_courses/enterprise_economics
  Методика викладання економічннх дисциплін Предметом
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Алтайська державна педагогічна академія
wp-content/uploads/2017/01
  Лекція 1,2 (4 год.) План Театральна спадщина. Мистецтво режисури сьогодення
  Режисерський задум вистави
uploads/editor/9671/561313/sitepage_33/files
  Семінар для працівників днз «Сучасні підходи до логіко математичного розвитку дошкільників»
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія пізнання та основи логічного мислення Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/04
  Пошуково-пізнавальна діяльність
wp-content/uploads/2016/11
  Науково-методичний проект
wp-content/uploads/2016/06
  Концепція навчально-виховної роботи
wp-content/uploads/2016/05
  Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи
uploads
  Формування духовно-моральних цінностей у старших дошкільників засобами мистецтва
wp-content/uploads/2015/05
  1. Виховання в первісному суспільстві
wp-content/uploads/2016/02
  Концепція сімейного виховання в системі освіти України
wp-content/uploads/2016/01
  Правове виховання старшокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи
wp-content/uploads/2011/05
  Закон україни про пожежну безпеку Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
wp-content/uploads
  Правила пожежної безпеки в Україні витяги
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Виховна година
wp-content/uploads/2018/01
  Урок 6 Тема уроку: Основні напрямки сучасної біотехнології План Біотехнологія у сільському господарстві
wp-content/uploads/2019/03
  Студентів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 15 травня 2014 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2014
wp-content/uploads/2014/10
  Світлана Дубяга Нові підходи до роботи над фразеологічним матеріалом у початковій школі Постановка проблеми
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Українське
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів. Розробки сценаріїв виховних заходів
wp-content/uploads/2016/03
  Анна кібич, ірина кібич
wp-content/uploads/2018/01
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Гендерна політика
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Образ жінки у телерекламі: погляд психолога
wp-content/uploads/2016/01
  «День Святого Валентина»
wp-content/uploads/2017/04
  Чуча О. А. Використання елементів здоров’язберігаючих технологій на уроках української мови та літератури
  Урок загальноосвітньої школи у вимірах здоров'язбережувальних технологій
wp-content/uploads/2019/03
  Педагогічного університету
wp-content/uploads/2017/01
  Лекція актуальні питання вітчизняної та зарубіжної педагогіки на сучасному етапі
wp-content/uploads/2015/09
  В системі післядипломної освіти
wp-content/uploads/2016/09
  Комунальний заклад
wp-content/uploads/2018/05
  Шифр «Дошкільна освіта» Використання мнемотаблиць в організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку в природі
wp-content/uploads/2015/09
  Формування особистості дитини у системі інклюзивної освіти франції
wp-content/uploads/2014/05
  З міжнародною участю від знаннєвої парадигми до компетентнісної: досвід, реалії, перспективи 26-27 жовтня 2017 року бібліографічний список літератури херсон-2017
wp-content/uploads/2016/05
  Екскурсії і походи в природу
wp-content/uploads
  Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах
wp-content/uploads/2017/02
  Наказ №30 Про продовження регіонального експерименту на базі Харківської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» Харківської міської ради Харківської області
wp-content/uploads/2017/01
  Формування національно-патріотичних почуттів учнів на уроках
wp-content/uploads/2016/05
  Програма навчальної дисципліни циклу загальної підготовки
wp-content/uploads/2016/03
  Теорія і практика виховання господарської культури учнів та дорослих у західній україні
wp-content/uploads/2016/02
  Програма «щаслива родина»
wp-content/uploads/2017/04
  Піддубна Н. В. Потреба у формуванні здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи як життєвої цінності
uploads/assets/files/docs
  Пропозиції до проекту Закону України
wp-content/uploads/2015/02
  Перелік питань до складання диференційованого заліку з Культурології
wp-content/uploads/2017/01
  Дидактичні закономірності Система принципів навчання Методи організації навчального процесу Засоби навчання Література
uploads/editor/288/62806/sitepage_78/files
  «Значення занять у формуванні мовленнєвої компетенції дошкільників»
wp-content/uploads/2014/02
  Теоретичні засади методу проектів (розділ з посібника)1
wp-content/uploads/2018/05
  Науково-практичної Інтернет-конференції «Шляхи формування й реалізації професійної іншомовної освіти учителів іноземних мов у процесі міжкультурної інтеграції»
wp-content/uploads/2018/09
  Імені в о. сухомлинського
wp-content/uploads/2010/01
  Era – Європейська дослідницька асоціація
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  "Перевернене навчання"
wp-content/uploads/2016/09
  Дрогобицький державний педагогічний
wp-content/uploads/2019/01
  А. М. Підгорного " затверджую " Заступник директора з наукової роботи " " 20 р. Робоча програма
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни методологія сучасного літературознавства
wp-content/uploads/2016/12
  Вступ. Літературний процес 70-90-х років xix ст. Основні риси модернізму
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку українська мова. Навчання грамоти. Тема: звук [п],позначення його буквою «пе». Удосконалення навичок звукового аналізу слів. Читання складів, слів. Словниково-логічні вправи. Опрацювання оповідання
wp-content/uploads/2015/09
  Педагогічна практика
wp-content/uploads/2016/12
  Урок №23 Тема : Проза 20-30 р. Загальний огляд. Літературна дискусія 1925-1928 років
wp-content/uploads/2014/05
  Виховання дітей та молоді
wp-content/uploads/2018/11
  Конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
uploads/editor/258/61298/sitepage_50/files
  Розлучення батьків очима дітей
images/stories/uploads/other/Struct
  Робоча навчальна програма
wp-content/uploads/2018/11
  Методичні рекомендації щодо написання, змісту та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 081 "Право"
wp-content/uploads/2019/01
  Робоча програма навчальної дисципліни теоретична фонетика ступінь бакалавра Галузь знань 03 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2018/09
  Методичні рекомендації щодо викладання української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин у 2018/2019 навчальному році
wp-content/uploads/2016/12
  Н р. Дистанційне для 3 курсу
wp-content/uploads/2016/02
  Методична робота як чинник удосконалення особистості педагогів
wp-content/uploads/2018/10
  Перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників
uploads
  Сценарій свята для дітей 6-7-го років життя в едуча. Сьогодні ви запрошені на свято, Де буде радості й тепла багато!
uploads/files
  Методичний порадник для класного керівника птнз навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти
wp-content/uploads/2017/01
  Опис навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес»
wp-content/uploads/2019/01
  Професійного самовизначення та планування кар’єри
wp-content/uploads/sites/13/2013/11
  Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів
wp-content/uploads/2016/10
  Стратегія розвитку кафедри обліку і аудиту на 2016-2021 рр
wp-content/uploads/2015/09
  Організаційно-педагогічні умови навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти
  Науково-педагогічна діяльність дмитра чижевського періоду еміграції
wp-content/uploads/programs_of_courses/enterprise_economics
  Тренінг з «Економіки підприємства» Метою дисципліни
wp-content/uploads/2018/02
  Змістовий модуль «гістологія загальних тканин»
wp-content/uploads/2016/02
  Міністерство охорони здоров’я україни
wp-content/uploads/2018/08
  О. В. Лядобрук, методист лабораторії методичного забезпечення
wp-content/uploads/2017/01
  Освітній проект «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області» Зміст
wp-content/uploads/2015/12
  Економіка інноваційного підприємства (фахове спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності»)
wp-content/uploads/2015/05
  «Педагогіка» (назва навчальної дисципліни) Харків – 2016 рік Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет
  Предметом вивчення навчальної дисципліни є головні категорії педагогіки і методи педагогічних досліджень, головні закономірності навчального процесу, концепція педагогічного виховання
wp-content/uploads/2014/10
  Особливості впровадження інноваційних технологій у практику роботи загальноосвітніх
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Рекомендації для батьків та вчителів щодо формування мотивації до навчання
wp-content/uploads/2014/11
  Українець лілія Анатоліївна
wp-content/uploads/teachers
  Школа молодого педагога-організатора
wp-content/uploads
  Щодо особливостей режиму роботи, педагогічного навантаження та часу відпочинку педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів
storage/app/uploads/public/578/38b/754
  Навчально-тематичний план
wp-content/uploads/2014/12
  Ткаченко Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема види обдарованості мета
wp-content/uploads/2014/02
  Газета «Психолог» видавництва «Шкільний світ»
wp-content/uploads/2019/01
  Педагогіка
uploads/editor/3354/185576/sitepage_376/files
  Законами України «Про освіту» (п. 1 ст. 54, ст. 56), «Про загальну середню освіту»
wp-content/uploads/2015/12
  Міністерство фінансів україни
wp-content/uploads/2018/02
  Студенство – чи не один з важливих щаблів людського життя
wp-content/uploads/2016/11
  Діагностика психологічної готовності учнів 8-9-х класів
wp-content/uploads/2015/02
  Перелік питань до складання диференційованого заліку з навчальної дисципліни: «Основи психології та міжособове спілкування»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
wp-content/uploads/2013/03
  Тема: Права дитини
wp-content/uploads/2014/02
  Іппо ку імені Бориса Грінченка. Відкриваємо мистецтво в собі
wp-content/uploads/2017/07
  Міністерство освіти та науки України
uploads/files
  Цілі виробничого навчання
wp-content/uploads/2017/02
  В. П. Мельник освітня програма
sites/history/wp-content/uploads/2016/10
  1. мета та завдання навчальної дисципліни мета
wp-content/uploads/2016/06
  Розман ірина іллівна
wp-content/uploads/2017/12
  Секция «Фізична культура та фізичне виховання» дзюбенко о. В. студент 4 курсу, потапова а. Д
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання іноземної мови у вищій школі»
wp-content/uploads/2014/11
  Звіт про роботу директора Центру професійно-технічної освіти №1 м. Харкова Шепеленко Світлани Миколаївни за 2014-2015 н р. Харків 2015 р
wp-content/uploads/2014/12
  Психологічне забезпечення навчально виховного процесу
wp-content/uploads/2017/04
  Модель здоров’язбережної освіти школярів: світовий досвід та проблеми забезпечення умов її розвитку у вітчизняному просторі
wp-content/uploads/2016/02
  Програма діагностики адаптації Вибір методик для загального дослідження процесу адаптації має відповідати наступним вимогам
wp-content/uploads/2014/02
  Олександр Васильович кочерга
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство юстиції україни академія державної пенітенціарної служби
wp-content/uploads/2015/10
  У іі-й половині хх століття
wp-content/uploads/2016/04
  Міністерство охорони здоров’Я
wp-content/uploads/2017/12
  Експериментально-дослідну роботу було спрямовано на перевірку педагогічних умов впровадження в систему підготовки військових фахівців професійно спрямованої системи фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів
  Обладнання: малюнки; атрибути для проведення ігор. Перебіг заходу I. Слово вчителя
uploads/priem-metodichki-17
  Програма до вступних випробувань на навчання за програмою магістра зі спеціальності «Соціальна педагогіка»
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2018/03
  Напрям конференції: філософія, психологія, соціологія, історія та право фізичної культури і спорту
wp-content/uploads
  Аналітичний огляд
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни теоретичний семінар
uploads/editor/3777/332530/sitepage_49/files
  З досвіду роботи клубу «Батьківський ліцей» в закладі дошкільної освіти №30 «Краплинка»
wp-content/uploads/2015/05
  Програма навчальної дисципліни «Психологія сім’ї»
wp-content/uploads/2017/05
  Програма «Територіальна оборона»
wp-content/uploads/2019/02
  Програма «Територіальна оборона»
wp-content/uploads/2016/12
  Психолого педагогічний семінар «Стилі спілкування»
wp-content/uploads/2010/01
  Концепція викладання історії покладена в основу сучасних підручників історії ?
wp-content/uploads/2016/07
  Філософський факультет
wp-content/uploads/sites/6/2017/11
  І. Аналіз діяльності Комунального закладу Сумської обласної ради Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна у 2016-2017 навчальному році та завдання на 2017-2018 навчальний рік
uploads/editor/12011/658592/sitepage_65/words/metodist
  Види дитячих розповідей і прийоми навчання розповіді
wp-content/uploads/files/children/etyka/posibnyk
  Основи християнської етики
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2016/02
  Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010
wp-content/uploads/2016/05
  З учителями у системі шкільної освіти закарпаття
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методика викладання зарубіжної літератури у старших класах і внз
wp-content/uploads/2014/08
  Херсонщині 70 років
wp-content/uploads/files/children/etyka/posibnyk
  Тема уроку: Християнська етика – наука про християнську мораль
wp-content/uploads/2010/01
  Пояснювальна записка з метою пізнання дітьми Бога та формування духовно зрілих християн пропонуємо навчальну програму для роботи усіх нш церков Християн Віри Євангельської
wp-content/uploads/2017/11
  Основи християнської доктрини
wp-content/uploads/2018/03
  Напрям конференції: Менеджмент та маркетинг фізкультурно-спортивних організацій
wp-content/uploads/2017/11
  Програма впроваджується в 2015 році Рівень програми
wp-content/uploads/2015/05
  Курсові роботи методика
wp-content/uploads/2018/03
  Напрям конференції: філософія, психологія, соціологія, історія та право фізичної культури і спорту
wp-content/uploads/2014/10
  Профільне навчання фізики в освітньому окрузі юрій Мельник Анотація
uploads/documents
  Сучасна практика підготовки баяністів
wp-content/uploads/2015/09
  Концепція університету в педагогічному дискурсі
uploads/editor/3987/342078/sitepage_107/files
  Вступ. Правила за якими працює група. Поняття: «Соціально зріла особистість», «Я концепція»
sites/history/wp-content/uploads/2018/06
  1. мета та завдання навчальної дисципліни метою
directory uploads  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка