sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
sites/default/files
  Секція права та психології
  Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
sites/default/files/newsfiles
  Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
sites/default/files
  Академія праці і соціальних відносин
  Академія праці і соціальних відносин
sites/default/files/konf
  Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
sites/default/files/newsfiles
  Загальна характеристика роботи
sites/default/files
  Академія праці і соціальних відносин
sites/default/files/docs
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
sites/default/files
  Програма комплексного фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-професійною
sites/default/files/newsfiles
  Структурно-діяльнісна концепція
sites/default/files/u191
  Розглянуто і схвалено
sites/default/files/u155
  Програма навчально-консультаційних курсів з поглибленого вивчення педагогічних дисциплін
sites/default/files/Struktura/metodrobota/pidv/tehnologiya
  Види навчальних занять, їх орієнтована структура та можливі методи
sites/default/files/u149
  Розглянуто і схвалено
sites/default/files/docs
  Методичні рекомендації по проведенню педагогічної практики для студентів iv курсу факультету соціології
sites/default/files/attach/2018/9430
  Методичні рекомендації щодо формування тестових завдань і тестів
sites/default/files/documents
  Довідка про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів Дубнівської, Боровської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів, Нетребської загальноосвітньої школи і-іі ступенів з біології
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни методика викладання соціології для студентів спеціальності 03010101соціологія
  Програма курсу “Методика викладання соціології”
sites/default/files/docs
  Методичні рекомендації з проведення асистентської практики для студентів і року магістратури факультету соціології
sites/default/files
  Міське управління освіти
  Методичні рекомендації наставникам студентських груп щодо виховання здорового способу життя київ 2009
sites/default/files/humaneped/classic_ped_inheritance
  Школа Сухомлинського
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма «Соціологія молоді»
sites/default/files
  Гриценюк Сніжанна Сергіївна, практичний психолог Технолого-економічного коледжу
  Кнтеу (реферат) Київ – 2013 Актуальність теми дослідження
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Зміст вступ Модуль Мікроекономіка
sites/default/files
  Основи біохімії ● Основи товарознавства продуктів харчування та сенсорний та фізико-хімічний аналіз продуктів харчування та косметичних засобів
sites/default/files/WORK/Школа професійної адаптації
  К онтроль навчальних досягнень студентів
sites/default/files/avtoreferaty/2009
  Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в україні
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Програма вступного випробовування передбачає перевірку знань основних джерел з теорії дошкільної освіти, основних методик дошкільної освіти, педагогічних теорій та педагогічних технологій
sites/default/files
  Особливості інноваційної діяльності сільської малокомплектної школи
  Програма для студентів напряму підготовки 13010201" високі технології"
sites/default/files/praci/Tezy-2012
  Психологічні особливості дистанційного навчання
sites/default/files/praci/texty/konf0902
  Інформатизація суспільства і бурхливий розвиток комп'ютерних технологій, що спостерігається в останній час, усе більш впливає
  Дистанційне навчання як складова інклюзивної освіти
sites/default/files
  О. Ю. Сорокін Вчимося жити разом (діалог різних – діалог рівних) Київ – 2010 Вступ
  Реферат теорія і практика інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів
sites/default/files/newsfiles
  Імені тараса шевченка
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag DVV
  Програма додаткового вступного випробування з дошкільної педагогіки та психології складена у
sites/default/files/normativbasa
  Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Київ 2018 Укладачі: Іваненко В. В
sites/default/files/u18
  Природокористування україни
sites/default/files
  Г. С. Сковороди нан україни на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки Реферат
  «Методологія та методи наукового аналізу»
  „Основні тенденції глобалізації світової економічної системи” розглянуто еволюцію глобалізації в межах єдиної хроноструктури, у кожному стані якої ці процеси набували нової якості, залишаючись незмінними за своєю об’єктивною суттю
  Робоча програма навчальної дисципліни
sites/default/files/course/abstract
  Навчальна програма дисципліни
sites/default/files/docs
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
sites/default/files/Files
  Програма основного вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
sites/default/files/avtoreferaty/2014
  Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання
sites/default/files/avtoreferaty/2013
  Технологія проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання
sites/default/files/Files
  Програма додаткового вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
sites/default/files/WORK/Normat pravovi doc
  Положення про організацію навчального процесу в технолого-економічному коледжі
sites/default/files/news/pdf/pologenna_navh_proces
  Міністерство аграрної політики і продовольства україни
sites/default/files/casket
  Дидактичні ігри для розвитку мовлення, фонематичного слуху, та формування навичок читання
  Дидактичні ігри та вправи для логопедичної роботи. «Загубилося слово»
sites/default/files/inline-images/2018-10/zdo
  Н. Ф. Юрченко Дизайн і верстка
sites/default/files/WORK/Школа професійної адаптації
  Інноваційні педагогічні технології в навчальному процесі коледжу Поняття педагогічної інновації
sites/default/files
  Архімандрит Кирило (Говорун)
sites/default/files/course/abstract
  Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
sites/default/files/images/temp
  Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій
sites/default/files
  Реферат підручника «Аптечна технологія ліків»
sites/default/files/attachment/2019/opportunity/11598
  Шановні колеги
sites/default/files
  Навчально-методичний посібник містить конспекти занять з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для вихованців днз різного віку
  Програма кредитного модуля «Сучасна українська мова»
  Філії Українського Національного Об’єднання Канади в Ст. Кетеринс, Онтаріо Київ – 2007 ббк 63. 3(4Укр)615 0-59 у меморіальному виданні «Не забуваймо 1932-1933 р р.»
sites/default/files/humaneped/open_lessons
  Методична розробка уроку з українського читання в 2 класі вчитель початкових класів Болбот Ніна Миколаївна
sites/default/files/newsfiles
  Концепція дисертації
sites/default/files/Files
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
sites/default/files
  Робоча навчальна програма дисципліни
  Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Соціологія»
  Мета відвідування заняття
  Анотації дисциплін вільного вибору студентів 1-го, 2-го курсів (бакалавр) та 1-го курсу (магістр,) очної (денної, вечірньої), заочної (дистанційної) форм навчання
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Програма фахового вступного випробування
sites/default/files
  Міністерство надзвичайних ситуацій україни
sites/default/files/praci/texty/v8.2
  Детермінація професійного становлення та розвитку саморегуляції мислення відбувається, базуючись на закономірностях детермінації особистості, що трактується по-різному різними психологічними школами
sites/default/files
  Конспект лекцій з дисципліни «Людина і світ»
sites/default/files/konf
  Екзаменаційні питання
sites/default/files/praci/texty/v8.2
  Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
sites/default/files/newsfiles
  Бакалаврат
sites/default/files/u1
  Колегіуму №98 м
sites/default/files/disser
  Відгук офіційного опонента про дисертацію Комарницької Оксани Іванівни «Моделі та методи лінгвістичного аналізу тексту інтелектуальної системи оцінювання знань»
sites/default/files/documents/norm-prav-documents-all
  Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
sites/default/files/u125
  З цитології, ембріології та загальної гістології
sites/default/files/library/elopen
  Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161, та інших нормативних актів з питань вищої освіти
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни
/node/527/edit/document
  Інклюзивна освіта: основні положення Інклюзія
sites/default/files/newsfiles
  Єктно-праксиологічний підхід
  Методичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт (бакалавра, магістра) Київ 01 зміст
  Методичні рекомендації щодо підготовки і захисту курсових робіт, дипломів бакалавра та магістра Київ 2016 Зміст Зміст 2
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія сім’ї та особистості
sites/default/files/docs
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
sites/default/files/library/elopen
  Як написати академічний навчальний текст
sites/default/files/newsfiles
  Положення про Науково-методичний центр організації навчального процесу
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag DVV
  Початок другого тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, освітніх систем, відбувається перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій
sites/default/files/praci/texty/v8.2
  Специфика основных аспектов рефлексии
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни історія та теорія гендерних досліджень напрям підготовки 030101 соціологія
sites/default/files/course/materials
  Робоча програма навчальної дисципліни 1
sites/default/files
  Актуальність теми
sites/default/files/individual
  Туленков-срс соц
sites/default/files/WORK/Школа професійної адаптації
  Зокрема, А. К. Маркова рівні професіоналізму розглядає як критерій виділення етапів становлення професіонала
/file/ajax/field_document/und/form-GAZK3NHFRWJLv54UX9iVyVRJX9NUwfN45FlnqJTtrFQ/document
  Методичні рекомендації та роз’яснення щодо застосування «Картки стану здоров’я і розвитку дитини»
sites/default/files/docs
  Програма для складання вступних іспитів до аспірантури факультету соціології за спеціальністю 22. 00
sites/default/files/WORK/Школа професійної адаптації
  Концепція превентивного виховання дітей і молоді
sites/default/files
  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
  Деякі питання цифрового розвитку
sites/default/files/newsfiles
  Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
  Проблеми розвитку соціологічної теорії: Матеріали іх всеукраїнської науково-практична конференції
info_cpu/sites/default/files
  Теоретичні виміри та практичні задачі духовно-морального виховання молоді
sites/default/files/materials/practice
  Наскрізна програма практик для напрямків підготовки
sites/default/files/praci/Tezy-konfer-2010
  Ефективність педагогічної діяльності як показник успішності вчителя
sites/default/files/3_nauka
  Секція 1 психологічні особливості діяльності особистості в екстремальних умовах
sites/default/files
  Теоретико-методологічні засади Концепції виховання здобувачів
  Робоча навчальна програма кредитного модуля
  Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні
sites/default/files/praci/texty/v8.2
  Проблема розвитку технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання
sites/default/files/konf
  Опис навчальної дисципліни
sites/default/files/praci/texty/konf0902
  Психологічні обриси розвитку інтелекту особистості: теоретичний аспект
sites/default/files/disser
  Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект
sites/default/files
  Закону України «Про охорону праці»
sites/default/files/konf
  Робоча програма навчальної дисципліни
sites/default/files/inline-files
  I. Формула спеціальності

  Нвк «Маневицька зош і-ііі ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»
sites/default/files/Files
  Програма основного вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
sites/default/files/course/abstract
  З навчальної роботи
sites/default/files/disser
  Офіційного опонента на монографію Пастушенко Олени Василівни
sites/default/files/Files
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
sites/default/files/course/abstract
  З навчальної роботи
sites/default/files/praci/texty/v8.2
  Професійний інтелект та його характеристики

  Пояснювальна записка Основною навчально-виховною метою гуртка є розвиток у дітей естетичних смаків, формування потреб і здібностей до мистецької діяльності, розширення знань про історію і традиції українського народу
sites/default/files/newsfiles
  Як тип сучасного суспільного контролю
sites/default/files/disser
  Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій
sites/default/files
  Система централізованого незалежного тестування полтавського університету економіки і торгівлі
sites/default/files/praci/Tvory
  Особистість – це форма існування психіки людини, яка являє собою цілісність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності і саморегуляції, та має свій унікальний і неповторний внутрішній світ
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни соціологія цінностей напрям підготовки 03010101 "Соціологія"
sites/default/files/newsfiles
  Т. Г. Шевченка ненчук ольга миколаївнa формування життєвих перспектив випускників середніх шкіл львівщини в умовах сучасного українського суспільства
sites/default/files/humaneped/author_works
  Формування біоетичних знань старшокласників у процесі профільного навчання біології

  Активізація пізнавальної діяльності
sites/default/files/files/ind_25th
  Оголошення незалежності до нової україни перший урок у 5 класі Дячок Світлана Олександрівна
  Від проголошення Незалежності до нової України
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія гендерних досліджень для студентів
sites/default/files/ndf/11-rp
  Рішення конституційного суду україни у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України
sites/default/files
  Енергозберігаючі лампи Частина 2
sites/default/files/images/temp
  Вдовіченко В
sites/default/files/newsfiles
  Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищОго навчального закладу
directory sites default  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка