sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
sites/default/files
  Секція права та психології
elul/Nechui/10-vol
  Наукова думка
sites/bdpu.org/files/NV
  Положення про організацію самостійної роботи студентів бдпу бердянськ 2012 Загальні положення
sites/default/files
  Академія праці і соціальних відносин
  Академія праці і соціальних відносин
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/ppp1
  Самостійна робота №1

  Державний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/sites/84/2018/03
  Програмами «014. 08 Середня освіта (Фізика)» та «015 Професійна освіта. Охорона праці»
sites/default/files/newsfiles
  Загальна характеристика роботи
sites/default/files
  Програма комплексного фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-професійною
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/buzova/hor
  Історія християнського хорового співу слав’ян

  Сергій Терно, кандидат педагогічних наук, доцент Запорізького національного університету, лауреат премії нан україни для молодих учених (2001, 2002) Хто голосніше за всіх кричить: "Тримайте злодія!"?
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Практичне заняття 5
  Практичне заняття 6
sites/bdpu.org/files
  Програма державного тестового іспиту з педагогіки має такі розділи: Загальні основи педагогіки. Теорія освіти і навчання
sites/bdpu.org/files/kniga/Doc
  Харків 2011 (075) ббк
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Практичне заняття №1 2 год
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Практичне заняття 7
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/psy/day
  Програма іспиту з дисципліни «психологія»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Практичне заняття №1 2 год
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/spt_sum
  Мета контролю – визначення рівня сформованості у студентів технологічної компетентності, рівня засвоєння ними теоретичних основ курсу «Сучасні технології викладання української мови»
sites/default/files/attach/2018/9430
  Методичні рекомендації щодо формування тестових завдань і тестів
navchalnyj_viddil/2014_prac
  Державний вищий навчальний заклад
sites/default/files/documents
  Довідка про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів Дубнівської, Боровської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів, Нетребської загальноосвітньої школи і-іі ступенів з біології
navchalnyj_viddil/metod_robota
  Методи навчання у вищій школі Метод навчання
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Зміст вступ Модуль Мікроекономіка

  Програма х університетської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Українське
sites/default/files
  Основи біохімії ● Основи товарознавства продуктів харчування та сенсорний та фізико-хімічний аналіз продуктів харчування та косметичних засобів
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Образ жінки у телерекламі: погляд психолога
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Програма вступного випробовування передбачає перевірку знань основних джерел з теорії дошкільної освіти, основних методик дошкільної освіти, педагогічних теорій та педагогічних технологій
sites/default/files
  Особливості інноваційної діяльності сільської малокомплектної школи
  Програма для студентів напряму підготовки 13010201" високі технології"
  О. Ю. Сорокін Вчимося жити разом (діалог різних – діалог рівних) Київ – 2010 Вступ
sites/default/files/newsfiles
  Імені тараса шевченка
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag DVV
  Програма додаткового вступного випробування з дошкільної педагогіки та психології складена у
sites/default/files/u18
  Природокористування україни

  Наскрізна програма
sites/default/files/casket
  Дидактичні ігри для розвитку мовлення, фонематичного слуху, та формування навичок читання
  Дидактичні ігри та вправи для логопедичної роботи. «Загубилося слово»
sites/default/files
  Архімандрит Кирило (Говорун)
sites/default/files/images/temp
  Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни методологія сучасного літературознавства
sites/default/files/attachment/2019/opportunity/11598
  Шановні колеги
sites/default/files
  Навчально-методичний посібник містить конспекти занять з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для вихованців днз різного віку
liberal_edu/docs
  Концепція національно-патріотичного виховання студентів
sites/default/files
  Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Соціологія»
sites/derevskaja.com/files
  Сценарій підготувала: Іванова Наталія Василівна, педагог-організатор
elul/Nechui/10-vol
  Наукова думка
  Наукова думка
sites/default/files
  Мета відвідування заняття
  Анотації дисциплін вільного вибору студентів 1-го, 2-го курсів (бакалавр) та 1-го курсу (магістр,) очної (денної, вечірньої), заочної (дистанційної) форм навчання
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Програма фахового вступного випробування
stud-sci-soc
  На допомогу аспіранту
wp-content/uploads/sites/13/2013/11
  Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів
sites/default/files
  Конспект лекцій з дисципліни «Людина і світ»
sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/ondr
  Розділ iіі основи експериментальних дослідженЬ 1 Мета і завдання експериментальних досліджень
sites/default/files/u1
  Колегіуму №98 м
sites/default/files/documents/norm-prav-documents-all
  Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
sites/default/files/u125
  З цитології, ембріології та загальної гістології
/node/527/edit/document
  Інклюзивна освіта: основні положення Інклюзія
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag DVV
  Початок другого тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, освітніх систем, відбувається перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій
sites/default/files/course/materials
  Робоча програма навчальної дисципліни 1
sites/default/files
  Актуальність теми
wp-content/uploads/sites/82/2018/03
  Психологія дитини з зпр комплекс Навчально-методичного забезпечення дисципліни
/file/ajax/field_document/und/form-GAZK3NHFRWJLv54UX9iVyVRJX9NUwfN45FlnqJTtrFQ/document
  Методичні рекомендації та роз’яснення щодо застосування «Картки стану здоров’я і розвитку дитини»
navchalnyj_viddil/praktuka/Biolog/himiya
  Програма педагогічної практики для студентів денної форми навчання
sites/history/wp-content/uploads/2016/10
  1. мета та завдання навчальної дисципліни мета
sites/default/files/newsfiles
  Проблеми розвитку соціологічної теорії: Матеріали іх всеукраїнської науково-практична конференції
navchalnyj_viddil/2014_prac
  Наскрізна програма навчальних

  Наскрізна програма навчальних
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання іноземної мови у вищій школі»
sites/default/files
  Теоретико-методологічні засади Концепції виховання здобувачів
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
sites/default/files
  Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні
sites/default/files/disser
  Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект
sites/default/files
  Закону України «Про охорону праці»

  Нвк «Маневицька зош і-ііі ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»
elul/Nechui/10-vol
  Наукова думка
sites/default/files/disser
  Офіційного опонента на монографію Пастушенко Олени Василівни
znu_anonsy/_2013
  Зареєстровано

  Пояснювальна записка Основною навчально-виховною метою гуртка є розвиток у дітей естетичних смаків, формування потреб і здібностей до мистецької діяльності, розширення знань про історію і традиції українського народу
wp-content/uploads/sites/6/2017/11
  І. Аналіз діяльності Комунального закладу Сумської обласної ради Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна у 2016-2017 навчальному році та завдання на 2017-2018 навчальний рік
sites/default/files/disser
  Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій
sites/default/files
  Система централізованого незалежного тестування полтавського університету економіки і торгівлі
sites/default/files/praci/Tvory
  Особистість – це форма існування психіки людини, яка являє собою цілісність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності і саморегуляції, та має свій унікальний і неповторний внутрішній світ
stud-sci-soc/2015
  Державний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методика викладання зарубіжної літератури у старших класах і внз

  Активізація пізнавальної діяльності
elul/Nechui/10-vol
  Наукова думка
navchalnyj_viddil/2014_prac
  Державний вищий навчальний заклад
sites/default/files
  Енергозберігаючі лампи Частина 2
sites/default/files/images/temp
  Вдовіченко В
sites/history/wp-content/uploads/2018/06
  1. мета та завдання навчальної дисципліни метою
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Франкознавство
elul/Nechui/10-vol
  "наукова думка"
sites/default/files
  Форми корекційної роботи з дітьми девіантної поведінки та рекомендації щодо
navchalnyj_viddil/praktuka/filolog
  Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів
wp-content/uploads/sites/35/2017/10
  Робоча програма виробничої практики студентів економічного факультету набору 2017 року
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Іван Денисюк невичерпність атома
sites/default/files
  Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
navchalnyj_viddil/praktuka/Biolog/ekolog
  Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія”
sites/default/files/for_teachers/Створити На допомогу вчителю
  Державний стандарт. Відповідно до Державного стандарту визначено нові підходи до організації
sites/default/files/primary_education/Створити Початкова освіта/document
  «Активні та інтерактивні форми у системі методичної роботи з учителями початкових класів»
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни
  Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання іноземної мови у вищій школі галузі знань 01 Освіта
sites/default/files/Issue_16
  Галина Михайлишин
sites/default/files
  Програма для студентів напряму підготовки 13010201" високі технології"
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність для студентів
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Основна мета: якісний відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. Завдання
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag d v v
  Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня «магістр»
sites/default/files/leader_cvs
  Скрипка Ірина Вікторівна
wp-content/uploads/sites/122/2018/06
  Таким чином, метою нашого дослідження стала розробка змісту і методики валеологічної підготовки студентів у внз
elul/Nechui/10-vol
  «наукова думка»
  У десяти томах
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag d v v
  Програма додаткового вступного випробування (двв) з дошкільної педагогіки та психології складена у

  Програма хii університетської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
sites/default/files/images
  Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від
sites/default/files
  Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)
sites/default/files/primary_education/Змінити Початкова освіта Конкурс Творчі сходинки 2017/document
  Сценарії для організації дозвілля школярів "з україною в серці"
wp-content/uploads/sites/13/2019/04
  Робоча програма виробничої педагогічної практики
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Конкурсного предмету «Теорія і методика фізичного виховання»
sites/default/files/library/Створити Бібліотека/document
  Загальна характеристика Павукоподібних
eurointegration
  Україна–нато: питання євроатлантичної інтеграції україни
wp-content/uploads/sites/13/2014/01
  Методичні рекомендації щодо вивчення основ здоров’я у 2014-2015 навчальному році Типовими навчальними планами, затвердженими наказом мон україни від
sites/poltava.adm-pl.gov.ua/files
  Розпорядження голови Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області
sites/default/files
  Парламентські слухання стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні Сесійний зал Верховної Ради України
  Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Дисципліна
wp-content/uploads/sites/6/2018/02
  Покращення методу біометричної автентифікації через зняття та аналіз міограми
elul/Nechui/10-vol
  Науковадумк а
liberal_edu/anonsy
  Інструктивно-методичний лист щодо запобігання негативному впливу інформаційно-комунікативних технологій на формування моральної свідомості учнівської та студентської молоді
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Тема 1: Предмет та задачі психології як науки
v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/07
  Про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Риторика навчальна програма

  Вашуленко М. С., доктор пед наук, професор, дійсний член напн україни
sites/default/files
  Черкаської обласної ради сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклу
wp-content/uploads/sites/13/2019/04
  Робоча програма практики в дитячій юнацькій спортивній школі підготовки магістра
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Початок другого тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, освітніх систем, відбувається перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни історія та теорія гендерних досліджень напрям підготовки 030101 соціологія
sites/default/files
  Поради щодо встановлення довіри між проблемним підлітком і класним керівником
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методична документація для організації самостійної роботи
sites/default/files/files
  Робоча програма навчальної дисципліни пенітенціарна педагогіка дпппзв нз
sites/default/files
  Підготовка вчителів профільної школи до впровадження сучасних педагогічних технологій
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Фахове вступне випробування з хімії для здобуття ступеня магістра спеціальності 014. 06 Середня освіта (Хімія) складається з таких розділів
wp-content/uploads/sites/6/2018/09
  Мiнiстерство освiти і науки україни
sites/default/files/download/krashch_dosvid_zapr_dd
  Основні принципи і загальні вказівки
navchalnyj_viddil/2014_prac
  Н. А. Грозовська 201 р
sites/default/files/field/doc
  Психолого-педагогічний супровід реалізації моделі успішного випускника Броварського навчально-виховного об’єднання як випускника Школи життєвого успіху Психологічна служба Броварського навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого
wp-content/uploads/sites/17/2019/03
  1 Вступна кампанія 2019 запрошуємо на навчання!
sites/biblioteka/wp-content/uploads/2018/10
  Пороцедура рецензування рукописів
sites/default/files/disser
  Лоштин назарій тарасович
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Інтелект у шатах духовності
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Зарубіжна література
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу бібліотекарю/document
  Методичний посібник Марія Івашкевич. Розстановка книжкового фонду бібліотеки по системі ббк. Додаток 1
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Іван франко в оцінках дмитра донцова
sites/default/files/disser
  Офіційного опонента на дисертацію Мудрохи Валентини Олександрівни
sites/default/files/files
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавр
sites/default/files/inline-files
  Зміст вступ …3
wp-content/uploads/sites/6/2017/11
  Річний план роботи комунального закладу Сумської обласної ради – Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна на 2017-2018
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Філософія масової комунікації
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни технології дослідження медіа для студентів
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Рограма з історії та методики викладання
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag d v v
  Міністерство освіти та науки україни
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методика викладання світової літератури навчальнапрограм а
sites/default/files
  Рішення сесії сьомого скликання від № Про хід виконання районної комплексної програми національно патріотичного виховання «Дитина громадян патріот Батьківщини на 2017-2021 роки»
sites/default/files/primary_education/Створити Початкова освіта/document
  Засоби театральної педагогіки в роботі вчителів
sites/default/files/leader_programs
  Проблема, яку вирішує проект
liberal_edu/blanky
  Лекція Роль студентського самоврядуванн я у забезпеченні якості вищої освіти
directory sites  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка