predmety/pochatkove/media/files
  Поради батькам щодо підтримки дитини в період адаптації до школи
upload/medialibrary/a0e
  Патика Н.І. Положення про самостійну роботу студентів і слухачів Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
wp-content/uploads/2015/08
  Концепція сучасного підручника з географії для основної школи
wp-content/uploads/2014/08
  Система завдань розвивального характеру, спрямована на розвиток поняттєвого мислення учнів на уроках математики в 5-му класі
wp-content/uploads/2016/09
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
media/library/category/statti
  Навчання іноземної мови через зміст фахових дисциплін у вищій професійній школі: теоретичні засади та переваги впровадження
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Програми з корекційно-розвиткової роботи для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю світ мистецтва
media/abstract/1
  1. Демосфен – вершина ораторського мистецтва Стародавньої Греції
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/01/18
  Концепція розвитку громадянської освіти в Україні
wp-content/uploads/2015/08
  Методичні рекомендації до організації тижня зарубіжної літератури у школі Чим багатший естетичний досвід індивідуума
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/8320e2d1-6d71-4919-9f04-13858bf6ca31/media
  Закон УкраЇни Про освіту
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
storage/app/media/news/Новини/2017/12/27
  Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової школи»* Паспорт професійного стандарту
storage/app/media/pto/standarty
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8159. С. 00. 00 2015
storage/app/media/pozashkilna
  Навчально-методичний посібник 1 Модуль3 «Батьківська компетентність або підказки батькам. Профілактика наркотичних та алкогольних проблем серед учнів.»
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Если в приложении находятся изображения, то они не будут выводиться на экран
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
storage/app/media/programy-rozvytku-ditey
  В. Рібцун корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення програмно-методичний комплекс Київ 2012
media/doc
  Валеріян Підмогильний
wp-content/uploads/2014/08
  Іппо ку імені Бориса Грінченка Ігрова діяльність як засіб успішної адаптації першокласників до умов навчання у школі
predmety/pravo/media/files
  Громадянська освіта в школах України
storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/Rehionalni-zvity-po-Turynskomu-protsesu
  Туринський процес 2016 україна регіональний рівень Аналіз системи професійно-технічної освіти Миколаївської області
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2016 р. № Стратегія упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір 2020»
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Образ жінки у телерекламі: погляд психолога
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Ххі століття. Оптимальний варіант
media/2018/02/21/1
  Про організацію та проведення
storage/app/media/programy-rozvytku-ditey
  Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/01/10
  Про затвердження Переліку деяких категорій осіб з особливими освітніми потребами Кабінет Міністрів України постановляє
storage/app/media/donbas-krym
  Методичні рекомендації щодо особливостей навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, зокрема тих, що розлучені із сім’єю
upload/medialibrary/882
  Л. Г. Авдєєв та ін. ‑ К. Іпк дсзу, 2014. 218 с
wp-content/uploads/2014/08
  Програма з трудового навчання Блок Технологія виготовлення вишитих виробів
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/03/13
  Концепція розвитку педагогічної освіти Загальний опис і оцінка сучасного стану педагогічної освіти в Україні
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  І науки України
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/05/18
  М. Київ 2018 Про документ
storage/app/media/regulatorna_dijalnist
  Положення Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту"
uprav1/media/files
  Логопедичний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом
  П., Железняк Н. К. Пояснювальна записка
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/05/17
  Закон україни про фахову передвищу освіту
  Пропозиції до спільного проекту щодо статусу чорнобильців
storage/app/media/pto/standarty
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5131. P
wp-content/uploads/2015/08
  Класів у процесі навчання історії
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2017/12/29
  Концепціярозвитку педагогічної освіти Глосарій педагогічна освіта система підготовки до професійного зайняття педагогічною діяльністю
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо роботи за новим «Букварем»
  Іппо ку імені Бориса Грінченка Готовність дитини до школи: складові успішного навчання
media/library/category/materiali-konferentsij
  Інноваційні тенденції в педагогічному процесі в вищій школі
storage/app/media/doshkilna/nastupnist
  Методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти
wp-content/uploads/2014/09
  Методичне та дидактичне забезпечення вивчення інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України» в 6-му класі
biblioteka/media/files
  Формування системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами
wp-content/uploads/2017/09
  Українська література
wp-content/uploads/2014/09
  План-конспект вступного уроку в 6 класі Тема уроку : «Біологія наука про життя. Основні властивості живого» Мета
wp-content/uploads/2014/08
  Групи слів за походженням: власне українські і запозичені (іншомовного походження) слова
wp-content/uploads/2016/08
  Трудове навчання
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Програма (з варіативними модулями) для 5-9 класів спецiальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв для розумово вiдсталих дiтей
storage/app/media/programy-rozvytku-ditey
  Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Іноземна мова
wp-content/uploads/2015/09
  Науково-методичні рекомендації щодо навчання предмета «Основи здоров’я» та факультативного курсу «Захисти себе від віл»
wp-content/uploads/2015/08
  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
wp-content/uploads/2016/09
  Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія
wp-content/uploads/2014/08
  Компетентнісна парадигма побудови змісту навчання іншомовного спілкування в сучасній середній школі: лінгводидактичний аспект
storage/app/media/for-students/levelup
  Програма фахового випробовування з валеології для здобуття ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Рівень стандарту Завадский
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни виробничо-імітаційна
wp-content/uploads/2014/08
  Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  1. Шуліка В. В. (голова підкомісії), кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри реставрації Харківської державної академії дизайну і мистецтв
storage/app/media/pto/standarty
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331 С. 16. 29-2015 (позначення стандарту) Професія
wp-content/uploads/2015/09
  Наказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Зміни, запропоновані до проекту Програми – 2016 для 10 – 11 класів
-/media/files/0/0
  Методична розробка практичного заняття №1
storage/app/media/pto/standarty
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто
-/media/files/h/i
  А.І. Хмелькова 2012 року Програма
storage/app/media/programy-rozvytku-ditey
  Програма і методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол суми 2015
biblioteka/media/files
  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури
-/media/files/e/k
  Міністерство охорони здоров’я україни
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  І науки України
upload/medialibrary/e31
  Міністерство охорони здоров’я україни
upload/medialibrary/95c
  Тести досягнень для проведення перевірки знань державних службовців центрів зайнятості, які вивчають загальну складову Професійної програми підвищення кваліфікації
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/06/20
  Звіт про результати публічного громадського обговорення проекту наказу мон «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya
  Інформація про стан виконання зобов’язань України за Конвенцією про права осіб з інвалідністю в галузі загальної середньої та дошкільної освіти
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/09/04
  Порядок організації інклюзивного навчання в системі позашкільної освіти
upload/medialibrary/7d5
  Методичні рекомендації щодо виконання і захисту дипломних робіт студентами напряму підготовки 030601 "Менеджмент"
storage/app/media/pto/standarty/2017/08.02
  Професійно-технічної) освіти сп(ПТ)О 7331. С
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Навчальні програми
media/uploads/metod/ondr
  Методичні вказівки до проведення практичних занять
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо навчання дітей молодшого шкільного віку
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю Київ-2013 розвиток мовлення
upload/medialibrary/b01
  Наукова конференція
files/menu_r2/media
  Програма «Медіаосвіта»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/04/24
  Звіт про повторне громадське обговорення проекту професійного стандарту на посаду «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy/2018
  Програма з корекційно-розвиткової роботи для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями слуху (для дітей зі зниженим слухом) «ритміка»
media/library/category/statti
  Особистісні якості викладача як передумова його професійної успішності
wp-content/uploads/2015/08
  Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах
wp-content/uploads/2016/09
  Виявлення рівня навчальних досягнень учнів відбувається в процесі контролю, структурними компонентами якого є перевірка та оцінювання результатів навчальної діяльності
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  Стандарт вищої освіти України підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти магістра з галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» розроблений згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту»
media/1/10198/docs
  Комунальний заклад
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/12/19
  Програма незалежного тестування для вчителів початкової школи закладів загальної середньої освіти пояснювальна записка
wp-content/uploads/2014/08
  З використанням підручника
wp-content/uploads/2014/09
  За темою: «використання особистісних, творчих та фізичних якостей школярів з метою розвитку особистості, фізичних навичок та зміцнення здоров'я за допомогою елементів гри в баскетбол на уроках фізичної культури» підготував
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/01/22
  Звіт про громадське обговорення
wp-content/uploads/2017/09
  Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання у 2017-2018 навчальному році
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
storage/app/media/news/Новини/2018/03/21
  Порівняльна таблиця
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти
storage/app/media/gromadske-obgovorennya
  Концепція реформування економічної діяльності у сфері вищої освіти україни київ, листопад 2017
storage/app/media/pozashkilna
  Програма з профілактики наркотичних та алкогольних проблем
storage/app/media/pozashkilna/
  Модуль 2 Профілактичні дії на робочому місці серед персоналу загальноосвітніх навчальних закладів
storage/app/media/news/Новини/2018/05/21
  Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу
media/library/category/statti
  Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості
storage/app/media/pto/standarty
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8331. 1-01. 0000-2008 Професія: Тракторист
predmety/trudove/media/files
  Урок № дата клас тема: Вступ
media/2014/08/14/5
  Пропозиції
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
upload/medialibrary/c2b
  Психологія масової поведінки
media/library/category/metodichni-vkazivki
  Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі: методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів
storage/app/media/programy-rozvytku-ditey
  Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» Київ 2013 р
uprav1/media/files
  Специфіка корекційної роботи вчителя-дефектолога в умовах днз
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату «корекція розвитку»
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy/2018
  Підготовчий клас
biblioteka/media/files
  Теоретична та практична підготовка учителів для роботи в умовах зно
wp-content/uploads/2016/08
  Основи критичного мислення і трудове навчання
uprav1/media/files
  Роль мовленнєвого розвитку у формуванні дошкільної зрілості дитини
predmety/kidcenter/media/files
  Формування пізнавальної активності та креативності учнів (студентів) при використанні в навчальному процесі нових інформаційних технологій
upload/medialibrary/df7
  Міністерство праці та соціальної політики україни
storage/app/media/for-students/levelup
  Програма фахового іспиту для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
storage/app/media/pto/standarty/2017/08.02
  Професійно-технічної) освіти сп(ПТ)О 8122. С. 24. 10
upload/medialibrary/164
  Психологія масової поведінки
wp-content/uploads/2017/09
  Українська література проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/11/05
  Загальні положення
storage/app/media/regulatorna_dijalnist
  Закону України «Про освіту»
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Для дітей із зпр 5-9 класи Київ 2009 р
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
wp-content/uploads/2014/08
  Теорія множинності інтелекту у процесі особистісно орієнтованого навчання іноземної мови ю. В. Бигич, викладач кафедри методики мов та літератури іппо ку імені Бориса Грінченка
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/03/13
  Звіт про громадське обговорення
uploads/media/content
  Міжрегіональна академія управління персоналом
upload/medialibrary/e40
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальний менеджмент впп. 16. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/bfdb5bc3-263b-4f7b-88db-154fccd191fb/media
  Стратегія розвитку національної системи кваліфікацій
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Шпаргалка для вчителя: як розпочати навчальний рік, використання мультимедійних засобів, ділова гра, інклюзивне навчання, аутичні діти, фізкультхвилинки та ін
predmety/ocppsr/media/files
  Філософія освіти як наука
wp-content/uploads/2015/08
  Шиманська тетяна григорівна, учитель математики Полтавської гімназії №17. Петренко юрій васильович
storage/app/media/pto/standarty
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто
media/2014/12/17/18
  Наказ №3754/981/538/49 концепція національно-патріотичного виховання молоді
wp-content/uploads/2017/09
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом мон від
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/44ab0825-ed8b-4dbc-8419-120fb2689605/media
  Методичні рекомендації щодо розроблення Державних стандартів
mediares/file
  Наказом Головного управління освіти і
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Державний освітній стандарт
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів
storage/app/media/pto/standarty
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто
files/docs/0000
  Наказ №6 Про результати перевірки ведення класних журналів за і семестр 2015/2016 навчального року
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Зміст навчання
  Концептуальна записка
upload/medialibrary/339
  Міністерство соціальної політики україни
media/files/pdf/dis
  «Методи та інструментальні засоби верифікації моделей об’єктно-орієнтованих програм»
storage/app/media/donbas-krym
  Стандарт з української мови як іноземної і середній рівень (B 1)
-/media/files/1/4
  К. Войтила. Любов і відповідальність
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/09/24
  Пояснювальна записка Програма українознавчого курсу «Я і Україна»
upload/medialibrary/379
  Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістів
media/library
  Дипломної освіти» ват «укртелеком»
media/uploads/metod
  Цифрова схемотехніка
storage/app/media/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv/10092019
  Програма «Проектування і конструювання об’єктів техніки»
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy
  Програма з корекційно-розвиткової роботи «ритміка» для 5-10 класів
upload/medialibrary/9c4
  Програма вступного іспиту з історії україни для абітурієнтів факультету економіки та управління напрямів підготовки
education/storage/app/media/uploaded-files
  Дати: 882 р. – об'єднання північних та південних руських земель Олегом, створення Київської Русі; 988 р. – запровадження християнства як державної релігії; 1019–1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві; 1097 р
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням молдовською мовою Укладачі
wp-content/uploads/2017/09
  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
predmety/pochatkove/media/files
  Науково-методичний проект
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/02/06/program
  Програма призначена для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії починаючи з 2020 року
storage/app/media/vishcha-osvita/proekty standartiv vishcha osvita/2019/02
  Кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікацій
storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy
  «Підготовка кадрів на виробництві, неформальні кваліфікації й регульовані професії, участь у професійно-кваліфікаційній діяльності професійних асоціацій: місце й роль у Національній системі кваліфікацій»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/11/16
  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту»
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy
  Програма з корекційно-розвиткової роботи «корекція розвитку»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/03/13
  Звіт за результатами громадського обговорення проекту Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти Від кого надійшло Зауваження (пропозиції) Враховано/не враховано
userfiles/media/! 4815
  Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/30
  Закон україни про повну загальну середню освіту
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/09/24
  Закону України «Про загальну середню освіту»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Пояснювальна записка українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Основи інформатики 5-9 класи пояснювальна записка
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  Шеремет Марія Купріянівна
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Природа рідного краю
media/library/category/materiali-konferentsij
  Інноваційні тенденції в педагогічному процесі в вищій школі
biblioteka/mediateka
  План-конспект уроку з курсу «Українська література 10 клас» з теми «Літературний процес 70-90-х років хіх ст. Вступ». Тема заняття Літературний процес 70-90-х років хіх ст. Вступ. Мета заняття
predmety/trudove/media/files
  Урок № дата клас 5 Тема. Поняття про технологію і техніку. Організація роботи у шкіль­них майстернях
  Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування
storage/app/media/mizhnarodna/2019/06/19
  Доступно про нато
storage/app/media/donbas-krym
  Рекомендації щодо організації навчального процесу для викладачів української мови як іноземної, які будуть працювати з біженцями, шукачами притулку Біженець
predmety/vrobota/media/files
  Тематика докурсових завдань
storage/app/media/kolegiya-ministerstva/02
  Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти Загальний опис і оцінка сучасного стану
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/10/17
  Концепціяреалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/02/04
  Закон України «Про дошкільну освіту»
storage/app/media/doshkilna
  Базовий компонент дошкільної освіти
storage/app/media/for-students/levelup
  Програма фахового випробовування з валеології для здобуття ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
wp-content/uploads/2016/09
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом мон україни від
wp-content/uploads/2016/08
  Варіативні модулі до навчальної програми «Технології» 10—11 класи 22 модулі по 20 год кожен
wp-content/uploads/2014/09
  З додатка 3 до листа Міністерства освіти
storage/app/media
  Проєкт Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/04/24
  Концепція розвитку педагогічної освіти Постанова кбм
storage/app/media/pozashkilna
  Державна інспекція навчальних закладів
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Роль класного керівника у формуванні морально-духовної життєво компетентної особистості
storage/app/media/npa
  Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
wp-content/uploads/2016/08
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Витяг зі змінами, затвердженими наказом мон україни від
media/mediagallery/pdf/_/r
  1. Загальні засади педагогічної інноватики
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни експерементальна психологія напрям підготовки 030102 «Психологія»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/02/02
  Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy
  Опорно-рухового апарату
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни ''юридична деонтологія / технології. Частина юридична деонтологія'' київ
wp-content/uploads/2015/08
  Закону України «Про загальну середню освіту»
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія
storage/app/media/pto/standarty
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331. С. 16. 00 201 5
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/09/25
  Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я
storage/app/media/news/Новини/2018/12/19/lik
  Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я
media/library/category/statti
  Вдосконалення системи грошового обігу в Україні
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  „освіта аутистів: від міфу до реальності”
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством" Спеціальності 03050301 "
media/articles
  Та врядування
upload/medialibrary/4b9
  Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
media/library/category/statti
  Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 2)
  Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості
predmety/ocppsr/media/files
  Виступ для методистів
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/02/13
  Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти
media/library/category/statti
  Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки
storage/app/media/news/Новини/2017/12/26
  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Кабінет Міністрів України постановляє
-/media/files/b/i
  А.І. Хмелькова 2012 року Програма
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Зміст навчального матеріалу
wp-content/uploads/2014/08
  Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» К.: Видавни­чий дім «Освіта»
wp-content/uploads/2016/08
  Програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
storage/app/media/pto/standarty
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7213. C. 29. 00 2016
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
media/library/category/knmzd/rpnd
  Вищий навчальний заклад
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Інтелект у шатах духовності
uploads/media
  Закон україни про освіту (Відомості Верховної Ради
biblioteka/media/files/Бюлетні
  К. О. Баханов. Х. Основа, 2012. 127с (Б-ка журналу "Історія та правознавство"; вип. 10(106)). 978-617-00-1621-8 : бк [1733бк]
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/07/26
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2019 р. № Національна стратегія розвитку інклюзивної освіти
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/04/04
  Доцільним назвати службу як «Психологічна та соціально-педагогічна служба закладів освіти України»
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Актуальні проблеми юридичної психології»
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни креативний менеджмент спеціальність 18010012 «Управління інноваційною діяльністю»
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Філософія масової комунікації
biblioteka/media/files
  1. Концепція української школи Прикарпаття : проект // Комсомольський прапор. 1990. 11 серпня
biblioteka/media/files/Виставки
  12 січня 270 років від дня народження видатного швейцарського педагога Педагогічні погляди і діяльність Й. Песталоцці
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Введення в сучасні інформаційні технології»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою Укладачі
wp-content/uploads/2014/08
  Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу природознавства
wp-content/uploads/2015/08
  З методичних рекомендацій мон україни щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах
-/media/files/1/4
  Книга розміщена на сайті
  Введення до Біблії. Старий Завіт Антоніо Джірланда
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy
  Програма з корекційно-розвиткової роботи «ритміка»
media/library/category/statti
  Діагностичний інструментарій щодо перевірки ефективності підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі
wp-content/uploads/2017/09
  Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (10-11 класи)
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/07/16
  Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді на період до 2025 року
storage/app/media/nrk/Zakonodavche-zabezpechennya-formuvannya-NSK
  Закон україни «Про освіту» Прийняття
directory media  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка