predmety/pochatkove/media/files
  Поради батькам щодо підтримки дитини в період адаптації до школи
uploads/repository/terstom/3. Робочі програми
  Міністерство охорони здоров’я України
upload/medialibrary/a0e
  Патика Н.І. Положення про самостійну роботу студентів і слухачів Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
wp-content/uploads/2015/08
  Концепція сучасного підручника з географії для основної школи
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Методичні рекомендації з елективного курсу «дерматоонкології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
wp-content/uploads/2014/08
  Система завдань розвивального характеру, спрямована на розвиток поняттєвого мислення учнів на уроках математики в 5-му класі
wp-content/uploads/2016/09
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Методичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
uploads/repository/dermat/3. Підрозділ факультету післядипломної освіти (ФПДО)
  Міністерство охорони здоров’я україни
media/library/category/statti
  Навчання іноземної мови через зміст фахових дисциплін у вищій професійній школі: теоретичні засади та переваги впровадження
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Програми з корекційно-розвиткової роботи для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю світ мистецтва
media/abstract/1
  1. Демосфен – вершина ораторського мистецтва Стародавньої Греції
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/01/18
  Концепція розвитку громадянської освіти в Україні
wp-content/uploads/2015/08
  Методичні рекомендації до організації тижня зарубіжної літератури у школі Чим багатший естетичний досвід індивідуума
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/8320e2d1-6d71-4919-9f04-13858bf6ca31/media
  Закон УкраЇни Про освіту
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
  Если в приложении находятся изображения, то они не будут выводиться на экран
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
media/doc
  Валеріян Підмогильний
wp-content/uploads/2014/08
  Іппо ку імені Бориса Грінченка Ігрова діяльність як засіб успішної адаптації першокласників до умов навчання у школі
predmety/pravo/media/files
  Громадянська освіта в школах України
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2016 р. № Стратегія упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір 2020»
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Образ жінки у телерекламі: погляд психолога
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Ххі століття. Оптимальний варіант
media/2018/02/21/1
  Про організацію та проведення
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/01/10
  Про затвердження Переліку деяких категорій осіб з особливими освітніми потребами Кабінет Міністрів України постановляє
storage/app/media/donbas-krym
  Методичні рекомендації щодо особливостей навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, зокрема тих, що розлучені із сім’єю
upload/medialibrary/882
  Л. Г. Авдєєв та ін. ‑ К. Іпк дсзу, 2014. 218 с
wp-content/uploads/2014/08
  Програма з трудового навчання Блок Технологія виготовлення вишитих виробів
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/03/13
  Концепція розвитку педагогічної освіти Загальний опис і оцінка сучасного стану педагогічної освіти в Україні
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/05/18
  М. Київ 2018 Про документ
uprav1/media/files
  Логопедичний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/05/17
  Закон україни про фахову передвищу освіту
  Пропозиції до спільного проекту щодо статусу чорнобильців
wp-content/uploads/2015/08
  Класів у процесі навчання історії
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2017/12/29
  Концепціярозвитку педагогічної освіти Глосарій педагогічна освіта система підготовки до професійного зайняття педагогічною діяльністю
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо роботи за новим «Букварем»
  Іппо ку імені Бориса Грінченка Готовність дитини до школи: складові успішного навчання
media/library/category/materiali-konferentsij
  Інноваційні тенденції в педагогічному процесі в вищій школі
storage/app/media/doshkilna/nastupnist
  Методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти
wp-content/uploads/2014/09
  Методичне та дидактичне забезпечення вивчення інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України» в 6-му класі
biblioteka/media/files
  Формування системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами
wp-content/uploads/2017/09
  Українська література
wp-content/uploads/2014/09
  План-конспект вступного уроку в 6 класі Тема уроку : «Біологія наука про життя. Основні властивості живого» Мета
wp-content/uploads/2014/08
  Групи слів за походженням: власне українські і запозичені (іншомовного походження) слова
wp-content/uploads/2016/08
  Трудове навчання
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Програма (з варіативними модулями) для 5-9 класів спецiальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв для розумово вiдсталих дiтей
  Іноземна мова
wp-content/uploads/2015/09
  Науково-методичні рекомендації щодо навчання предмета «Основи здоров’я» та факультативного курсу «Захисти себе від віл»
wp-content/uploads/2015/08
  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
wp-content/uploads/2016/09
  Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія
wp-content/uploads/2014/08
  Компетентнісна парадигма побудови змісту навчання іншомовного спілкування в сучасній середній школі: лінгводидактичний аспект
storage/app/media/for-students/levelup
  Програма фахового випробовування з валеології для здобуття ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Рівень стандарту Завадский
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни виробничо-імітаційна
wp-content/uploads/2014/08
  Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником
wp-content/uploads/2015/09
  Наказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Зміни, запропоновані до проекту Програми – 2016 для 10 – 11 класів
-/media/files/0/0
  Методична розробка практичного заняття №1
med
  Перелік тем, що виносяться на вступний іспит з хімії
-/media/files/h/i
  А.І. Хмелькова 2012 року Програма
biblioteka/media/files
  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури
-/media/files/e/k
  Міністерство охорони здоров’я україни
upload/medialibrary/e31
  Міністерство охорони здоров’я україни
upload/medialibrary/95c
  Тести досягнень для проведення перевірки знань державних службовців центрів зайнятості, які вивчають загальну складову Професійної програми підвищення кваліфікації
wp-content/uploads/2019/02
  Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/06/20
  Звіт про результати публічного громадського обговорення проекту наказу мон «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya
  Інформація про стан виконання зобов’язань України за Конвенцією про права осіб з інвалідністю в галузі загальної середньої та дошкільної освіти
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/09/04
  Порядок організації інклюзивного навчання в системі позашкільної освіти
upload/medialibrary/7d5
  Методичні рекомендації щодо виконання і захисту дипломних робіт студентами напряму підготовки 030601 "Менеджмент"
media/uploads/metod/ondr
  Методичні вказівки до проведення практичних занять
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо навчання дітей молодшого шкільного віку
upload/medialibrary/b01
  Наукова конференція
files/menu_r2/media
  Програма «Медіаосвіта»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/04/24
  Звіт про повторне громадське обговорення проекту професійного стандарту на посаду «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення
media/library/category/statti
  Особистісні якості викладача як передумова його професійної успішності
wp-content/uploads/2015/08
  Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах
wp-content/uploads/2016/09
  Виявлення рівня навчальних досягнень учнів відбувається в процесі контролю, структурними компонентами якого є перевірка та оцінювання результатів навчальної діяльності
media/1/10198/docs
  Комунальний заклад
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/12/19
  Програма незалежного тестування для вчителів початкової школи закладів загальної середньої освіти пояснювальна записка
wp-content/uploads/2014/08
  З використанням підручника
wp-content/uploads/2014/09
  За темою: «використання особистісних, творчих та фізичних якостей школярів з метою розвитку особистості, фізичних навичок та зміцнення здоров'я за допомогою елементів гри в баскетбол на уроках фізичної культури» підготував
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/01/22
  Звіт про громадське обговорення
wp-content/uploads/2017/09
  Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання у 2017-2018 навчальному році
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
storage/app/media/gromadske-obgovorennya
  Концепція реформування економічної діяльності у сфері вищої освіти україни київ, листопад 2017
ukr/conference/med
  Ставлення до наркоманії як показних здорового способу життя сучасних підлітків
media/library/category/statti
  Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості
predmety/trudove/media/files
  Урок № дата клас тема: Вступ
downloads/medpsychology
  Методична розробка практичного заняття
media/2014/08/14/5
  Пропозиції
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
upload/medialibrary/c2b
  Психологія масової поведінки
media/library/category/metodichni-vkazivki
  Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі: методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів
downloads/medpsychology
  Методична розробка
uprav1/media/files
  Специфіка корекційної роботи вчителя-дефектолога в умовах днз
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату «корекція розвитку»
biblioteka/media/files
  Теоретична та практична підготовка учителів для роботи в умовах зно
wp-content/uploads/2016/08
  Основи критичного мислення і трудове навчання
uprav1/media/files
  Роль мовленнєвого розвитку у формуванні дошкільної зрілості дитини
predmety/kidcenter/media/files
  Формування пізнавальної активності та креативності учнів (студентів) при використанні в навчальному процесі нових інформаційних технологій
upload/medialibrary/df7
  Міністерство праці та соціальної політики україни
storage/app/media/for-students/levelup
  Програма фахового іспиту для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
data/ukr/Medijcijna/Rozdil_5
  “Розрахунки доз для дітей та людей похилого віку
upload/medialibrary/164
  Психологія масової поведінки
wp-content/uploads/2017/09
  Українська література проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/11/05
  Загальні положення
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
wp-content/uploads/2014/08
  Теорія множинності інтелекту у процесі особистісно орієнтованого навчання іноземної мови ю. В. Бигич, викладач кафедри методики мов та літератури іппо ку імені Бориса Грінченка
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/03/13
  Звіт про громадське обговорення
uploads/media/content
  Міжрегіональна академія управління персоналом
upload/medialibrary/e40
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальний менеджмент впп. 16. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/bfdb5bc3-263b-4f7b-88db-154fccd191fb/media
  Стратегія розвитку національної системи кваліфікацій
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Шпаргалка для вчителя: як розпочати навчальний рік, використання мультимедійних засобів, ділова гра, інклюзивне навчання, аутичні діти, фізкультхвилинки та ін
predmety/ocppsr/media/files
  Філософія освіти як наука
wp-content/uploads/2015/08
  Шиманська тетяна григорівна, учитель математики Полтавської гімназії №17. Петренко юрій васильович
media/2014/12/17/18
  Наказ №3754/981/538/49 концепція національно-патріотичного виховання молоді
wp-content/uploads/2017/09
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом мон від
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/44ab0825-ed8b-4dbc-8419-120fb2689605/media
  Методичні рекомендації щодо розроблення Державних стандартів
mediares/file
  Наказом Головного управління освіти і
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Державний освітній стандарт
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів
files/docs/0000
  Наказ №6 Про результати перевірки ведення класних журналів за і семестр 2015/2016 навчального року
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Зміст навчання
  Концептуальна записка
upload/medialibrary/339
  Міністерство соціальної політики україни
media/files/pdf/dis
  «Методи та інструментальні засоби верифікації моделей об’єктно-орієнтованих програм»
storage/app/media/donbas-krym
  Стандарт з української мови як іноземної і середній рівень (B 1)
-/media/files/1/4
  К. Войтила. Любов і відповідальність
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/09/24
  Пояснювальна записка Програма українознавчого курсу «Я і Україна»
upload/medialibrary/379
  Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістів
media/library
  Дипломної освіти» ват «укртелеком»
userfiles/d-26.006.02/2010
  Імені вадима гетьмана медвідь тетяна анатоліївна
media/uploads/metod
  Цифрова схемотехніка
upload/medialibrary/9c4
  Програма вступного іспиту з історії україни для абітурієнтів факультету економіки та управління напрямів підготовки
education/storage/app/media/uploaded-files
  Дати: 882 р. – об'єднання північних та південних руських земель Олегом, створення Київської Русі; 988 р. – запровадження християнства як державної релігії; 1019–1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві; 1097 р
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням молдовською мовою Укладачі
wp-content/uploads/2017/09
  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
predmety/pochatkove/media/files
  Науково-методичний проект
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/02/06/program
  Програма призначена для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії починаючи з 2020 року
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/11/16
  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/03/13
  Звіт за результатами громадського обговорення проекту Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти Від кого надійшло Зауваження (пропозиції) Враховано/не враховано
userfiles/media/! 4815
  Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
wp-content/uploads/2018/09
  Річний план роботи медичної гімназії №33 міста Києва за 2018-2019 навчальний рік київ 2018 зміст
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/30
  Закон україни про повну загальну середню освіту
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/09/24
  Закону України «Про загальну середню освіту»
downloads/medpsychology
  Розвиток психології в епоху феодалізму. Середньовіччя
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Пояснювальна записка українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя
storage/app/media/inkluzyvne-navchannya
  Природа рідного краю
media/library/category/materiali-konferentsij
  Інноваційні тенденції в педагогічному процесі в вищій школі
wp-content/uploads/2019/05
  Формування професійних компетентностей студентів шляхом використання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань постановка проблеми
biblioteka/mediateka
  План-конспект уроку з курсу «Українська література 10 клас» з теми «Літературний процес 70-90-х років хіх ст. Вступ». Тема заняття Літературний процес 70-90-х років хіх ст. Вступ. Мета заняття
predmety/trudove/media/files
  Урок № дата клас 5 Тема. Поняття про технологію і техніку. Організація роботи у шкіль­них майстернях
  Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування
storage/app/media/donbas-krym
  Рекомендації щодо організації навчального процесу для викладачів української мови як іноземної, які будуть працювати з біженцями, шукачами притулку Біженець
predmety/vrobota/media/files
  Тематика докурсових завдань
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/10/17
  Концепціяреалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/02/04
  Закон України «Про дошкільну освіту»
storage/app/media/doshkilna
  Базовий компонент дошкільної освіти
storage/app/media/for-students/levelup
  Програма фахового випробовування з валеології для здобуття ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
wp-content/uploads/2016/09
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом мон україни від
wp-content/uploads/2016/08
  Варіативні модулі до навчальної програми «Технології» 10—11 класи 22 модулі по 20 год кожен
wp-content/uploads/2014/09
  З додатка 3 до листа Міністерства освіти
storage/app/media
  Проєкт Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/04/24
  Концепція розвитку педагогічної освіти Постанова кбм
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Роль класного керівника у формуванні морально-духовної життєво компетентної особистості
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
wp-content/uploads/2016/08
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Витяг зі змінами, затвердженими наказом мон україни від
media/mediagallery/pdf/_/r
  1. Загальні засади педагогічної інноватики
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни експерементальна психологія напрям підготовки 030102 «Психологія»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/02/02
  Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни ''юридична деонтологія / технології. Частина юридична деонтологія'' київ
wp-content/uploads/2015/08
  Закону України «Про загальну середню освіту»
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/09/25
  Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я
media/library/category/statti
  Вдосконалення системи грошового обігу в Україні
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством" Спеціальності 03050301 "
media/articles
  Та врядування
upload/medialibrary/4b9
  Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
media/library/category/statti
  Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 2)
  Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості
predmety/ocppsr/media/files
  Виступ для методистів
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/02/13
  Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти
media/library/category/statti
  Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки
-/media/files/b/i
  А.І. Хмелькова 2012 року Програма
med
  Перелік тем, що виносяться на
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Зміст навчального матеріалу
wp-content/uploads/2014/08
  Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» К.: Видавни­чий дім «Освіта»
wp-content/uploads/2016/08
  Програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
media/library/category/knmzd/rpnd
  Вищий навчальний заклад
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Інтелект у шатах духовності
downloads/medpsychology
  Методична розробка практичного заняття
  Методична розробка практичного заняття
uploads/media
  Закон україни про освіту (Відомості Верховної Ради
biblioteka/media/files/Бюлетні
  К. О. Баханов. Х. Основа, 2012. 127с (Б-ка журналу "Історія та правознавство"; вип. 10(106)). 978-617-00-1621-8 : бк [1733бк]
downloads/medpsychology
  Методична розробка практичного заняття
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/07/26
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2019 р. № Національна стратегія розвитку інклюзивної освіти
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/04/04
  Доцільним назвати службу як «Психологічна та соціально-педагогічна служба закладів освіти України»
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Актуальні проблеми юридичної психології»
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни креативний менеджмент спеціальність 18010012 «Управління інноваційною діяльністю»
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Філософія масової комунікації
biblioteka/media/files
  1. Концепція української школи Прикарпаття : проект // Комсомольський прапор. 1990. 11 серпня
biblioteka/media/files/Виставки
  12 січня 270 років від дня народження видатного швейцарського педагога Педагогічні погляди і діяльність Й. Песталоцці
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Введення в сучасні інформаційні технології»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою Укладачі
wp-content/uploads/2014/08
  Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу природознавства
wp-content/uploads/2015/08
  З методичних рекомендацій мон україни щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах
-/media/files/1/4
  Книга розміщена на сайті
  Введення до Біблії. Старий Завіт Антоніо Джірланда
media/library/category/statti
  Діагностичний інструментарій щодо перевірки ефективності підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі
wp-content/uploads/2017/09
  Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (10-11 класи)
downloads/medpsychology
  Методична розробка практичного заняття
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/07/16
  Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді на період до 2025 року
-/media/files/1/4
  Лист до сімей Папи Римського Івана Павла ii
uploads
  Громадські опитування: соціальні технології чи барометр суспільства
media/library/category/materiali-konferentsij
  Актуалізація вивчення логіки: досвід західних внз
upload/medialibrary/b1b
  Код модуля: ппп 06 Тип модуля: Обов’язковий Семестр
media/files
  Закону України «Про охорону дитинства», ст. 7, Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
media/documents
  Квасилівська селищна рада
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/12/06
  Положення про спеціалізований заклад позашкільної освіти наукового профілю І. Загальні положення Це Положення визначає порядок організації діяльності спеціалізованих закладів позашкільної освіти наукового профілю
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/02/06/program
  Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії україни
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
wp-content/uploads/2017/09
  Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів
-/media/files/1/4
  І Переможцю Юрію Львів 2007 Кондак 1
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/03/27
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2019 р. № Стратегія
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни виробничо-імітаційна
storage/app/media/gromadka-rada/noviy sklad/spisok-uchasnykiv/2
  Інформація про громадську організацію "центр інновацій та сталого міжнародного розвитку" (сso "cisid")
wp-content/uploads/2016/08
  Название статьи набирать тут
upload/medialibrary/c3c
  Робоча програма навчальної дисципліни основи антропогенезу
downloads/medpsychology
  Методична розробка практичного заняття
uploads/repository/medpravo/03.Робочі_програми
  Дипломної освіти «Затверджую»
storage/app/media/for-students/levelup
  Програма додаткового фахового іспиту для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
uploads/library/file/305
  Методичні рекомендації щодо формування і реалізації стратегічних і програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади І. Загальні положення
media/articles
  Та врядування
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
wp-content/uploads/2015/08
  Актуальні проблеми роботи з обдарованими дітьми валентина Буренко
media/lecture/1
  Медична психологія: визначення, предмет і задачі. Поняття психічного здоров’Я
media/library/category/materiali-konferentsij
  Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності як педагогічна проблема
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
media/library/category/materiali-konferentsij
  Психологічні чинники професійної успішності викладача вищого навчального закладу
uploads/media/documents/0001/09
  Додаток до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від
wp-content/uploads/2019/05
  «Розвиток гармонійної особистості викладачами предметів загальноосвітньої підготовки» Масленнікова Т. К
upload/medialibrary/2df
  Міністерство праці та соціальної політики україни
upload/medialibrary/eae
  Робоча програма навчальної дисципліни психофізіологія
upload/medialibrary/db1
  Робоча програма нормативної навчальної дисципліни смпп соціальна політика підготовки магістрів
upload/medialibrary/a34
  Л. Г. Авдєєв, Н. В. Ортікова Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді Навчально-методична розробка теми модулю гв-2 «Організація та надання центрами зайнятості соціальних послуг шукачам роботи»
directory med  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка