Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

  Основні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Українська мова(за проф.спрям.)
  Л. І. Мацько Київський національний педагогічний універси­
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Книга Українська література Систематизований шкільний курс Закріплення навичок застосування теоретичних знань
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Становлення особистості
  Кулешова В. В
library/Documents/Zbirnuk/13/Сод. образования
  Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер ‑ учитель”: стан проблеми постановка проблеми
library/Right_menu/Referat/спец. 19.00.03
  Українська інженерно-педагогічна академія
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
m/files/get_file
  Загальна характеристика роботи
Documents/recom_spusku
  Сучасні тенденціі розвитку вищої освіти за кордоном
Documents/pokajchuku
  Реформування вищої освіти і Болонський процес
library/BD/BolonProz/3_Stati_iz_periodicheskih_i_prodolgaugshiesa_izdaniy
  І.І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського
data/attachments/library
  Лекція тема. Розвиток педагогічної думки й освіти в україні. Освіта й виховання в україні

  Дніпропетровський національний
  М. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
  Дніпровський національний
  Основні розділи Бюлетеня Загальний відділ
  Бюлетень нових надходжень літератури
data
  Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
wp-content/uploads/2015/12
  Ушинський К
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Саме це й зумовило вибір напряму нашого дослідження і теми “Методичні засади формування екологічної свідомості студентів гідрометеорологічного технікуму в процесі навчання основ інформаційних технологій”
library/Left_menu/Zbirnuk/8/Педагогічні технології
  Вивчення ділової української мови (методом) спілкування у малих групах
library/literature/loadliterature/filename
  Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Методика
  Моніторинг якості професійної підготовки інженерів-технологів постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/3/Методика навчання
  Традиційна форма контролю знань у вигляді співбесіди
media/library/category/statti
  Навчання іноземної мови через зміст фахових дисциплін у вищій професійній школі: теоретичні засади та переваги впровадження
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library/Right_menu/Referat/спец. 13.00.02
  Українська інженерно-педагогічна академія
library
  Методи навчання
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Педагогічні технології
  Інноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти постановка проблеми
library/Documents/Zbirnuk/10/Педагогічні технології
  Запровадження педагогічної технології викладання теми: „машини для основного і поверхневого обробітку грунту” Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Педагогічні технології
  Трудове навчання, як навчальний предмет, відіграє важливу роль у формуванні особистості учня, розвитку його здібностей і обд
library/Left_menu/Zbirnuk/7/Педагогічні технології
  І., Кривошлик А.І. Про проблему тестування при педагогічному контролі постановка проблеми
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Українська інженерно-педагогічна академія
library/Left_menu/Zbirnuk/12/Содержание образования
  Історія виникнення та становлення інженерно-педагогічної освіти
library/Left_menu/Zbirnuk/3/Зміст освіти
  Проблеми формування економічної освіти та виховання інженерів – педагогів
library/Right_menu/Referat/спец. 19.00.03
  Українська інженерно-педагогічна академія

  Дніпропетровський національний
data
  В. О. Сухомлинський Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов’їну
Documents/pokajchuku
  Національно-патріотичне виховання
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Стратегія. методологія
  Науково- технічна творчість студентів- важлива складова
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/8320e2d1-6d71-4919-9f04-13858bf6ca31/media
  Закон УкраЇни Про освіту
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Соціалізація”, „соціальне виховання” та „соціальна адаптація особистості” – провідні поняття соціально-педагогічної науки постановка проблеми
data
  Н. М. Обметиця Відповідальний за випуск
library/Left_menu/Zbirnuk/13/Становлення особистості
  Готовність майбутнього інженера-педагога до фізичного самовиховання постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/8/Зміст освіти
  Аналіз понятійного апарату вітчизняних підручників з електротехніки
library/Left_menu/Zbirnuk/11/Зміст освіти
  Проблеми вітчизняного навчального посібника з електротехніки (ч Практикум: яким він повинен бути?) Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/9/Зміст освіти
  Вимоги доформулювання та кількості контрольних запитань, самоперевірки та тестів
library/Left_menu/Zbirnuk/7/Стратегія, методологія
  Терміносистеми державних стандартів з електротехніки, дефініції та вдосконалення навчального процесу
data
  Т. В. Слабко Сумський державний
BIBLIOTEKA/SAIT/BULLETEN2012
  Систематический указатель литературы
doc
  Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Librarydocument/Bibl_pokazchuku
  Ббк 1. 63 н 34 Упорядник: О. Б. Поліщук
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
cgi/irbis64r_14/fulltext/Filosofija
  Частина перша. Філософія буття і пізнання
library/BD/BolonProz/3_Stati_iz_periodicheskih_i_prodolgaugshiesa_izdaniy
  Навчання у вищій школі
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Концепція
  Деякі проблеми оптимізації обсягів та змісту освіти зі спеціальності
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Українська інженерно-педагогічна академія
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Роль іпо (інженерно-педагогічних кадрів)на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України
images/data
  Типова базисна структура навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах [Текст] : додаток до наказу мон україни від
library/Right_menu/Referat/спец. 19.00.03
  Українська інженерно-педагогічна академія
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Педагогічні технології
  Роль мотивації у формуванні професійної компетентності студентів постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Стратегія
  Керівних і педагогічних кадрів
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Особливості проведення наскрізного практичного навчання для студентів аграрноінженерного профілю
  Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/6/Стратегія
  Проблема управління навчальною діяльністю студентів у педагогічній системі вищого навчального закладу
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Українська інженерно-педагогічна академія
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Методика
  Про використання інноваційних і традиційних підходів до викладання англійської мови студентам технічних спеціальностей хнаду
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Актуальність дослідження
  Іншомовних текстів як чинник розвитку професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Зміст освіти
  Проблеми формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/11/Становлення особистості
  Естетичне виховання у підготовці майбутніх інженерів (історико-педагогічний аспект) Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Методика
  Стан дослідження проблеми формування професійної готовності майбутніх вчителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів постановка проблеми
library/Right_menu/Referat/спец. 13.00.02
  Дготовки Пілот
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Логічних знань у майбутніх інженерів-електромеханіків у процесі навчання спеціальних дисциплін
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Зміст освіти
  Проблеми підготовки інженерів енергетиків сільськогосподарського виробництва у внз постановка проблеми. С
library
  База даних: електронний каталог Наукової бібліотеки зну вибірка за період
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Становлення особистості
  Інформатична компетентність

  Формування компетентного вчителя, учня, керівника навчального закладу – приоритетний напрямок модернізації освіти в Україні
library
  Концептуальні засади професійно-педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій
media/library/category/materiali-konferentsij
  Інноваційні тенденції в педагогічному процесі в вищій школі
attachments/article/430
  Комунальний навчальний заклад
library/Left_menu/Zbirnuk/5/Методика навчання
  Теоретичні основи реалізації задачного підходу в умовах комп’ютерного навчання

  Липні 2014 року М. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня
library/Left_menu/Zbirnuk/13/Сод. образования
  Аналіз даних стосовно становлення інженерно-педагогічної освіти дозволяє отримати такі висновки
Documents/pokajchuku
  Літературознавча компаративістика: вчора, сьогодні, завтра
library/Documents/Zbirnuk/12/Стратегия
  Теоретичні засади компетентнісного підходу до професійного навчання постановка проблеми
library/Documents/Zbirnuk/16/Стратегія, методологія
  Компетентністний підхід як основа стратегії управління якістю освіти
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Стратегія
  Компетентнісний підхід у навчанні інформатики і

  М. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Українська інженерно-педагогічна академія
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Модель технічної компетентності майбутніх вчителів інформатики постановка проблеми
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

  Пояснювальна записка до статистичних показників
  Дніпропетровський національний
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В
images/2016/15.05.16_Bulgakov_125
  Урок за романом Булгакова "Майстер і Маргарита". 11 клас/К. Н. Баліна // Зарубіжна література в школі. 2008. №4 С. 60-62
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування

  Основні розділи Бюлетеня Загальний відділ
doc/knz
  Житомирського державного університету імені івана франка
library/Documents/Zbirnuk/10/Зміст освіти
  Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти
library/Left_menu/Zbirnuk/6/Концепція
  К., Тарасюк А. П. Основні концептуальні положення розвитку інженерно-педагогічної освіти
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Зміст освіти
  Як відомо, в системі вищої освіти сша домінують підходи, за яких якість роботи викладача є визначальним критерієм оцінювання й
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Педагогічні технології
  Модульний підхід до професійно – педагогічної підготовки вчителя докладно розглянуто у монографії І

  Дніпропетровський національний
  У лютому 2013 року м. Дніпропетровськ
  Основні розділи Бюлетеня Загальний відділ
  М. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
  Бюлетень нових надходжень літератури
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Стратегія
  Дмитренко Тамара Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Методика навчання
  Формування умінь технічної творчості в майбутніх майстрів виробничого навчання постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Методика навчання
  Метод навчання інтегрованих мікромодулів у методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців постановка проблеми
library/metod/Profosv/Budivel/orgmetodprofnav
  Методика професійного навчання
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Методика навчання
  Активні методи навчання
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни виробничо-імітаційна
Librarydocument/Bibl_pokazchuku
  Бібліографічний покажчик присвячено проблемам словотвору української мови. Покажчик налічує 195 друкованих праць за період 1976 − 2011 рр

  Дніпропетровський національний
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять із курсу «Методика викладання безпекознавчих дисциплін»
data
  И. А. Айдрус // Alma mater. 2010. № С. 53-62
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Методика навчання
  Теорія і практика використання міжпредметних зв’язків у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
library/Left_menu/Zbirnuk/13/Проф. психология
  Пивоварова О
library/Left_menu/Zbirnuk/3/Становлення особистості
  Творча діяльність як теоретична проблема
library/Left_menu/Zbirnuk/12/Стратегия
  Теоретичні засади моделювання педагогічних систем постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  До питання змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Концепция
  Стан та перспективи розвитку інженерно-педагогічної освіти україни
data
  Д. С. Антонюк // Інформаційні технології в освіті. 2016. Вип. 27. С. 140-153
library/Right_menu/Referat/спец. 13.00.02
  Українська інженерно-педагогічна академія

  М. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
doc
  Дата відбору матеріалу: квітень травень 2014 Укладач: А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 95 Житомир 2014
library/docs/rio/2014
  Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування сімейних цінностей у студентської молоді навчально-методичний посібник
library/Documents/Zbirnuk/10/Концепція
  Ректору Черкаського Національного університету професору В
library/Left_menu/Zbirnuk/9/Педагогічні технології
  Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Украинская инженерно-педагогическая академия
Librarydocument/vernadka
  М. Ф. Аверкина; за наук ред д-ра екон наук, проф. З. В. Герасимчук; Луц нац техн ун-т. Луцьк : рвв луц. Нту, 2015. 492 с рис., табл
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
data
  Бібліотека СумДУ. Медична бібліотека
sites/default/files/library/elopen
  Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161, та інших нормативних актів з питань вищої освіти
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Зміст освіти
  Компетентністний підхід як основа стратегії управління якістю освіти
library/Left_menu/Zbirnuk/13/Становлення особистості
  В., Посторонко А.І. Самовиховання студентської молоді як проблема формування творчої особистості постановка проблеми
attachments/article/396
  Форми і методи роботи класного керівника з батьками учнів
wp-content/uploads/2016/06
  Управління освіти виконкому миколаївської міської ради науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва
sites/default/files/library/elopen
  Як написати академічний навчальний текст
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Генезис розвитку поняття «педагогічна система» Постановка проблеми. Нині в педагогічній літературі, в періодичних виданнях, у методичних розробках часто використовується поняття «педагогічна система»
library/Left_menu/Zbirnuk/4/Методика навчання
  Проблемно-ситуативне навчання як спосіб моделювання дій в екстремальній ситуації
library/Documents/Zbirnuk/10/Зміст освіти
  Специфіка досліджуємого процеса формування іншомовної компетенції майбутнього юриста у фаховій підготовці невід’ємно пов’язана
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Зміст освіти
  Про діяльнісний підхід до формування змісту підготовки інженерно-педагогічних кадрів постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Становлення особистості
  Спеціальні методи креслення та відтворення графічних зображень значно полегшують учбову й трудову діяльність людей з вадами зору, тому їм необхідно оволодівати ними й використовувати їх у своїй роботі
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Методика навчання
  Методи навчання студентів з вадами зору за напрямком інженерно-педагогічної підготовки Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/11/Методика навчання
  Пошуки удосконалення методики навчання комп’ютерних мереж для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці з використанням комп'ютерних технологій навчання постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Зміст освіти
  Формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Становлення особистості
  Аналіз результатів експериментального дослідження мотивації
site/microushi-odessa/files/library
  Міністерство економіки україни
media/library/category/statti
  Особистісні якості викладача як передумова його професійної успішності
library/Left_menu/Zbirnuk/9/Зміст освіти
  Теоретичні засади формування етико-правової культури майбутнього вчителя: історичний аспект
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Зміст освіти
  Шляхи підвищення якості
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Становлення особистості
  Аналіз науково-педагогічних джерел показав, що у педагогічній теорії та практиці мають місце такі види готовності, як психологічна, мотиваційна, професійна, моральна, педагогічна тощо
Librarydocument/Bibl_spiski
  Видатний педагог, історик, письменниця, видавець, громадський і політичний діяч України, яка все своє життя присвятила пошукам шляхів створення і розбудови української національної школи
doc
  О. В. Алексєєва // Педагогіка і психологія. 2004
Librarydocument/Bibl_pokazchuku
  Укладачі: О. О. Лебедюк, зав науково-методичного відділу; О. Ю. Авраменко, методист і категорії Кривий Ріг 2014
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій
images/data/zbirnik/21
  Інженерно-педагогічна діяльність та її складові постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Зміст освіти
  Науково-теоретичні засади дослідження розвитку системи професійної підготовки вчителя фізики постановка проблеми
data
  І.Є. Булига Відповідальний за випуск
Documents/pokajchuku
  Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ххі століття
Konf2017/text
  Співпраця науковців та бібліотекарів як засіб формування професійних компетентностей майбутніх учителів-словесників
Librarydocument/Bibl_spiski
  Пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Становлення особистості
  М., Манько В. М. Суб’єктивні дидактичні умови розвитку творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій
  А. В. Глушков; Одес гос экол ун-т. Одесса : тэс, 2015. 283 с рис., табл
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Педагогічні технології
  Інформатизація позаурочної діяльності учнів птнз
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Методика
  Категоріальне поняття «задача» виконує значну роль в дидактиці, педагогічній психології методиці навчання будь-якої технічної дисципліни, але, на жаль, ще не вдалося досягти єдиного
library
  Фахового випробування для вступу на навчання
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library/docs/rio/2007
  1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
events
  «Моє захоплення – моя професія»
Konf2017/text
  Академічна доброчесність запорука якісної освіти
library_science/publishing
  Міністерство культури і туризму України
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Стратегія
  Методичні проблеми викладання психології у вищій школі постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Становлення особистості
  Велике значення дослідженню проблеми морально-правового виховання особистості приділяли філософи Л
library/Left_menu/Zbirnuk/6/Методика навчання
  Законом України «Про професійно-технічну освіту»
library/Left_menu/Zbirnuk/12/Становлення особистости
  Професіоналізм як системна властивість особистості інженера-професіонала
media/library/category/statti
  Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості
library/Left_menu/Zbirnuk/5/Пед технологии
  Важлива роль у рішенні стратегічних проблем соціального та економічного характеру для розвитку держави належить вищій школі
library/Left_menu/Zbirnuk/11/Професійна психологія
  Специфіка формування критичного мислення у курсантів
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19
  Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в птнз із використанням модульних технологій. Системний підхід постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Мотивація навчальної діяльності студентів в інтенсивних технологіях вивчення інженерних дисциплін
library/Left_menu/Zbirnuk/12/Методика
  Бендера Іван Миколайович
library/Documents/Zbirnuk/9/Концепція
  Важливим компонентом інтегрування знань для їх систематизації є виділення у змісті освіти фундаментальних, генералізуючих поня
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Зміст освіти
  Професійне спілкування
data/uipa-publications/new/avtoref1
  До льотної діяльності
media/library/category/metodichni-vkazivki
  Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі: методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів
library/Right_menu/Referat/спец. 13.00.02
  Дисертацією є рукопис
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Становлення особистості
  Роль музичного мистецтва у формуванні
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/7 КУЛЬТУРА НАУКА ПРОСВЕЩЕНИЕ/72 НАУКА/ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ
  Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Методика навчання
  Принцип системності як визначальна умова розвитку технічного мислення майбутнього фахівця
Librarydocument/Bibl_spiski
  Креативність школярів на уроках математики
cgi/irbis64r_14/fulltext/Repozitarij
  Запорізький державний медичний
library_files
  Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально-виховного процесу у світлі сучасних вимог
Konf2017/text
  Краєзнавство – найпатріотичніша наука
Documents/recom_spusku
  Самовиховання
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19
  Сутнісно-змістовна характеристика категорії „професійна компетентність” як показника рівня фахової підготовки студентів постановка проблеми

  У лютому 2012 року м. Дніпропетровськ
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Формування змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців фармації постановка проблеми
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Становлення особистості
  Становлення професійного інтелекту майбутніх інженерів-педагогів постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Педагогічні технології
  Комплексна структура контрольної діяльності майбутнього інженера-педагога постановка проблеми
library_science/publishing
  Міністерство культури України
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/bfdb5bc3-263b-4f7b-88db-154fccd191fb/media
  Стратегія розвитку національної системи кваліфікацій
library/Left_menu/Zbirnuk/13/Пед. технологии
  С., Товажнянська Р. О. Педагогічні технології формування загальної і професійної культури фахівця постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Методика навчання
  Т., Сосницька Н. Л. Спецкурс «фізика як навчальний предмет у середній загальноосвітній школі україни» Постановка проблеми

  У травні 2012 року м. Дніпропетровськ
Librarydocument/Bibl_spiski
  Українська козацька педагогіка
doc
  Л. Е. Ренькас в иховання дітей у сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Духовний вплив батьківського дому на формування її особистості створюється завдяки щирій материнській ласці, небагатослівній люб
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/44ab0825-ed8b-4dbc-8419-120fb2689605/media
  Методичні рекомендації щодо розроблення Державних стандартів
Books/2-4 kurs/Історія_України/Субтельний_Орест_ІсторІя УкраЇни
  Найдавніші часи київська русь
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Становлення особистості
  До питання про виділення перцептивного компоненту в професійній компетентності дизайнера одягу постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/12/Становлення особистости
  Пріоритетні сучасні наукові підходи
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Методика навчання
  Методика формування просторової уяви майбутніх інженерів із застосуванням динамічних стереоскопічних моделей постановка проблеми
data
  Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до практичних занять і самостійних робіт для студентів 5-го курсу

  Основні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
data/uipa-publications/EUOT-economichnih-upravlinskih-osvitnih-technologij/FPtaOT-filosofii-psifologii-osvitnih-technologij
  Практичні заняття за “Загальної психології”
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Становлення особистості
  Суть звіту
library_science/publishing
  Міністерство культури і туризму україни
doc
  «література українського відродження»
directory library  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка