ses/r/2019
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
files/docs/2019
  Відповідальність батьків за виховання, навчання та розвиток дітей
wp-content/uploads/2019/03
  Студентів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 15 травня 2014 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2014
  Педагогічного університету
wp-content/uploads/2019/02
  Додаток 1 вінницька область
files/docs/2019
  Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей географія
files/news/2019
  Проблеми українського підручникотворення та шляхи їхнього вирішення
wp-content/uploads/2019/01
  А. М. Підгорного " затверджую " Заступник директора з наукової роботи " " 20 р. Робоча програма
sites/default/files/attachment/2019/opportunity/11598
  Шановні колеги
wp-content/uploads/2019/01
  Робоча програма навчальної дисципліни теоретична фонетика ступінь бакалавра Галузь знань 03 Гуманітарні науки
  Професійного самовизначення та планування кар’єри
wp-content/uploads/2019/02
  Полонійна академія у ченстохові (польща)
  Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2019/01
  Закон України «Про освіту»
files/docs/2019
  Українська література
wp-content/uploads/2019/02
  Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес з освітньої програми
wp-content/uploads/2019/01
  Педагогіка
bitstream/NAU/20193/1
  Людмила Доценко
wp-content/uploads/2019/02
  Запрошуємо вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції
  Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного навчального закладу
ses/r/2019
  Методичні рекомендації щодо підготовки проектів для участі в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області
files/docs/2019
  Трудове навчання
  Музичне мистецво
bitstream/NAU/20198/1
  Олена Дацун м. Київ Аналіз психологічних факторів розвитку музичних здібностей
wp-content/uploads/2019/02
  Додаток до рішення Кілійської міської ради від року № програма
  Програма «Територіальна оборона»
bitstream/NAU/20190/1
  Олена Дацун м. Київ
wp-content/uploads/2019/04
  Фахового вступного випробування
wp-content/uploads/2019/02/konfer_hnu
  Розвиток порівняльної професійної педагогіки
wp-content/uploads/2019/03
  Бондаренко Катерин
  Бондаренко Катерин
  З бірник тез наукових доповідей студентів. Том Природничі науки
  Формування соціально компетентної
wp-content/uploads/2019/02
  Полонійна академія у ченстохові (польща)
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни новітні музикознавчі концепції спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
wp-content/uploads/2019/09
  Завдання, зміст роботи Строки виконання
storage/2019
  Програма фахового вступного випробування
  Програма додаткового вступного випробування з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності
wp-content/uploads/2019/04
  Фахового вступного випробування
  Програма реформування сектору юстиції "Нове правосуддя" (New Justice)
files/docs/2019
  Використання ігрових модлей навчання на уроках історії
ses/r/2019
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
wp-content/uploads/2019/04
  Програма додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки"
  1. ( ) Виховання є предметом дослідження такої науки. Дидактики. Психології. Методики викладання навчальних дисциплін. Педагогіки. ( )
ses/r/2019
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2019-4
  Довідк а про викладання зарубіжної літератури
web_docs/18717/2019/02/docs
  Рішення 17 грудня 2018 року №475 Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання на 2019-2021 роки
images/2019/2019-06
  Методичні рекомендації щодо викладання правознавства, громадянської освіти, та курсів духовно-морального спрямування
files/docs/2019
  Зміст розділ І. Аналіз роботи школи за 2017/2018 навчальний рік та пріоритетні напрямки та завдання ліцею на 2018/2019 навчальний рік
wp-content/uploads/2019/02
  Алкоголізм
storage/2019
  Методичні рекомендації до іі етапу Всеукраїнської студентської олімпіада зі спеціальності «Соціальна педагогіка» Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Соціальна педагогіка»
images/File/2019
  Гігієна навчання запорука здоров'я дитини
wp-content/uploads/2019/08
  Звіт директора Хорошівської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів Харківської районної ради Харківської області на загальношкільних батьківських зборах
_tbkp/2019
  Закон україни про професійно-технічну освіту
wp-content/uploads/2019/01
  Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей прекрасне свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань
wp-content/uploads/2019/05
  Програма комплексного державного екзамену з психології, педагогіки, фахових методик початкової освіти
wp-content/uploads/2019/02
  Ірина Боднарюк, учитель української мови та літератури
wp-content/uploads/2019/03
  Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки б ердянськ 2013
wp-content/uploads/2019/06
  Програма середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Основна мета: якісний відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. Завдання
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag d v v
  Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня «магістр»
images/Photo/2019
  Звіт директора Іллінецького державного аграрного коледжу про роботу у 2018 році Розділ Загальна характеристика Іллінецького державного аграрного коледжу
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag d v v
  Програма додаткового вступного випробування (двв) з дошкільної педагогіки та психології складена у
wp-content/uploads/2019/03
  Нтів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 14 травня 2015 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2015
wp-content/uploads/2019/04
  “основи суспільної географії”
novyny/2019/032019
  Звіт голови Новоукраїнської районної державної адміністрації за 2018 рік
img/zmi/2019/03
  Актуальна ситуація та майбутній розвиток водних екосистем у контексті євроінтеграції
bitstream/123456789/2019/1
  «Формування пізнавальних інтересів на уроках географії» з досвіду

  Програма хii університетської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
wp-content/uploads/2019/02
  Укладач: Трейгер Віталій Ісаакович – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради. Рецензенти
wp-content/uploads/2019/05
  Формування професійних компетентностей студентів шляхом використання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань постановка проблеми
wp-content/uploads/sites/13/2019/04
  Робоча програма виробничої педагогічної практики
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Конкурсного предмету «Теорія і методика фізичного виховання»
files/2019
  Юридичні обов’язки людини і громадянина: теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації
wp-content/uploads/2019/08
  Конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
ses/r/2019
  Розпорядження головиобласноїрад и
wp-content/uploads/2019/01
  Робоча програма навчальної дисципліни практична фонетика англійської мови ступінь бакалавра
images/Новини/2019/03/28/novina3
  Рекомендації членам обласної творчої групи за результатами засідання з проблеми «Педагогічний аналіз методичної роботи в школі»
wp-content/uploads/2019/02
  Програми курсу за вибором «Робототехніка» для учнів 8-9 класів
wp-content/uploads/2019/03
  Том Педагогічні науки Бердянськ
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Тема 1: Предмет та задачі психології як науки
wp-content/uploads/2019/01
  Співпраця вчителя та асистента вчителя
v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/07
  Про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів
images/2019/men
  Зміст вступ Обсяг кредитів єктс, необхідний для здобуття ступеня магістра Перелік компетентностей магістра зміст підготовки магістра форма атестації здобувачів ступеня магістра характеристика системи внутрішнього забезпечення якості підготовки магістра
storage/2019
  Програма вступних випробувань з педагогіки (співбесіда) Галузь знань: 01 Освіта / Педагогічна освіта
wp-content/uploads/2019/06
  Пояснювальна записка вступ Запропонована навчальна програма з географії розроблена на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Постанова Кабінету Міністрів України
files/2019
  В. М. Корецького лізунова ольга Дмитрівна конституційно-правові основи інформаційного забезпечення виборів в україні
wp-content/uploads/2019/03
  Тів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012
  «Використання нетрадиційних форм уроку для формування ключових компетентностей учнів»
wp-content/uploads/2019/01
  Рішення 22 грудня 2018 року №40/5 Про затвердження Програми «Обдаровані діти» на 2019рік
books/2019_doslidjSvit_2kl/img
  2 частина перша 2019 я досліджую світ
wp-content/uploads/2019/01
  Професійний розвиток молодих педагогів в умовах дошкільного навчального закладу
wp-content/uploads/2019/05
  Магістр освіти. (Музичне мистецтво). Викладач хорового диригування, вокалу, фортепіано, баяна, акордеона, бандури, скрипки. Львів 2017 р. Розроблено робочою групою спеціальності 014 – Середня освіта (музичне мистецтво) у складі
wp-content/uploads/2019/06
  Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2018/2019 навчальному році Одеса
wp-content/uploads/sites/13/2019/04
  Робоча програма практики в дитячій юнацькій спортивній школі підготовки магістра
wp-content/uploads/2019/08
  Закладів загальної середньої освіти району
wp-content/uploads/2019/04
  Програма навчальної дисципліни історія педагогіки галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
bitstream/NAU/20195/1
  Олена Жарова старший викладач, м. Київ
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Початок другого тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, освітніх систем, відбувається перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій
files/docs/2019
  Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором
storage/2019/vstyp
  Програма додаткового вступного іспиту з «педагогіки» для здобуття другого (магістерського) рівня
wp-content/uploads/2019/05
  Шляхи підприємницької діяльності на ринку фізичної культури і спорту
bitstream/NAU/20193/1
  Людмила Доценко
wp-content/uploads/2019/05
  Уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
wp-content/uploads/2019/08
  Уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
wp-content/uploads/2019/04
  Міністерство культури і туризму України
  Міністерство культури і туризму України
images/2019/2019-03
  Наказ №125 Про завершення дослідно-експериментальної
wp-content/uploads/2019/05
  Програма всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Фахове вступне випробування з хімії для здобуття ступеня магістра спеціальності 014. 06 Середня освіта (Хімія) складається з таких розділів
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогічна практика з теорії музики спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
  Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
wp-content/uploads/2019/03
  Рішення Vсесії міської ради vii скликання від 30 березня 2017 р. № -5/2017 стратегія розвитку громади сторожинецької міської ради сторожинецького району чернівецької області на період 2017 2020 роки
ses/r/2019
  Розпорядження голови обласно ї ради
wp-content/uploads/2019/05
  «Педагогічний Еверест». Сучасні підходи до організації роботи з обдарованими учнями «Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина – неповторна»
wp-content/uploads/sites/17/2019/03
  1 Вступна кампанія 2019 запрошуємо на навчання!
wp-content/uploads/2019/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальностІ " екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування "
wp-content/uploads/2019/02
  «Розвиток емоційного інтелекту дітей молодшого шкільного віку»
wp-content/uploads/2019/04
  Екзаменаційні питання для бакалаврів
wp-content/uploads/2019/05
  Інновації сучасної освіти для здійснення самоактуалізованості студентів майбутніх фахівців
wp-content/uploads/2019/04
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
  А. А. Тулянцев Дніпро-2016 Змістовний модуль драматургія класичних жанрів тема 1 драматургія опери
images/2019/2019-05
  Співпраця вчителів і батьків – запорука успішного навчання учнів Нігалатій Тамара Іванівна, «спеціаліст вищої категорії»
wp-content/uploads/2019/03
  Том Педагогічні науки Бердянськ
resources/curriculums
  Робоча програма навчальної дисципліни Методика викладання історії в школі
wp-content/uploads/2019/04
  Програма фахового вступного випробування освітній рівень «Магістр» Галузь знань 01Освіта / Педагогіка
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Розгорнутий план лекцій навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізації «Фортепіано, орган»
images/2019/2019-06
  Методичні рекомендації щодо викладання предмета
wp-content/uploads/2019/04
  Фахового вступного випробування
  Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична і теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття
wp-content/uploads/2019/07
  Програма фахового вступного випробування «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів»
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Рограма з історії та методики викладання
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag d v v
  Міністерство освіти та науки україни
wp-content/uploads/2019/06
  Урок Бог створив червня -5 липня Урок 2
wp-content/uploads/2019/03
  В бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 19 травня 2016 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2016
wp-content/uploads/2019/04
  Дніпро 2016 Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Виконавський аналіз музичних творів»
  Робоча програма навчальної дисципліни народна музична творчість рівень вищої освіти перший
bitstream/NAU/20196/1
  Олена Гурська аспірант, м. Київ
wp-content/uploads/2019/02
  Кафедра української мови і літератури
/04
  Опорний конспект для слухачів підготовчого відділення Викладач: Мільчева А. О. Запоріжжя, 2019 Зміст Тема Передумови формування культури українського народу. 4-7
wp-content/uploads/2019/10
  Основи дефектології та логопедії тексти лекцій Для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»
wp-content/uploads/2019/05
  Програма комплексного державного іспиту
sp/wp-content/uploads/sites/95/2019/09
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія та методи соціологічних досліджень
files/docs/2019
  Відділ освіти Куп’янської міської ради Харківської області Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури Пилипенко Наталія
wp-content/uploads/2019/09
  Договір оренди приміщення будинку з земельною ділянкою
images/Новини/2019/05/24/novina1
  Компетентісний підхід у формуванні екологічної свідомості дошкільників
wp-content/uploads/2019/12
  Програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму
wp-content/uploads/2019/11
  Силабус курсу «Популяційна екологія»
files/docs/2019
  Аналітична довідка щодо організації виховної роботи за і семестр 2018/2019 навчального року
  Відповідальність батьків за виховання, навчання та розвиток дітей
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Зміст мікроекономіка
files/docs/2019
  Підсумки діяльності навчального закладу у 2018/2019 навчальному році та завдання педагогічного колективу на 2019/2020 навчальний рік
wp-content/uploads/2019/07
  Програма вступного екзамену з фаху для аспірантів за спеціальністю 034 «Культурологія»
wp-content/uploads/2019/05
  Бакалавр освіти. Вчитель музичного мистецтва, музичний керівник. Львів 2017 р. Розроблено робочою групою спеціальності 014 – Середня освіта спеціалізація 014. 13 музичне мистецтво у складі
wp-content/uploads/2019/11
  Програма комплексного державного екзамену
wp-content/uploads/2019/05
  Передмова розроблено робочою групою Вищого навчального комунального закладу «Білгород-Дністровське педагогічне училище»
wp-content/uploads/2019/07
  Навчально-методичні видання
wp-content/uploads/2019/08
  «Щаслива родина – успішна країна» до 2022 року за 2018 рік Назва програми
  1. Тимчасовий стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – магістр. Галузь знань – 01 Освіта, спеціальність – 014 Середня освіта, Предметна спеціалізація 014. 11 Середня освіта
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2019/07
  Програма вступного екзамену з фаху для аспірантів за спеціальністю
wp-content/uploads/2019/11
  Силабус курсу «психологія» 2019-2020 навчального року
wp-content/uploads/2019/12
  Матеріали іv регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дискурсу в теоретичній та прикладній лінгвістиці»
wp-content/uploads/2019/04
  Виготовлення лепбуку «Книга твій друг і порадник»
wp-content/uploads/2019/11
  Грушівська зош і-іі ступенів Первомайської районної ради Сучасні інноваційні технології в освітньому процесі Нової української школи Методичний бюлетень
wp-content/uploads/2019/03
  Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. Том Гуманітарні науки. Бердянськ : бдпу, 2015. 290 с
wp-content/uploads/2019/05
  029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
wp-content/uploads/2019/09
  Золоті сторінки далеких епох
wp-content/uploads/2019/07
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія ґeндеру
wp-content/uploads/2019/10
  Конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
files/docs/2019
  Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту»
foto/projt_addition/2019/12
  2. Номер і назва завдання з
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Програма фахового вступного випробування
wp-content/uploads/2019/06
  Програма вступного випробування «Географія та методика її навчання» ос магістр на основі ос «бакалавр»
sites/default/files/files
  Просимо довести їх до відома керівників закладів загальної середньої освіти та вчителів
wp-content/uploads/2019/08
  1. Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр. Галузь знань – 01 Освіта, спеціальність – 014 Середня освіта, Предметна спеціалізація 014. 11 Середня освіта
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни музична педагогіка вищої школи спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
images/Новини/2019/04/12/novina2
  Інтегрований підхід у навчанні учнів географії в контексті вимог Нової української школи
ffff/20192
  Організація виховної діяльності ліцею на 2019-2020 н р
wp-content/uploads/2019/03
  З бірник тез наукових доповідей студентів. Том Педагогічні науки
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни історія та культура україни рівень вищої освіти перший
images/2019/2019-06
  Методичні рекомендації щодо організації роботи з музичного виховання для музичних керівників закладів дошкільної освіти в 2019/2020 н р
files/docs/2019
  Загальна інформація про школу Інформаційна карта. Заклад засновано
wp-content/uploads/2019/11
  Положення про оцінювання знань слухачів (курсантів, студентів) академії внутрішніх військ мвс україни
wp-content/uploads/2019/08
  Звіт директора Краснокутської зош і-ііі ступенів №2 про свою діяльність на посаді у 2018/2019 навчальному році Шановні присутні! Відповідно до
wp-content/uploads/2019/04
  Анотація навчальної дисципліни сучасні форми організації групи продовженого дня
  Програма навчальної дисципліни основи гуманной педагогіки Рівень вищої освіти Перший
files/2019
  Шенгенське acquis у праві європейського союзу
wp-content/uploads/2019/11
  На грудень 2019 року
wp-content/uploads/2019/09
  Тетяна Борисівна Партико
images/Новини/2019/04/25/novina3
  Тестування як важливий інструмент оцінювання результатів навчальної діяльності учнів
wp-content/uploads/2019/11
  Лекція № Становлення та розвиток управління в галузі освіти
wp-content/uploads/2019/06
  Уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
images/Новини/2019/06/13/novina2
  Методичні рекомендації «Планування роботи закладу загальної середньої освіти»
files/docs/2019
  На засіданні педагогічної ради
wp-content/uploads/2019/04
  Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія педагогіки» Розвиток суспільства і зміни у
wp-content/uploads/2019/01
  Програма організації педагогічної практики підготовки
images/Новини/2019/04/24/novyna3
  Методичні рекомендації «Вимоги щодо створення сучасного навчального кабінету»
files/docs/2019
  П. В. Мороз дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії україни
wp-content/uploads/2019/07
  Рішенням Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області «15» листопада 2017 року №02
wp-content/uploads/2019/04
  Розділ введення у загальну і музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
wp-content/uploads/2019/01
  Програма практики Спеціальність 231 Соціальна робота
files/2019
  Провоторов олександр петрович
files/docs/2019
  Зміни до освітньої програми Дворічанського ліцею Дворічанської районної ради Харківської області
nauka/doc/2019_priem
  При президентові україни
wp-content/uploads/2019/11
  Лекція Проблеми якості та управління нею на сучасному етапі розвитку суспільства Якість товарів і послуг: історичний аспект
wp-content/uploads/2019/06
  «Струмочок» Чаплинської селищної ради Херсонської області
wp-content/uploads/2019/04
  Кодекс честі і служіння вчителя створений на основі: а Болонської декларації; б «Маніфесту Гуманної Педагогіки»
wp-content/uploads/2019/11
  Силабус курсу психологічна служба 2019-2020 навчальний рік
  Силабус курсу «Методика викладання фахових хімічних дисциплін» 2019–2020 н р
  Б 24 Рецензенти
wp-content/uploads/2019/05
  «Розвиток гармонійної особистості викладачами предметів загальноосвітньої підготовки» Масленнікова Т. К
assets/files/2019
  Інформація про ліцей
wp-content/uploads/2019/03
  Дентів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 15 травня 2014 року Том Природничі науки Бердянськ 2014
wp-content/uploads/2019/04
  Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів
wp-content/uploads/2019/12
  Анотація навчальної дисципліни основи міжпрофесійної взаємодії в системі соціальної роботи
wp-content/uploads/2019/05
  Програма для складання комплексного іспиту розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" і відповідає вимогам якісної підготовки соціальних педагогів
wp-content/uploads/2019/01
  Додаток до рішення Кілійської міської ради від року № програма
wp-content/uploads/2019/11
  Інформація про курс Назва курсу, мова викладання Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями Викладачі Докучина Тетяна Олександрівна Профайл викладачів
wp-content/uploads/2019/05
  Програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
files/2019
  Терешко христина Ярославівна інформація як об’єкт цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування
wp-content/uploads/2019/10
  Наказ №307 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття зміни до національного стандарту Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України
files/docs/2019
  План роботи куп’янського навчально-виховного комплексу №2 Куп’янської міської ради Харківської області на 2019/2020 навчальний рік Куп’янськ
wp-content/uploads/2019/01
  Україн а чернівецька міська рада управл i нняосв i т и
files/docs/2019
  Світова література
2019_2/2019_3
  Концепція розвитку ніжинського навчально-виховного комплексу №16 «Престиж»
files/docs/2019
  Програма навчального предмета «Природознавство»
wp-content/uploads/2019/02
  «Зима найбільш холодна пора року»
files/docs/2019
  Природознавство підготовчий, 1-4 класи Укладачі
ses/r/2019
  Про присудження Полтавської обласної
wp-content/uploads/2019/04
  Розділ введення у загальну і музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
sites/default/files/files/Priimalna/2019/Programy2019/mag fahove
  Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності 023 Соціальна робота проводиться як комплексна перевірка знань та умінь абітурієнтів з нормативних курсів «Соціальна робота в Україні»
  До програми включені питання про принципи функціонування і структуру біологічних систем, їх онто- і філогенез, взаємозв’язок між біологічними системами, зв’язок будови і функції організмів, історичний розвиток органічного світу
files/ananiev-rda/DOC/2019
  Верховна Рада України; Конституція, Закон вiд 28
wp-content/uploads/2019/12
  Факультету мистецтв студентське наукове товариство факультету мистецтв
wp-content/uploads/2019/01
  Українська мова та література
wp-content/uploads/2019/10
  Концепція освітньої діяльності Коледжу розроблена на основі законодавства України та враховує вимоги Законів України: «Про освіту»
directory images 2019  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка