wp-content/uploads/2013/02
  Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. 2008. № С. 21-23. Предметно-розвивальне середовище молодша логопедична група для дітей із знм у "ДВ" №6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації
ENK/2013_2014/ENMK_NIT/zmist/kontrol/Dmitrenko
  Формування здорового способу життя у дітей
wp-content/uploads/2013/12
  З досвіду роботи вчителя англійської мови Смоліної О. С
wp-content/uploads/2013/03
  Програм а економічного і соціального розвитку Воловецького району на 2017 рік
wp-content/uploads/2013/06
  Міністерство освіти і науки україни
wp-content/uploads/2013/08
  «Україна незалежна держава. Символи держави: герб, гімн, прапор. Столиця України»
wp-content/uploads/2013/10
  Літературна медієвістика як частина сучасної філології має своїм завданням дослідження текстів середньовічного письменства в їхньому історичному і теоретичному зрізах
  Вступник до аспірантури за спеціалізацією українська мова як іноземна має
vystavka/2013
  Методичні рекомендації щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду з метою його участі у міський педагогічний виставці «Освіта славутича-2012»
wp-content/uploads/2013/11
  Вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду Методичні рекомендації
wp-content/uploads/2013/09
  Використання проблемних ситуацій на уроках фізики як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів
wp-content/uploads/2013/02
  Рібцун Ю. В. Організація та проведення у логопедичній групі ігор з правилами / Ю. В. Рібцун // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матер. І всеукр наук практ конф., 7–8 лютого 2012 р., м. Суми
wp-content/uploads/2013/12
  Тема: Почуття Мета
  Концепція учнівського самоврядування у комунальному закладі «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс №7» Харківської обласної ради
fileadmin/documentation/session_decisions/2013
  Програма розвитку освіти міста бердянська на 2013-2017 роки
wp-content/uploads/2013/12
  Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа і – ііі ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації
wp-content/uploads/2013/08
  Звіт Масловської Юлії Сергіївни, директора Комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс №7» Харківської обласної ради, за період з травня 2014 по травень 2015
wp-content/uploads/2013/12
  Використання матеріалів журналу „колосок у професійній діяльності учителів хімії
pdf/2013/2 Sm
  Математичний розвиток дітей дошкільного віку: теоретико-методичний аспект к п. н., професор Люріна Т.І
wp-content/uploads/2013/02
  Гра як засіб мовленнєвого розвитку
wp-content/uploads/2013/04
  Iнститут мистецтв
wp-content/uploads/2013/07
  Духовність у педагогічному вимірі
wp-content/uploads/2013/12
  Мета: дати дітям поняття про те, що життя має найбільшу цінність, і кожна людина неповторна. Розвивати вміння жити в мирі і злагоді, уникати шкідливих звичок. Виховувати активний спосіб життя, інте­рес до творчості. Обладнання
sites/default/files/avtoreferaty/2013
  Технологія проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання
wp-content/uploads/2013/12
  Заняття з мовленнєвого спілкування: «Весна-красна» Вихователь: Потєєва Н. Л
Doc/2013-2014
  Використання програми gran1 при вивченні математики
wp-content/uploads/2013/12
  Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа і – ііі ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації
files/2013/Metodyka/Poch-shkola/1-klas/Gramota
  Уроки навчання грамоти методичний посібник м. Львів 2012 ббк
2013/02
  Тема «Буква «Є», позначення нею сполучення звуків Опрацювання тексту «Барвисте коромисло»
files/2013/Metodyka/Poch-shkola/1-klas/pryroda
  Уроки природознавства
uploads/images/articles/starchenko/2013
  Партамент освіти вінницької міськоїради
wp-content/uploads/2013/04
  Наказ №547 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р за №839/23371
  Конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
files/2013/Metodyka/Pravo/10_klas
  Використання наочності у вигляді таблиць і схем на уроках правознавства – обов’язковий методичний елемент навчання предмету, зумовлений специфікою навчального матеріалу і психологічними особливостями сприйняття і запам’ятовування
docs
  Департамент екології та природних ресурсів
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять із курсу «Методика викладання безпекознавчих дисциплін»
wp-content/uploads/2013/02
  Оволодіння зв’язним мовленням – важлива складова загальної мовленнєвої культури дошкільника
wp-content/uploads/2013/06
  Рекомендаційний список літератури (анотований) для викладачів загальноосвітніх предметів
wp-content/uploads/2013/12
  Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа і – ііі ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації
uploads/images/articles/phisika/2013
  Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
files/2013/Metodyka/Geografia/9_klas
  Розробка уроку на тему: мінерально-сировинні ресурси україни
wp-content/uploads/sites/13/2013/11
  Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів
wp-content/uploads/2013/05
  Довідка про стан виховної роботи Мирненської зош і-ііі ст за 2017 2018 н р
NPO/2013-2014
  Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року
wp-content/uploads/2013/09
  Концепція розвитку комунального закладу «Люботинський навчально-виховний комплекс
wp-content/uploads/2013/07
  Пушкарьова Т. О. Воронцова Е. В
Files/downloads
  Наказ №206 Про організацію роботи груп продовженого дня в 2013/2014 навчальному році
wp-content/docs/2013/02
  Інклюзивна освіта
wp-content/uploads/2013/10
  Відгук офіційного опонента
NIS/2013
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2012 рік 2013 зміст узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
wp-content/uploads/2013/02
  Особливості використання наочності у роботі з молодшими дошкільниками із знм
documents/rajon/radiviliv.php/Накази/2013 рік/Червень
  Наказ №216 Про підсумки вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів з економіки у загальноосвітніх навчальних закладах району
wp-content/uploads/2013/11
  Педагогічна рада сьогодні
wp-content/uploads/2013/12
  Майстер-клас в системі методичної роботи
wp-content/uploads/2013/07
  Спецкурс передбачає розгляд проблематики співвідношення культури і соціуму, соціалізації та інкультурації, мистецтва і соціальної активності, особливо у сферах побуту, дозвілля, освіти, виховання
files/2013
  Підготовчо-прогностична робота
wp-content/uploads/2013/04
  Наказ №146 Про організацію гурткової роботи
files/2013/Metodyka/Geografia/PPD/Bojko
  Основне протиріччя сучасної системи освіти-це протиріччя між швидким темпом нарощування знань у сучасному світі та обмеженнями можливостями їх засвоювання індивідом
web_docs/1/2013/06/docs
  Розпорядження голови облдержадміністрації 16 січня 2013 року №27 План заходів щодо проведення в області у 2013 році Року дитячої творчості
wp-content/uploads/2013/03
  Тема: Права дитини
pdf/2013/2Kg
  Якість освіти – крок до європейської інтеграції
wp-content/docs/2013/02
  Аналіз законодавства України щодо відповідності міжнародним вимогам забезпечення рівних прав у здобутті освіти для дітей з особливими потребами
  Аналіз нормативно-правового забезпечення інклюзивної освіти в Україні
  Аналіз законодавства України про післядипломну освіту щодо забезпечення рівних прав у здобутті освіти для дітей з особливими потребами
2013/11
  Організація освітнього процесу як педагогічної взаємодії, спрямованої на розвиток життєтворчої особистості
wp-content/uploads/2013/04
  Наказ №220 Про підсумки виховної роботи за і семестр 2015/2016 навчального року
wp-content/uploads/2013/12
  Інформація про результати контрольних робіт, проведених адміністрацією школи та працівниками методичних служб, органів управління освітою
wp-content/uploads/2013/11
  Бально-рейтингова система оцінювання результатів фахової діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період
wp-content/uploads/2013/05
  Методичні рекомендації щодо організації психолого-педагогічного супроводу дітей, які потребують додаткового захисту та опинилися в складних життєвих обставинах
wp-content/uploads/2013/11
  Укладач: Валікова Олександра Віталіївна – методист, керівник гуртка комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради. Рецензенти
downloads/medpsychology
  Методична розробка
uploads/images/articles/vseykr_olimp/misto/2013-2014
  Завдання іі етапу
wp-content/uploads
  Аналітичний огляд
sp/wp-content/uploads/sites/95/2013/12
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальна політика ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
ENK/2014-2015/aspir2/rob_asp/14-15/marevich/files
  Педагогічні умови використання музичних ігор у виховній роботі з молодшими школярами
Tezy/2013_05
  Віртуальна реальність і дитина
2013/konferenzia
  Формування ключових компетенцій через ікт на уроках історії
wp-content/uploads/2013/04
  Наказ №38 Про підсумки вивчення стану навчання трудового навчання та технологій в 5,7-11 класах
wp-content/uploads/2013/11
  Херсонська обласна рада
files/2013/Metodyka/Poch-shkola/2-klas/Pryroda
  Уроки природознавства з теми «Весна»
files/2013/Metodyka/Poch-shkola/1-klas/pryroda
  Уроки природознавства, розділ «Моя країна Україна»
files/2013/Metodyka/Poch-shkola/2-klas/Pryroda
  Уроки природознавства з теми «Весна»
wp-content/uploads/2013/08
  Урок у музеї гра "картинна галерея природи"
files/2013/Metodyka/Poch-shkola/2-klas/Pryroda
  Урок 48. Літо та його ознаки. Планування спостережень за природою влітку. Жива природа влітку
wp-content/uploads/2013/08
  Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у загальноосвітніх навчальних закладах, присвяченого 75-й річниці утворення Луганської області
wp-content/uploads/2013/12
  Повідомлення, що вона отримує, одразу ж записує в інтернет сторінці „The warning
files/2013/Metodyka/Poch-shkola/3-klas/Pryroda
  Барна М. М., Волощенко О. О., Козак О. П
wp-content/uploads/2013/04
  Урок позакласного читання Сарибекян В. В. Штанько Ю. В. Традиції народу у творі письменниці сучасності Марина Павленко
wp-content/uploads/2013/11
  Положення про систему контролю якості навчального процесу Положення про контроль знань студентів Контроль якості викладання Додатки
wp-content/uploads/2013/12
  Виховання ціннісного ставлення учнів до власного здоров’я в навчально – виховному процесі
pdf/2013/2 Sm
  Обговорення методологічного апарату узгодження філософії освіта в продовж всього життя на смузі – зош – внз
docs/32/2013/04
  Про заходи з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі На виконання Указу Президента України від 21 січня 2013 року №34/2013 «Питання організації та проведення заходів з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі»
wp-content/uploads/2013/10
  Лаконічний питальник історії української літератури з тяглістю від «давнини до сучасності», себто від часів Київської Русі до часу сущого
2013/02
  Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 класах
wp-content/uploads/2013/12
  Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань і Першого уроку в 2009-2010 навчальному році Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського
files/2013/Metodyka/Istoria/IU/7-kl/prohramno_metodychni_zahody/urok_7
  Культура Київської Русі у х хі ст. Мета: охарактеризувати розвиток культури Київської Русі. Очікувані результати уроку
wp-content/uploads/2013/12
  Тема № журналу, рік
files/2013
  День Святого Валентина – свято усіх закоханих
wp-content/uploads/2013/12
  Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні Смоліна О. С., слухач курсів учителів англійської мови Кіровоград
e-book/conf/2013-4/doc/5
  Напрямки вдосконалення державної політики щодо розвитку сімейних форм виховання
wp-content/uploads/2013/10
  Організація музейної справи в навчальному закладі: методичний посібник/ І. С. Личак. – Біла Церква, 2013. – 116 с
upload/Inclusiya/Novini/VNZ_yakiy_specializuetsya/Nac_dopovidi
  Права інвалідів
wp-content/uploads/2013/10
  Зовнішньополітичних відносин
downloads/medpsychology
  Розвиток психології в епоху феодалізму. Середньовіччя
files/docs/2013
  Інформація про виконання заходу Ефективність заходів Заходи щодо захисту життя, здоров’я, честі та гідності особи та її майна від злочинних посягань 15
userfiles/file/2013/9-10_2012 EX
  Методичне забезпечення мотивації енергозбереження на гірничозбагачувальних підприємствах
files/2013/Metodyka/WR
  Наказ №263 Про підсумки роботи щодо попередження наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012 2013 н р
wp-content/uploads/2013/11
  Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою
2013
  Раїса Іванівна Рафальська
10014/1
  Методологічні аспекти проблеми педагогічного новаторства в історії шкільництва україни
downloads/obstetrics1
  Міністерство охорони здоров’я україни
downloads/neuropathology
  Навчальний матеріал
spase/img/news/2013_2/22jan
  Томаківський аграрний професійний ліцей Самостійна робота учнів як спосіб адаптації до
downloads/medpsychology
  Предмет і задачі спеціальної психології та дефектології
wp-content/uploads/2013/03
  Самостійної роботи учнів сутність самостійної роботи
wp-content/uploads/2013/07
  Управління проблемними кредитами у банках україни
wp-content/uploads/2013/03
  Відвідування й аналіз уроку як метод контролю за навчально-виховним процесом та надання методичної допомоги викладачам
wp-content/uploads/2013/08
  Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
wp-content/uploads/2013/11
  Харківська приватна загальноосвітня школа
wp-content/uploads/2013/12
  Всеукраїнський психолого-педагогічний проект «Вибір успішної професії»
jspui/bitstream/0564/2013/1
  Формування комунікативної компетенції студентів на основі проектної методики навчання іноземної мови
images/News/2013/01_Sichen/Vidbulosya_1_zannyattya_u_Shkoli_turizmu/Other_files
  Шановний абітурієнт
sp/wp-content/uploads/sites/95/2013/12
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальна психологія ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
userfiles/d-26.006.02/2013
  Захист відбудеться 23 грудня 2013 р о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
downloads/pharmacy
  Методичні рекомендації для самопідготовки до практичних занять з
files/2013/Zachody/Gr_iniciatuvu
  Школа керівника: Позиціонування знз в громаді: впізнаваність і вибір. Ресурсний центр громадської активності
files/2013/Metodyka/Poch-shkola/Nav4_rik
  Тема. Україна – наш спільний дім. Очікувані результати
files/2013/Metodyka/Poch-shkola/3-klas/Pryroda
  Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
upload
  Обґрунтування моралі в середньовічно-християнській етиці. Розділ Що таке етика?
wp-content/uploads/2013/12
  Бережи здоров’я змалку Мета
wp-content/uploads/2013/10
  Тези звітної наукової конференції філософського факультету, 2014
upload/2013-2014
  Теми наукових робіт з філософії
wp-content/uploads/2013/04
  Наказ № Про організацію учнівського самоврядування в 2016/2017 навчальному році
wp-content/uploads/2013/12
  Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа і – ііі ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації
wp-content/uploads/2013/10
  Strreplзвітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік
wp-content/uploads/2013/05
  Код модуля: вфв 04 1,5 Тип модуля: обов’язковий Семестр: Обсяг модуля
enk/2011-2012/TIMTPN/rob_stud_2012/2013/Barchuna/files
  Організація та обладнання робочого місця в столярній майстерні. Способи випалювання
wp-content/uploads/2013/12
  Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк кіровоградського району, Кіровоградської обл
downloads/pharmacology
  Навчально-методичний посібник до практичних занять для студентів медичного та медико-психологічного факультетів (частина іі) Під загальною редакцією професора Г.І. Степанюка
wp-content/uploads/2013/12
  Календарно-тематичне планування навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах
  Сьогодення ставить низку вимог до особистих якостей людини, здатної успішно функціонувати в умовах ринку
wp-content/uploads/2013/11
  1 Загальна характеристика навчального закладу
wp-content/uploads/2013/12
  Тема: Будова тексту
wp-content/uploads/2013/09
  Уроків з навчального предмета «Українська мова. 1 клас»: «Навчання грамоти: навчання письма»
downloads/zaggigiena
  Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
wp-content/uploads/2013/10
  Типові завдання для тестових завдань до державних іспитів і до вступу у магістратуру з курсу «Чисельні методи» професора Цегелика Г. Г
wp-content/uploads/2013/04
  Наказ №137 Про вимоги щодо ведення шкільної документації
files/2013/Metodyka/Pravo/10_klas
  Групова робота на уроці – форма організації навчання в малих групах на основі співробітництва з чітко розподіленими завданнями для учнів, об’єднаних спільною навчальною метою, сприяє формуванню вміння співпрацювати, спілкуватися
directory files 2013  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка