sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
uploads/editor/2845/98344/sitepage_125/files
  Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
files
  Конкурси Вакансії
sites/default/files
  Секція права та психології
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
Files/downloads
  Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
datas/upload/files
  Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
Files/downloads
  Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
  Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання pehota, Elena
  Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
Files/downloads
  Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
  Мозгова людмила Анатоліївна
  Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
  Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
uploads/editor/320/65136/sitepage_67/files
  В умовах постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптації особистості виступає на перший план
predmety/pochatkove/media/files
  Поради батькам щодо підтримки дитини в період адаптації до школи
Files/downloads
  Тема: Азбука дорожнього руху
  Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
uploads/editor/3389/126092/sitepage_86/files
  Навчальний заклад: Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «зош і-ііі ст., природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради
Files/downloads
  На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати
uploads/editor/2384/97575/news_/files
  «Бережи здоров'я змолоду!»
200000042-7f59b8050e
  Виступ агітбригади docx docx
files
  В. А. Жадько доктор філософських наук, професор
Files/downloads
  Я. А. Коменський Згідно Концепції загальної середньої освіти основним завданням загальноосвітньої школи є різнобічний розвиток індивідуальності, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; формува
200000114-1dc3b1ec01
  Загальноосвітня школа і-іі ступеня с. Підрічяя Опис досвіду роботи вчителя біології і хімії Федорук Руслани Володимирівни Проблемне питання
Files/downloads
  Сьогодення вимагає постійно вчитися та вчити ґрунтовно, але економно та швидко
  Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії
uploads/editor/4198/477221/sitepage_33/files
  Різновид інтерактивних методів навчання на уроках
Files/downloads
  Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики
  Активізація навчальної діяльності учнів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу
  Активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках алгебри в основній школі
virt.mppl.mk.ua/components/com_jshopping/files/demo_products
  Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання
200000043-971519810f
  О ксана Кузьменко Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури Зміст
Files/downloads
  Опис власного педагогічного досвіду з реалізації проблеми «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання»
  Розділ іі шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів для вивчення інформатики 1
  Уроках української мови «Ти можеш!»
  Рецензент: Філіпова О. О. викладач креслення, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії
  Розвиток соціальної, інформаційної, комунікативної компетентностей на уроках історії та правознавства
  Опис досвіду роботи Сосновської Зої Юріївни
  «Від творчого вчителя до творчого учня через особистісно орієнтоване навчання і виховання» під таким дивізом успішно працює наш ліцей
200000002-f3862005fe
  Основні напрямки діяльності
Files/downloads
  Навчальна програма
sites/default/files
  Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
Files/downloads
  Додаток 9 до річного плану Мелихівського навчально – виховного комплексу
sites/bdpu.org/files/NV
  Положення про організацію самостійної роботи студентів бдпу бердянськ 2012 Загальні положення
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
sites/default/files/newsfiles
  Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
sites/default/files
  Академія праці і соціальних відносин
  Академія праці і соціальних відносин
pub/bank/userfiles/files/abitur/2018
  Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Files/downloads
  Ι. Короткий аналіз роботи бібліотеки за минулий рік і завдання на новий
files
  Основні причини відмов вак україни
files/2018
  Відгу к офіційного опонента на дисертацію Іщейкіна Костянтина Євгеновича «Політико-правові засади бюджету участі у системі демократичних практик: світовий досвід і Україна»
public/files/zakhyst/oformlennya-mahisterskykh
  Рекомендації щодо змісту та структури магістерських дисертацій
Files/downloads
  Схильними до девіантної поведінки
Files/downloadcenter
  Прояви девіантної поведінки у підлітків та молоді
sites/default/files/konf
  Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
sites/default/files/newsfiles
  Загальна характеристика роботи
files/files
  Теоретико-методичні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства
sites/default/files
  Академія праці і соціальних відносин
sites/default/files/docs
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
Files/downloads
  Схема повного аналізу уроку
  Основні типи і види аналізу уроку
200000090-3768738660
  1. методологія аналізу уроку
Files/downloadcenter
  Назва кафедри
Files/downloads
  Самоаналіз уроку вчителем
Files/downloadcenter
  Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)
m/files/get_file
  Загальна характеристика роботи
Files/downloads
  Тема методичної розробки
images/files/gromad_obg
  Закону України «Про освіту»
psyhology/files
  Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби і пмпк
files/journal/2017/4
  Корекція фізичного стану учнів старшого шкільного віку данилко В. М
Files/downloadcenter
  Наказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
Files/downloads
  У 1-му класі домашні завдання не задаються
  З давніх-давен шанували смертні люди Деметру — богиню родючості, сестру всемогутнього Зевса
  Навчаємо слухати і розуміти Збірник текстів та завдань до них. Аудіювання на уроках української мови
200000351-b87b3b9781
  Тема. Повторення вивченого про мовлення. Види мов­леннєвої діяльності. Навчальне аудіювання
uploads/editor/3960/360412/blog_/files
  Аудіювання
sites/default/files
  Програма комплексного фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-професійною
images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna
  Базовий компонент дошкільної освіти
files/doshkilna
  Базовий компонент дошкільної освіти
Files/downloads
  Базовий компонент дошкільної освіти україни
  Формування основ патріотичного виховання дітей в умовах сучасного дошкільного навчального закладу Вікторія Москаленко, вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №69 «Кристалик»
uploads/editor/267/61401/sitepage_41/files
  Strreplроботи районного методичного об`єднання вихователів груп дошкільного віку днз та нвк на 2013/2014 навчальний рік
uploads/editor/3720/325418/sitepage_113/files
  Рішення проблеми розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку
Files/downloads
  Усвідомлене батьківство
sites/default/files/newsfiles
  Структурно-діяльнісна концепція
wp-content/uploads/files/children/etyka/programs
  Етика подружнього та родинного життя
Files/downloads
  Робота з батьками в школі
uploads/editor/6891/461245/sitepage_28/files
  Мартинюк Наталія Василівна
Files/rozrobka
  Батьківські збори психологічні особливості підлітків”
Files/downloads
  Тема Виховання розумової особистості, яка вміє і хоче вчитися самостійно
  Працюємо з батьками (тематика батьківських зборів, рекомендації, поради)
  Батьківські збори-тренінг
uploads/editor/6063/440553/sitepage_65/files
  Стягун Людмила Миколаївна
Files/downloads
  Виховати людину
uploads/editor/3960/505688/blog_/files
  Працюємо з батьками (тематика батьківських зборів, рекомендації, поради) Батьківська громадськість
Files/downloads
  Батьківські збори
  Батьківські збори «співпраця школи і сім'ї у реалізації концепції національно-патріотичного виховання»
  Анкета для учнів «Твоє навчання»
  Уроки гідності. «Ввічливість породжує і викликає ввічливість»
  "Прислухайся до мене, я- підліток !", бланки відповідей учнів на анкету "Ти і твоя родина"
  Положення про батьківські збори Харківської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів №127 імені Г. К. Жукова Харківської міської ради Харківської області Мета проведення батьківських зборів
  Виступ на батьківських зборах
  Перший раз у перший клас ( батьківські збори)
  Батьківські збори: «як запобігти розвитку егоїзму, жорстокості, агресивності учнів»
  Роль батьків у житті дитини Мета: Розширити уявлення батьків про значення виховання в родині
Files/downloadcenter
  Тема. Культурні цінності родини і їх значення для життя дитини. (1 слайд)
Files/downloads
  «Роль і місце родини у формуванні навичок безпечної поведінки дітей в Інтернеті»
  В. О. Сухомлинський Взаємодія школи, сім`ї і громадськості один з головних принципів організації освіти. Він ґрунтується на спільності інтересів держави, народу, на єдності виховних завдань та ідеалів кожної сім`ї й су
  Батькiвськi збори з елементами інноваційних технологій
files
  Районний методичний кабінет
200000109-05ab206a65
  Проблемне навчання
Files/downloads
  Організація навчальної діяльності учнів початкових класів на уроках природознавства
uploads/editor/231/345315/blog_/files
  Методична компетентніть учителя на уроках інформатики
Files/downloads
  Підготувала: Кірик М. Ю
200000881-8d90b8e883
  Година спілкування Україно
uploads/editor/3121/100201/sitepage_64/files
  Твоя країна – україна
uploads/editor/1806/92680/sitepage_171/files
  Виховна година до Дня Соборності України
Files/downloads
  Символи України
  Національно-патріотичне виховання в контексті Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»
  Наказ №439. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України
uploads/editor/207/46987/sitepage_403/files
  Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України
Files/downloads
  Тема. Всім серцем любіть Україну свою
  „державна символіка
uploads/editor/5732/438568/sitepage_46/files
  Виступ педагога-організатора Бехтерської зош і-ііі ступенів Буряк Олени Володимирівни
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Робоча програма ­­­­­ Вища освіта та Болонський процес для студентів (назва навчальної дисципліни) за напрямом підготовки 0201 «культура»
files/history_Gorobecs/8
  З опису Запорозької Січі невідомим сучасником 1740 р
200000733-ee3b7ef347
  Українська педагогіка другої половини xvii — кінця xviii ст
files/Vstup ispit
  Програма з історії України на базі 11 класу (7 клас) Виникнення та розвиток Київської Русі
uploads/editor/2617/132546/sitepage_148/files
  Тема. «Культурне життя козацької України». Мета
doc/files/news/456/45636
  Конспект уроку з історії України для 5 класу за програмою «Історія України. Вступ до історії» (К., Перун. 2005) Тема уроку за програмою : Культура України xvi xviii ст. Анотація
Files/downloads
  Конструкторсько-будівельна гра «Ми пофантазуємо – будівлю добудуємо»
uploads/editor/8168/501148/sitepage_40/files
  Ематичний цикл /перспективний досвід Тематичний цикл «Будьмо знайомі»
Files/downloadcenter
  Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі
Files/downloads
  Руховий режим роботи групи іі молодшої групи
files
  Заняття з будівельним матеріалом з розумово відсталими дітьми дошкільного віку
Files/downloads
  «Чистота запорука здоров’я». Дидактична гра «Добре погано»
uploads/editor/8168/501148/sitepage_40/files
  Плануємо освітній процес за принципом методичного конструктора
Files/downloads
  Lego – ігри Навчання через гру
uploads/files/default
  Практикум Співпраця психолога і логопеда при подоланні вад мовлення дітей дошкільного віку
200000434-c95bbca573
  Практикум для студентів iі курсу (ііі семестр ) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта. Логопедія»
img/zstored/files
  В. Рібцун корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення програмно-методичний комплекс Київ 2012
Files/downloads
  В. В. Стельмах ідеї к. Ушинського, С. Русової, Г. Ващенка у практиці роботи сучасної початкової школи
uploads/editor/3777/332530/sitepage_49/files
  Взаємодія з батьками — це напрям діяльності дошкільного навчального закладу, який був і залиша¬ється одним з найважливіших та стратегічних
uploads/files/default
  Співпраця педагогів і сім’ї
Files/downloads
  Інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання
  Оздоровлюємо дітей разом з батьками
  Вікторія лесик
  Опис досвіду
  Робота з батьками в школі
files/unalib/File/resources/recommended-bibliographies
  В освiтньому просторi
uploads/editor/5376/427881/sitepage_124/files
  Державний вищий навчальний заклад
Files/downloads
  Семінар: „Методи, форма, структура і режим навчання при особистісно-орієнтованому навчанні”
  Технологія застосування методів, прийомів і засобів навчання
200000185-2516e27086
  Підсумкова робота
uploads/editor/28/105844/sitepage_375/files
  Проблема мотивації навчальної діяльності школярів
sites/bdpu.org/files
  Програма державного тестового іспиту з педагогіки має такі розділи: Загальні основи педагогіки. Теорія освіти і навчання
Files/downloads
  К. Ю. Бєляєва М. О. Мілованова Особливості організації соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами
uploads/editor/2477/97803/sitepage_142/files
  Рекомендації
instrumentariy/files
  Діагностика пізнавального розвитку дітей 5-7 років
200000527-2977e2a7a2
  Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії
Files/downloads
  Наказ №01-10/08 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із природознавства у 1-5 класах
200000009-2cbba2db38
  Україна тлумацька районна рада Івано Франківської області Делівська загальноосвітня школа і – ііі ступенів
units/menus/uploads/files
  Вивчення системи роботи вчителя
Files/downloads
  Сподобівська зш і – іі ступенів
  Сподобівська зш і – іі ступенів
  План вивчення й узагальнення досвіду роботи вчителя української мови та літератури
  Наказ №123 Про підсумки роботи з молодими спеціалістами в 2012/2013 навчальному році
  О. І. Борзенко, М. П. Сподарець біографії українських письменників
sites/bdpu.org/files/kniga/Doc
  Харків 2011 (075) ббк
Files/downloads
  Екскурсії
200000229-e5c91e6c42
  Мовна ситуація в Україні значною мірою залежить від вивчення української мови як базової дисципліни в загальноосвітній школі
files/gymanitar
  Українська мова
Files/downloads
  Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду
  Організація вивчення, узагальнення, поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду
files/docs/2018
  Наказ №87 Про підсумки атестації педагогічних працівників закладів освіти Біленьківської сільської 2017-2018 навчальному році
uploads/editor/2020/124253/sitepage_82/files
  Голубівська загальноосвітня школа і-ііі ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області
Files/downloads
  Методика впровадження
  Тема. Перспективний педагогічний досвід та інноваційні технології в освітньому просторі Зміст
  В ідділ освіти долинської райдержадміністрації долинський освітній округ №1
uploads/editor/5098/407825/sitepage_30/files
  Урок №7 Тема. Виразні силуети. Виготовлення аплікації з природних матеріалів. Сімейка грибів
Files/downloadcenter
  Програм а гуртка виготовлення сувенірів
Files/downloads
  Програма гуртка виготовлення сувенірів
files
  Н. В. Чепелєва Доктор психол наук, проф., чл кор апн україни
Files/downloads
  Актуальні проблеми сучасного підручникознавства
  Узагальнені результати апробації подручника для 5-го класу
  Види і особливості проведення дидактичних ігор в початкових класах
  Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи зміст
uploads/editor/2020/285258/sitepage_84/files
  Засобами гри
Files/downloads
  Картки контролю за різними
ua/files/ScorTermNavch
  В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко 27 березня 2017 року програма
Files/downloads
  Самостійна навчальна діяльність та її види
Files/downloadcenter
  Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
Files/downloads
  Форми організації навчання
e-book/vit/files
  Форми організації навчальної діяльності учнів
sites/default/files/Struktura/metodrobota/pidv/tehnologiya
  Види навчальних занять, їх орієнтована структура та можливі методи
uploads/files
  Типи і види уроків виробничого навчання
uploads/editor/5376/427881/sitepage_124/files
  Методи і засоби організації процесу навчання
ua/files/magistratura
  В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко 27 березня 2017 року програма
ua/files/ScorTermNavch
  В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко 27 березня 2017 року програма
Files/downloads
  Урок повинен бути пронизаний творчістю і, разом з тим, залишатись уроком. С.І. Гессен Етапи планування уроку
uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files
  Сучасний компетентнісно зорієнтований урок
Files/downloads
  Урок дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його
  Урок це основна дидактична форма навчання, що пройшла випробування протягом кількох століть
  Вимоги до сучасного уроку
uploads/editor/1480/91464/sitepage_162/files
  Кроки до майстерності Ділова гра
200000206-d49f3d5975
  Тема. Сучасний урок Мета
Files/downloads
  Психічне здоров’я дитини
files
  Урок (поради педагогам) Розробила: Мелешкова Л.І. методист
uploads/editor/5735/438940/sitepage_21/files
  Сучасні вимоги до уроку
Files/downloads
  Аналіз уроку як цілісної складної педагогічної системи
files/kafedry/tmfv/tmfv/zlit/zlit_3kurs/lek
  Урок як основна форма фізичного виховання
Files/downloads
  Харківська спеціалізована школа-інтернат «Ліцей міліції» Харківської обласної ради
uploads/editor/7536/479769/sitepage_31/files
  Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1
  Художньо-естетичний цикл
img/zstored/files
  Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання
files/vyhovna
  Концепція художньо-естетичного виховання учнів
files/pologennya
  1. Загальні відомості
sites/default/files/docs
  Методичні рекомендації по проведенню педагогічної практики для студентів iv курсу факультету соціології
sites/default/files/attach/2018/9430
  Методичні рекомендації щодо формування тестових завдань і тестів
Files/downloads
  Проект Концепції сімейного виховання в системі освіти України
datas/upload/files
  Педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку
Files/downloadcenter
  Наказ №33 Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології у 7-11 класах та з екології у 11 класі Гришівської зош і-ііі ступенів у 2013/2014 навчальному році
Files/downloads
  Наказ № Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів ліцею з біології та екології (8-11 класи)
files/2014
  Доповідна записка про якість надання освітніх послуг та рівень навчальних досягнень учнів з біології у навчальних закладах району
Files/downloads
  Наказ №01-10/28 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із екології у іі-м курсі (11-м класі)
Files/downloadcenter
  Методичні рекомендації щодо викладання біології та екології у 2018/2019 навчальному році
sites/default/files/documents
  Довідка про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів Дубнівської, Боровської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів, Нетребської загальноосвітньої школи і-іі ступенів з біології
uploads/editor/5468/431613/sitepage_11/files
  Наказ №33 Про стан викладання біології та екології
Files/downloads
  Учитель біології Любимівської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів
Files/downloadcenter
  Козелецька районна державна адміністрація чернігівської області відділ освіти нака з
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
Files
  План роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичних наук Кременчуцької
uploads/editor/341/80589/sitepage_126/files
  Наказ №95 Про підсумки вивчення стану в икладання математики та фізики у 6 11 х класах
Files/downloads
  План роботи методичного об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики Приколотнянської зош і-ііі ст.ім. Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського
  Центр методичної та соціально – психологічної служби
  Сучасні підходи та вимоги до викладання предмету освітньої галузі «Математика»
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни методика викладання соціології для студентів спеціальності 03010101соціологія
  Програма курсу “Методика викладання соціології”
sites/default/files/docs
  Методичні рекомендації з проведення асистентської практики для студентів і року магістратури факультету соціології
Files/downloads
  Статут учнівського самоврядування
files/gromad_osvita/resursy
  Я к організувати роботу учнівського самоврядування?
uploads/editor/4941/507535/sitepage_99/files
  Організація учнівського самоврядування в групах
Files/downloads
  Статут учнівського самоврядування
  Методичні рекомендації організація роботи педагога-організатора 2017
upload/files
  Додаток до рішення сесії районної ради скликання від
Files/downloads
  Положення Краснопавлівський багатопрофільний ліцей Лозівської районної державної адміністрації Харківської області (далі навчальний заклад) створений за розпорядженням голови Лозівської районної
uploads/editor/1689/92249/sitepage_49/files
  Впровадження інтерактивних технологій та форми використання ікт під час викладання “Основ здоров’я”
uploads/editor/2989/125312/blog_/files
  Впровадження інтерактивних форм і методів роботи на уроках фізики
Files/downloadcenter
  «Використання інтерактивних методів навчання при викладанні економічних дисциплін»
Files/downloads
  Управління освіти виконкому Миколаївської ради Миколаївська загальноосвітня школа і – ііі ступенів №56
  Тема методичного об’єднання вчителів математики, фізики та інформатики
up/files/mater
  Державний професійно технічний навчальний заклад
uploads/editor/4915/401900/sitepage_74/files
  Випускна робота Інтерактивні методи навчання на уроках історії та правознавства
files/2018/NMC Mihaylov/Vipuskni roboti
  «Інноваційні педагогічні технології у навчальному процесі з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту»
Files/downloads
  Базова програма «Я у Світі» зорієнтована на педагога
  Маложенівська зош і-ііі ступенів
mppl.mk.ua/components/com_jshopping/files/demo_products
  Департамент освіти, науки та молоді
directory files  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка