document
  Учитель фізики по закінченню курсів підвищення кваліфікації повинен знати
library/Documents/Zbirnuk/13/Сод. образования
  Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер ‑ учитель”: стан проблеми постановка проблеми
documents/uon.php/Кошик/Володимирецький БШЮ 19.04.2017 11_47_15
  Педагогіка
ukr/nmmateriali/documents
  І. Ф. Аршава, О. О. Назаренко посібник до вивчення курсу «психологія важковиховуваних дітей» Дніпропетровськ рвв дну
  Робоча навчальна програма
documents
  Анотація вибіркової навчальної дисципліни
ukr/nmmateriali/documents
  Завдання для самостійної роботи студентів груп дс-13-1, дс-13-2, дс-13-3 груп з вибіркового курсу Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Зміст і сучасні провідні напрями родинного виховання лекція вступ
fileadmin/user_upload/documents/molshkola/metod_stor
  Підвищення рівня педагогічної освіти батьків
Documents/recom_spusku
  Сучасні тенденціі розвитку вищої освіти за кордоном
Documents/pokajchuku
  Реформування вищої освіти і Болонський процес
documentu
  Проблема народності виховання у творчості К. Д. Ушинського
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
document/245375701
  Стратегія розвитку Національної бібліотеки України для дітей на період до 2025 року
document/245285471
  Проект стратегія популяризації державної мови шляхом взаємодії державних органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства, через прийняття відповідних управлінських рішень та проведення системних заходів
documents/uon.php/Кошик/Будинок дітей та молоді м.Дубно 19.04.2017 11_47_14
  Давидюк Н. Ю. методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук
documents/50
  3. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (Романенко В. П.), Науково-методичному центру організації розробки та виробництва засобів навчання
documentu/metoduchna_robota/recomend
  Відкрите заняття: методика, розробка, технології
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Завдання для самостійної роботи
documentu/KrokM
  Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік Медсестринство в інших дисциплінах терапевтичного профілю
sites/default/files/documents
  Довідка про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів Дубнівської, Боровської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів, Нетребської загальноосвітньої школи і-іі ступенів з біології
mcu/document/245293051
  Бюджетний запит на 2019-2020 рoки додатковий, Форма 2018-3, п
images/stories/documents
  Порівняльна таблиця завдань і заходів
library/Documents/Zbirnuk/10/Педагогічні технології
  Запровадження педагогічної технології викладання теми: „машини для основного і поверхневого обробітку грунту” Постановка проблеми
Documents
  Методичний посібник викладача «Урок – основна форма організації навчання в птнз» викладач спецдисциплін Прокопів Валентина Василівна Калуш
fileadmin/user_upload/documents
  Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу
fileadmin/user_upload/documents/molshkola/metod_stor
  Орієнтовний навчально-тематичний план роботи з батьками
mcu/document/245375701
  Стратегія розвитку Національної бібліотеки України для дітей на період до 2025 року
document/250190167
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. №526-р
fileadmin/user_upload/documents/zar.lit/metod
  Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009–2010 навчальному році
documents
  Комплексна програма «обдарована молодь» на 2004 2006 роки м. Харків 2003 р
Documents/pokajchuku
  Національно-патріотичне виховання
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/8320e2d1-6d71-4919-9f04-13858bf6ca31/media
  Закон УкраЇни Про освіту
documents/22944
  Рішення №20-13/2012 16 травня 2012 року село Йорданешти «Про затвердження нової редакції Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів Йорданештської сільської ради, Глибоцького району Чернівецької області»
fileadmin/user_upload/documents/vihovna/psih
  Формування у дитини емоційно-позитивного ставлення до навчання
fileadmin/documentation/session_decisions/2013
  Програма розвитку освіти міста бердянська на 2013-2017 роки
documenty
  Красилівської загальноосвітньої школи
document/sborniki/2012/5
  Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012
kmu/document/211513388
  Не для публічного розміщення
curated/en/572991468316452631
  Основні положення 2 Опис діяльності в рамках проекту, яка вимагає екологічної оцінки 4
document/249175747
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №474-р
Documents
  Тема: Дистанційні технології навчання
filesstatic/document
  Розпорядження 3 вересня 2014 року №163-р Про нагородження Почесною грамотою та оголошення Подяки
documents
  Імені тараса шевченка
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Робоча навчальна програма
  Практичні заняття з курсу «сучасні системи дошкільної освіти»
documents
  Імені тараса шевченка
documents/psicholog
  Методи саморегуляції в умовах стресу
document/248779873
  Положення Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту"
filesstatic/document
  Про затвердження Положення
documents
  Закону України «Про позашкільну освіту»
fileadmin/documentation/session_decisions/2011
  Рішенням чотирнадцятої сесії Бердянської міської ради vi скликання №16 від 29 вересня 2011 року Міський голова
fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2001
  Україн а бердянська міська рада запорізької області виконавчийкоміте т рішенн я
file/document/1017
  Рішення Колегії Жидачівської районної державної адміністрації від 14 серпня 2017 року №8
documents/153
  Музей бориса грінченка київського університету імені бориса грінченка: аспекти діяльності в професійній підготовці фахівців
mcu/document/245391235
  Звіт про громадське обговорення Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури
fileadmin/user_upload/documents/ukr.mova
  „Відмінювання іменників першої відміни
document/244862904
  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти i
fileadmin/user_upload/documents/vihovna/tiach
  Допомога вчителю
document/250156877
  Положення про інклюзивно-ресурсний центр Загальна частина Це Положення визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності, а також правовий статус інклюзивно-ресурсного центру (далі центр)
documents/22945
  Рішення №21-13/2012 16 травня 2012 року село Йорданешти «Про затвердження нової редакції Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи №2 і-іі ступенів Йорданештської сільської ради, Глибоцького району Чернівецької області»
Documents/pokajchuku
  Літературознавча компаративістика: вчора, сьогодні, завтра
file/document
  Аналіз регуляторного впливу
library/Documents/Zbirnuk/12/Стратегия
  Теоретичні засади компетентнісного підходу до професійного навчання постановка проблеми
library/Documents/Zbirnuk/16/Стратегія, методологія
  Компетентністний підхід як основа стратегії управління якістю освіти
document/245446116
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2019 р. № Концепція Державної цільової програми
document
  Подорож до країни казок
fileadmin/user_upload/documents/ukr.lit/urokul
  Уроку №1 : Живописець правди, оборонець добра Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника, цікавий епізод з його життя
document/73373
  Завдання і заходи
library/Documents/Zbirnuk/10/Зміст освіти
  Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти
fileadmin/user_upload/documents/molshkola/metod_stor/pozaklasna
  Сценарій Свято жінки Мета
documents/oippo.php/element/historyget/18891
  Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором
documents/52
  Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України»
document/mm/ekpr
  Гаєм в’ється річенька
document/mm/gurtok/prog2018
  Програма Гуртка різьблення по дереву
document/244920490
  Положення про краєзнавчу діяльність державних і комунальних бібліотек І. Загальні положення дане Положення визначає основні засади краєзнавчої діяльності державних та комунальних бібліотек України
fileadmin/user_upload/documents
  1. Робота в парах: змінних і постійних
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Змістовий модуль і
fileadmin/user_upload/documents/molshkola/metod_stor
  Робота класного керівника з батьками учнів
bitstream/document/6275/1
  «Спадщина Г. С. Сковороди: минуле та сучасне» (до 295-річчя від дня народження Г. С. Сковороди) : зб матеріалів конференції (5-7 грудня 2017). Харків : хнуре, 2017. 200 с
document/238011651
  Меморандум про співробітництво у виконанні Плану дій Україна-єс між мзсукраїни
documents/52
  Наказ №1134-к Про нагородження педагогічних та науково-педагогічних працівників
documents/uon.php/element/historyget/27191
  Наказ №670 Про підсумки проведення конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна»
bitstream/document/3164/1
  Сіроклин Віталій Павлович
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Наука продуктивна сила суспільства
library/Documents/Zbirnuk/10/Концепція
  Ректору Черкаського Національного університету професору В
sveta/documents
  «Причини неуспішності школярів, шляхи її подолання та попередження»
fileadmin/documentation/cityhall_decisions
  Інформація про заходи спрямовані на виконання Указів Президента України та розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації На виконанні у відділі знаходиться 4 Укази Президента України та 6
sites/default/files/documents/norm-prav-documents-all
  Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
/node/527/edit/document
  Інклюзивна освіта: основні положення Інклюзія
document/247780692
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. №1118-р стратегія розвитку органів внутрішніх справ України
documents/metoduchni_rek
  Міністерство внутрішніх справ україни
document/sborniki/2010/4
  Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010
library/Documents/Zbirnuk/10/Зміст освіти
  Специфіка досліджуємого процеса формування іншомовної компетенції майбутнього юриста у фаховій підготовці невід’ємно пов’язана
documents
  Особливості математики
documents/konf_zhuk
  Європейська кредитно-трансферна
documentu/metoduchna_robota/recomend
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи при вивченні загальноосвітніх дисциплін самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний
documents/oippo.php/01 ПЛАНИ/2017
  План роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на квітень 2017 року
fileadmin/user_upload/documents
  Зарубіжна література, 5-12 кл
  Програми для загальноосвітніх навчальних
fileadmin/user_upload/documents/etika
  Методичні умови ефективної організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики
documents/rajon/radiviliv.php/Накази/2013 рік/Червень
  Наказ №216 Про підсумки вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів з економіки у загальноосвітніх навчальних закладах району
/file/ajax/field_document/und/form-GAZK3NHFRWJLv54UX9iVyVRJX9NUwfN45FlnqJTtrFQ/document
  Методичні рекомендації та роз’яснення щодо застосування «Картки стану здоров’я і розвитку дитини»
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Програма управління в системі дошкільної освіти для спеціальності 010101- дошкільне виховання
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/vubirkovi
  Назва дисципліни (курсу) Загальний обсяг
document/sborniki/2011/4
  Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (45) 2011
document/sborniki/2010/1
  Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (36) 2010
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
document/39199407
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. №321-р концепція розвитку системи кредитної кооперації
Documents/pokajchuku
  Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ххі століття
documents
  Планування навчально-виховного процесу
documents/50
  Відповідно до пункту положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від травня 2001 року №433
docs/NormAkti/documents/progr
  Програма фахового вступного випробування з правознавства для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
fileadmin/user_upload/documents/etika
  Метою шкільного курсу “Етика” є створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня. Загальну мету дають змогу реалізувати такі завдання
fileadmin/user_upload/documents/molshkola/ukrmova
  Методичні рекомендації загальні вимоги до усного мовлення учнів усне мовлення учнів має бути грамотним, виразним, чітким, емоційним, що передбачає: Розпізнавання ними змістових
bitstream/document/6255/1
  V студентська міжвузівська науково-практична конференція «Життєвий шлях та творча спадщина Т. Г. Шевченка: історико-філологічний погляд»
document/244956793
  Національна парламентська бібліотека України
Documents
  Урок виробничого навчання з використанням методів активного навчання. 11 Висновок. 18 Література. Вступ Педагогічний колектив впу№7 м
library/Documents/Zbirnuk/9/Концепція
  Важливим компонентом інтегрування знань для їх систематизації є виділення у змісті освіти фундаментальних, генералізуючих поня
fileadmin/user_upload/documents/ukr.lit/metodlit
  Необхідність вивчення біографічного матеріалу та його особливості
documents/rajon/kuznetcovsk.php/Накази-2012/Квітень
  Наказ №92 -осн. Про результати вивчення стану превентивної роботи практичних психологів та соціальних педагогів у знз
document/250360508
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. №743-р план дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання
fileadmin/user_upload/documents/biologia/metod
  Методичні рекомендації для державної атестації учнів закордоннихукраїнських шкіл
documents
  Справочник по педагогике / Авт сост. В. А. Мижериков; под общ ред. П. И. Пидкасистого
fileadmin/user_upload/documents
  Курс “Читання” – органічна складова освітньої галузі “Мова і література”
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання

  Нвк «Маневицька зош і-ііі ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»
documents/50
  Наказ №37 54/981/538/49 Про затвердження Концепції національно патріотичного виховання молоді
Documents/recom_spusku
  Самовиховання
document
  Яворський Станіслав Казимирович
documents/oippo.php/04 ТЕМАТИЧНІ МАТЕРІАЛИ/1 ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА/Навчальні програми/Навчальні програми для дітей із ЗПР 5 кл
  Музичне мистецтво
fileadmin/user_upload/documents/vihovna/stsenarii/mova
  Урок рідної мови. Ласкаво просимо ми вас На урок-свято до нас
document/sborniki/2010/4
  Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010

  Пояснювальна записка Основною навчально-виховною метою гуртка є розвиток у дітей естетичних смаків, формування потреб і здібностей до мистецької діяльності, розширення знань про історію і традиції українського народу
documents/uon.php/06 ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА/2. Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти
  Рівненська обласна державна адміністрація
document/rishennia-sesii/7/31
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оборону України»
documents/putania/2sem
  Перелік питань до комплексного екзамену з підвищення кваліфікації військовослужбовців оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України
fileadmin/user_upload/documents/etika
  Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення курсу етики
ukr/nmmateriali/documents
  Н. Д. Гребенюк посібник до вивчення курсу «педагогічна психологія» 2014 б бк 88. 840я73 Рецензенти
document
  Використання ідей в. О. Сухомлинського для розвитку екологічної культури дітей
document/244925409
  Проектні тези
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/bfdb5bc3-263b-4f7b-88db-154fccd191fb/media
  Стратегія розвитку національної системи кваліфікацій
fileadmin/user_upload/documents/geograf/metod
  Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
fileadmin/user_upload/documents/molshkola/math
  Математика
documents/konf_zhuk
  Саморозвиток особистості фахівця
documents/oippo.php/04 ТЕМАТИЧНІ МАТЕРІАЛИ/1 ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА/Навчальні програми/Навчальні програми для дітей із ЗПР 5 кл
  Світова література
files/form/anonymous/api/library/34e824e3-41da-472a-9ffc-75cbcaa29e0f/document/44ab0825-ed8b-4dbc-8419-120fb2689605/media
  Методичні рекомендації щодо розроблення Державних стандартів

  Активізація пізнавальної діяльності
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Змістовий модуль і
fileadmin/user_upload/documents/normativka
  Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту"
document/sborniki/2011/5
  Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (46) 2011
documents/uon.php/06 ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА/2. Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти
  Рівненська обласна державна адміністрація
uploads/documents
  Сучасна практика підготовки баяністів
document/244940707
  Положення про Систему міжбібліотечного абонемента та доставки документів в Україні І. Загальні положення
fileadmin/documentation/session_decisions/2017
  Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
  Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
fileadmin/user_upload/documents/vihovna/tiach
  Допомога вчителю
documents
  Вересень Виховна година «Що я знаю про свою школу, місті» Анкетування Виховна година «Давайте познайомимося» Спільне зібрання учнів і батьків. «Роль сім'ї у виборі професії» Індивідуальні профконсультації
uploads/documents
  Засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України
  Засідання Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту
bitstream/document/6274/1
  Viii міжвузівська науково-практична конференція «мова і культура в інформаційному тисячолітті»
uploads/documents
  Математика
data/conference/4085
  Програма Всеукраїнській науково-практичної конференції 11 квітня 2019 року Хмельницький 2019
documentu
  Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду у Тернопільській області
documents/uon.php/element/historyget/30976
  Рівненська обласна державна адміністрація
documents/uon.php/element/historyget/31129
  Давидюк Н. Ю. методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук
ukr/nmmateriali/documents
  Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології
document/245293044
  Бюджетний запит на 2018 рік додатковий, Форма 2018-3, п
bitstream/document/7751/1
  378,4 (Укр) Шалаєва В. В
upload/documents/ROIPPO_upld/2018
  Програма регіональної (не) конференції
sites/default/files/primary_education/Створити Початкова освіта/document
  «Активні та інтерактивні форми у системі методичної роботи з учителями початкових класів»
Documents
  Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 ii. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 6
  Науково-технічною радою КрНУ
document/158478
  Інформація про державний орган станом на "02" вересня 2019 року Державний орган Державний комітет телебачення і радіомовлення
bitstream/document/7812/1
  Впровадження інтерактивного навчання при вивченні англійської мови в навчальному процесі у вищих навчальних закладах
document/0-2016/11-16
  Застосування елементів інтерактивного навчання для формування комунікативної компетентності учнів
document/248902140
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. №175-р
uploads/documents
  Професійно-технічна освіта 2015 р. Загальний аналіз системи професійно-технічної освіти та ринку праці україни
ukr/nmmateriali/documents
  Г. І. Лисенко педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія Навчальний посібник
Documents
  Проблеми впровадження
document/245500567
  Програма середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти
document/245391235
  Звіт про громадське обговорення Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури
document/245375687
  Шляхи реалізації Програми (розрахунки)
files/project/5176/documents
  Ii. Проект «ІнфоПресЦентр «Дружба об’єднує» матеріально-технічне забезпечення
ukr/nmmateriali/documents
  Е. Л. Носенко, Р. О. Труляєв позитивний особистісний потенціал педагога як чинник особистісного розвитку учнів монографія
uploads/documents
  Проблеми оцінки та активізації духовно-культурного потенціалу сталого розвитку регіону
bitstream/document/6254/1
  Іv студентська міжвузівська науково-практична конференція «сучасний стан та перспективи розвитку термінознавства в україні»
content/documents/787/78671/files
  Заступнику голови обласної
uploads/documents
  В контексті євроінтеграції
documents/psicholog
  Методи саморегуляції в умовах стресу
assets/main/pages/gsons/21
  Положення про організацію освітнього процесу у коледжі економіки, права та інформаційних технологій тернопільського національного економічного університету розглянуто і схвалено на засіданні Педагогічної ради кепіт тнеу
documents/uon.php/02 НАКАЗИ УОН/2017 рік/03_Березень
  Конкурсу української естрадної пісні «Юна зірка»
content/documents/8/709/files
  Інформація до переліку адміністративних послуг, які належать до компетенції Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації № Назва суб’єкта надання адміністративних послуг
document/245390323
  Положення про мистецьку школу Загальні положення
content/documents/787/78671/files
  Заступнику голови обласної
files/project/1446/documents
  Створення центру художньо-естетичного розвитку Мікс
files/documents
  Мета освітнього процесу полягає у підготовці компетентних та висококваліфікованих фахівців для аграрної галузі економіки та пов’язаних з нею суміжних галузей та сфер суспільного життя
files/project/2096/documents
  Школа – центр розвитку суспільства
Documents/pokajchuku
  Мельничук С
documents/rajon/kostopil.php/накази відділу освіти/2012/07 липень 2012
  Наказ №21 Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів району у 2011 2012 навчальному
sites/default/files/primary_education/Змінити Початкова освіта Конкурс Творчі сходинки 2017/document
  Сценарії для організації дозвілля школярів "з україною в серці"
sites/default/files/library/Створити Бібліотека/document
  Загальна характеристика Павукоподібних
documents/npz
  Про затвердження Концепції реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" Закон n 1556-vii
document/245305823
  Концепція сучасної мистецької школи початкова мистецька освіта: традиції та підґрунтя
pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya
  І. Загальні положення
document/245358032
  Наказ Міністерства культури від №
bitstream/document/2945/1
  Радіоелектроніки владов сергій ігорович
document/mm/gurtok/prog2018
  Програма Гуртка різьблення по дереву
assets/site/documents/docword
  Моніторинг навчальних досягнень учнів і курсу за результатами вхідного діагностування з предметів загальноосвітньої підготовки
content/documents/11626/1162503/Attaches
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
assets/documents/25
  Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів суя хаі-нав-п/003: 2017 Дата введення 19 січня 2017 р. Редакція №3 (зі змінами)
assets/main/pages/gsons/24
  Положення про організацію методичної роботи у коледжі економіки, права та інформаційних технологій тернопільського національного економічного університету розглянуто і схвалено на засіданні Педагогічної ради кепіт

  Вашуленко М. С., доктор пед наук, професор, дійсний член напн україни
files/Documentation/plan
  План роботи школи мистецтв
file/document/0216
  Голова Жидачівської районної Голова Жидачівської
ukr/nmmateriali/documents
  Методика та організація наукових досліджень
bitstream/document/3114/1
  Екстраординарних
Documents
  Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних України н а к а з у ю
content/documents/636/63564/files
  Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 грудня 2018 року №615 план роботи краснокутської районної державної адміністрації на i квартал 2019 року
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Змістовий модуль №1
documents/metod-porady
  Методичні рекомендації з планування та організації роботи методичних комісій професійно – технічних навчальних закладів
uploads/documents
  Нститут законодавства верховної ради україни міхайліна тетяна Вікторівна
documents/rajon/kostopil.php/накази відділу освіти/2014/Лютий 2014
  Наказ №53 Про підсумки вивчення стану навчання і виховання з предметів природничого циклу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів району
files/builders/16451/documents/156402
  Грн. Загальна інформація
filesstatic/document
  Довідка про діяльність виконавчих органів міської та районних у місті Чернігові рад щодо забезпечення прав дитини
files/project/8191/documents
  Конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет"
files/documents
  Концепція викладання іноземних мов
ukr/nmmateriali/documents
  Робоча програма навчальної дисципліни пн 01 п е д а г о г і к а напрям підготовки 030101 Соціологія
  Курс лекцій з вибіркової дисципліни «теорія емоційного інтелекту»
  Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості підручник для студентів вищих навчальних закладів напряму «Психологія»
document/245293037
  Бюджетний запит на рік: загальний (форма &1)
Documents/pokajchuku
  Формування пізнавальних процесів
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу бібліотекарю/document
  Методичний посібник Марія Івашкевич. Розстановка книжкового фонду бібліотеки по системі ббк. Додаток 1
files/project/8053/documents
  Конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет"
Documents
  Освітньо-професійна програма
ukr/nmmateriali/documents
  Методичні вказівки до виконання самостійної практичної роботи, присвяченої застосуванню діагностичних казок, зразок творчого виконання роботи
document/245318429
  Концепція сучасної мистецької школи початкова мистецька освіта: традиції та підґрунтя
document/245489972
  Програма середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти
sites/default/files/documents
  Сучасні освітні технології. Типи та види уроків, методика їх вибору
documents/uon.php/Кошик/Комунальний заклад Станція юних натуралістів Рівненської обласної ради 11.04.2017 08_58_53
  Рівненська обласна державна адміністрація
documentu/KrokM
  Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік Основи медсестринства 1
document/245283709
  Міністерство культури України
documentu/KrokM
  Невідкладні стани в терапії
bitstream/document/9217/1
  Science park synergy хі міжнародна науково-практична конференція «Культурне розмаїття: матеріальна та нематеріальна культура різних країн світу»
images/stories/documents/pdf
  Приватний вищий навчальний заклад «фінансово-правовий коледж»
sites/default/files/primary_education/Створити Початкова освіта/document
  Засоби театральної педагогіки в роботі вчителів
documents
  Другі читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998)
documents/85046
  Розпорядження " 17 " травня 2017 р. №77-н Про відзначення з нагоди Дня науки 1
documentu
  Виховний захід
uploads/documents
  "Міжнародний досвід діяльності парламентської опозиції. Політичні дебати. Регламентування участі опозиції в діяльності Верховної Ради України"
directory document  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка