2016/01
  Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів
Material_dosvid
  «Використання активних методів навчання на уроках біології з метою активізації пізнавальної діяльності учнів»
2016/09
  Заст директора з навчальної роботи
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни Мета дисципліни
wp-content/uploads/2016/06
  Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
wp-content/uploads/2016/11
  Загальні засади мовної комунікації
wp-content/uploads/2016/02
  Рішення про внесення відповідних змін до навчальних програм для 4-го класу наказ мон україни №1495 від
wp-content/uploads/2016/04
  Психологія діяльності та навчального менеджменту
wp-content/uploads/2016/01
  Тема бесіди: «Любіть свою Україну»
01_DOC/2016/11
  Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з математики у загальноосвітніх навчальних закладах району
wp-content/uploads/2016/09
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
2016/10
  Методичні рекомендації з вивчення, узагальнення, поширення Читайте у статті
wp-content/uploads/2016/01
  Самостійна навчальна діяльність та її види
omp/wp-content/uploads/2016/06
  Закону України «Про вищу освіту»
shapka
  Методичні рекомендації щодо викладання біології та екології у 2016-17 навчальному році за новим Державним стандартом
upload/files
  Додаток до рішення сесії районної ради скликання від
2016/10
  Опис досвіду вчителя біології зош і–ііі ст с. Дідичі Ківерцівського району Волинської області Кузьмич Вікторії Василівни Вступ
priym_kom/viprobuvan/2016/tm
  Міністерство культури україни
wp-content/uploads/2016/01
  Використання інформаційних технологій навчання на уроках математики для формування універсальних і ключових компетентностей учнів
wp-content/uploads/2016/09
  Методичні рекомендації щодо написання самостійної роботи Практикум розв’язування задач з математики
wp-content/uploads/2016/11
  Науково-методичний проект
wp-content/uploads/2016/06
  Концепція навчально-виховної роботи
wp-content/uploads/2016/07
  Активний туризм як засіб виховання екологічної свідомості
wp-content/uploads/2016/05
  Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2016
  Програма вступного іспиту до аспірантури
docs/2016/06/history
  Програма навчальної дисципліни історія педагогіки галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
wp-content/uploads/2016/02
  Додаток до рішення Одеської міської ради від № міська цільова програма
wp-content/uploads/2016/09
  Концепція національного виховання студентської молоді львівського національного університету імені Івана Франка
wp-content/uploads/2016/03
  Кафедра дошкільної освіти Спеціальність «Дошкільна освіта»
2016/electronnabibl
  Виноградівський районний центр позашкільної роботи з дітьми
wp-content/uploads/2016/02
  «Жіночі обличчя війни»
  Концепція сімейного виховання в системі освіти України
wp-content/uploads/2016/08
  Іппо ку імені Бориса Грінченка Школа та родина: виховуємо та навчаємо разом!
wp-content/uploads/2016/01
  Правове виховання старшокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи
uploads/files/2016/8/16
  Обов’язок батьків щодо виховання та розвитку дитини відповідно до Сімейного кодексу України
web_docs/10/2016/02/docs
  Про стан правової роботи за підсумками і півріччя 2017 року
wp-content/uploads/2016/03
  Кафедра дошкільної освіти Спеціальність 012 «Дошкільна освіта» освітній ступінь «магістр» Викладач: канд пед наук, доцент Єнгаличнва І. В. Назва навчальної дисципліни «технології формування ігрової компетентності дошкільників»
wp-content/uploads/2016/08
  Г. В. Лінчевська, методист нмц гуманітарної освіти та виховання іппо ку імені Бориса Грінченка «Сучасний класний керівник». Який він?
2016
  Звіт директора школи про роботу у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни Мета дисципліни
files/2016/Metoduka/istorija
  Тема уроку: Київська Русь за Володимира Мономаха і Мстислава Володимировича
wp-content/uploads/2016/09
  Рішення Дніпропетровської обласної ради Голова обласної ради Г. О. Пригунов статут комунального закладу освіти,,навчально-реабілітаційний центр №6
wp-content/uploads/2016/08
  Курсова робота
wp-content/uploads/2016/03
  Тематика курсових робіт з теорії і методики фізичного виховання
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2016/01
  Тема досвіду: Виховання в учнів почуття патріотизму, відповідального
wp-content/uploads/2016/05
  Обґрунтування актуальності проекту
files/2016
  «Ми твоє майбутнє, Україно!»
wp-content/uploads/2016/07
  Формування екологічного світогляду учнів
wp-content/uploads/2016/05
  Загальна характеристика роботи актуальність дослідження
wp-content/uploads/2016/03
  Анна кібич, ірина кібич
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2016 р. № Стратегія упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір 2020»
wp-content/uploads/2016/01
  «День Святого Валентина»
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Ххі століття. Оптимальний варіант
images/2016
  Розглянуто
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фах»
wp-content/uploads/2016/04
  Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки
wp-content/uploads/2016/12
  Програма навчальної дисципліни Дитяча практична (спеціальна) психологія Галузі знань 01 «Освіта»
wp-content/uploads/2016/10
  Теоретичні підходи до організації інклюзивної освіти в Україні і Канаді
wp-content/uploads/2016/12
  Бюджетування у внз
wp-content/uploads/2016/09
  Програма Навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010102 «Початкова освіта» 2016
  Комунальний заклад
wp-content/uploads/2016/04
  Формування духовної культури особистості
wp-content/uploads/2016/01
  Конспекти лекцій для студентів внз і-іі р а. спеціальностей: 201 «Агрономія»
wp-content/uploads/2016/05
  Екскурсії і походи в природу
  Програма навчальної дисципліни циклу загальної підготовки
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни
wp-content/uploads/2016/03
  Теорія і практика виховання господарської культури учнів та дорослих у західній україні
wp-content/uploads/2016/02
  Програма «щаслива родина»
wp-content/uploads/2016/04
  European credit transfer system ects — інформаційний пакет кафедра загальної педагогіки і психології розробник
wp-content/uploads/2016/12
  Програма навчальної дисципліни Спецметодика фізичного виховання Галузі знань 0101 Педагогічна освіта
2016-2017/Statut
  І. Загальні положення
wp-content/uploads/2016/09
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010102 «Початкова освіта» 2016 рік
wp-content/uploads/2016/01
  Програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2016/12
  Правове виховання молоді та профілактика протиправних дій у студентському середовищі
wp-content/uploads/2016/03
  Мета викладання дисципліни
wp-content/uploads/2016/06
  План-конспект уроку з української мови 2 клас Тема : Іменник
wp-content/uploads/2016/11
  Програма Навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 012 «Дошкільна освіта»
  Програма Навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 012 «Дошкільна освіта»
wp-content/uploads/2016/04
  Психологія діяльності та навчального менеджменту
710102/1
  Київ «Генеза» 2016
upload/Mijnarodni_zvyazki/Materiali/2016
  До Університету «Україна»
wp-content/uploads/2016/03
  Навчальні матеріали дисципліни кафедри
wp-content/uploads/2016/09
  Дрогобицький державний педагогічний
wp-content/uploads/2016/12
  Положення Козелецька загальноосвітня школа і-iii ступенів №3 Козелецької районної ради
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни методологія сучасного літературознавства
wp-content/uploads/2016/09
  Іппо ку імені Бориса Грінченка Робота вчителя-словесника в контексті реформування повної загальної середньої освіти
novini/2016
  Педагогічні програмні засоби, їх класифікація
docs/ndc/bulletin
  9 березня 2016 р проводить ххvіі сесію Наукового товариства ім. Шевченка у Дніпропетровську
wp-content/uploads/2016/03
  Заняття з розвитку мовлення з елементами театралізації за українською народною казкою «Коза Дереза» в молодшій групі
files
  Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»
wp-content/uploads/2016/12
  Вступ. Літературний процес 70-90-х років xix ст. Основні риси модернізму
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку українська мова. Навчання грамоти. Тема: звук [п],позначення його буквою «пе». Удосконалення навичок звукового аналізу слів. Читання складів, слів. Словниково-логічні вправи. Опрацювання оповідання
images/2016/15.05.16_Bulgakov_125
  Урок за романом Булгакова "Майстер і Маргарита". 11 клас/К. Н. Баліна // Зарубіжна література в школі. 2008. №4 С. 60-62
wp-content/uploads/2016/06
  Конспект уроку-дослідження в 8 класі на тему «Гетьман Пилип Орлик та його Конституція»
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку позакласного читання «Козацькому роду нема переводу»
  Конспект уроку позакласного читання «Козацькому роду нема переводу»
wp-content/uploads/2016/12
  Урок №23 Тема : Проза 20-30 р. Загальний огляд. Літературна дискусія 1925-1928 років
wp-content/uploads/2016/08
  Трудове навчання
wp-content/uploads/2016/09
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 112. N 82. 11 2016
wp-content/uploads/2016/04
  Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямом підготовки
wp-content/uploads/2016/07
  Екологізація освіти – важливий напрям екологізація економіки
wp-content/uploads/2016/09
  Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
wp-content/uploads/2016/06
  Програма додаткового вступного випробування
2016/02
  Тиждень математики у школі
wp-content/uploads/2016/12
  Положення про свято «Ялинка міського голови» І. Загальні положення про свято «Ялинка міського голови» ( далі Захід) визначає організаційні та фінансові основи Заходу, його мету та завдання, визначення претендентів тощо
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Рівень стандарту Завадский
wp-content/uploads/2016/03
  Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтво 020205 Образотворче мистецтво* Дисципліна «Шкільний курс образотворчого мистецтва та методика його викладання»
  Кафедра дошкільної освіти Спеціальність 012 «Дошкільна освіта» освітній ступінь «магістр» Викладач: канд пед наук, доцент Єнгаличнва І.
2016-2017
  Напрямки та форми роботи з батьківською громадою
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Програма навчальної дисципліни підготовки магістра спеціальності
wp-content/uploads/2016/03
  Мета викладання дисципліни
wp-content/uploads/2016/12
  Н р. Дистанційне для 3 курсу
wp-content/uploads/2016/03
  Дошкільна освіта образотворче мистецтво з методикою навчання мета викладання дисципліни

  Вчителю Чкаловського нвкі-іп ст
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Зміни, запропоновані до проекту Програми – 2016 для 10 – 11 класів
wp-content/uploads/2016/02
  Кзо «криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «перлина» дор» з досвіду роботи «Соціалізація осіб з порушенням інтелектуального розвитку засобами професійно-трудового навчання»
  Методична робота як чинник удосконалення особистості педагогів
Publ_info/2016/09
  Кегичівський ліцей кегичівської районної ради
wp-content/uploads/2016/03
  Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
uploads/images/articles/DNZ/2016-2017
  Методичні рекомендації для вихователів старших груп днз
wp-content/uploads/2016/05
  Роль національно патріотичного виховання у формуванні духовно морального світогляду дітей та молоді
files/recommendations/2016-2017
  Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах
wp-content/uploads/2016/04
  Творчий звіт
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
wp-content/uploads/2016/10
  Стратегія розвитку кафедри обліку і аудиту на 2016-2021 рр
2016/02
  Міністерство освіти україни
novini/2016
  Володимирецький районний методичний кабінет
Files/downloads
  Чернігівська обласна державна адміністрація
web_docs/39/2016/10/docs
  Рішення Талалаївської районної ради сьомого скликання від 25 лютого 2016 року №13-4/vіі районна програма,,обдаровані діти майбутнє талалаївщини на 2016 2021 роки Пояснювальна записка
wp-content/uploads/2016/10
  1 Значення праці в природі для дітей дошкільного віку. Її види праці в природі. Основними виховними завданнями
wp-content/uploads/2016/06
  Розвитку освіти на території Сернянської сільської ради
wp-content/uploads/2016/09
  Рішення Дніпропетровської обласної ради від
images/2016
  Тимчасове положення
wp-content/uploads/2016/02
  Міністерство охорони здоров’я україни
  Приватний вищий навчальний заклад
2016/01
  Організація роботи
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни мета та завдання навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2016/06
  Управління освіти виконкому миколаївської міської ради науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва
wp-content/uploads/2016/12
  Загальні положення та вимоги до магістерської кваліфікаційної роботи
upload/file/2016
  Комунальний позашкільний навчальний заклад «київська мала академія наук учнівської молоді»
wp-content/uploads/2016/11
  Тема. Методи стимулювання
web_docs/2143/2016/11/docs
  Заслухавши та обговоривши доповідь Соронович О. Ю
wp-content/uploads/2016/09
  Виявлення рівня навчальних досягнень учнів відбувається в процесі контролю, структурними компонентами якого є перевірка та оцінювання результатів навчальної діяльності
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни Мета дисципліни
docs
  До участі у конференції запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти
wp-content/uploads/2016/11
  Педагогічне проектування в професійній діяльності вихователя завдання для практичних, семінарських та самостійних робіт Галузь знань 01 «Освіта» Спеціальність 010101 «Дошкільна освіта»
wp-content/uploads/2016/03
  Навчальні матеріали дисципліни кафедри
wp-content/uploads/2016/11
  Діагностика психологічної готовності учнів 8-9-х класів
wp-content/uploads/2016/04
  Підготовка викладача до уроку, самоаналіз його результатів
wp-content/uploads/2016/11
  Лекція Форми, методи та засоби навчання інформатики
wp-content/uploads/2016/10
  Готовність дітей до шкільного навчання
files/docs/2016
  Підготовка дитини до школи (рекомендації для батьків)
Material_dosvid
  З хімії державний навчальний заклад «іркліївський професійний аграрний ліцей»
wp-content/uploads/2016/11
  Тематика семінарів
wp-content/uploads/2016/02
  Важливою умовою цілеспрямованої діяльності школи в цілому є чітке, продумане планування, яке здійснюється на основі глибокого аналізу наслідків діагностуючого анкетування педагогічних працівників
wp-content/uploads/2016/05
  Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах ізраїлю
wp-content/uploads/2016/03
  Програма навчальної дисципліни підготовки спеціаліста галузі знань: 01 освіта
wp-content/uploads/2016/05
  Перелік питань до заліку «фінанси підприємств»
sites/history/wp-content/uploads/2016/10
  1. мета та завдання навчальної дисципліни мета
publish/2016
  Книга. Читання. Бібліотека
wp-content/uploads/2016/02
  Права людей з інвалідністю
wp-content/uploads/2016/06
  Розман ірина іллівна
wp-content/uploads/2016/07
  Еколого-економічні проблеми в контексті сталого розвитку закарпаття
wp-content/uploads/2016/05
  Загальна характеристика роботи актуальність дослідження
wp-content/uploads/2016/08
  Програма розвитку кафедри російської філології Інституту філології Київського національного університету
wp-content/uploads/2016/11
  Загальне бачення стратегії діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання іноземної мови у вищій школі»
wp-content/uploads/2016/04
  Наказ №61 Про стан проведення роботи з профорієнтації учнів
web_docs/30/2016/06/docs
  Довідка «Про роботу Куликівської дитячої музичної школи»
wp-content/uploads/2016/02
  Програма діагностики адаптації Вибір методик для загального дослідження процесу адаптації має відповідати наступним вимогам
wp-content/uploads/2016/03
  Мета викладання дисципліни
wp-content/uploads/2016/11
  Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики
wp-content/uploads/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни «психологія загальна, вікова та педагогічна» Галузь знань 0101 ‑ «Педагогічна освіта»
wp-content/uploads/2016/06
  Схвалено педагогічною радою Павлоградського технікуму
wp-content/uploads/2016/12
  Закон україни «Про вищу освіту»
up_portfolio
  Технологія розвитку критичного мислення
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
docs
  Попередній звіт про реалізацію соціологічного дослідження
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для студентів музичного факультету
2016/11
  Тема уроку: Голонасінні
wp-content/uploads/2016/09
  Навчальний посібник Львів Видавничий центр лну імені Івана Франка 2009 ббк ю948. 45 Рецензенти
wp-content/uploads/2016/03
  Висновок про педагогічну та методичну діяльність класного керівника Хитровської Світлани Миколаївни
int/wp-content/uploads/sites/153/2016/02
  Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки і техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
wp-content/uploads/2016/04
  Міністерство охорони здоров’Я
wp-content/uploads/2016/08
  Основи критичного мислення і трудове навчання
wp-content/uploads/2016/03
  Розвиток мовленнєвої функції дітей раннього віку
wp-content/uploads/2016/02
  Мотиваційна готовність шестирічної дитини до навчання у школі
wp-content/uploads/2016/01
  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва
wp-content/uploads/2016/04
  Завдання ііі туру міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології Педагогіка
wp-content/uploads/2016/12
  Програма навчальної дисципліни Спецметодика дошкільного виховання Галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»
wp-content/uploads/2016/11
  1. Орієнтовна тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «теорія та методика співпраці з родинами»
wp-content/uploads/2016/03
  Складові навчально-методичного комплексу дисципліни
wp-content/uploads/2016/01
  Програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2016/11
  Міністерство охорони здоров’я україни
Files/downloads
  Вплив сім’ї на розвиток здорової особистості дитини
wp-content/uploads/2016/03
  Опис виховної системи класу
wp-content/uploads/2016/12
  Довідка за результатами перевірки стану правової освіти в Херсонській спеціалізованій школі і-ііі ступенів №30
  Катерина Островська
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни Мета дисципліни
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни музична педагогіка вищої школи спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2016/11
  Теорія та методика співпраці з родинами завдання для практичних, семінарських та самостійних робіт Галузь знань 01 «Освіта» Спеціальність 010101 (012) «Дошкільна освіта»
01_DOC/2016/12
  Про підсумки вивчення ціннісного ставлення до сім'ї, родини, людей у навчальних закладах району
bitstream/NAU/20167/1
  Додаток до Постанови №3 0517 від
wp-content/uploads/2016/12
  Психолого педагогічний семінар «Стилі спілкування»
wp-content/uploads/2016/07
  Філософський факультет
wp-content/uploads/2016/03
  Кафедра дошкільної і початкової освіти Спеціальність «Початкова освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «дидактика і школознавство»
ROOT/dept/prk/res/2016
  Програма фахового іспиту для вступу на окр «Бакалавр» спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання, технології, інформатика»
docs/2016/06/history
  Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
images/article/2016_11_16
  Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище "Моторобудівник"
wp-content/uploads/2016/10
  Програма навчальної дисципліни порівняльна педагогіка Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 013 Початкова освіта
wp-content/uploads/2016/03
  Педагогічні технології в початковій школі
wp-content/uploads/2016/10
  Питання до іспиту з предмета «Дидактика і педагогічні технології у початковій школі» для студентів 2-го курсу спеціальності «Початкова освіта»
wp-content/uploads/2016/02
  Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010
wp-content/uploads/2016/03
  Трудове навчання з практикумом
wp-content/uploads/2016/02
  Лупина Галина Василівна вихователь спеціаліст вищої категорії кз «Черкаської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату і – ііі ступенів чор»
images/Новини/2016/04/19/novost3
  Методичні рекомендації членам обласної творчої групи щодо роботи над проблемою «Упровадження сучасної системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з метою утвердження ціннісного ставлення до навчання»
wp-content/uploads/2016/05
  З учителями у системі шкільної освіти закарпаття
wp-content/uploads/2016/02
  Моя Україна – єдина країна
web_docs/2143/2016/02/docs
  Матеріали до доповіді
wp-content/uploads/2016/11
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: «Нау-друк», 2010. 270с
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методика викладання зарубіжної літератури у старших класах і внз
2016/12
  Тести з природознавства на встановлення причинно-наслідкових зв язків
wp-content/uploads/2016/08
  Ігрові ситуації в 1-му класі Норова Людмила Іванівна
wp-content/uploads/2016/03
  Методика навчання літературного читання мета курсу
wp-content/uploads/2016/10
  Від проголошення Незалежності до нової України
wp-content/uploads/2016/08
  Програма «Курс християнської етики»
wp-content/uploads/2016/12
  „ Фізичне виховання дітей дошкільного віку відповідно до особливостей психофізичного розвитку
wp-content/uploads/2016/03
  Вишнянський коледж
docs/2016/01_Фортепіано/РОБОТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАСІ ВОКАЛУ
  «робота концертмейстера в класі вокалу» Спеціалізація «Фортепіано»
wp-content/uploads/2016/12
  Мотивація студентів
wp-content/uploads/2016/10
  Розвиток дослідницьких і пізнавальних здібностей учнів на уроках фізики і математики ”
files/journal/2016/10
  Шляхи розвитку в учнів інтересу до вивчення іноземної мови лях О. В
wp-content/uploads/2016/05
  Методичні рекомендації з розвитку багатомовної освіти у навчальних закладах України
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Державний освітній стандарт
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни "Основи профорієнтаційної роботи" є
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Зміст навчання
directory docs 2016  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка