docs
  «Соціальна педагогіка»
web_docs/37/const/docs
  Таблиця за творами української літератури
docs
  Програма харків 014 Порядок роботи конференції листопада 2014 р
  Фахове видання
  Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
  Л.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор
sites/default/files/docs
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
docs/romanenko
  Романенко Людмили Іванівни «гігієнічна оцінка антимікробної дії композитів з наночастками срібла»
web_docs/1730/2015/10/docs
  Лист мон про організацію обліку дітей дошкільного віку
docs/bolon
  Про запровадження у вищих навчальних Закладах навчальної дисципліни " Вища освіта і Болонський процес"
docs
  Шаповалова Л
  Костянтин Дмитрович Ушинський
  В. Г. Короленка Кафедра математичного аналізу та інформатики Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання Частина 2 Часткова методика Навчальний посібник
files/docs/2018
  Наказ №87 Про підсумки атестації педагогічних працівників закладів освіти Біленьківської сільської 2017-2018 навчальному році
vystavka/images/docs
  Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду і. Загальні положення
fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs
  Положення
docs
  Структура та зміст
  Положення про організацію і проведення педагогічного контролю за викладанням навчальних дисциплін у Запорізькому коледжі радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету
docs/science/referat
  Комплексом мистецтв
docs/acts
  Самостійна робота студента (срс) – невід'ємна частина учбової роботи студента по вивченню дисциплін і курсів, встановлених діючим учбовим планом
sites/default/files/docs
  Методичні рекомендації по проведенню педагогічної практики для студентів iv курсу факультету соціології
docs/articles/318
  Визначення форм контролю знань студентів та методичне забезпечення контрольних заходів план
docs/almanax
  Шадейко Г. П., ст гр. Пвш-12-г-2 організація контролю навчальної діяльності студентів
sites/default/files/docs
  Методичні рекомендації з проведення асистентської практики для студентів і року магістратури факультету соціології
docs/dnu/polozhennya
  Типове положення
docs/science/referat
  Загальна характеристика роботи актуальність теми
docs
  Весняночка
  Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
docs/science/dissertation
  Актуальність дослідження
docs/science/referat
  Виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін
web_docs/2950/2015/07/docs
  За результатами проведення перевірки стану правової освіти в Чернігівському дошкільному навчальному закладі №5 «Ялиночка»
files/docs/2018
  Виховання здорового способу життя в школярів
web_docs/1/2015/09/docs
  Ініціативною групою Громадської ради при облдержадміністрації напрацьовано проект Концепції патріотичного виховання громадян України, реалізації інтересів держави та суспільства в системах обороноздатності та цивільного захисту населення
docs/2016/06/history
  Програма навчальної дисципліни історія педагогіки галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
docs
  Ірина Цебрій
  Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання
  Адреса для покликань
downloads/docs/law/soc_sahyst_simyi
  Про охорону дитинства
docs
  Програма спецкурсу: управління процесом виховання всього: 0 год. 14 год лекційних год практичних
web_docs/6694/2018/09/docs
  Відповідальність батьків за навчання та виховання дітей
files/docs/2019
  Відповідальність батьків за виховання, навчання та розвиток дітей
web_docs/10/2016/02/docs
  Про стан правової роботи за підсумками і півріччя 2017 року
web_docs/2143/2014/09/docs
  Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН
downloads/docs/law/soc_sahyst_simyi
  Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року
docs
  Програма державних екзаменів для студентів психолого-педагогічного
docs/vybir/fsnm
  Для нормативної дисциплни
docs/ndc/schools
  Антропологічні і методологічні аспекти
docs/programs
  Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Дисципліна «Філософія» є базовою нормативною дисципліною для студентів геологічного факультету, що читається в іі семестрі в обсязі 3
docs
  Імені в. Г. Короленка
  В. Г. Короленка Лобач О. О., Кульчій С. О. Комп’ютерні технології музичного виховання й розвитку школярів програма
docs/abit
  Програма з хімії на базі основної школи
files/docs/naukova
  Міністерство екології та природних ресурсів україни
docs
  Нетрадиційні методи навчально-виховної підготовки
  Денисовець Т. М. Гігієнічні основи навчання учнів: Методичний посібник. Полтава, 2005
site/variables/docs/docsmenu/psixolog center
  Особливості мотивації студентів нау до навчання. Висновки та рекомендації
docs
  Соціологічна асоціація україни
  Імені Олеся Гончара Загальні положення
i/docs
  Перший інформаційний лист
docs
  Рідний край. 2001. №2 (5). С. 116- 120. Дем’янко Н
images/docs
  Назва осередку Січень
  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту
docs/science/referat
  Кузнєцова оксана Володимирівна
web_docs/30/2017/12/docs
  З метою реалізації державної політики у сфері охорони дитинства, забезпечення прав і свобод дітей відповідно до чинного законодавства України, поліпшення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
docs/texts
  Закон україни про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
docs
  Музичне мистецтво як засіб саморегуляції людини: історичний, філософський, музично-теоретичний аспекти: Текст лекцій
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фах»
docs
  Педагог-хормейстер вищої школи
  Викладання хімії в класах гуманітарного напрямку
docs/publications
  Соціокультурний контекст музейної комунікації
web_docs/23/2015/08/docs
  Ресурсний центр
files/docs/2019
  Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей географія
docs
  Кафедра українознавства і гуманітарної підготовки
  Л. В. Губерський «28» листопада 2011 року Програма
docs/dnu
  Концепція стратегічного розвитку Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на 2011-2017 роки
images/docs
  Назва осередку
content/dam/ukraine/docs/EE
  Всеукраїнська екологічна ліга
files/docs/2017
  Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новоосинівської загальноосвітньої школи і-іі ступенів
web_docs/23/2017/03/docs
  Розпорядження голови рішення третьої сесії районної районної державної адміністрації ради сьомого скликання
docs
  О. Г. Мирошник, Н. М. Тарасевич
uploads/files/docs
  С. Л. Крук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 22-23 травня 2011
docs
  Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва: від традицій до інновацій /міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю заснування кафедри музики пдпу імені В
sites/default/files/docs
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  Дем’янко Н. Ю науково-методичні праці василя верховинця
  Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
  Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до сьогодення / [уклад. О. О. Лобач, Л. Л. Халецька]. Полтава : поіппо, 2009. С. 86-98
  Василь Олександрович Сухомлинський
images/metodrozrobky/docs/Topylko
  Програма для професійно-технічних навчальних закладів. Фізична культура / [С. В. Атрощенко, С. О. Єфремова та ін.]. К., 2009. 42 с
docs
  Фізичне виховання у педагогічній спадщині В
  Рекомендації
uploads/assets/files/docs
  Пропозиції до проекту Закону України
Docs
  Держстат україни
docs/bolon
  Сучасна світова культура”
docs
  Віра Кулик-Казидуб
  Орієнтовна програма розвитку кафедри претендента на заміщення посади завідувача цієї кафедри
  Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій
  Ідеолог українського спорту
files/docs/2018
  Відмінювання іменників
docs
  Курси за вибором
docs/stud
  Програма іспиту з англійської мови для атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності
Docs/Recomendacia
  Шкільна географічна освіта у 2009- 2010 навчальному році
files/docs/2018
  «Дім без книги – день без сонця»
docs
  Відділ освіти здолбунівської районної державної адміністрації дошкільний навчальний заклад «малятко» мізоцької селищної ради здолбунівського району рівненської
  України / Рекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю і майбутньому педагогу»
  Черкаська область
docs/vybir/fmed
  Програма навчальної дисципліни вільного вибору студента напряму
uploads/docs/books
  Ютерного моделювання у майбутніх фахівців-дизайнерів зачіски та макіяжу
docs
  Додаток до листа мон
docs/ndc/bulletin
  9 березня 2016 р проводить ххvіі сесію Наукового товариства ім. Шевченка у Дніпропетровську
Docs/2017-18
  Про публікації педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
docs
  Відділ освіти здолбунівської районної державної адміністрації дошкільний навчальний заклад «малятко» мізоцької селищної ради здолбунівського району рівненської області впровадження сучасних форм
download/docs/docs/vyhovna/psycho
  Твої права та обов’язки
files/docs
  Концепція конституції україни
liberal_edu/docs
  Концепція національно-патріотичного виховання студентів
web_docs/2143/2014/12/docs
  Концепція національно-патріотичного виховання молоді
docs/2143/2015/07
  Чернігівська обласна державна адміністрація
docs
  Розпорядженням ректора Київського національного університету Імені Тараса Шевченка № від „ 2010р. Положення
  Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у внз (розроблений робочою групою проекту quaere чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) Чернівці, 2017
docs/public_inform/dpainf
  Критерії оцінювання та правила проведення дпа з інформатики
docs
  Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за №620/30488
docs/vybir/ffil
  Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Питання лінгвостилістики в шкільному курсі російської мови»
docs/programs
  Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України
docs/bolon
  Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу
docs
  Навчально-методичний посібник для студентів ііі курсу заочного відділення психолого-педагогічного факультету полтава-2007
docs/vybir/fgg
  Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавр спеціальності
docs
  Департамент екології та природних ресурсів
docs/vybir/fgg
  Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю
  Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю
docs/2017/bachelor/2 ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студента з предмету «Методика викладання фахових дисциплін»
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять із курсу «Методика викладання безпекознавчих дисциплін»
docs
  Науково-методичні поради щодо організації краєзнавчої роботи з учнівською молоддю
  Програма навчального курсу Методика викладання природознавства Для студентів природничого факультету
  Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України
docs/sbornik
  Порядок розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів
files/docs/2018
  Наказ №15 Про стан викладання фізики в школі
docs/activity-ecopolit
  Регіональна екологічна політика держави є частиною національної екологічної політики
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПЕДАГОГІКА
  Програма навчальної дисципліни педагогіка рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
web_docs/2950/2015/07/docs
  Узагальнення позитивного досвіду
docs/normbaza/regulatory/proekty rehuliatornykh aktiv
  Положення глава основні засади стаття Поняття про надра Надра частина земної кори, що розташована нижче природної поверхні Землі, дна водних об’єктів і простягається до глибин
docs
  О. О. Лобач музично дидактичні ігри в школі полтава 2004 Лобач О. О. Музично-дидактичні ігри в школі: Методичні рекомендації
web_docs/1730/2014/12/docs
  Про виконання районної цільової програми розвитку
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
docs
  Щоб якісно забезпечити перехід на реформовану кредитно / модульно-рейтингову систему оцінювання студентів з кожної навчальної
  Класичний танець як один із основних компонентів хореографічної освіти
library/docs/rio/2014
  Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування сімейних цінностей у студентської молоді навчально-методичний посібник
docs
  Із сучасної української
web_docs/39/2016/10/docs
  Рішення Талалаївської районної ради сьомого скликання від 25 лютого 2016 року №13-4/vіі районна програма,,обдаровані діти майбутнє талалаївщини на 2016 2021 роки Пояснювальна записка
docs
  Анотація: Проблеми та шляхи модернізації навчального процесу у
  Департамент культури і туризму
docs/programs
  Робоча навчальна програма для студентів 1 курсу геологічного факультету
upload/docs/12
  Загальні положення
wp-content/docs/2013/02
  Інклюзивна освіта
files/docs/2019
  Українська література
sites/default/files/docs
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
docs
  Від природознавчої до інтегрованої середовищезнавчої освіти
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
web_docs/2143/2016/11/docs
  Заслухавши та обговоривши доповідь Соронович О. Ю
docs/nakaz
  Наказ №266-32 Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи
docs
  Розвиток творчих здібностей на заняттях з гармонії / Пужай Г
Docsource/metodrob/pedrada
  Педагогічна рада
docs
  Макаренко
  До участі у конференції запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти
  Тема Учитель професіонал – потреба часу
docs/psiholog
  Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
media/1/10198/docs
  Комунальний заклад
docs
  Фізичне виховання за О
docs/dnu
  Ухвалено Вченою радою
docs
  Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В
wp-content/uploads/docs/rish_rada/2015/4
  Рішенням сесії міської ради від № Програма розвитку освіти міста на 2016-2017 роки І. Паспорт Програми
docs
  Структура музичної культури майбутнього вчителя
files/docs/2016
  Підготовка дитини до школи (рекомендації для батьків)
sites/default/files/docs
  Програма для складання вступних іспитів до аспірантури факультету соціології за спеціальністю 22. 00
images/metodrozrobky/docs/Topylko
  Завдання, форми і методи
golovna/programa-rozvitku-zakladu.html?file=files/docs
  Програма розвитку сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (2012–2017 р р.) Інформаційна довідка про заклад
web_docs/1/2013/06/docs
  Розпорядження голови облдержадміністрації 16 січня 2013 року №27 План заходів щодо проведення в області у 2013 році Року дитячої творчості
web_docs/1742/2015/12/docs
  Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року
docs/NormAkti/documents/progr
  Програма фахового вступного випробування з правознавства для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
library/docs/rio/2007
  1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу
images/docs
  Загальні правила
files/docs
  Діти мають не тільки права, а й обов’язки
docs
  Орієнтовна програма розвитку кафедри претендента на заміщення посади завідувача цієї кафедри
files/docs/2018
  Освітня програма ягіднянської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів Куп'янської районної ради Харківської області
wp-content/docs/2013/02
  Аналіз законодавства України щодо відповідності міжнародним вимогам забезпечення рівних прав у здобутті освіти для дітей з особливими потребами
  Аналіз нормативно-правового забезпечення інклюзивної освіти в Україні
files/docs
  Дослідження комплексу проблем „безпритульних”, „бездоглядних” дітей або „дітей вулиці” є актуальними в світовій зокрема, укр
docs
  Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні
wp-content/docs/2013/02
  Аналіз законодавства України про післядипломну освіту щодо забезпечення рівних прав у здобутті освіти для дітей з особливими потребами
docs
  Медична психологія
docs/dnu
  Положення про проведення атестації педагогічних працівників Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Загальні положення
docs
  Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць (педагогіка та психологія) Випуск 449-450
web_docs/30/2016/06/docs
  Довідка «Про роботу Куликівської дитячої музичної школи»
docs
  Міністерство науки та освіти україни
uploads/docs/books
  Психологічні особливості розвитку професійно важливих якостей особистості художника-модельєра
web_docs/1/2015/10/docs
  Матеріали до проекту Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інноваційної інфраструктури до 2020 року
docs
  Попередній звіт про реалізацію соціологічного дослідження
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для студентів музичного факультету
web_docs/37/2018/01/docs
  Система вправ для навчання динамічного читання
docs/monografiyi
  Сергій мазлах і Василь шахрай
files/docs/2019
  Трудове навчання
docs/programs
  Робоча навчальна програма для студентів геологічного факультету
docs
  Програма навчальної дисципліни «дитяча література з основами літературознавства»
  Вікова психологія
  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи магістрантів зі спеціальності 000009 „Управління навчальним закладом
web_docs/33/2015/08/docs
  Другий національний конгрес з паліативної допомоги 1-3 жовтня 2015 року м. Київ Установи-організатори проведення Конгресу
docs/almanax
  Унз-12-Г1 Науковий керівник
docs/vybir/fsnm
  Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів за спеціальністю
docs/node9
  Деякі аспекти краєзнавчої роботи бібліотек
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
files/docs/2019
  Музичне мистецво
images/docs/Pasport
  І–ііі ступенів «Центр освіти та соціально–педагогічної підтримки» зміст
docs
  Про підсумки наукової діяльності за 2015 рік та проект тематичного плану науково-дослідних робіт на 2016–2018 роки
docs/science
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік
docs
  Навчальний посібник з курсу „ методика соціально виховної роботи полтава 2009 удк
  Міністерство науки та освіти україни
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни музична педагогіка вищої школи спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs/vybir/fsnm
  Основні характеристики курсу
docs
  Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка 07 травня 2018 р
docs/dnu
  Звіт ректора М. В. Полякова
docs
  В. Г. Короленка Кафедра філологічних дисциплін стан розвитку освіти й культури в сучасній фрн навчальний посібник
files/docs
  Структурними підрозділами Центру є Відділ методичного менеджменту та навчання Відділ методичного менеджменту та організації навчання та Науково-дослідний відділ освітніх інноваційних технологій Науково-дослідний відділ проблем навчання населення та
docs
  Програма державного екзамену для студентів v курсу вищих навчальних закладів
docs/conference_internet08
  Застосування методу аналізу ситуацій (case-study)
docs/2016/06/history
  Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
files/docs/2018
  Сценарій круглого столу «Як порозумітися з підлітком?»
docs/science/referat
  Студентської молоді
old/web_docs/37/2017/08/docs
  Мiнiстерство освiти i науки україни
docs/programs
  Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 «Геологія»
docs/dnu/polozhennya
  Положення про нарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 1 загальні положення
docs/vybir/fmed
  Навчальна програма
docs
  Цивільне право як галузь права
web_docs/2143/2016/02/docs
  Матеріали до доповіді
docs/vybir/ftf
  Програма вибіркової навчальної дисципліни
docs/priem2015/programms_spmag
  Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
docs
  Міністерство
docs/dnu/polozhennya
  1 загальні положення
docs
  Методи підготовки майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів
ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_department/docs
  Державний вищий навчальний заклад
images/Docs/metodichki
  Міністерство культури україни
docs/2016/01_Фортепіано/РОБОТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАСІ ВОКАЛУ
  «робота концертмейстера в класі вокалу» Спеціалізація «Фортепіано»
c50959f5c61b2f3/docs
  Опис виховної системи класу
docs/publications
  Життєвий шлях і науковий доробок а. П. Ковалівського
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до практичних занять і самостійних робіт для студентів 5-го курсу
docs/science/referat
  Виховання толерантності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури
images/stories/docs
  Функція багатьох змінних
docs/32/2013/04
  Про заходи з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі На виконання Указу Президента України від 21 січня 2013 року №34/2013 «Питання організації та проведення заходів з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі»
web_docs/2950/2015/07/docs
  Узагальнення позитивного досвіду
files/docs/2018
  Закону України «Про загальну середню освіту»
files/docs/0000
  Наказ №6 Про результати перевірки ведення класних журналів за і семестр 2015/2016 навчального року
directory docs  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка