docs
  «Соціальна педагогіка»
document
  Учитель фізики по закінченню курсів підвищення кваліфікації повинен знати
docs
  Фахове видання
  Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
  Л.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор
ukr/nmmateriali/documents
  І. Ф. Аршава, О. О. Назаренко посібник до вивчення курсу «психологія важковиховуваних дітей» Дніпропетровськ рвв дну
  Робоча навчальна програма
web_docs/1730/2015/10/docs
  Лист мон про організацію обліку дітей дошкільного віку
ukr/nmmateriali/documents
  Завдання для самостійної роботи студентів груп дс-13-1, дс-13-2, дс-13-3 груп з вибіркового курсу Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)
docs
  Шаповалова Л
  Костянтин Дмитрович Ушинський
sites/bdpu.org/files/kniga/Doc
  Харків 2011 (075) ббк
docs
  В. Г. Короленка Кафедра математичного аналізу та інформатики Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання Частина 2 Часткова методика Навчальний посібник
vystavka/images/docs
  Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду і. Загальні положення
docs
  Структура та зміст
docs/articles/318
  Визначення форм контролю знань студентів та методичне забезпечення контрольних заходів план
mcu/document/245293051
  Бюджетний запит на 2019-2020 рoки додатковий, Форма 2018-3, п
docs
  Весняночка
  Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
web_docs/2950/2015/07/docs
  За результатами проведення перевірки стану правової освіти в Чернігівському дошкільному навчальному закладі №5 «Ялиночка»
web_docs/1/2015/09/docs
  Ініціативною групою Громадської ради при облдержадміністрації напрацьовано проект Концепції патріотичного виховання громадян України, реалізації інтересів держави та суспільства в системах обороноздатності та цивільного захисту населення
mcu/document/245375701
  Стратегія розвитку Національної бібліотеки України для дітей на період до 2025 року
docs
  Ірина Цебрій
  Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання
doc/2011/26_01
  Наказ №58 Про затвердження Концепції літературної освіти
docs
  Адреса для покликань
  Програма спецкурсу: управління процесом виховання всього: 0 год. 14 год лекційних год практичних
documents/22944
  Рішення №20-13/2012 16 травня 2012 року село Йорданешти «Про затвердження нової редакції Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів Йорданештської сільської ради, Глибоцького району Чернівецької області»
web_docs/10/2016/02/docs
  Про стан правової роботи за підсумками і півріччя 2017 року
fileadmin/documentation/session_decisions/2013
  Програма розвитку освіти міста бердянська на 2013-2017 роки
docs
  Програма державних екзаменів для студентів психолого-педагогічного
  Імені в. Г. Короленка
  В. Г. Короленка Лобач О. О., Кульчій С. О. Комп’ютерні технології музичного виховання й розвитку школярів програма
  Нетрадиційні методи навчально-виховної підготовки
  Денисовець Т. М. Гігієнічні основи навчання учнів: Методичний посібник. Полтава, 2005
i/docs
  Перший інформаційний лист
docs
  Рідний край. 2001. №2 (5). С. 116- 120. Дем’янко Н
images/docs
  Назва осередку Січень
docs/texts
  Закон україни про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
curated/en/572991468316452631
  Основні положення 2 Опис діяльності в рамках проекту, яка вимагає екологічної оцінки 4
docs
  Музичне мистецтво як засіб саморегуляції людини: історичний, філософський, музично-теоретичний аспекти: Текст лекцій
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фах»
docs
  Педагог-хормейстер вищої школи
web_docs/23/2015/08/docs
  Ресурсний центр
files/docs/2019
  Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей географія
docs
  Кафедра українознавства і гуманітарної підготовки
image/data/file/doc
  Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
images/docs
  Назва осередку
documents/psicholog
  Методи саморегуляції в умовах стресу
web_docs/23/2017/03/docs
  Розпорядження голови рішення третьої сесії районної районної державної адміністрації ради сьомого скликання
docs
  О. Г. Мирошник, Н. М. Тарасевич
  Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва: від традицій до інновацій /міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю заснування кафедри музики пдпу імені В
  Дем’янко Н. Ю науково-методичні праці василя верховинця
  Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
  Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до сьогодення / [уклад. О. О. Лобач, Л. Л. Халецька]. Полтава : поіппо, 2009. С. 86-98
  Василь Олександрович Сухомлинський
  Фізичне виховання у педагогічній спадщині В
uploads/assets/files/docs
  Пропозиції до проекту Закону України
Docs
  Держстат україни
fileadmin/documentation/session_decisions/2011
  Рішенням чотирнадцятої сесії Бердянської міської ради vi скликання №16 від 29 вересня 2011 року Міський голова
ENK/2011-2012/NVP/robotu_styd/2011/Surota/Doc
  Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами
fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2001
  Україн а бердянська міська рада запорізької області виконавчийкоміте т рішенн я
documents/153
  Музей бориса грінченка київського університету імені бориса грінченка: аспекти діяльності в професійній підготовці фахівців
Doc/2013-2014
  Використання програми gran1 при вивченні математики
mcu/document/245391235
  Звіт про громадське обговорення Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури
docs
  Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій
files/docs/2018
  Відмінювання іменників
docs
  Курси за вибором
docs/stud
  Програма іспиту з англійської мови для атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності
files/docs/2018
  «Дім без книги – день без сонця»
docs
  Відділ освіти здолбунівської районної державної адміністрації дошкільний навчальний заклад «малятко» мізоцької селищної ради здолбунівського району рівненської
documents/22945
  Рішення №21-13/2012 16 травня 2012 року село Йорданешти «Про затвердження нової редакції Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи №2 і-іі ступенів Йорданештської сільської ради, Глибоцького району Чернівецької області»
docs
  Черкаська область
uploads/docs/books
  Ютерного моделювання у майбутніх фахівців-дизайнерів зачіски та макіяжу
docs
  Відділ освіти здолбунівської районної державної адміністрації дошкільний навчальний заклад «малятко» мізоцької селищної ради здолбунівського району рівненської області впровадження сучасних форм
download/docs/docs/vyhovna/psycho
  Твої права та обов’язки
files/docs
  Концепція конституції україни
document/73373
  Завдання і заходи
files/ecology_portal/doc
  Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни
image/data/file/doc
  Якісна освіта як запорука успішного розвитку України
Doc2016
  Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках інформатик
docs
  Навчально-методичний посібник для студентів ііі курсу заочного відділення психолого-педагогічного факультету полтава-2007
docs/2017/bachelor/2 ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студента з предмету «Методика викладання фахових дисциплін»
docs
  Науково-методичні поради щодо організації краєзнавчої роботи з учнівською молоддю
  Програма навчального курсу Методика викладання природознавства Для студентів природничого факультету
docs/activity-ecopolit
  Регіональна екологічна політика держави є частиною національної екологічної політики
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПЕДАГОГІКА
  Програма навчальної дисципліни педагогіка рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
web_docs/2950/2015/07/docs
  Узагальнення позитивного досвіду
doc/2009_1/07_10_1
  Про проведення
docs
  О. О. Лобач музично дидактичні ігри в школі полтава 2004 Лобач О. О. Музично-дидактичні ігри в школі: Методичні рекомендації
web_docs/1730/2014/12/docs
  Про виконання районної цільової програми розвитку
docs
  Класичний танець як один із основних компонентів хореографічної освіти
  Із сучасної української
fileadmin/documentation/cityhall_decisions
  Інформація про заходи спрямовані на виконання Указів Президента України та розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації На виконанні у відділі знаходиться 4 Укази Президента України та 6
docs
  Анотація: Проблеми та шляхи модернізації навчального процесу у
sites/default/files/documents/norm-prav-documents-all
  Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
files/docs/2019
  Українська література
images/doc_stud/distsiplini/vdem
  Список умовних скорочень
docs
  Від природознавчої до інтегрованої середовищезнавчої освіти
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
  Розвиток творчих здібностей на заняттях з гармонії / Пужай Г
Docsource/metodrob/pedrada
  Педагогічна рада
docs
  Макаренко
  Тема Учитель професіонал – потреба часу
docs/psiholog
  Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs
  Фізичне виховання за О
  Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В
  Структура музичної культури майбутнього вчителя
upload/redakt/doc_univer
  Шановна президія
  Шановна президія
web_docs/1/2013/06/docs
  Розпорядження голови облдержадміністрації 16 січня 2013 року №27 План заходів щодо проведення в області у 2013 році Року дитячої творчості
files/docs
  Дослідження комплексу проблем „безпритульних”, „бездоглядних” дітей або „дітей вулиці” є актуальними в світовій зокрема, укр
docs
  Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні
  Медична психологія
  Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць (педагогіка та психологія) Випуск 449-450
web_docs/30/2016/06/docs
  Довідка «Про роботу Куликівської дитячої музичної школи»
docs
  Міністерство науки та освіти україни
uploads/docs/books
  Психологічні особливості розвитку професійно важливих якостей особистості художника-модельєра
web_docs/1/2015/10/docs
  Матеріали до проекту Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інноваційної інфраструктури до 2020 року
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для студентів музичного факультету
files/docs/2019
  Трудове навчання
doc/educ/higher/topic
  Типова навчальна програма нормативної дисципліни
docs
  Програма навчальної дисципліни «дитяча література з основами літературознавства»
  Вікова психологія
  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи магістрантів зі спеціальності 000009 „Управління навчальним закладом
doc/2009_1/13_07
  Рішення колегії мон від «25» червня 2009 р
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
files/docs/2019
  Музичне мистецво
docs
  Навчальний посібник з курсу „ методика соціально виховної роботи полтава 2009 удк
  Міністерство науки та освіти україни
doc
  Розпорядження голови районної державної адміністрації
docs
  В. Г. Короленка Кафедра філологічних дисциплін стан розвитку освіти й культури в сучасній фрн навчальний посібник
files/docs
  Структурними підрозділами Центру є Відділ методичного менеджменту та навчання Відділ методичного менеджменту та організації навчання та Науково-дослідний відділ освітніх інноваційних технологій Науково-дослідний відділ проблем навчання населення та
docs
  Програма державного екзамену для студентів v курсу вищих навчальних закладів
ukr/nmmateriali/documents
  Н. Д. Гребенюк посібник до вивчення курсу «педагогічна психологія» 2014 б бк 88. 840я73 Рецензенти
docs/2016/06/history
  Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
files/doc
  Технології штучного інтелекту (тші) — це технології семантичного і прагматичного перетворення інформації і знань
docs
  Цивільне право як галузь права
  Методи підготовки майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів
images/doc_stud/distsiplini/memc
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем»
uploads/documents
  Сучасна практика підготовки баяністів
2015/04
  Розглянуто
files/doc
  Лабораторна робота 2 оптимізація функцій методами нульового порядку мета роботи
  Лабораторна робота №3 методи пошуку умовного екстремуму з використанням штрафних функцій мета роботи
web_docs/2950/2015/07/docs
  Узагальнення позитивного досвіду
fileadmin/documentation/session_decisions/2017
  Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
  Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
doc
  Царичанський аграрний професійний ліцей” Навчальний проект „Україна в Європі. Європа в Україні”
doc/2008/15_10
  Діючі Типові навчальні плани як 11-річної, так і 12-річної загальноосвітньої школи з навчанням мовами національних меншин накази мон від 29
docs
  Доцент Гришко О
uploads/s/8/g/u/8gufanu3gkgw/doc
  У. Р. Мельник вчитель Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Довіра», магістрантка кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти к-пну імені Івана Огієнка Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор С
docs
  Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
data/conference/4085
  Програма Всеукраїнській науково-практичної конференції 11 квітня 2019 року Хмельницький 2019
docs
  Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
ukr/nmmateriali/documents
  Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології
Doc
  Впровадження
files/docs
  Шановний учаснику опитування
docs/NMR
  Двнз «Київський електромеханічний коледж» Рекомендації щодо підготовки та проведення відкритого заняття Яким повинне бути відкрите заняття?
files/docs/2019
  Використання ігрових модлей навчання на уроках історії
files/docs/2017
  Готуємо свято в дитячому садку: від а до Я
files/docs/0000
  Вплив батьків на виховання дитини
files/docs/2016
  Звіт про стан виховної роботи у Гусинській загальноосвітній школі і-ш ступенів за і семестр 2015/2016 н р
document/158478
  Інформація про державний орган станом на "02" вересня 2019 року Державний орган Державний комітет телебачення і радіомовлення
doc/DvX/KP
  Демонстрації та Л/р
files/doc
  Лекц. Останнім часом все більше говорять про те, що від ефективного менеджменту залежить успіх роботи організацій, їх ефективність, виживання організації в умовах становлення ринкових відносин
docs
  Ретродосвід і перспективи розвитку
web_docs/2950/2014/08/docs
  Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру {Із змінами, внесеними згідно з Постановою км №726 від
doc
  Реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
uploads/documents
  Професійно-технічна освіта 2015 р. Загальний аналіз системи професійно-технічної освіти та ринку праці україни
ukr/nmmateriali/documents
  Г. І. Лисенко педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія Навчальний посібник
docs
  Опис предмета курсу
images/2018/Doc
  Рекомендації для членів сімей учасників антитерористичної операції
web_docs/1730/2017/02/docs
  Порядок ведення
ukr/nmmateriali/documents
  Е. Л. Носенко, Р. О. Труляєв позитивний особистісний потенціал педагога як чинник особистісного розвитку учнів монографія
doc/directions/2007/09
  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від "3" вересня 2007 року №278/2007-р інформація
uploads/documents
  Проблеми оцінки та активізації духовно-культурного потенціалу сталого розвитку регіону
content/documents/787/78671/files
  Заступнику голови обласної
uploads/documents
  В контексті євроінтеграції
assets/main/pages/gsons/21
  Положення про організацію освітнього процесу у коледжі економіки, права та інформаційних технологій тернопільського національного економічного університету розглянуто і схвалено на засіданні Педагогічної ради кепіт тнеу
content/documents/8/709/files
  Інформація до переліку адміністративних послуг, які належать до компетенції Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації № Назва суб’єкта надання адміністративних послуг
Docs
  Державна служба статистики україни головне управління статистики у м. Києві
content/documents/787/78671/files
  Заступнику голови обласної
files/docs/2013
  Інформація про виконання заходу Ефективність заходів Заходи щодо захисту життя, здоров’я, честі та гідності особи та її майна від злочинних посягань 15
web_docs/969/2018/10/docs
  Напрями та перелік завдань і заходів Програми профілактики правопорушень у Чернігівській області на 2016-2020 роки
docs
  В. Г. Короленка Кафедра математичного аналізу та інформатики Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання Частина і загальна методика Навчальний посібник
  Методичні рекомендації для вчителів початкових класів Полтава 2005
document/mm/gurtok/prog2018
  Програма Гуртка різьблення по дереву
docs
  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів і овочів»
doc/2009_1/07_10_1
  Наказ №892 Про завершення організаційно-прогнозувального етапу дослідно експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів
files/docs/2015
  Виховання активної життєвої позиції у учнів на основі диференційованого і індивідуального підходів
docs/section
  Традиційні батьківські збори це немодно. Олена Фіданян про те, як київські школи шукають
docvid
  Жити і працювати так, щоб поруч усім дихалось легко і спокійно, радісно моє педагогічне кредо
content/documents/11626/1162503/Attaches
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
docs
  Міністерство науки і освіти україни
  Методичні рекомендації до вивчення "Шкільного курсу географії та методики його викладання" за модульно-рейтинговою системою
assets/main/pages/gsons/24
  Положення про організацію методичної роботи у коледжі економіки, права та інформаційних технологій тернопільського національного економічного університету розглянуто і схвалено на засіданні Педагогічної ради кепіт
doc/2009_1/02_09
  Про завершення і (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітньої
docs
  Труднощі, які відчувають обдаровані діти
  Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів психолого-педагогічного факультету (спеціальність "Психологія") Полтава 2007
ukr/nmmateriali/documents
  Методика та організація наукових досліджень
docs
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
files/docs
  Розділ і загальні положення стаття Міліція в Україні
files/docs/2019
  Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором
docs
  Самостійна робота студентів та її методика
  Олена Лобач
  Програма курсу на основі кредитно-модульної системи організації навчання для студентів психолого-педагогічного факультету
content/documents/636/63564/files
  Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 грудня 2018 року №615 план роботи краснокутської районної державної адміністрації на i квартал 2019 року
docs
  В. Г. Короленка вступ до спеціальності
docvid
  Виразне читання як засіб аналізу художнього тексту
upload/redakt/doc_univer
  Шановна президія
uploads/documents
  Нститут законодавства верховної ради україни міхайліна тетяна Вікторівна
files/docs/2018
  Міському голові Чугуєва
web_docs/1730/2018/03/docs
  Рішення Чернігівської районної ради 20 березня 2018 року "Про виконання районної Комплексної програми профілактики правопорушень на 2017 рік"
files/builders/16451/documents/156402
  Грн. Загальна інформація
docs
  Курс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф
web_docs/1826/2016/01/docs
  Розпорядження голови рішення третьої сесії районної районної державної адміністрації ради сьомого скликання
docs/blog/13
  Навчання обдарованих дітей
sites/default/files/field/doc
  Психолого-педагогічний супровід реалізації моделі успішного випускника Броварського навчально-виховного об’єднання як випускника Школи життєвого успіху Психологічна служба Броварського навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого
web_docs/1/2014/11/docs
  Пропозиції до Стратегії регіонального розвитку
ukr/nmmateriali/documents
  Робоча програма навчальної дисципліни пн 01 п е д а г о г і к а напрям підготовки 030101 Соціологія
docs
  Теорія і практика
web_docs/2950/2012/07/docs
  Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах
ukr/nmmateriali/documents
  Курс лекцій з вибіркової дисципліни «теорія емоційного інтелекту»
doc
  Дипломна робота слухача інституту післядипломної освіти зі спеціальності «Психологія» Абрамової Лариси Миколаївни
ukr/nmmateriali/documents
  Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості підручник для студентів вищих навчальних закладів напряму «Психологія»
docs
  Рубан М. О. «Загальні фізична підготовка в системі фізичного виховання студентів»
  Зміни в системі фізичного виховання
  Краєзнавство і туризм
  Проект положення про наукове товариство учнів
  У статті звернуто увагу на різноманітність українського розписн
ukr/nmmateriali/documents
  Методичні вказівки до виконання самостійної практичної роботи, присвяченої застосуванню діагностичних казок, зразок творчого виконання роботи
doc/novunu/2015
  Зразок записів результатів психологічного обстеження дітей, що направляються на діагностичне обстеження в пмпк, та примірний перелік окремих діагностичних методик
docs
  Електронний варіант розширеного плану-конспекту лекцій з етики (12 годин)
web_docs/2143/2014/09/docs
  Історія україни в особах 7-8 клас Укладач програми
image/data/file/doc
  Польська реформа у сфері освіти – приклад успішного досвіду
docs
  Емоційне виховання кордоцентричної особистості у контексті етнопедагогічних досліджень
  Дем’янко Н. Ю. Підпорядкованість педагогічній меті
  Методи та прийоми слухання музики та активізації музичного сприймання школярів: використання зошитів спостереження за музикою Л
doc/2011/06_07
  Методичні рекомендації щодо проведення єдиного уроку (Першого уроку 2011/2012 навчального року), присвяченого відзначенню цієї знаменної дати, в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
files/docs/2017
  Мій рідний край моя земля
docs
  Ніна Лебідь (Полтава)
images/stories/documents/pdf
  Приватний вищий навчальний заклад «фінансово-правовий коледж»
docs
  О. Д. Кравченко професійна спрямованість як психологічна детермінанта педагогічної майстерності вчителя
cpkmain/cpkmsevastopol/DocLib2
  Рекомендований покажчик Гендерна політика в Україні з анотаціями
web_docs/30/2017/07/docs
  Довідка про національно-патріотичне виховання дітей та молоді району в рамках виконання Указу Президента України
files/doc
  Лабораторна робота. Градієнтні методи пошуку екстремуму
  Національна академія оборони україни
directory doc  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка