docs
  «Соціальна педагогіка»
document
  Учитель фізики по закінченню курсів підвищення кваліфікації повинен знати
library/Documents/Zbirnuk/13/Сод. образования
  Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер ‑ учитель”: стан проблеми постановка проблеми
docs
  Фахове видання
  Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
  Л.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор
ukr/nmmateriali/documents
  І. Ф. Аршава, О. О. Назаренко посібник до вивчення курсу «психологія важковиховуваних дітей» Дніпропетровськ рвв дну
  Робоча навчальна програма
DOC/dnz
  Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) Завдання педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік
web_docs/1730/2015/10/docs
  Лист мон про організацію обліку дітей дошкільного віку
wp-content/uploads/2018/09
  Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"
ukr/nmmateriali/documents
  Завдання для самостійної роботи студентів груп дс-13-1, дс-13-2, дс-13-3 груп з вибіркового курсу Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)
docs
  Шаповалова Л
Documents/recom_spusku
  Сучасні тенденціі розвитку вищої освіти за кордоном
Documents/pokajchuku
  Реформування вищої освіти і Болонський процес
content/doc/tvoru_ykr_lit/9klas
  Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування
docs
  Костянтин Дмитрович Ушинський
document/245375701
  Стратегія розвитку Національної бібліотеки України для дітей на період до 2025 року
sites/bdpu.org/files/kniga/Doc
  Харків 2011 (075) ббк
docs
  В. Г. Короленка Кафедра математичного аналізу та інформатики Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання Частина 2 Часткова методика Навчальний посібник
document/245285471
  Проект стратегія популяризації державної мови шляхом взаємодії державних органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства, через прийняття відповідних управлінських рішень та проведення системних заходів
vystavka/images/docs
  Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду і. Загальні положення
documents/50
  3. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (Романенко В. П.), Науково-методичному центру організації розробки та виробництва засобів навчання
docs
  Структура та зміст
doc
  Урок у системі особистісно орієнтованого навчання
  Комбіновані уроки: їх переваги та можливості
documentu/metoduchna_robota/recomend
  Відкрите заняття: методика, розробка, технології
docs/articles/318
  Визначення форм контролю знань студентів та методичне забезпечення контрольних заходів план
documentu/KrokM
  Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік Медсестринство в інших дисциплінах терапевтичного профілю
mcu/document/245293051
  Бюджетний запит на 2019-2020 рoки додатковий, Форма 2018-3, п
images/docum/Інновації/інноватики
  Інноваційні технології на уроках математики
library/Documents/Zbirnuk/10/Педагогічні технології
  Запровадження педагогічної технології викладання теми: „машини для основного і поверхневого обробітку грунту” Постановка проблеми
images/docum/Майстру_вн
  Урок виробничого навчання у птнз (Методичні рекомендації) Донецьк 2004 зміст
docs
  Весняночка
  Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
web_docs/2950/2015/07/docs
  За результатами проведення перевірки стану правової освіти в Чернігівському дошкільному навчальному закладі №5 «Ялиночка»
files/docs/2018
  Виховання здорового способу життя в школярів
web_docs/1/2015/09/docs
  Ініціативною групою Громадської ради при облдержадміністрації напрацьовано проект Концепції патріотичного виховання громадян України, реалізації інтересів держави та суспільства в системах обороноздатності та цивільного захисту населення
mcu/document/245375701
  Стратегія розвитку Національної бібліотеки України для дітей на період до 2025 року
docs
  Ірина Цебрій
  Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання
doc/2011/26_01
  Наказ №58 Про затвердження Концепції літературної освіти
content/doc/obdar_dity
  Поради батькам щодо виховання обдарованої дитини в сім'Ї
Documents/pokajchuku
  Національно-патріотичне виховання
docs
  Адреса для покликань
downloads/docs/law/soc_sahyst_simyi
  Про охорону дитинства
content/doc/shkilnuy_biblio/inf_zab_vuh_proz
  В. О. Сухомлинський Виховання, як важливе явище суспільного життя, здавна стало провідною функцією людського суспільства. Система виховання постійно відтворює і поглиблює емоційно-естетичний, художньо-творчий, модальний
docs
  Програма спецкурсу: управління процесом виховання всього: 0 год. 14 год лекційних год практичних
DOC/zavuch
  Громадянське виховання через учнівське самоврядування Чигрин Тетяна Володимирівна
documents/22944
  Рішення №20-13/2012 16 травня 2012 року село Йорданешти «Про затвердження нової редакції Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів Йорданештської сільської ради, Глибоцького району Чернівецької області»
web_docs/6694/2018/09/docs
  Відповідальність батьків за навчання та виховання дітей
web_docs/10/2016/02/docs
  Про стан правової роботи за підсумками і півріччя 2017 року
fileadmin/documentation/session_decisions/2013
  Програма розвитку освіти міста бердянська на 2013-2017 роки
content/doc/shkilnuy_biblio/inf_zab_vuh_proz
  Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості
  Вікові особливості розвитку дітей
docs
  Програма державних екзаменів для студентів психолого-педагогічного
  Імені в. Г. Короленка
doc
  Подарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
docs
  В. Г. Короленка Лобач О. О., Кульчій С. О. Комп’ютерні технології музичного виховання й розвитку школярів програма
  Нетрадиційні методи навчально-виховної підготовки
  Денисовець Т. М. Гігієнічні основи навчання учнів: Методичний посібник. Полтава, 2005
site/variables/docs/docsmenu/psixolog center
  Особливості мотивації студентів нау до навчання. Висновки та рекомендації
content/doc/shkilnuy_biblio/inf_zab_vuh_proz
  Громадянське виховання та його значення у сучасному виховному процесі
i/docs
  Перший інформаційний лист
docs
  Рідний край. 2001. №2 (5). С. 116- 120. Дем’янко Н
images/docs
  Назва осередку Січень
web_docs/30/2017/12/docs
  З метою реалізації державної політики у сфері охорони дитинства, забезпечення прав і свобод дітей відповідно до чинного законодавства України, поліпшення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
docs/texts
  Закон україни про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
curated/en/572991468316452631
  Основні положення 2 Опис діяльності в рамках проекту, яка вимагає екологічної оцінки 4
docs
  Музичне мистецтво як засіб саморегуляції людини: історичний, філософський, музично-теоретичний аспекти: Текст лекцій
Documents
  Тема: Дистанційні технології навчання
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фах»
docs
  Педагог-хормейстер вищої школи
content/doc/tvoru_ykr_lit/7klas
  Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу
docs/publications
  Соціокультурний контекст музейної комунікації
web_docs/23/2015/08/docs
  Ресурсний центр
files/docs/2019
  Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей географія
docs
  Кафедра українознавства і гуманітарної підготовки
  Л. В. Губерський «28» листопада 2011 року Програма
image/data/file/doc
  Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
images/docs
  Назва осередку
documents/psicholog
  Методи саморегуляції в умовах стресу
files/docs/2017
  Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новоосинівської загальноосвітньої школи і-іі ступенів
web_docs/23/2017/03/docs
  Розпорядження голови рішення третьої сесії районної районної державної адміністрації ради сьомого скликання
docs
  О. Г. Мирошник, Н. М. Тарасевич
  Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва: від традицій до інновацій /міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю заснування кафедри музики пдпу імені В
  Дем’янко Н. Ю науково-методичні праці василя верховинця
  Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
  Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до сьогодення / [уклад. О. О. Лобач, Л. Л. Халецька]. Полтава : поіппо, 2009. С. 86-98
  Василь Олександрович Сухомлинський
images/docum/Загальноосвітня_підготовка
  Педагогічна спадщина В. Сухомлинського
images/metodrozrobky/docs/Topylko
  Програма для професійно-технічних навчальних закладів. Фізична культура / [С. В. Атрощенко, С. О. Єфремова та ін.]. К., 2009. 42 с
docs
  Фізичне виховання у педагогічній спадщині В
  Рекомендації
uploads/assets/files/docs
  Пропозиції до проекту Закону України
Docs
  Держстат україни
fileadmin/documentation/session_decisions/2011
  Рішенням чотирнадцятої сесії Бердянської міської ради vi скликання №16 від 29 вересня 2011 року Міський голова
ENK/2011-2012/NVP/robotu_styd/2011/Surota/Doc
  Рекомендації щодо виховної роботи зі студентами
fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2001
  Україн а бердянська міська рада запорізької області виконавчийкоміте т рішенн я
documents/153
  Музей бориса грінченка київського університету імені бориса грінченка: аспекти діяльності в професійній підготовці фахівців
Doc/2013-2014
  Використання програми gran1 при вивченні математики
mcu/document/245391235
  Звіт про громадське обговорення Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури
docs
  Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій
files/docs/2018
  Відмінювання іменників
docs
  Курси за вибором
docs/stud
  Програма іспиту з англійської мови для атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності
Docs/Recomendacia
  Шкільна географічна освіта у 2009- 2010 навчальному році
files/docs/2018
  «Дім без книги – день без сонця»
docs
  Відділ освіти здолбунівської районної державної адміністрації дошкільний навчальний заклад «малятко» мізоцької селищної ради здолбунівського району рівненської
documents/22945
  Рішення №21-13/2012 16 травня 2012 року село Йорданешти «Про затвердження нової редакції Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи №2 і-іі ступенів Йорданештської сільської ради, Глибоцького району Чернівецької області»
docs
  Черкаська область
Documents/pokajchuku
  Літературознавча компаративістика: вчора, сьогодні, завтра
library/Documents/Zbirnuk/12/Стратегия
  Теоретичні засади компетентнісного підходу до професійного навчання постановка проблеми
library/Documents/Zbirnuk/16/Стратегія, методологія
  Компетентністний підхід як основа стратегії управління якістю освіти
document/245446116
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2019 р. № Концепція Державної цільової програми
uploads/docs/books
  Ютерного моделювання у майбутніх фахівців-дизайнерів зачіски та макіяжу
content/doc/obdar_dity
  Поняття «обдарованість» та її види. Виявлення обдарованої дитини
DOC/ukrainska
  Українська мова
doc
  Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин
doc/knz
  Житомирського державного університету імені івана франка
docs
  Відділ освіти здолбунівської районної державної адміністрації дошкільний навчальний заклад «малятко» мізоцької селищної ради здолбунівського району рівненської області впровадження сучасних форм
download/docs/docs/vyhovna/psycho
  Твої права та обов’язки
files/docs
  Концепція конституції україни
document/73373
  Завдання і заходи
library/Documents/Zbirnuk/10/Зміст освіти
  Сучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти
files/ecology_portal/doc
  Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни
docs
  Розпорядженням ректора Київського національного університету Імені Тараса Шевченка № від „ 2010р. Положення
content/doc/tvoru_ykr_lit/7klas
  Гуси-лебеді летять
image/data/file/doc
  Якісна освіта як запорука успішного розвитку України
documents/52
  Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України»
Doc2016
  Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках інформатик
docs
  Навчально-методичний посібник для студентів ііі курсу заочного відділення психолого-педагогічного факультету полтава-2007
docs/2017/bachelor/2 ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студента з предмету «Методика викладання фахових дисциплін»
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять із курсу «Методика викладання безпекознавчих дисциплін»
docs
  Науково-методичні поради щодо організації краєзнавчої роботи з учнівською молоддю
document/244920490
  Положення про краєзнавчу діяльність державних і комунальних бібліотек І. Загальні положення дане Положення визначає основні засади краєзнавчої діяльності державних та комунальних бібліотек України
docs
  Програма навчального курсу Методика викладання природознавства Для студентів природничого факультету
images/docum/nakazi
  Наказ №3 Про організацію роботи навчально-методичної ради Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області
files/docs/2018
  Наказ №15 Про стан викладання фізики в школі
docs/activity-ecopolit
  Регіональна екологічна політика держави є частиною національної екологічної політики
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПЕДАГОГІКА
  Програма навчальної дисципліни педагогіка рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
web_docs/2950/2015/07/docs
  Узагальнення позитивного досвіду
doc/2009_1/07_10_1
  Про проведення
docs
  О. О. Лобач музично дидактичні ігри в школі полтава 2004 Лобач О. О. Музично-дидактичні ігри в школі: Методичні рекомендації
web_docs/1730/2014/12/docs
  Про виконання районної цільової програми розвитку
doc
  Розвиток пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання фізики на рівні стандарту
documents/52
  Наказ №1134-к Про нагородження педагогічних та науково-педагогічних працівників
docs
  Щоб якісно забезпечити перехід на реформовану кредитно / модульно-рейтингову систему оцінювання студентів з кожної навчальної
  Класичний танець як один із основних компонентів хореографічної освіти
doc
  Дата відбору матеріалу: квітень травень 2014 Укладач: А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 95 Житомир 2014
library/docs/rio/2014
  Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування сімейних цінностей у студентської молоді навчально-методичний посібник
library/Documents/Zbirnuk/10/Концепція
  Ректору Черкаського Національного університету професору В
docs
  Із сучасної української
fileadmin/documentation/cityhall_decisions
  Інформація про заходи спрямовані на виконання Указів Президента України та розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації На виконанні у відділі знаходиться 4 Укази Президента України та 6
docs
  Анотація: Проблеми та шляхи модернізації навчального процесу у
content/doc/vchuteljam
  Кабінет міністрів україни
sites/default/files/documents/norm-prav-documents-all
  Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
images/docum/інклюзивна_освіта
  Освіта для всіх інклюзивний підхід в основі інклюзивної освіти лежить право на освіту для всіх дітей, проголошене в ряді міжнародних документів: Загальна декларація прав людини (1948)
/node/527/edit/document
  Інклюзивна освіта: основні положення Інклюзія
doc
  М. Маріуполя 2016/2020 р р. І. Загальні положення
files/docs/2019
  Українська література
images/doc_stud/distsiplini/vdem
  Список умовних скорочень
library/Documents/Zbirnuk/10/Зміст освіти
  Специфіка досліджуємого процеса формування іншомовної компетенції майбутнього юриста у фаховій підготовці невід’ємно пов’язана
docs
  Від природознавчої до інтегрованої середовищезнавчої освіти
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
documentu/metoduchna_robota/recomend
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи при вивченні загальноосвітніх дисциплін самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний
docs/nakaz
  Наказ №266-32 Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи
docs
  Розвиток творчих здібностей на заняттях з гармонії / Пужай Г
Docsource/metodrob/pedrada
  Педагогічна рада
docs
  Макаренко
  Тема Учитель професіонал – потреба часу
/file/ajax/field_document/und/form-GAZK3NHFRWJLv54UX9iVyVRJX9NUwfN45FlnqJTtrFQ/document
  Методичні рекомендації та роз’яснення щодо застосування «Картки стану здоров’я і розвитку дитини»
docs/psiholog
  Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
media/1/10198/docs
  Комунальний заклад
docs
  Фізичне виховання за О
doc
  О. В. Алексєєва // Педагогіка і психологія. 2004
docs
  Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В
Documents/pokajchuku
  Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ххі століття
docs
  Структура музичної культури майбутнього вчителя
upload/redakt/doc_univer
  Шановна президія
  Шановна президія
images/metodrozrobky/docs/Topylko
  Завдання, форми і методи
web_docs/1/2013/06/docs
  Розпорядження голови облдержадміністрації 16 січня 2013 року №27 План заходів щодо проведення в області у 2013 році Року дитячої творчості
web_docs/1742/2015/12/docs
  Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року
documents/50
  Відповідно до пункту положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від травня 2001 року №433
wp-content/doc/bac
  Міжрегіональна Академія управління персоналом
docs/NormAkti/documents/progr
  Програма фахового вступного випробування з правознавства для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
library/docs/rio/2007
  1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу
images/doc16
  Програма. Методичний супровід Тернопіль 2012 Укладачі
document/244956793
  Національна парламентська бібліотека України
content/doc/yrok_test
  Фізико-математична гімназія №17
files/docs
  Дослідження комплексу проблем „безпритульних”, „бездоглядних” дітей або „дітей вулиці” є актуальними в світовій зокрема, укр
content/doc/obdar_dity
  Проблеми та реалізація здібностей талановитих дітей
docs
  Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні
  Медична психологія
library/Documents/Zbirnuk/9/Концепція
  Важливим компонентом інтегрування знань для їх систематизації є виділення у змісті освіти фундаментальних, генералізуючих поня
docs
  Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць (педагогіка та психологія) Випуск 449-450
web_docs/30/2016/06/docs
  Довідка «Про роботу Куликівської дитячої музичної школи»
docs
  Міністерство науки та освіти україни
uploads/docs/books
  Психологічні особливості розвитку професійно важливих якостей особистості художника-модельєра
web_docs/1/2015/10/docs
  Матеріали до проекту Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інноваційної інфраструктури до 2020 року
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для студентів музичного факультету
content/doc/obdar_dity
  Система розвитку творчої особистості
files/docs/2019
  Трудове навчання
doc/educ/higher/topic
  Типова навчальна програма нормативної дисципліни

  Нвк «Маневицька зош і-ііі ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»
docs
  Програма навчальної дисципліни «дитяча література з основами літературознавства»
  Вікова психологія
  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи магістрантів зі спеціальності 000009 „Управління навчальним закладом
web_docs/33/2015/08/docs
  Другий національний конгрес з паліативної допомоги 1-3 жовтня 2015 року м. Київ Установи-організатори проведення Конгресу
documents/50
  Наказ №37 54/981/538/49 Про затвердження Концепції національно патріотичного виховання молоді
doc/2009_1/13_07
  Рішення колегії мон від «25» червня 2009 р
docs/node9
  Деякі аспекти краєзнавчої роботи бібліотек
Documents/recom_spusku
  Самовиховання
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
files/docs/2019
  Музичне мистецво
images/docs/Pasport
  І–ііі ступенів «Центр освіти та соціально–педагогічної підтримки» зміст
images/docum/інклюзивна_освіта
  Інклюзивна освіта: основні положення
docs
  Навчальний посібник з курсу „ методика соціально виховної роботи полтава 2009 удк
  Міністерство науки та освіти україни
  Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка 07 травня 2018 р

  Пояснювальна записка Основною навчально-виховною метою гуртка є розвиток у дітей естетичних смаків, формування потреб і здібностей до мистецької діяльності, розширення знань про історію і традиції українського народу
doc
  Розпорядження голови районної державної адміністрації
images/docum/Інновації/інноватики
  Державний професійно-технічний навчальний заклад
docs
  В. Г. Короленка Кафедра філологічних дисциплін стан розвитку освіти й культури в сучасній фрн навчальний посібник
files/docs
  Структурними підрозділами Центру є Відділ методичного менеджменту та навчання Відділ методичного менеджменту та організації навчання та Науково-дослідний відділ освітніх інноваційних технологій Науково-дослідний відділ проблем навчання населення та
docs
  Програма державного екзамену для студентів v курсу вищих навчальних закладів
ukr/nmmateriali/documents
  Н. Д. Гребенюк посібник до вивчення курсу «педагогічна психологія» 2014 б бк 88. 840я73 Рецензенти
docs/2016/06/history
  Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
document/244925409
  Проектні тези
files/doc
  Технології штучного інтелекту (тші) — це технології семантичного і прагматичного перетворення інформації і знань
docs
  Цивільне право як галузь права
doc
  Л. Е. Ренькас в иховання дітей у сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Духовний вплив батьківського дому на формування її особистості створюється завдяки щирій материнській ласці, небагатослівній люб

  Активізація пізнавальної діяльності
docs
  Методи підготовки майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів
images/Docs/metodichki
  Міністерство культури україни
share/doc
  Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради k
docs/publications
  Життєвий шлях і науковий доробок а. П. Ковалівського
images/doc_stud/distsiplini/memc
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем»
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до практичних занять і самостійних робіт для студентів 5-го курсу
uploads/documents
  Сучасна практика підготовки баяністів
2015/04
  Розглянуто
files/doc
  Лабораторна робота 2 оптимізація функцій методами нульового порядку мета роботи
  Лабораторна робота №3 методи пошуку умовного екстремуму з використанням штрафних функцій мета роботи
images/stories/docs
  Функція багатьох змінних
document/244940707
  Положення про Систему міжбібліотечного абонемента та доставки документів в Україні І. Загальні положення
doc
  Міністерство освіті і науки україні
docs/32/2013/04
  Про заходи з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі На виконання Указу Президента України від 21 січня 2013 року №34/2013 «Питання організації та проведення заходів з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі»
web_docs/2950/2015/07/docs
  Узагальнення позитивного досвіду
fileadmin/documentation/session_decisions/2017
  Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
  Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
doc
  Опис досвіду роботи майстра виробничого навчання Глушкової Оксани Євстахіївни із впровадження виробничих технологій
documents
  Вересень Виховна година «Що я знаю про свою школу, місті» Анкетування Виховна година «Давайте познайомимося» Спільне зібрання учнів і батьків. «Роль сім'ї у виборі професії» Індивідуальні профконсультації
doc
  Царичанський аграрний професійний ліцей” Навчальний проект „Україна в Європі. Європа в Україні”
DOC/dokumentu
  Календарно тематичне планування з української літератури
directory doc  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка