wp-content/uploads/2015/12
  Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2014/05
  Превентивне виховання дітей та молоді бібліографічний список літератури Укладачі: Алексєєва Н. В
wp-content/uploads/2016/02
  Рішення про внесення відповідних змін до навчальних програм для 4-го класу наказ мон україни №1495 від
wp-content/uploads/files/children/etyka/programs
  Етика подружнього та родинного життя
uploads
  «Супер стрічки»
wp-content/uploads/2014/05
  Матеріали конференції
uploads/editor/3777/332530/sitepage_49/files
  Взаємодія з батьками — це напрям діяльності дошкільного навчального закладу, який був і залиша¬ється одним з найважливіших та стратегічних
uploads/files
  Типи і види уроків виробничого навчання
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Алтайська державна педагогічна академія
wp-content/uploads/2016/11
  Науково-методичний проект
upload/shkolyaram/statti_pro_specialnosti/Ecology
  Екологічне виховання студентів у внз україни
wp-content/uploads/2016/05
  Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи
uploads
  Формування духовно-моральних цінностей у старших дошкільників засобами мистецтва
wp-content/uploads/2016/02
  Концепція сімейного виховання в системі освіти України
wp-content/uploads/2016/01
  Правове виховання старшокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи
wp-content/uploads/2011/05
  Закон україни про пожежну безпеку Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
wp-content/uploads/2019/03
  Студентів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 15 травня 2014 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2014
upload
  Одеська національна юридична академія
upload/files
  Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області розпорядження
wp-content/uploads/2019/03
  Педагогічного університету
wp-content/uploads/2015/09
  В системі післядипломної освіти
wp-content/uploads/2018/05
  Шифр «Дошкільна освіта» Використання мнемотаблиць в організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку в природі
wp-content/uploads/2015/09
  Формування особистості дитини у системі інклюзивної освіти франції
upload/redakt/pr_predm
  В. М. Лісовий 12 березня 2018 р. Порядок оцінювання результатів вступного випробування
wp-content/uploads/2014/05
  З міжнародною участю від знаннєвої парадигми до компетентнісної: досвід, реалії, перспективи 26-27 жовтня 2017 року бібліографічний список літератури херсон-2017
wp-content/uploads/2017/02
  Наказ №30 Про продовження регіонального експерименту на базі Харківської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» Харківської міської ради Харківської області
wp-content/uploads/2017/01
  Формування національно-патріотичних почуттів учнів на уроках
images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014
  Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002. 128 c
wp-content/uploads/2016/03
  Теорія і практика виховання господарської культури учнів та дорослих у західній україні
wp-content/uploads/2016/02
  Програма «щаслива родина»
uploads/assets/files/docs
  Пропозиції до проекту Закону України
wp-content/uploads/2015/02
  Перелік питань до складання диференційованого заліку з Культурології
upload/for_techer
  Мовленнєві заняття в
uploads/editor/288/62806/sitepage_78/files
  «Значення занять у формуванні мовленнєвої компетенції дошкільників»
upload/file
  Рекомендований перелік питань
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку українська мова. Навчання грамоти. Тема: звук [п],позначення його буквою «пе». Удосконалення навичок звукового аналізу слів. Читання складів, слів. Словниково-логічні вправи. Опрацювання оповідання
wp-content/uploads/2014/05
  Виховання дітей та молоді
wp-content/uploads/2018/11
  Конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
uploads/editor/258/61298/sitepage_50/files
  Розлучення батьків очима дітей
wp-content/uploads/2016/02
  Методична робота як чинник удосконалення особистості педагогів
upload/Nakazu
  Наказ №499 Про проведення обласного семінару " Роль учнівського наукового товариства у формуванні творчої особистості "
uploads
  Сценарій свята для дітей 6-7-го років життя в едуча. Сьогодні ви запрошені на свято, Де буде радості й тепла багато!
uploads/files
  Методичний порадник для класного керівника птнз навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти
wp-content/uploads/2019/01
  Професійного самовизначення та планування кар’єри
wp-content/uploads/2015/09
  Організаційно-педагогічні умови навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти
  Науково-педагогічна діяльність дмитра чижевського періоду еміграції
wp-content/uploads/2017/01
  Освітній проект «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області» Зміст
upload/files
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
upload/file/programs
  Зміст програми гуртка «основи наукової діяльності в ман» Психологія як наука
wp-content/uploads/teachers
  Школа молодого педагога-організатора
storage/app/uploads/public/578/38b/754
  Навчально-тематичний план
wp-content/uploads/2014/12
  Ткаченко Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема види обдарованості мета
uploads/editor/3354/185576/sitepage_376/files
  Законами України «Про освіту» (п. 1 ст. 54, ст. 56), «Про загальну середню освіту»
upload/redakt/pr_fah
  В. М. Лісовий 12 березня 2018 р
wp-content/uploads/2016/11
  Діагностика психологічної готовності учнів 8-9-х класів
upload/redakt/doc_univer
  Шановна президія
  Шановна президія
upload/file/programs
  Зміст програми гуртка «вікторія» Вступ (1 год)
wp-content/uploads/2015/02
  Перелік питань до складання диференційованого заліку з навчальної дисципліни: «Основи психології та міжособове спілкування»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
wp-content/uploads/2013/03
  Тема: Права дитини
uploads/files
  Цілі виробничого навчання
sites/history/wp-content/uploads/2016/10
  1. мета та завдання навчальної дисципліни мета
wp-content/uploads/2016/06
  Розман ірина іллівна
wp-content/uploads/2014/11
  Звіт про роботу директора Центру професійно-технічної освіти №1 м. Харкова Шепеленко Світлани Миколаївни за 2014-2015 н р. Харків 2015 р
wp-content/uploads/2014/12
  Психологічне забезпечення навчально виховного процесу
wp-content/uploads/2016/02
  Програма діагностики адаптації Вибір методик для загального дослідження процесу адаптації має відповідати наступним вимогам
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство юстиції україни академія державної пенітенціарної служби
wp-content/uploads/2015/10
  У іі-й половині хх століття
upload
  Тематика науково-дослідницьких робіт ііі етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення «Історії»
wp-content/uploads/2016/04
  Міністерство охорони здоров’Я
wp-content/uploads/2017/12
  Обладнання: малюнки; атрибути для проведення ігор. Перебіг заходу I. Слово вчителя
upload
  Курсова робота: «Стадійність розвитку особистості»
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
uploads/editor/3777/332530/sitepage_49/files
  З досвіду роботи клубу «Батьківський ліцей» в закладі дошкільної освіти №30 «Краплинка»
wp-content/uploads/2017/05
  Програма «Територіальна оборона»
wp-content/uploads/2019/02
  Програма «Територіальна оборона»
wp-content/uploads/2016/12
  Психолого педагогічний семінар «Стилі спілкування»
wp-content/uploads/2016/07
  Філософський факультет
wp-content/uploads/sites/6/2017/11
  І. Аналіз діяльності Комунального закладу Сумської обласної ради Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна у 2016-2017 навчальному році та завдання на 2017-2018 навчальний рік
uploads/editor/12011/658592/sitepage_65/words/metodist
  Види дитячих розповідей і прийоми навчання розповіді
wp-content/uploads/files/children/etyka/posibnyk
  Основи християнської етики
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2016/02
  Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010
wp-content/uploads/2016/05
  З учителями у системі шкільної освіти закарпаття
wp-content/uploads/2014/08
  Херсонщині 70 років
wp-content/uploads/files/children/etyka/posibnyk
  Тема уроку: Християнська етика – наука про християнську мораль
wp-content/uploads/2010/01
  Пояснювальна записка з метою пізнання дітьми Бога та формування духовно зрілих християн пропонуємо навчальну програму для роботи усіх нш церков Християн Віри Євангельської
wp-content/uploads/2017/11
  Основи християнської доктрини
  Програма впроваджується в 2015 році Рівень програми
uploads/documents
  Сучасна практика підготовки баяністів
wp-content/uploads/2015/09
  Концепція університету в педагогічному дискурсі
uploads/editor/3987/342078/sitepage_107/files
  Вступ. Правила за якими працює група. Поняття: «Соціально зріла особистість», «Я концепція»
sites/history/wp-content/uploads/2018/06
  1. мета та завдання навчальної дисципліни метою
wp-content/uploads/2019/04
  Фахового вступного випробування
wp-content/uploads/2016/04
  Програма вступного іспиту до аспірантури галузь знань: 01 Освіта спеціальність
wp-content/uploads/2018/11
  Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Миколенка Дмитра Валерійовича «Політична спадщина Стефана Стамболова у болгарському державотворенні
wp-content/uploads/2019/03
  Бондаренко Катерин
wp-content/uploads/2017/02
  Наказ № с. Червоновершка Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності на тему: «Зроби свій вибір на користь здоров’я»
  «Здоров’я мати вік біди не знати!»
wp-content/uploads/2019/03
  Бондаренко Катерин
  З бірник тез наукових доповідей студентів. Том Природничі науки
upload/redakt/diser_roboty
  Дисертація медико-соціальне обгрунтування функціонально-організаційної моделі наукового забезпечення реформи охорони здоров’я в україні
upload/redakt/dyser
  М едико-соціальне обґрунтування сучасної системи променевої діагностики на регіональному рівні
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни новітні музикознавчі концепції спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
  Фахового вступного випробування
upload/files/shares/navch-metod
  Про порядок організації та проведення відкритих лекцій в
wp-content/uploads/2014/05
  Сила слова у спадщині В
wp-content/uploads/2016/06
  Як допомогти дитині запам'ятовувати необхідну інформацію і вчасно пригадувати її
wp-content/uploads/2018/02
  «Організація роботи Школи молодого педагога «пошук» Комиса І. В., методист пнз «цдют шевченківського району»
wp-content/uploads/2019/04
  Програма додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки"
  1. ( ) Виховання є предметом дослідження такої науки. Дидактики. Психології. Методики викладання навчальних дисциплін. Педагогіки. ( )
wp-content/uploads/2014/12
  Програма навчальної дисципліни психологія роботи з обдарованими дітьми харків -2006 ббк
wp-content/uploads/2014/01
  Пояснювальна записка мистецтво української народної іграшки є особливим типом художньої творчості, що інтегрує в собі різні види народного мистецтва, поєднує матеріальні і духовні здобутки української культури
education/storage/app/media/uploaded-files
  Дати: 882 р. – об'єднання північних та південних руських земель Олегом, створення Київської Русі; 988 р. – запровадження християнства як державної релігії; 1019–1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві; 1097 р
wp-content/uploads/2014/12
  Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема психолого-педагогічна робота з обдарованими дітьми мета
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2015/09
  Герасимчук володимир леонідович розвиток санітарно-гігієнічної освіти дітей та молоді на закарпатті друга половина хіх – перша половина хх століття
  Програма навчальної дисципліни філософія творчості Галузь знань 0202 Мистецтво
upload/files/заходи
  План заходів з виконання в районі у 2014 році Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність
wp-content/uploads/2018/04
  «Модернізація управлінської діяльності керівника здо в умовах інноваційного розвитку»
wp-content/uploads/2019/03
  Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки б ердянськ 2013
wp-content/uploads/2015/08
  Рішення Баштанської міської ради 20 року № Міський голова І. В. Рубський
wp-content/uploads/2018/05
  Формування основ світорозуміння у дітей 6 (7) років
wp-content/uploads
  Регіональна програма
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових випробувань освітнього рівня «Магістр» Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
wp-content/uploads/2015/02
  Випуск тридцять перший
wp-content/uploads/2019/03
  Нтів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 14 травня 2015 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2015
wp-content/uploads/2019/04
  “основи суспільної географії”
wp-content/uploads/2014/12
  Ткаченко Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема індивідуально-психологічні особливості обдарованих дітей мета
wp-content/uploads/2015/03
  Розробка високочутливих піроелектричних приймачів інфрачервоного випромінювання на основі полікристалічних органічних поліцикл
upload
  Виконавчий комітет
wp-content/uploads/teachers
  Щоденник класного керівника
wp-content/uploads
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю ііі-іv рівнів акредитації Вінниця
wp-content/uploads/2018/04
  Європейські інтеграційні процеси у ххі столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості
wp-content/uploads/2019/08
  Конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
wp-content/uploads/2013/11
  Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою
wp-content/uploads/2018/12
  Аналіз методичної роботи
uploads/files
  Методичні рекомендації Житомир 2013 Зміст Вступ
sgf/wp-content/uploads/2016/07
  Анотації навчальних дисциплін
wp-content/uploads/2015/12
  І. Вступ Педагогічний колектив ліцею працює за єдиною науково-методичною проблемою «Підвищення якості освіти одна з головних проблем підготовки кваліфікованих робітників»
wp-content/uploads/2019/03
  Том Педагогічні науки Бердянськ
v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/07
  Про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів
wp-content/uploads/2017/04
  “основи суспільної географії”
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни методика польового етнографічного дослідження
wp-content/uploads/2019/03
  Тів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012
wp-content/uploads/2019/04
  Програма навчальної дисципліни історія педагогіки галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових випробувань освітній рівень «магістр» Галузь знань 01Освіта / Педагогіка
wp-content/uploads/2015/03
  В. О. Сухомлинський особистісно орієнтована технологія навчання та
wp-content/uploads/2017/02
  Міністерство юстиції україни академія державної пенітенціарної служби юридичний факультет
  Програма навчальної дисципліни з дисципліни «Пенітенціарна педагогіка» для підготовки фахівців на першому
wp-content/uploads
  Уроку як інструменти самовдосконалення педагога кандидат педагогічних наук Ганна Шліхта
m/wp-content/uploads/2015/09
  Концепція університету в педагогічному дискурсі
wp-content/uploads/2014/05
  Обласної картотеки перспективного педагогічного досвіду
wp-content/uploads/2016/11
  Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради «Творчий учитель – обдарований учень»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр
wp-content/uploads/2015/09
  Ключкович Тетяна Василівна
wp-content/uploads/2019/04
  Міністерство культури і туризму України
  Міністерство культури і туризму України
wp-content/uploads/2015/02
  Єдиний план методичної роботи Чугуївського професійного аграрного ліцею на 2014/2015 навчальний рік
uploads/files
  Класи неорганічних сполук 10 Урок №5. Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів, їх простих речовин
wp-content/uploads/2019/04
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогічна практика з теорії музики спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
  Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
foto/upload
  Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
wp-content/uploads/2018/04
  Проект Стратегія сталого розвитку Бутенківської об’єднаної територіальної громади до 2022року зміст
wp-content/uploads/2018/02
  Система работы с одарёнными детьми в условиях
wp-content/uploads/2014/12
  Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема діагностика обдарованості мета
wp-content/uploads/2017/11
  Про нову редакцію Положення
wp-content/uploads/2014/12
  Тренінг профілактики алкогольної залежності підлітків
wp-content/uploads/2016/05
  Педагогічна спадщина хелен паркхерст у контексті розвитку педагогіки сша у першій половині хх ст
sites/biblioteka/wp-content/uploads/2018/10
  Пороцедура рецензування рукописів
wp-content/uploads/2019/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальностІ " екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування "
wp-content/uploads/2016/04
  Навчальний посібник / Поніманська Т.І. К.: Академвидав, 2006. 456 c
wp-content/uploads/2019/04
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
  А. А. Тулянцев Дніпро-2016 Змістовний модуль драматургія класичних жанрів тема 1 драматургія опери
wp-content/uploads/2015/12
  Дипломна робота для здобуття ступеня «Магістра»
wp-content/uploads
  Стату т краматорської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату і-іі ступенів №18 донецької обласної ради
images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014
  Методологія системного підходу
wp-content/uploads/2019/03
  Том Педагогічні науки Бердянськ
wp-content/uploads/2019/04
  Програма фахового вступного випробування освітній рівень «Магістр» Галузь знань 01Освіта / Педагогіка
wp-content/uploads
  Регіональна програма
wp-content/uploads/2019/04
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Розгорнутий план лекцій навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізації «Фортепіано, орган»
wp-content/uploads/sites/6/2017/11
  Річний план роботи комунального закладу Сумської обласної ради – Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна на 2017-2018
wp-content/uploads/2016/08
  До суспільного дошкільного виховання в україні
wp-content/uploads/2019/04
  Фахового вступного випробування
  Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична і теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття
uploads/files
  Оголошення незалежності до нової україни
wp-content/uploads/2019/03
  В бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 19 травня 2016 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2016
wp-content/uploads/2015/12
  Актуальність теми магістерської роботи пояснюється тим, що, хоча останнім часом з'явилися дослідження, присвячених різним аспектам духового мистецтва, значні питання кларнетового виконавства
  «Фортепіанна творчість Миколи Колесси. Питання стилю та інтерпретації.»
  Баянно-інструментальний стиль
wp-content/uploads/2019/04
  Дніпро 2016 Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Виконавський аналіз музичних творів»
  Робоча програма навчальної дисципліни народна музична творчість рівень вищої освіти перший
upload/shkolyaram/statti_pro_DUP
  Психологічний і змістовий аспекти проблеми вибору профілю навчання
upload
  Обґрунтування моралі в середньовічно-християнській етиці. Розділ Що таке етика?
upload/програми
  Перелік навчальних програм, за якими працюють педагогічні працівники у 2016/2017 н р
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
directory data upload  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка