datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
  Освіта. Виховання. Навчання pehota, Elena
  Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
data
  Активізація діяльності учнів на уроках математики
data/upload/publication/pidhaetska/ua/1172
  Розпорядження голови районної державної адміністрації
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_8
  Практична сфера соціальної роботи
data/users/48
  Лекція Тема Методи і прийоми навчання природознавству в початковій школі
data/attachments/library
  Лекція тема. Розвиток педагогічної думки й освіти в україні. Освіта й виховання в україні
Kurs1
  Міністерство освіти та науки україни
data
  Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Саме це й зумовило вибір напряму нашого дослідження і теми “Методичні засади формування екологічної свідомості студентів гідрометеорологічного технікуму в процесі навчання основ інформаційних технологій”
data/users/48
  Лекція Тема. Теоретико-методологічні засади побудови курсу методики викладання природознавства Мета
fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs
  Положення
datas/upload/files
  Педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку
  Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
DATA
  Роботу у школі я присвятив не лише формуванню знань, досвіду творчої діяльності, але й відношення учнів до оточуючого світу й
data/users/48
  Лекція Тема Засоби наочності у процесі навчання природознавству Мета
  Лекція Тема Використання новітніх технологій навчання природознавства в початковій школі Мета
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Українська інженерно-педагогічна академія
data/content/Disciplines NPM
  Методичні рекомендації з нормативної навчальної дисципліни «Постановка голосу»
data/users/9980
  Лекція №2 Тема. Розвиток, виховання і формування особистості. Мета
data
  В. О. Сухомлинський Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов’їну
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання
dataset/f0890f22-0781-488f-9440-86c6b3e2fb8b/resource/f088a1c5-f0a8-44ac-80cc-604cb12b835b/download
  Зареєстровано
data
  Н. М. Обметиця Відповідальний за випуск
data/ukr/Myzijka
  Тестові запитання з музичного викладання
data/ukr/Ykrajinoznavstvo
  Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі” І. Вступ. Етап формування
data
  Т. В. Слабко Сумський державний
prog/data/attach/3674
  Порівняльна таблиця
data/ukr/Movoznavstvo
  Навчання фонетичного матеріалу
data/content/Disciplines VTZ
  Комунальний вищий навчальний заклад «херсонське училище культури»
datas/upload/files
  Систематический указатель литературы
data/files
  Основні напрями реформування української митниці Зміст Вступ іi. Напрями реформування української митниці
data/rus/Prijkladij_kyrsovijh
  Гра…Наука…Мистецтво? (універсалізм поняття мовної гри у світі її поліфункціональності)
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Українська інженерно-педагогічна академія
old/data/0010/ThuNov121514092009
  Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту»
images/data
  Типова базисна структура навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах [Текст] : додаток до наказу мон україни від
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__27
  Особливості виховного процесу в Україні
data/upload/catalog/tepebovlyanska/ua/40455
  Про нагородження грамотою
data/upload/catalog/pidhaetska/ua/33737
  Розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 червня 2014 року м. Підгайці №159-од
data/upload/catalog/tepebovlyanska/ua/12211
  Розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 грудня 2011 року м. Теребовля №781 Про перспективний план роботи
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_1
  Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів
datas/upload/files
  Систематический указатель литературы
data/users/134
  Науково-методичною радою двнз
data/info/LegislativeBase
  В. Г. Кремень 20 грудня 2000р. Концепція
data/material/000/005/59501
  Порівняльна таблиця організації навчання за дистанційним курсом „Модернізація державної податкової служби України”
data/upload/catalog/pidhaetska/ua/70509
  Від жовтня 2018 року
data/rus/Prijkladij_kyrsovijh
  Психологічна компетенція викладача як чинник гуманізації педагогічної освіти
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Українська інженерно-педагогічна академія
datas/upload/files
  Інклюзивна освіта
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Актуальність дослідження
image/data/file/doc
  Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського
  Нові надходження до днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Іншомовних текстів як чинник розвитку професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
datas/upload/files
  І. П. Андрощук; [голов ред. Богдан Будний; ред. Надія Бульчак; обкл. Аліни Воронкової]. Тернопіль : Навчальна книга
data/users/7874
  Методичні рекомендації до проведення педагогічного експерименту вступ. І. Загальні
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__12
  «Проектування системи інтернет-магазину»
data/course/43/LEC_607
  Лекція №4 Тема. Філософія Середньовіччя та Відродження
data/users/8572
  Робоча навчальна програма з методики навчання української мови
Data
  Державний стандарт базової і повної середньої освіти далі
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Логічних знань у майбутніх інженерів-електромеханіків у процесі навчання спеціальних дисциплін
datas/upload/files
  Ького сучасні технології в освіті частина іі сучасні технології виховання рекомендаційний бібліографічний покажчик київ 2 006
data/upload/publication/main/ua/717
  Проблеми мотивації персонала залізничного транспорту в умовах кризи
datas/upload/files
  Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_1
  Ідея народності та природовідповідності виховання г. Сковороди
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання аналітико–прогностичний супровід формування
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Українська інженерно-педагогічна академія
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
  Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
  Систематический указатель литературы
  Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
  Освіта. Виховання. Навчання баранюк, Ірина Григорівна
  Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
data/upload/publication/buchatska/ua/5816
  Теми публічних виступів
ua/project/e-staff/data
  Типова навчальна програма з дисципліни "Українська мова
data/upload/publication/main/ua/629
  Леся Українка – найславніша українська поетеса, послідовний та енергійний борець за утворення українського народу, за його консолідацію в політичну націю
datas/upload/files
  & освіта. Виховання. Навчання
image/data/file/doc
  Якісна освіта як запорука успішного розвитку України
Portal/Data/3/21
  Microsoft Word Крылова семинар
data
  Тренінги для вчителів
Naukova_robota/data/Konferenciya/2010
  В. М. Бойчук, В. П. Вітик
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_2
  Методи стимулювання діяльності та поведінки
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__1
  Структура програми дисципліни
datas/upload/files
  Систематический указатель литературы
  Гаврилюк Р. П
data/content/Disciplines DPM
  Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна
data/users/8572
  Робоча навчальна програма з методики навчання української мови
data/content/Disciplines DPM
  Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з нормативної обов'язкової дисципліни «рисунок»
data
  И. А. Айдрус // Alma mater. 2010. № С. 53-62
data/users/8572
  Лекція №1(для студентів 3 курсу спеціальності пхіма)
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання баришок, Тетяна Віталіївна
data/upload/publication/main/ua/356
  Програма вступного іспиту зі спеціальності 050102 «Економічна кібернетика»
data/kafedra/internal/inozem_language/metod_rozrobky/Медичний_факультет/1_курс/Українська
  Перший семестр
data
  Д. С. Антонюк // Інформаційні технології в освіті. 2016. Вип. 27. С. 140-153
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  Освіта. Виховання. Навчання
  Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
data/upload/publication/main/ua/7922
  Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми «Освіта Тернопільщини 2022»
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_2
  Навчання орфографії в сучасних умовах
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
data/rus/Prijkladij_kyrsovijh
  Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_11
  Міністерство освіти та науки України
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання gartmann, Erika
data/users/8572
  Тема. Дидактична структура уроків читання. Уроки класного читання Мета
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання адрес детства Игра. Вып
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Украинская инженерно-педагогическая академия
wp-content/themes/l/data/users/104/works/5
  Останнім прилітає “Беркут” Прикрий, атакую!
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_2
  Полтавський державний
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання
data
  Бібліотека СумДУ. Медична бібліотека
datas/upload/files
  Тарас шевченко гордість українського народу
data/upload/publication/main/ua/356
  Програма вступного іспиту зі спеціальності 8102 «економічна кібернетика» на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_2
  Особенности контроля, знаний по математике с применением эвм
data/upload/catalog/pidhaetska/ua/60283
  Підгаєцька районна державна адміністрація
data/users/48
  Лекція 10. Тема 10. Зміст і методика роботи з природознавства в 1-4 класах
data/users/7316
  Педагогічне спілкування викладача і студента у навчальному процесі
dataset/901bc8e9-fa88-4bc8-8abb-1077d5c5c805/resource/17c203f6-28db-41f0-b8be-a8b24c55411d/download
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
datas/upload/files
  Соціалізація особистості / ред
old/data/upload/publication/kobel/ua/9982
  Матеріали до теми: «Популяризація у регіонах здорового способу життя, залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом з метою всебічного розвитку кожної дитини на виконання соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_2
  Осуд антигуманної сутності війни у творчості Генріха Белля
datas/upload/files
  Систематический указатель литературы
  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського
  Твори Януша Корчака
data/upload/content/pidhaetska/ua/topimg
  2014 рік оголошено в Україні Роком Тараса Шевченка. Відповідно до Указу Президента України від 11 квітня 2012 року №257/2012 «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка»
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання акименко, Валентина Михайловна
images/data/zbirnik/21
  Інженерно-педагогічна діяльність та її складові постановка проблеми
data
  І.Є. Булига Відповідальний за випуск
data/users/8572
  Лекція. №1 (для магістрантів спеціальності „Початкова освіта)
data/material/000/061/100122
  Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, і не підлягають оподаткуванню
old/data/0005
  Професійно-технічних навчальних закладів
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського
data/rus/Prijkladij_kyrsovijh
  Подорож до країни вічливості та доброти (урок)
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о. сУхомлинського освіта японії
data/users/48
  Матеріальна база навчання природознавству Мета. Дати студентам знання про матеріальну базу навчання природознавству в початковій школі
data/material/000/283/367938
  Дорожня карта приєднання України до спільної транзитної процедури єс/єавт
data/uk/ih_books/single
  Права людини в Ісламі
prog/data/attach/5639
  Все має значення: звіт ректора уку за 2016/2017 академічний рік уку
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_3
  Профорієнтаційна робота в школі. Естетичне виховання
data/uipa-publications/new/avtoref1
  До льотної діяльності
datas/upload/files
  Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського Соціально-педагогічні проблеми дітей з девіантною поведінкою
data/users/10179
  Лекція перспективи та проблеми входження України у європейський освітній простір
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__26
  Курсова робота з педагогіки
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського
data/info/LegislativeBase
  Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__35
  1. Вступ Гра має виняткове значення для психічного розвитку дитини і являється ведучою діяльністю в дошкільному віці. Це змушує деяких дослідників переглянути статус гри в житті дітей дошкільного віку
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
prog/data/attach/4570
  Звіт про хід і результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 6
datas/upload/files
  Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
  Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
data/ukr/Medijcijna/Rozdil_5
  “Розрахунки доз для дітей та людей похилого віку
datas/upload/files
  „книга – це джерело освіти, знання і якщо збагачення, то збагачення культурного і душевного”
data/upload/catalog/tepebovlyanska/ua/15096
  Теребовлянська районна державна адміністрація
data/normativ/000/001/70839
  Порядок організації наукових досліджень і науково-технічних розробок у Державній фіскальній службі України Загальні положення
datas/upload/files
  Національна академія наук україни
  Проблема педагогічного проектування: реферативний огляд
prog/data/attach/3827
  Доповідь ректора М. В. Полякова
prog/data/attach/426
  Звіт ректора
data_migration/files/3/9/40092
  Сорок п'ята сесія
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни
ua/project/e-staff/data
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
datas/upload/files
  І. Д. Бех // Педагогіка і психологія: вісник апн україни. 009. № С. 27-33. Бібліогр.: назв
  Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товиевич
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_3
  Ушинський К. Д. – основоположник педагогічної науки
data/ukr/Matematijka
  Роль цікавих задач при вивченні шкільного курсу
data/upload/catalog/tepebovlyanska/ua/7508
  Розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 липня 2011 року м. Теребовля №454
data/users/8572
  Лекція. №2 (для студентів 5 курсу спеціальності поа)
data
  Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
data/content/Disciplines Phono
  Методичні рекомендації специфіка дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)»
data/material/000/118/99272
  Місія, функції, повноваження, основні завдання
data/uipa-publications/EUOT-economichnih-upravlinskih-osvitnih-technologij/FPtaOT-filosofii-psifologii-osvitnih-technologij
  Практичні заняття за “Загальної психології”
data/upload/publication/main/ua/1457
  Шкільна історія очима істориків-науковців
data/material/000/143/202012
  Твір – роздум «Майбутнє країни в моїх мріях»
directory data  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка