bitstream/NAU/24742/1
  Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах
bitstream/NAU/13057/1
  Желуденко М. О. Різні підходи до визначення цінностей в аксіологічних теоріях
bitstream/NAU/32682/22
  Конспект лекцій з дисципліни «історія держави і права україни»
bitstream/NAU/24583/1
  Менеджменту якості
bitstream/NAU/20247/1
  Володимир Тименко к п. н., доцент м. Київ Особливості використання методу аналізу
bitstream/NAU/9931/1
  Загальна характеристика роботи
bitstream/NAU/14780/1
  Л. В. Бондар Особливості адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
bitstream/NAU/20874/1
  Лілія Рябокінь
bitstream/NAU/25288/2
  Програма навчальної дисципліни «Антропологія»
bitstream/NAU/20082/1
  Знання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді майбутньої еліти держави
bitstream/NAU/13055/1
  Європейський контекст сучасної освіти
bitstream/NAU/20817/3
  Калашнікова Світлана
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/11
  Пропозиції стосовно реформування
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/6
  Пропозиції стосовно реформування
bitstream/NAU/15097/2
  Шановні споживачі
bitstream/NAU/20009/1
  Система історичної освіти як складова державної політики пам’яті
bitstream/NAU/17748/1
  Педагогіка
bitstream/NAU/20318/1
  Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт, список основної та додаткової літератури
upload/Naukovo_doslidna robota/Elektronni_vidannya/Act_problemi/2007
  К пед н., доцент, зав кафедри філософсько-філологічних
bitstream/NAU/33176/1
  Робоча програма навчальної дисципліни "Особливості викладання облікових дисциплін"
bitstream/NAU/21249/1
  Програма навчальної дисципліни "Методика викладання соціології у вищій школі"
bitstream/NAU/29932/1
  Менеджменту якості
bitstream/NAU/14594/1
  Інноваційність, інтегративність і технологічність інтерактивного навчання у підготовці майбутніх соціальних працівників Анотація
bitstream/NAU/19787/1
  Триколенко Софія
bitstream/NAU/33308/1
  Рина Аргатюк
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/8
  Пропозиції стосовно реформування
bitstream/NAU/14610/1
  Хоменко-Семенова Леся Олексіївна
bitstream/NAU/20348/1
  У професійній діяльності
bitstream/NAU/20201/1
  Тетяна Кострицька
bitstream/NAU/36774/3
  Про підведення підсумків наукової
bitstream/NAU/19501/1
  Мотиваційний тренінг
bitstream/NAU/10135/1
  Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
bitstream/NAU/20700/1
  Йно-педагогічна підготовка магістрів з економіки і підприємництва у вищому навчальному закладі
bitstream/NAU/27165/1
  Менеджменту якості
bitstream/NAU/19871/1
  Функціональність соціального виховання в процесі формування соціально здорової особистості
bitstream/NAU/18601/1
  Помиткіна Л. В. Активізація творчого потенціалу студентів в освітньому процесі
bitstream/NAU/20832/1
  Естетичне виховання
programs/naukovo-teh/2014
  Програма з моделювання іграшок-сувенірів Початковий та основний рівні пояснювальна записка
bitstream/NAU/10145/1
  Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
bitstream/NAU/31297/1
  Практичне заняття 1
bitstream/NAU/12912/1
  Різновиди методик викладання англійської мови
bitstream/NAU/33226/1
  Дубчак Олена Борисівна
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/12
  Оцінки ефективності науки в Україні
files/docs/naukova
  Міністерство екології та природних ресурсів україни
Librarydocument/Bibl_pokazchuku
  Ббк 1. 63 н 34 Упорядник: О. Б. Поліщук
site/variables/docs/docsmenu/psixolog center
  Особливості мотивації студентів нау до навчання. Висновки та рекомендації
doc/nauk_zap_10_1/stat_10_1
  В. О. Беркут, студ гр. Ме 07-2, В. В. Баранов, ст викл., канд екон наук
bitstream/NAU/20476/1
  Інтегровані навчальні курси як теоретико-методологічна основа професійного становлення творчої особистості фахівця в системі вищої технічної освіти
system/files
  Аналіз гендерних стереотипів студентської молоді середнього російського міста у сфері сімейно-шлюбних відносин
bitstream/NAU/13134/1
  Принципи розроблення теорії та методики психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів о. М. Котикова
bitstream/NAU/10417/1
  Особливості розвитку психокультури особистості в інформаційну еру
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/4
  Оцінки ефективності науки в Україні
bitstream/NAU/14724/1
  Авіаційна терміно-логія української мови : тематична класифікація та генетична характеристика
bitstream/NAU/29477/1
  Олена Ковтун Світлана Вдовиченко
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/1
  Пропозиції стосовно реформування
bitstream/NAU/20149/1
  Проблеми психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів
wp-content/uploads/2013/04
  Iнститут мистецтв
bitstream/NAU/18964/1
  Компаративний аналіз українського та фінського досвіду підготовки учителів іноземних мов
bitstream/NAU/20354/1
  Групова взаємодія як умова ефективної професійної підготовки майбутніх викладачів економіки
bitstream/NAU/20266/1
  Професійна компетентність викладача вищого технічного навчального закладу як домінуюча умова ефективності підготовки майбутніх фахівців до управлінської діяльності
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  І науки України
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/4
  Пропозиції стосовно реформування
bitstream/NAU/18514/4
  Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»
bitstream/NAU/16180/1
  Особливості підготовки філолога у педагогічних внз україни на основі навчального плану Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з точки зору компетентнісного підходу. Заслужена А. А
bitstream/NAU/20930/2
  Стандартизація та сертифікація інформаційних управляючих систем
bitstream/NAU/20930/6
  Стандартизація та сертифікація інформаційних управляючих систем
bitstream/NAU/19497/1
  Помиткіна Л. В. Експериментальне дослідження особистісних дисгармоній старшокласників
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/10
  Перший загальнонаціональний форум „Майбутнє науки – майбутнє України
bitstream/NAU/20842/1
  Рахманов Віталій
bitstream/NAU/31724/1
  Вплив комунікативно-контекстного та компетентнісного підходів на формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів
bitstream/NAU/17743/1
  Використання віртуального навчального середовища в системі підготовки магістрів з англійської мови та літератури в університетах швейцарської конфедерації
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  І науки України
doc/nauk_zap_10_1/stat_10_1
  О. О. Пиріг, студ гр. Ме 07–2,В. В. Баранов, канд екон наук
bitstream/NAU/16274/1
  Останнім часом інформаційно-комунікаційні технології стали одним з найважливіших факторів, що впливають на розвиток економічної сфери
bitstream/NAU/13289/1
  Бурлакова і
images/content/nauk_metod_center/shkola_novator_arhiv
  Програма всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції

  Наукова робота викладачів кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання
doc/nauk_zap_10_1/stat_10_1
  Н. Г. Возна, ст викл., В. Г. Волошина, інж
Naukova_robota/data/Konferenciya/2010
  В. М. Бойчук, В. П. Вітик
bitstream/NAU/20467/1
  Програма навчальної дисципліни "Методика викладання у вищій школі"
nauka/Progr_atest_ekz
  Програма атестаційного екзамену з сучасної української мови
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  1. Шуліка В. В. (голова підкомісії), кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри реставрації Харківської державної академії дизайну і мистецтв
bitstream/NAU/35091/3
  Навчально-методичний комплекс
bitstream/NAU/10794/1
  Інтеграція знань. Мовні інтегровані курси
bitstream/NAU/16177/1
  Лілія барановська
bitstream/NAU/22840/1
  Міністерство регіонального розвитку та будівництва України академія муніципального управління іванова тамара вікторівна державне управління сталим екологічним розвитком україни та її регіонів в системі раціонального природокористування: теорія
bitstream/NAU/35496/2
  Програма навчальної дисципліни "Латинська мова"
bitstream/NAU/14356/1
  Системна модель проектування освітнього середовища як основа формування планетарного мислення у майбутніх фахівців втнз
bitstream/NAU/20293/1
  Системна модель проектування освітнього середовища як основа формування планетарного мислення у майбутніх фахівців втнз
bitstream/NAU/19100/2
  Національна академія Державної прикордонної служби України
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/7
  Оцінки ефективності науки в Україні
bitstream/NAU/24612/9
  Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь з навчальної дисципліни «Судова система Європейського Союзу» смя нау п рсо іздн
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  І науки України
bitstream/NAU/29971/1
  Сучасні науково-педагогічні погляди на проблему
bitstream/NAU/14779/1
  Формування високої мотивації студентів
bitstream/NAU/25854/1
  Людмила Бондар
doc/nauk_zap_10_1/stat_10_1
  О. С. Кузьменко, ас
bitstream/NAU/24617/10
  Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь з навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право» смя нау п рсо іздн
bitstream/NAU/24523/4
  Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 1 Основні терміни, поняття, означення
bitstream/NAU/24529/4
  Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 1 Основні терміни, поняття, означення
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  І науки України
bitstream/NAU/29980/1
  Андрагогіка: сучасний етап розвитку м. О. Желуденко
bitstream/NAU/20474/1
  В., Ільїна Т. В. Педагогічна психологія
bitstream/NAU/20675/1
  Програма навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень"
bitstream/NAU/22173/1
  Особливості пропедевтичної підготовки студентів-іноземців та їх психолого-педагогічна адаптація у науковому середовищі вищих н
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  І науки України
bitstream/NAU/22252/1
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів Київ 2014
bitstream/NAU/16302/1
  Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
bitstream/NAU/20468/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/17747/1
  Заслужена Алла м. Київ Ключові компетенції вчителів англійської мови: швейцарський досвід
bitstream/NAU/17746/1
  Особливості підготовки філолога у педагогічних внз україни на основі навчального плану Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з точки зору компетентнісного підходу. Заслужена А. А
bitstream/NAU/20841/1
  Проблеми психологічної підготовки студентів технічного університету
bitstream/NAU/15768/1
  Лазоренко Н. Л. кандидат педагогічних наук доцент кафедри іноземних мов імв нау
bitstream/NAU/20221/1
  Анжелика Кокарєва
bitstream/NAU/20375/1
  Підготовка викладачів іноземних мов в університетах німеччини
bitstream/NAU/20275/1
  Віра Базова м. Київ Особливості організації підготовки викладачів іноземних мов у Німеччині
bitstream/NAU/34784/1
  Вишновецький А. В
bitstream/NAU/20150/1
  Дослідження психолого-педагогічних аспектів професійної діяльності юриста
bitstream/NAU/14778/1
  Формування студента внз як суб'єкта навчальної діяльності
bitstream/NAU/10165/1
  М. В. Кльов особливості виникнення та розвитку «підприємницького університету» в структурі вищої освіти
bitstream/NAU/31479/5
  Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни «основи психотерапії»
bitstream/NAU/10588/1
  Формування здорового способу життя молоді
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  Стандарт вищої освіти України підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти магістра з галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» розроблений згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту»
bitstream/NAU/20193/1
  Людмила Доценко
bitstream/NAU/20819/1
  Обґрунтування специфіки педагогічних інновацій
bitstream/NAU/24156/4
  Конспект лекцій з дисципліни «Кримінально-виконавче право»
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  Стандарт вищої освіти україни
bitstream/NAU/20462/1
  Програма навчальної дисципліни "Педагогіка та психологія вищої школи"
bitstream/NAU/10143/1
  Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
bitstream/NAU/23311/26
  Питання для підготовки до заліку «Порівняльне правознавство»
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/2
  Зарубіжний досвід
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти
bitstream/NAU/12913/1
  Культура усного ділового мовлення
nauka/doc/2018_priem/program_vstup 2018
  При президентові україни
bitstream/NAU/20270/1
  Лілія Барановська
bitstream/NAU/18609/1
  Помиткіна Л. В
bitstream/NAU/14316/1
  Проблеми психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/28
  Пропозиції стосовно реформування
bitstream/NAU/20481/1
  Професійна компетентність викладача вищого
bitstream/NAU/20152/1
  Котикова О. М. Завдання психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів та підходи до її реалізації
bitstream/NAU/23589/1
  Сучасні тенденції розроблення засобів формування іншомовної комунікативної компетентності: за результатами науково-методичних досліджень
bitstream/NAU/14314/1
  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
bitstream/NAU/14315/1
  Котикова О. М. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей
bitstream/NAU/20360/1
  Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики для студентів напряму підготовки 030102 «Психологія»
bitstream/NAU/24659/2
  Програма навчальної дисципліни "Психологія праці"
bitstream/NAU/24673/2
  Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія"
doc/nauk_zap_10_1/stat_10_1
  К. В. Самсонова, студ гр. Фк-08-1, В. О. Буряк
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/9
  Національна бібліотека України ім
upload/Nauka/Concursi_naukovih_robit/2018
  Конкурсна студентська наукова робота «психофізіологічні основи навчання» за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»
bitstream/NAU/20210/1
  Вікторія Фурман к психол н., м. Київ
bitstream/NAU/20216/1
  Каряка Інна
bitstream/NAU/20526/1
  Програма навчальної дисципліни «Психологія творчості»
bitstream/NAU/20578/1
  Аеродинаміка та безпека польотів
bitstream/NAU/19732/1
  Литовченко Ірина Василівна
bitstream/NAU/29307/1
  [316. 421] Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства
bitstream/NAU/14783/1
  Наука і молодь. Соціально-політичні науки
bitstream/NAU/30895/3
  Програма навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка»
storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO
  Данилюк Іван Васильович, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
bitstream/NAU/31660/1
  М. Київ Проблема методології та психології навчання майбутніх фахівців з практичної психології
bitstream/NAU/20198/1
  Олена Дацун м. Київ Аналіз психологічних факторів розвитку музичних здібностей
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/10
  Міжрегіональне співробітництво в рамках icsu
bitstream/NAU/20167/1
  Додаток до Постанови №3 0517 від
bitstream/NAU/20190/1
  Олена Дацун м. Київ
bitstream/NAU/24142/1
  Проектна діяльність при навчанні іноземної мови студентів немовних спеціальностей
bitstream/NAU/24847/2
  Програма навчальної дисципліни «Історія психології»
doc/nauk_zap_10_1/stat_10_1
  О. Г. Боднаров, доц., канд філос наук
bitstream/NAU/20273/1
  Матеріал для статті
bitstream/NAU/19813/1
  Гуманітарні основи сучасної системи освітньо
bitstream/NAU/19970/1
  Актуальність теми
upload/Naukovo_doslidna robota/Materiali pro naukovu diyalnist/Inshi naukovi zahodi/2011/2
  Інтернет –конференція
jspui/bitstream/6789/3371/1
  Вікторія Павлівна Ісаченко
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/8
  Зарубіжний досвід
upload/Naukovo_doslidna robota
  Сформувати пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних досліджень Університету «Україна» на 2008-2011 роки та наукову тематику його підрозділів, активізувати їх наукову діяльність
bitstream/NAU/20154/1
  Ддпу „Людинознавчі студії є фаховим виданням з філософії та педагогіки (Рішення Президії вак №1-03/8 від 11 жовтня 2000р. //Бюлетень вак. 2000. №6). Від 2004 р виходить за серійним принципом
bitstream/NAU/13221/1
  Рольові технології у психолого-педагогічній підготовці майбутніх юристів на основі навчання через практику
bitstream/NAU/20880/1
  Наталія Демченко
bitstream/NAU/20239/1
  Формування у студентів стійкості інтересу до вибраної професії
bitstream/NAU/16533/1
  Постановка проблеми
bitstream/NAU/20472/1
  Предмет і завдання риторики як науки
bitstream/NAU/18317/1
  Єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей
bitstream/NAU/31717/1
  А. А. Заслужена Підготовка філолога з англійської мови та літератури у внз швейцарської Конфедерації
bitstream/NAU/24501/2
  Програма навчальної дисципліни " Експериментальна психологія "
directory bitstream NAU  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка