bitstream/123456789/245/1
  Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
bitstream/123456789/19556/1
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
bitstream/123456789/557/1
  Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
bitstream/123456789/732/1
  Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
bitstream/123456789/2087/1
  Загальна характеристика роботи
jspui/bitstream/123456789/1408/1
  Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
bitstream/123456789/2417/1
  Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
bitstream/123456789/1369/1
  Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології
bitstream/123456789/1545/1
  Актуальність теми дослідження
bitstream/123456789/2988/2
  В. Н. Каразіна дармостук Надія Вікторівна удк
bitstream/123456789/6845/1
  Дворник Анна
bitstream/123456789/2657/2
  Тема. Покарання дитини. Чи потрібні вони?
bitstream/123456789/16029/1
  Причини прийняття Болонської декларації
jspui/bitstream/123456789/7618/1
  Л. О. Рощина, О. О. Захаров
bitstream/123456789/1398/1
  Л.І. Нічуговська, доктор педагог наук, професор
jspui/bitstream/123456789/2781/1
  Методичні вказівки для підготовки до заліків та іспитів із дисципліни "Державне управління"
bitstream/123456789/4176/12
  «Організація спільної діяльності педагогів, батьків і учнів»
bitstream/123456789/3463/1
  «Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку»
bitstream/123456789/2402/1
  Вчитель фізики Тернопільської класичної гімназії спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель Резюме
jspui/bitstream/123456789/2305/1
  Цілі та завдання уроку правознавства
bitstream/123456789/4444/1
  Марина дяченко‐богун
jspui/bitstream/123456789/19811/1
  У вищих навчальних закладах
bitstream/123456789/3430/1
  Мистецтво – це час і простір
jspui/bitstream/123456789/3005/1
  Збірник наукових праць №
bitstream/123456789/2244/1
  Тема досвіду: «Використання проблемно-пошукових завдань щодо розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках географії»
bitstream/123456789/3736/1
  Зима чарівниця” ( з використанням художнього слова) Прграмовий зміст
bitstream/123456789/2996/1
  Досвід роботи
bitstream/123456789/3113/1
  Вироблення колективних правил поведінки в школі
bitstream/123456789/542/1
  Роль самостійної роботи студентів з фізичного виховання в системі вищих навчальних закладів ісаєва М. В
bitstream/123456789/540/3
  Формування екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами музично-естетичної діяльності
bitstream/123456789/2899/1
  Дошкільного навчального
jspui/bitstream/123456789/10301/1
  Ірина Накашидзе
bitstream/123456789/4259/8
  Тернопільська загальноосвітня середня школа №16 ім
bitstream/123456789/4096/18
  Класний керівник це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства душі, розуму, почуттів дітей, підлітків і юнаків
jspui/bitstream/123456789/1671/1
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Музичне мистецтво»
bitstream/123456789/3083/1
  На прикладі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Монографія
jspui/bitstream/123456789/13/3
  Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2004-2006 р р
bitstream/123456789/1803/1
  Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку в початкових класах
bitstream/123456789/1495/1
  Тема. Михайло Коцюбинський. Новела
jspui/bitstream/123456789/17621/1
  Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід розроблено: доцент кафедри соціології та політології, к психол н. Донецьк, 20
bitstream/123456789/3753/1
  Позакласний захід до дня святого Валентина
bitstream/123456789/26497/1
  Робоча Програма кредитного модуля рівень вищої освіти другий (магістерський) спеціальність
bitstream/123456789/26481/1
  Методика викладання хімії
bitstream/123456789/1846/1
  Використання дидактичних ігор
bitstream/123456789/3708/1
  Формування основ особистої безпеки дошкільників за допо м огою інноваційних форм та методів роботи
bitstream/123456789/3904/1
  Вступна частина “Роль дидактичних ігор на уроці математики”– Писаренок
bitstream/123456789/1775/1
  Особливості організації дистанційного навчання
bitstream/123456789/3261/1
  Загальна характеристика роботи актуальність теми
bitstream/123456789/558/1
  Процес формування «ціннісних орієнтацій» студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни радянського періоду наталія Григорівна Тарарак
bitstream/123456789/12008/1
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
bitstream/123456789/4267/2
  Досвід Канади в навчанні дітей з вадами
jspui/bitstream/123456789/17624/1
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Методика викладання у вищій школі»
bitstream/123456789/1388/1
  Про деякі проблеми освітньої діяльності в контексті економічної освіти
bitstream/123456789/3005/1
  Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу
bitstream/123456789/3706/1
  Обґрунтування проблеми: «Формування основ особистої безпеки дошкільників за допомогою інноваційних форм та методів роботи.»
bitstream/123456789/88/1
  Даниленко Н
bitstream/123456789/10516/1
  1 теорія та методика підготовки спортсменів планування і організація тренувального процесу в черліденгу
bitstream/123456789/16109/1
  Програма навчальної дисципліни підготовки магістра
bitstream/123456789/5104/1
  Навчально-методичний посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
jspui/bitstream/123456789/1379/1
  О. А. Севастянова // Образне слово Луганщини: Матеріали до хv всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора Ужченка (29 квітня 2016 року, м. Старобільськ) / за заг ред проф. А. В. Нікітіної; Держ закл
bitstream/123456789/11688/1
  Історія перекладу. Частина і : конспект лекцій для студентів факультету лінгвістики напряму підготовки 020303 «Філологія» / Уклад. О. О. Туришева. К.: Нтуу «кпі», 2015. 48 с
bitstream/123456789/241/1
  Закономірності та принципи формування готовності
bitstream/123456789/2464/1
  Дієслово. Зв’язок дієслів з іменниками за зразком: один багато
bitstream/123456789/2681/6
  Тренінгове заняття для батьків учнів 8-9-х класів „ як уникнути конфліктів із власними дітьми” Мета заняття
bitstream/123456789/3203/1
  «Виправлення порушень мовлення у дітей дошкільного віку в інклюзивних групах днз»
bitstream/123456789/4090/1
  Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні географії
bitstream/123456789/4024/1
  Опис досвіду вчителя української мови і літератури вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель» Тернопільського технічного ліцею Колісник Ірини Володимирівна
bitstream/123456789/1270/1
  Досвід роботи вчителя світової літератури та художньої культури нвк «Лановецька зош і-ііі ст. №2 – гімназія»
bitstream/123456789/1861/1
  Урок тема. Іменник як частина мови
bitstream/123456789/2332/1
  Апробовано в навчально-виховному просторі школи щодо розвитку інформаційної компетентності учнів
bitstream/123456789/19588/1
  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни підготовки ііі (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей
bitstream/123456789/627/1
  Хх століття
bitstream/123456789/9886/2
  Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Нємець К. А. Ділова гра як форма проведення заняття на прикладі магістерського спецкурсу «Науковий семінар – сучасні напрямки суспільно-географічних досліджень»
bitstream/123456789/4028/1
  Опис досвіду «формування естетичної компетентності учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах»
jspui/bitstream/123456789/251/1
  Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента
bitstream/123456789/92/1
  Діяльності; другий – досягнення високої теоретичної і практичної результативності підготовки у внз; третій – здатності якісного виконання функцій інклюзивної діяльності
bitstream/123456789/4300/1
  У процесі фахової підготовки
bitstream/123456789/19771/1
  «Ділове спілкування» Комплекс навчально-методичного забезпечення
bitstream/123456789/2800/1
  2012 Конспект уроку з фізичної культури для учнів 1-го класу Тема уроку: рухливі ігри. Завдання уроку: Повторити передачу м’яча двома руками
bitstream/123456789/1333/1
  Серцевий цикл. Робота серця. Нейрогуморальна регуляція роботи серця
bitstream/123456789/1356/1
  Робота серця. Серцевий цикл. Фактори,що впливають на роботу серцево-судинної системи
bitstream/123456789/1650/1
  Урок-звіт по проекту з курсу «Я і Україна
bitstream/123456789/1713/1
  Тернопільська спеціалізована школа і-ііі ступенів №7
bitstream/123456789/1632/1
  Урок навчання грамоти у 1 класі на тему: " Надійшла весна прекрасна."
bitstream/123456789/1720/5
  Тема: Опрацювання тексту: „ Казка про сосну і синичку
bitstream/123456789/1462/1
  Відкритий урок
bitstream/123456789/3340/1
  Конспект уроку на тему: «. Чорна рада» Пантелеймона Куліша перший історичний роман в українській літературі»
bitstream/123456789/1461/1
  Урок української літератури: Леся Українка “Бояриня”
bitstream/123456789/3328/1
  Конспект уроку з позакласного читання сучасної української літератури у 5 класі
bitstream/123456789/1066/3
  Культура україни в роки війни
bitstream/123456789/2517/1
  Урок українського читання у 3 класі Підготувала: Козла Н. М., вчитель вищої кваліфікаційної категорії
bitstream/123456789/3335/1
  Конспект уроку на тему «Природа це казка, яку треба читати серцем. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу в оповіданні Є. Гуцала «Сім’я дикої качки»
bitstream/123456789/4047/1
  «Використання інтегрованого підходу в сенсорному вихованні дошкільників» Досвід роботи вихователя тднз №16 Кобіль Оксани Миронівни Зміст
bitstream/123456789/2142/1
  Урок №1. Тема. Вступ
bitstream/123456789/4176/2
  «Корекція агресивності у молодшому шкільному віці»
bitstream/123456789/2823/1
  Тема: Культура педагогічної комунікації
jspui/bitstream/123456789/1732/1
  В англійській мові
bitstream/123456789/3956/1
  Тема: Матусю моя дорогенька, це свято даруєм тобі
bitstream/123456789/2490/1
  Круглий стіл "Мої друзі батьки, наші порадники діти" Підготувала
bitstream/123456789/4115/1
  У загальноосвітніх та вищих навчальних закладах
bitstream/123456789/21595/1
  Актуальность
bitstream/123456789/19775/1
  Курс лекцій з дисципліни: «валеологія з основами фізіології»
bitstream/123456789/1560/1
  Районний методичний кабінет
bitstream/123456789/4058/1
  Управління конкурентоспроможністю підприємства як фактор його розвитку
bitstream/123456789/14997/1
  Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Історія декоративно-прикладного мистецтва»
bitstream/123456789/583/1
  Використання елементів народознавства у практиці сучасних днз
jspui/bitstream/123456789/22646/1
  Методичні вказівки до семінарських занять методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
bitstream/123456789/5017/1
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е видання. К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. С. 424-430
bitstream/123456789/4253/2
  Навчально-методичний посібник до курсу «Новітні технології в управлінні освітою»
bitstream/123456789/1838/6
  Український вишитий рушник
bitstream/123456789/405/2
  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
jspui/bitstream/123456789/1272/1
  Зарубіжний досвід фінасового забезпечення розвитку вищої освіти в регіоні
jspui/bitstream/123456789/17243/1
  Вищої освіти на тлі глобалізаційних процесів
bitstream/123456789/2025/1
  Тернопільська загальноосвітня школа і-ііі ступенів №11 Тернопільської міської ради Міжпредметна та внутрішньопредметна інтеграція в процесі викладання історії в середній загальноосвітній школі як засіб формування нового рівня мислення
bitstream/123456789/550/3
  Сучасні родинні цінності та традиції української народної дошкільної етнопедагогіки: можливості конструктивного діалогу
bitstream/123456789/4192/12
  Програма пошуково-дослідницького творчого об’єднання «Вишиванка» Керівник Лотоцька О. М. 2009р
jspui/bitstream/123456789/569/1
  Г. В. Купрікова // Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України : матеріали viii міжнародної науково-практичної конференції напн україни, 26-27 вересня 2014 р
bitstream/123456789/2443/1
  Тема. Використання опорного конспекту на уроках історії та правознавства як засобу самоосвіти учнів
jspui/bitstream/123456789/15933/2
  Продовження таблиці 1
jspui/bitstream/123456789/15963/1
  Розділ 3 напрямки вдосконалення нормування праці в контексті глобалізації економіки
bitstream/123456789/4255/2
  Навчально-методичний посібник до курсу «Основи викладання географії»
jspui/bitstream/123456789/18341/16
  Проголошення суверенітету України визначило реформування всієї системи освіти у напрямку становлення державності та національної свідомості. Це повною мірою відноситься і до такої її частини, як вища освіта
bitstream/123456789/15158/1
  Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни «Міжнародна торгівля та статистика глобального економічного середовища»
bitstream/123456789/3288/1
  Я, як і кожен сучасний вчитель, усвідомлюю, що важливою умовою педагогічного процесу є особистісно орієнтовані освітні технології, які враховують вікові та індивідуально-психологічні особливості учнів
jspui/bitstream/123456789/854/1
  А. В. Сохацький Правдин Н. В. Взаимодействие различных видов транспорта: (примеры и расчёты) / Правдин
bitstream/123456789/3118/1
  Вищий навчальний заклад Укоопспілки
bitstream/123456789/5625/1
  Сучасні проблеми та напрями удосканалення обліку розрахунків з оплати праці і. В. Скрипак, магістр спеціальності «Облік і аудит»
jspui/bitstream/123456789/15533/1
  Залежність статусного положення підлітків від акцентуацій характеру
jspui/bitstream/123456789/82/1
  Передмова
bitstream/123456789/2824/1
  Тема: Розвиток професійних якостей педагога
bitstream/123456789/2983/1
  Досвід роботи
bitstream/123456789/235/1
  Вища і середня школа в умовах сучасних викликів: матер. Міжнар н
bitstream/123456789/8174/2
  А. Ю. Стерлигова в статье подается анализ взглядов на понятие педагогического такта в работе с трудными подростками. Ведущей идеей статьи является концепция необходимости педагогической этики в работе с трудными подрос
jspui/bitstream/123456789/538/1
  Методичні рекомендації для студентів факультету «Соціальний менеджмент»
bitstream/123456789/1930/1
  Опис власного педагогічного досвіду «Розвиток пізнавального інтересу у дітей молодшого шкільного віку у процесі вивчення української мови»
bitstream/123456789/2783/1
  Конспект уроку з фізкультури для учнів 7 класу
bitstream/123456789/2754/1
  План-конспект уроку фізичної культури у 9 класі
bitstream/123456789/2782/1
  Конспект уроку з фізкультури для учнів 9 класу
bitstream/123456789/3727/2
  Урок Амоніак : будова молекули, добування, фізичні та хімічні властивості, застосування. Мета
bitstream/123456789/2531/1
  Подорож у країну ввічливості і доброти
bitstream/123456789/4025/2
  Андрій Малишко Стежина
bitstream/123456789/86/1
  Бойчук Ю. Д. 1, Волкова І. В. 2, Горащук В. П
bitstream/123456789/2179/1
  Стратегія підприємства
bitstream/123456789/15041/1
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» Заочна форма навчання
bitstream/123456789/1181/1
  Відділ освіти Борщівської районної державної адміністрації
bitstream/123456789/2347/1
  Батьківські збори
jspui/bitstream/123456789/748/1
  Деякі методологічні засади оцінки діяльності приватних внз за 20 років їхнього існування в Україні
jspui/bitstream/123456789/19695/1
  Міністерство освіти та науки україни
bitstream/123456789/3992/2
  „Світ навколо нас – і я його частинка”
bitstream/123456789/2891/1
  Програма для роботи з дітьми дошкільного віку Пояснювальна записка
bitstream/123456789/5582/1
  [023+028] Бібліотека і читання в житті сучасного студента
bitstream/123456789/2836/2
  Креативність як чинник успішності навчальної діяльності студентів Актуальність
jspui/bitstream/123456789/1534/1
  Федорова Катерина Валеріївна
bitstream/123456789/1382/1
  Уроках української літератури" Учитель Городецька Г. З. Тернопіль-2013 р. "
bitstream/123456789/4625/2
  Організація
bitstream/123456789/2639/1
  Кременецька загальноосвітня школа-інтернат і-ііі ступенів
bitstream/123456789/2998/2
  Стосунків міжособистісної залежності у жінок
bitstream/123456789/1855/1
  Діагностика психологічної готовності 6 – річних дітей до навчання в школи
bitstream/123456789/2682/2
  Практичний психолог зош №24
jspui/bitstream/123456789/1034/1
  Ключові слова освіта, національно-мовна особистість, комунікативна компетенція, лінгвокультурологічний напрямок
bitstream/123456789/3900/1
  Реалізація індивідуального підходу до школярів та диференціації навчання у процесі контролю і стимулювання навчальної діяльності учнів
bitstream/123456789/1396/1
  Л.І. Нічуговська, доктор педагог наук, професор
bitstream/123456789/6134/1
  Екологічній туризм: світовій досвід та перспектіві розвітку на полтавщині
bitstream/123456789/3522/1
  Опис досвіду роботи класного керівника Ревак Лілії Іванівни
bitstream/123456789/3307/1
  Нормативно-правові проблеми впровадження дистанційної форми навчання
bitstream/123456789/2683/1
  Узагальнений власний досвід роботи
bitstream/123456789/3952/3
  Формування творчої особистості
bitstream/123456789/19677/1
  Соціально-методологічний вимір сучасної науки Комплекс навчально-методичного забезпечення
bitstream/123456789/2681/5
  Роль батька у вихованні дівчинки
bitstream/123456789/3037/2
  В. Н. Каразіна смахтіна Наталія Олександрівна удк
jspui/bitstream/123456789/23100/1
  Психолого-педагогічні та психофізичні аспекти розвитку фізичного виховання і спорту
jspui/bitstream/123456789/242/1
  Загальна характеристика роботи актуальність теми
bitstream/123456789/6799/1
  Міністерство охорони здоров’я україни
jspui/bitstream/123456789/18341/8
  Стосовно економічних процесів поняття «кон'юнктура» стало застосовуватися порівняно недавно. Прийнято вважати, що Ф. Лассаль першим ужив термін «кон'юнктура»
bitstream/123456789/1698/1
  Прибуток підприємства: історичний та сучасний аспекти
bitstream/123456789/4651/2
  Організація
jspui/bitstream/123456789/568/1
  П. М. Кухарчук Державна служба: теорія та кращі практики
bitstream/123456789/152/1
  С. Сковороди розвиток усного мовлення на заняттях з математики у дітей з вадами слуху старшого дошкільного віку
jspui/bitstream/123456789/8717/1
  Проблема оцінювання результатів навчальних досягнень студентів економічних спеціальностей з гуманітарних дисциплін
bitstream/123456789/8153/2
  Критеріальний аналіз моральної культури майбутніх учителів
bitstream/123456789/9075/1
  Освітні технології
jspui/bitstream/123456789/16005/1
  Роль нормування праці в плануванні трудової діяльності підприємств
jspui/bitstream/123456789/75/3
  У другій половині xix на початку xx ст
bitstream/123456789/4197/8
  Український вінок як оберіг
bitstream/123456789/4215/2
  Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
bitstream/123456789/2509/1
  Тема уроку: Осінь у природі
bitstream/123456789/1633/1
  Урок-проект у 2 класі на тему: " Весна. Рослини весною. Сезонні зміни в неживій природі і житті рослин, їх причини."
bitstream/123456789/1525/1
  Урок музики основна форма організації навчання. Структура уроку музики. Типи уроків
bitstream/123456789/1218/1
  Рішення. Посилювати пізнавальний інтерес учня до уроку-проекту. Спонукати до поглиблення пошукової та краєзнавчої роботи
bitstream/123456789/1357/4
  Тема: Тарас Шевченко
bitstream/123456789/3503/1
  Опис виховної системи класу
bitstream/123456789/3525/3
  Конкурсу «Класний керівник року»
bitstream/123456789/2654/1
  Формування духовного світу школяра
bitstream/123456789/3940/1
  «Роль інформаційно-комп’ютерних технологій в удосконаленні навички читання молодших школярів на уроках читання» Підготувала учитель початкових класів Фурман А. Р., спеціаліст вищої категорії
bitstream/123456789/3202/1
  Опис досвіду роботи
bitstream/123456789/13039/1
  Тема: «Самостійна робота очима студентів»
bitstream/123456789/1590/1
  Іванченко К.І., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед
bitstream/123456789/3119/1
  Як і чому виник етикет
bitstream/123456789/5152/2
  Лекція Особливості психотерапевтичного процесу
bitstream/123456789/3510/1
  З лаврентіївського літопису
directory bitstream 123456789  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка