sites/default/files
  Секція права та психології
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
  Освіта. Виховання. Навчання pehota, Elena
  Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна

  Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії
_ld/0
  Управління освіти Первомайської міської ради

  Робоча програма навчальної дисципліни пп 04 політична антропологія галузь знань 03. 01 соціально-політичні науки
  Філософський факультет
images/files/gromad_obg
  Закону України «Про освіту»
images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna
  Базовий компонент дошкільної освіти

  Програма навчальної дисципліни історія української культури
_ld/0
  Реферат з соціальної педагогіки
uploads/posts/_ld/1
  Наказ директора
images/gr/obg/2008
  Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти
WebPage_TPZ
  Програма навчальної дисципліни теорія і методика журналістської творчості
images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1
  Художньо-естетичний цикл
datas/upload/files
  Педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку
  Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
files/gromad_osvita/resursy
  Я к організувати роботу учнівського самоврядування?
old/1
  Актуальність дослідження
files/metod_work/profil
  Сучасна концепція профоріонтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі
files/metod_work/vydavnych
  Т ворча лабораторія методиста-предметника
files/na_dopomogu_vchitelju
  Культура управлінської праці керівника загальноосвітнього навчального закладу
old/1
  + 94(497. 2),,19 Українсько болгарські відносини в 90-х роках хх століття
_ld/0
  Розділ 1 Теоретичні основи і вивчення проблеми «важких» учнів
files/na_dopomogu_vchitelju
  Структура методичної роботи з педагогічними працівниками
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання
old/1
  Львівська політехніка
_ld/0
  Музичне виховання дошкільників – важливий засіб формування їхньої особистості і всебічного розвитку

  Програма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки
files/metod_work/structure_mw
  Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи
sites/default/files
  Основи біохімії ● Основи товарознавства продуктів харчування та сенсорний та фізико-хімічний аналіз продуктів харчування та косметичних засобів
datas/upload/files
  Систематический указатель литературы
images/files/pozashkilna
  Про Основні орієнтири виховання
images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav
  Постанова Головного державного санітарного лікаря України
uploads/repository/zaggig/2. Медичні_факультети/3. Ekzamen/ІІІ курс - 2017/Іноземні студенти
  Перелік питань з Дисципліни «гігієна та екологія» для іноземних студентів ііі курсу медичного факультету, що виносяться на іспит
uploads/repository/zaggig/2. Медичні_факультети/3. Ekzamen/ІІІ курс - 2017/Вітчизняні студенти
  Перелік питань з Дисципліни «гігієна та екологія» для студентів ііі курсу медичного факультету, що виносяться на іспит
old/1
  Ім. М. С. Грушевського нан україни орлик вікторія володимирівна
old/data/0010/ThuNov121514092009
  Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту»
_ld/1
  Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних планів (додаток 1). Директорам професійно-технічних навчальних закладів

  Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Методичні рекомендації з елективного курсу «дерматоонкології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
  Міністерство охорони здоров’я україни
old/1
  Інтеграційний вимір
datas/upload/files
  Систематический указатель литературы
_ld/0
  Створення психологічного клімату
Documents
  Тема: Дистанційні технології навчання
files/na_dopomogu_vchitelju
  Конвенція 122 моп
images/files/doshkilna-cerednya/serednya/navch-program
  Програма трудове навчання. 5-9 класи
datas/upload/files
  Інклюзивна освіта
img/zstored/files
  Молоді та спорту україни
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського
old/1
  Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення
datas/upload/files
  Нові надходження до днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
_ld/0
  Педагогічна майстерність: Підручник / І
datas/upload/files
  І. П. Андрощук; [голов ред. Богдан Будний; ред. Надія Бульчак; обкл. Аліни Воронкової]. Тернопіль : Навчальна книга
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни
old/1
  Імені юрія федьковича моцок віталій Іванович
datas/upload/files
  Ького сучасні технології в освіті частина іі сучасні технології виховання рекомендаційний бібліографічний покажчик київ 2 006
olderfiles/1
  Мета: закріпити вивчене про часові форми дієслова; закріпити вміння визначати рід дієслів минулого часу та неозначеної форми на основі народознавчого матеріалу з теми «Веснянки»
_ld/0
  Список використаної літератури
  Реферат з соціальної педагогіки
  Сутність поняття самостійна пізнавальна діяльність майбутніх вчителів початкової школи
datas/upload/files
  Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович
  Освіта. Виховання. Навчання аналітико–прогностичний супровід формування
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
_ld/2
  Опис досвіду Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури
old/1
  Військово-політичні аспекти становлення системи національної безпеки України
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
  Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
olderfiles/1
  Володимир кирилович
datas/upload/files
  Систематический указатель литературы
  Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
  Освіта. Виховання. Навчання баранюк, Ірина Григорівна
_ld/0
  Конспект самопідготовки
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за

  Робоча програма навчальної дисципліни риторика
_ld/7
  Методика мови
datas/upload/files
  & освіта. Виховання. Навчання
_ld/0
  Індивідуальна творча робота
datas/upload/files
  Систематический указатель литературы
  Гаврилюк Р. П
  Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна
img/zstored/files
  Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання баришок, Тетяна Віталіївна
images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav
  Молоді та спорту україни
old/1
  Європейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  З дерматовенерології для студентів вищих навчальних закладів
_ld/0
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геологія родовищ корисних копалин»
docs/normbaza/regulatory/proekty rehuliatornykh aktiv
  Положення глава основні засади стаття Поняття про надра Надра частина земної кори, що розташована нижче природної поверхні Землі, дна водних об’єктів і простягається до глибин
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  Освіта. Виховання. Навчання
files/metod_work/vydavnych
  Модульно-розвивальна система
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
img/zstored/files
  Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами
doc
  Розвиток пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання фізики на рівні стандарту
files/science_work/olb_metod_slugba
  Післядипломної педагогічної освіти
images/files/osvita/Evrointehraciya
  Про утворення Маріупольського
  Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
images/files/pozashkilna
  Про проведення конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій «Мій рідний край»
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання gartmann, Erika
  Освіта. Виховання. Навчання адрес детства Игра. Вып
files/na_dopomogu_vchitelju
  В. Уруський. Педагогічна інноватика
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання
_ld/1
  Черкаський обласний навчально-методичний центр
olderfiles/1
  Методичне забезпечення семінарських, практичних та самостійних занять студентів
old/1
  Федоренко Руслан Миколайович
datas/upload/files
  Тарас шевченко гордість українського народу
olderfiles/1
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Психологія та педагогіка» (2009/2010 навч рік). К.: Кнеу, 2010. 296 с
old/1
  Міжнародно-політичні основи становлення і розвитку спільної європейської безпекової та оборонної політики
img/zstored/files
  Про організацію навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів
files/downloads/Praktyka
  Робоча програма виробничої переддипломної практики для студентів v курсу напряму підготовки 050102 для спеціальності економічна кібернетика
files/na_dopomogu_vchitelju
  Загальні функції управління наповнюються певним змістом тільки при їх застосуванні для рішення завдань існування конкретної си
datas/upload/files
  Соціалізація особистості / ред
  Систематический указатель литературы
  Випуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010
images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/metor_rek
  Організація та зміст навчально-виховного процесу
files/metod_work/structure_mw
  Післядипломної педагогічної освіти
files/metod_work/vydavnych
  Методичні рекомендації / Укл. В. Уруський Педагогічна діагностика зміст вступ. Суть, мета і завдання педагогічної діагностики
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського
  Твори Януша Корчака
  Освіта. Виховання. Навчання акименко, Валентина Михайловна
files/na_dopomogu_vchitelju
  В. Уруський. Педагогічна технологія
_ld/0
  Міністерство фінансів україни
old/data/0005
  Професійно-технічних навчальних закладів
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського
images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/dovidkovi-mater
  Матеріали
files/monitoryng_jakosti_osvity
  Тернопільська обласна державна адміністрація
Strukt/Kafedry/fiz/kurs/progr/Matviyiv
  Програма навчальної дисципліни позакласна робота з географії
_ld/0
  Державний навчальний заклад
olderfiles/2
  Теорія держави і права
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о. сУхомлинського освіта японії
old/1
  Брежнєва Тетяна Вікторівна
upr
  Неофіційний переклад Об’єднані Нації A/hrc/WG. /14/L. Генеральна асамблея
images/files/doshkilna-cerednya/serednya/baza
  Про затвердження Критеріїв
visnyk_16
  Майбутніх психологів: ресурсний аспект Олена Штепа
_ld/4
  Опис досвіду
files/gromad_osvita/resursy
  Н.І. Маркусь, Козівська зош і-ііі ст. №1 Тернопільської області Проектна діяльність
old/arhiv/proekti/31
  Додаток до рішення № від Заходи щодо виконання Програми
img/zstored/files
  Внаслідок складної соціально-політичної ситуації в країні, подій останніх місяців у багатьох містах і, у першу чергу, в місті Києві значно збільшилась потреба у наданні психологічної допомоги населенню, учасникам подій, постраждалим та їх
datas/upload/files
  Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського Соціально-педагогічні проблеми дітей з девіантною поведінкою
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського
Publik/Period/visn/31
  Світлана Дутчак
images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program
  Програма з розвитку мовлення
olderfiles/1
  Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів і – іі ступенів»
_ld/13
  Інноваційні технології-передумова самоактуалізації педагогів
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
_ld/1
  Розвиток мислення
old/1
  Національна академія оборони україни
datas/upload/files
  Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
  Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
_ld/0
  Ажаман Л. В. Миколаєнко А.Є. Технологія обробки тонкого листового металу 2012 р
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Методичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
datas/upload/files
  „книга – це джерело освіти, знання і якщо збагачення, то збагачення культурного і душевного”
Strukt/Kafedry/fiz/kurs/progr/Zagylska
  Програма навчальної дисципліни краєзнавство і туризм
Strukt/Kafedry/fiz/kurs/Programy/speckursy
  Програма навчальної дисципліни
kaf_up/RobProgr
  Міністерство освіти та науки України
datas/upload/files
  Національна академія наук україни
images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/normat
  Про затвердження Положення
datas/upload/files
  Проблема педагогічного проектування: реферативний огляд
old/1
  В сучасній архітектурі європейської безпеки
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни
old/1
  Геополітичне позиціонування україни в процесах євроінтеграції
images/education/average/prog12
  Програма з біології для 10-11 класів
old/1
  Міжнародної безпеки
datas/upload/files
  І. Д. Бех // Педагогіка і психологія: вісник апн україни. 009. № С. 27-33. Бібліогр.: назв
  Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товиевич
_ld/0
  Урок розвитку зв’язного мовлення, 4 клас
  Музичне мистецтво 6 клас Урок № дата
  Правила поведінки у колективі
old/1
  Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин
datas/upload/files
  Державна науково-педагогічна бібліотека україни
doc
  Методика навчання термодинаміки та статистичної фізики майбутніх учителів фізики
_ld/0
  Змістовий модуль і
images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1
  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
_ld/0
  Чернівецька філія
uploads/repository/zaggig/2. Медичні_факультети/3. Ekzamen/ІІІ курс - 2018/2. Іноземні студенти
  Перелік питань з Дисципліни «гігієна та екологія» для іноземних студентів ііі курсу медичного факультету, що виносяться на іспит
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми сучасних
file
  Міністерство юстиції України
  Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2011 році
Documents
  Проблеми впровадження
datas/upload/files
  Систематический указатель литературы
_ld/1
  О. В. Лазарєв до питання застосування компетентнісного підходу у підготовці фахівця-аграрія

  Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії
kaf_zp/Programy
  Робоча програма навчальної дисципліни
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Міністерство охорони здоров’я україни
Navcalna_robota_na_kafedri_istoricnogo_kraeznavstva_files
  Програма навчальної дисципліни
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання адрес детства
img/zstored/files
  Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку
_ld/1
  Психологічну типологію неуспішності дає Н
uploads/repository/dermat/3. Підрозділ факультету післядипломної освіти (ФПДО)
  Програма циклу інтернатура з фаху «дерматовенерологія»
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ііі-іv рівнів акредитації
images/files/licenzuvanya/norm_pravovi_aktu
  Міністерство освіти україни
Strukt/Kafedry/geom/kyrc/10-11/Homyn10-11/rob
  Програма навчальної дисципліни вища освіта України і Болонський процес
_ld/0
  Технологія особистісно орієнтованого уроку
datas/upload/files
  Особистісно-орієнтоване навчання
images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program
  П., Железняк Н. К. Пояснювальна записка
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
_ld/2
  Пз №1. Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поезія (огляд)
files/na_dopomogu_vchitelju
  Корисна інформація для правильних рішень!
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
  Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор Петрович
_ld/0
  Сучасний урок: суб’єктність навчання і варіативність структури о. Я. Савченко, академік напн україни
images/education/average/program
  Іноземна мова
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання аверьянов, Дмитрий Иванович. С чего начать углубленное изучение геометрии в 8 классе / Д. Аверьянов. М. Чистые пруды, 2006. 30, [2] с. Б-чка "Первого сентября". Сер. "Математика"

  Програма навчальної дисципліни філософія культури Галузь знань 0201 культура
images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1
  Державний стандарт початкової загальної освіти
images/files/0newssj/07/26
  Молоді та спорту україни

  Програма педагогічної практики студентів за спеціальністю „психологія
images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav
  Положення про центр розвитку дитини Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про центр розвитку дитини, що додається. Внести до Положення про дошкільний навчальний заклад

  1. Культурологія як наука Історичний розвиток уявлень про культуру. Становлення культурології як науки
images/files/rephorma-osv/2011
  Вища та післядипломна освіта
file
  Інформаці я про підсумки діяльності міністерства та його територіальних органів у 2006 році та завдання щодо підвищення ефективності їх роботи у 2007 році
images/gr/obg/2010
  Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
datas/upload/files
  Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
olderfiles/3
  Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання биков, Валерій Юхимович
  Реферативний огляд Вступ
KURSY - NMK - CULT/LISHCHYNSKA/Lishch-kompl
  Програма навчальної дисципліни екологічна культура
img/zstored/files
  Наказ №1456 Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі
KURSY - NMK - CULT/SINKEVICH
  Робоча програма навчальної дисципліни моральна культура спілкування та етикет галузь знань 0201 культура
_ld/2
  Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури.
files/gromad_osvita/osvita_i_zdorovja
  Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді 
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання бодненко, Д. М
files/gromad_osvita/resursy/2010_09_20
  Програма допрофільного курсу. 8 клас Пояснювальна записка
_ld/0
  Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в україні
netcat_files/File/guu/dima
  Міністерство юстиції україни
files/gromad_osvita/resursy/gendr_v_osviti
  Тема для обговорення
files/na_dopomogu_vchitelju
  Конспект Сучасні виховні системи та технології
datas/upload/files
  В. О. Сухомлинського Інклюзивна освіта: методологічні та законодавчо-нормативні засади
_ld/0
  Тема: Біологічні ритми людини
  Тема: Передумови і початок Національно-визвольної
uploads/repository/vnmed2
  Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчальної діяльності студентів iv курсу медичного факультету на кафедрі внутрішньої медицини №2
_ld/0
  Технологія ажурного випилювання Багнюк Сергій Григорович
files/na_dopomogu_vchitelju
  Методичні рекомендації з питань виховної роботи  Мета і завдання процесу виховання
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
Strukt/Kafedry/ekon/kurs/progr
  Робоча програма навчальної дисципліни основи менеджменту

  Робоча програма навчальної дисципліни психологія вищої школи 2011
conference/files
  Програма міжнародної науково-практичної конференції педагогічна освіта і наука
uploads/repository/medpravo/03.Робочі_програми
  Дипломної освіти «Затверджую»
_ld/0
  Кондратюк А
old/docs/31/2017/05
  Розпорядження 28 квітня 2017 року м. Мена №188 Про роботу позашкільних навчальних закладів району у розрізі виконання районної цільової соціальної Програми розвитку позашкільної освіти на 2016-2020 роки
sites/default/files
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Правознавство»
_ld/0
  План роботи Класного керівника з колективом класу на н р. I півріччя
datas/upload/files
  Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського організація профорієнтаційної роботи в школі
files/normative/files/news/12/08
  Управління сім'ї та молоді лода
uploads/repository/terstom/3. Робочі програми
  Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальність
images/education/average/programs_znyzh_zir
  Програма з розвитку мовлення
sites/default/files
  Перелік дисциплін, які виносяться
_ld/0
  Бородаєв денис Владиславович
  Тема: Для чого вивчаємо етику. Коли й чому виникла мораль. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку. Що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному житті
images/education/average/prog12
  Програма рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
files/metod_work/vydavnych
  Нестандарттні форми навчання-2
old_site/Index5.files
  Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації Комунальний заклад Сумської обласної ради – Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв
directory ld  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка