Files/downloadcenter
  Прояви девіантної поведінки у підлітків та молоді
  Назва кафедри
  Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)
  Наказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
  Тема. Культурні цінності родини і їх значення для життя дитини. (1 слайд)
  Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі
  Програм а гуртка виготовлення сувенірів
  Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
  Наказ №33 Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології у 7-11 класах та з екології у 11 класі Гришівської зош і-ііі ступенів у 2013/2014 навчальному році
  Методичні рекомендації щодо викладання біології та екології у 2018/2019 навчальному році
  Козелецька районна державна адміністрація чернігівської області відділ освіти нака з
  «Використання інтерактивних методів навчання при викладанні економічних дисциплін»
  Кожен учитель прагне зацікавити учнів предметом,який він викладає,бо це є запорукою успішного навчання
  Опис власного педагогічного досвіду
  Технологія інтерактивного навчання, її класифікація. Етапи структури інтерактивного заняття к.І. Насалевець – методист бтдтаЮ
  Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості учня
  Музейний осередок як засіб етновиховання дітей дошкільного віку
  «Креативність на уроках виробничого навчання»
  Х навчальних закладах
  Консультація для батьків
  Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку
  Національно-патріотичного виховання в школі
  Сходинки до успіху
  Виховна година
  Виховна година на тему: Правила для учнів
  «Здоров’я найбільший скарб у житті!»
  Учнівське самоврядування
  130 років від дня народження
  Сборник докладов Пять степеней учителя
  Відповідальність батьків
  Патріотичне виховання на уроках історії та позакласній роботі через призму виховних традицій Запорізької Січі
  Тема. Володимир Мономах: «Повчання дітям»
  «Правда про алкоголь»
  Основні вимоги до складання розкладу
  «Я – патріот» 2015/2016 Опис виховної системи класу
  Глухівська загальноосвітня школа і-ііі ступенів №6
  Використання ігрових елементів на уроках української мови
  Перелік матеріалів
  Використання ігрових моментів у формуванні мовленнєвих компетенцій молодших школярів на уроках української мови
  Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу
  Педагогічна рада. Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів. Слайд 1 Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів
  Сучасний керівник: шлях до майстерності й успіху
  Відповіді(відкориговані) на екзаменаційні питання з охорони праці і безпеки
  Корсунівська загальноосвітня школа і-ііі ступенів Лохвицької районної ради
  Опис досвіду роботи вчителя географії Павлусів О. С. над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії»
  Класна година
  Робота класного керівника з учителями- предметниками
  Загальні особливості ранньої юності. Особливості спілкування у ранній юності
  Сборник докладов Пять степеней учителя
  Профілактика правопорушень
  «Засоби навчання. Тзн у навчальному процесі»
  Використання новітніх інформаційних технологій на уроках математики
  Тиждень дитячого читання "Час читати"
  Розвивальні ігри Букварного періоду
  Права свої знай, обов´язки не забувай
  Організація ефективних форм та методів роботи в позаурочний час
  Книга інклюзивна освіта: вибір батьків книга дитина із затримкою психічного розвитку книга З
  М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
  Тема: Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку
  Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі» пригодницька повість сучасної письменниці
  Тема: Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі»
  Ковальчук Надія Петрівна
  Урок української літератури у 8 класі т е м а. Михайло Коцюбинський. «Що записано в книгу життя»
  Звіт завідувача про свою діяльність за період з липня 2016 по червень 2017 року Про звіт керівника з питань статутної діяльності закладу за 2016/2017 навчальний рік
  Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
  Дочка вкраїни леся українка
  Українська література 10 клас
  Сценарій для 1 класу Мета: Проведення традиційного свята для мам і бабусь
  Метод навчальних проектів як засіб поєднання індивідуальної і фронтальної форм навчальної діяльності учнів з фізики
  Наказ №34 «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з економіки»
  Методи навчання та їх класифікація
  Використання інноваційних методів у вивченні історії та краєзнавчій роботі Методична робота викладача історії «днз впу-34 м. Стрий»
  Аналіз методичної роботи за іі семестр
  Методичні рекомендації з самоаналізу роботи вчителя математики та підготовки матеріалів до атестації
  Слайд 1 Застосування міжпредметних зв’язків як важливого фактора підвищення ефективності навчання
  Міжпредметні зв’
  Доповідь на педраду: «Роль класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу учнів»
  Н. Ю. Самойленко розвиток методичної компетентності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів методичні рекомендації
  Мета. Навчити дітей писати рядкову букву “с”, з’єднувати її з іншими буквами у словах. Закріплювати вміння проводити звуковий аналіз слів, вдосконалювати вимову, закріплювати вміння поділяти слова на склади, ставити наголос
  Педагогічна рада
  Урок у 6 б класі Володимир Винниченко «Федько халамидник». Образ Федька. Щедрість головного героя твору на добро Учитель. Доброго дня усім! Сьогодні ви
  Виконав: майстер виробничого навчання Шимків П. М. Стрий – 2015р. Вступ
  «Особистісно-зорієнтоване навчання – провідна технологія у розвитку особистості» Смик Марія Василівна
  Методичні рекомендації щодо створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі
  Доповідь на педраду «Проблеми мотивації навчальної діяльності гімназиста в сучасних умовах»
  Наказ №37 Про результати вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів з економіки у 11-а класі 2015/2016 навчального року
  Медіація у школі – яка користь? П рофесійно та якісно був проведений тренінг «Медіація при вирішенні конфліктів як крок до примирення та порозуміння»
  У зібраному матеріалі розглядаються теоретичні та практичні засади діяльності з створення сприятливого психологічного мікроклімату в учнівських та педагогічних колективах птнз
  Методичні рекомендації про дотримання педагогічної етики працівниками навчальних закладів міста Запоріжжя
  Про педагогічну майстерність сучасного керівника гуртків пріоритети педагога в підготовці до заняття
  Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 16 вересня 2006 р. №434. Зміст, форми і структура плану виховної роботи
  Аналіз та самоаналіз уроку
  Організація навчально-виховного процесу у гуртку (Інформаційний матеріал на допомогу педагогу-новачку позашкілля) К. Насалевець – методист
  Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва
  Наказ №232 Про підсумки виховної роботи за і семестр 2016/2017 навчального року
  План-графік засідань методичних об’єднань при Словітському освітньому окрузі на іі семестр 2016-2017 н р
  Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, продиктована потребами інформаційного суспільства
  Програма виховання і навчання дітей від до років видання, доопрацьоване та доповнене Київ 2010 ббк
  Профорієнтаційна робота як складова трудового виховання
  Прояви девіантної поведінки у підлітків та молоді
  Робота класного керівника з важковиховуваними учнями
  Формування основ споживчих знань як складової економічної освіти дітей дошкільного віку
  Продовжуємо публікацію статті про розвиток мовлення дітей дошкільного віку Четвертий рік життя
  Для розвитку артикуляційної моторики можна проводити наступний комплекс вправ
  Консультації батькам Як розвивати мовлення дитини ?
  Роль батька у вихованні
  Підвищення професійної компетентності вчителя: інноваційний підхід
  Наказ №93 Про підсумки виховної роботи в школі за 2015/2016 навчальний рік
  Черкаський міський методичний кабінет установ освіти
  Методика фізики як педагогічна наука, її зміст і завдання
  Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні
  Педагогічна рада
  Мнемотехніка технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти «Мнемотехніка»
  4 клас учитель початкових класів Дудчанської зошсп палієнко Л. Ф
  З практики роботи національно-патріотичного виховання в навчальних закладах Шишацького району
  Патріотичне виховання юного покоління
  Інтегрований урок читання і природознавства
  Проект виховної системи класу
  Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння, навички
  Козелецька районна державна адміністрація чернігівської області відділ освіти нака з
  Розвиток творчої особистості учнів шляхом впровадження проектних технологій на уроках образотворчого мистецтва
  Вище професійне училище №34 м
  Планування розвитку школи
  Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів у 5-11 класах 2017-2018 навчальний рік
  Усвідомлене і відповідальне батьківство Мета
  Патріотичне виховання на уроках історії та позакласній роботі через призму виховних традицій Запорізької Січі
  Роль дошкільного навчального закладу у формуванні батьківської компетентності
  Основні методики навчання
  Комунальний вищий навчальний заклад
  Інформація про досвід. Тема досвіду : «Впровадження інноваційних технологій навчання для активізації пізнавальної діяльності молодших школярів» Мета досвіду : створити умови для розвитку пізнавальної діяльності учнів
  Випускна робота Нові інформаційні технології навчання
  Управління освіти Ленінської районної у місті Харкові ради Харківська спеціалізована школа і-ііі ступенів №108 Харківської міської ради Харківської області Особливості організації навчання дошкільників іноземної мови (французької) Харків
  Використання медіатехнологій на уроках світової літератури
  Номінація: «Нова українська школа: виховання і розвиток» Секція: «Виховна взаємодія»
  Виховна година
  Святопетрівська зош і-ііі ступенів значення колективу у навчально-виховному процесі педагогічні читання Виступ учительки російської мови та зарубіжної літератури Соболь Т. В. Святопетрівське, 2019 рік
  Управління освіти, молоді та спорту Києво-Святошинської районної державної адміністрації
  Українська мова
  Опис досвіду роботи
  Наказ №128 Про підсумки проведення районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Громадянська компетентність та щляхи її формування»
  Відділ освіти вижницької райдержадміністрації валівська зош і-іі ступенів
  Виховна година на тему
  Методичні рекомендації по екологічному вихованню в гуртках натуралістичного напряму
  Загальноосвітня школа і-ііі ступенів №4 комунальної власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області
  Звіт про завершення ііі (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Оптимізація мережевих ресурсів для забезпечення екологічної освіти в школі»
  Закони розумного організованого сімейного виховання школярів
  Консультація для вихователів
  Тема. Моральне виховання в родині. Мета
  Значення книги в житті людини
  Романової Марини Олександрівни Номінація: «Нова українська школа: виховання і розвиток»
  Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради Міський методичний кабінет Ковельська спеціалізована школа і-ііі ступенів №3 ім. Лесі Українки Номінація Початкові класи Інтегроване навчання у початкових класах
  Україна відділ освіти яблунівської селищної ради об’єднаної територіальної громади лючанська гімназія яблунівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Косівської районної ради Івано-Франківської області
  Статут петрівської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів Білозерської районної ради Херсонської області
  Конспект домінантного заняття
  Зош і іі ступенів села Ренева Підготувала вчитель початкових класів
  «Педагогіка партнерства» як один із факторів ефективної взаємодії учасників освітнього процесу
  Анотація досвіду за темою: розвиток особистості учнів шляхом впровадження новітніх педагогічних технологій
  Завідувачу
  Методичні рекомендації щодо формування морально-етичної життєво компетентної особистості у загальноосвітній школі
  В. О. Сухомлинський «Діти живуть щохвилини, щогодини, щодня, живуть невпинно й безупинно,» писав великий педагог Ш. Амонашвілі. Шкільне життя лише частина цілісного процесу життєдіяльності дитини. Я переконана, що на
  Конструктивна педагогіка
  Стан викладання української мови та літератури
  Тема : «Роль оцінки та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів та розвитку їхньої творчої активності»
  Аналіз творчрості Володимира Винниченка
  «Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму використання сучасних інноваційних технологій»
  Нормативно-правова база вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах України
  Звіт про завершення іі (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Оптимізація мережевих ресурсів для забезпечення екологічної освіти в школі»
  Урок це логічно закінчений цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу
  Вимоги щодо структури і особливостей проведення уроків виразного читання
  Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі
  План роботи педагогічної студії вчителів російської мови, літератури та світової літератури на 2014-2015 навчальний рік
  Бібліотечні уроки та виховні заходи у школі
  Застосування проблемно-пошукової технології для формування критичного мислення
  Формування життєвої компетентності учнів на уроках української мови й літератури
  Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу
  Психолого-педагогічна підтримка та підготовка учнів-олімпіадників Психолого-педагогічний семінар Мета
  Зміст роботи
  Педагогічне спілкування із дошкільниками
  Методичні рекомендації молодому вчителю Корсунівської зош і-ііі ступенів
  Нове у структурі і завданнях пмпк
  Концептуальна модель „Школи сприяння здоров'я Обґрунтування
  Особливості сучасних форм, методів роботи в днз з розвитку
  Наказ №133 -од про стан ведення учнівських зошитів з української мови в 5-9 класах
  Український дитячий садок
  Про програму
  Iii. Розвиток людського капіталу Якісна, сучасна і доступна загальна середня освіта
  Збірник вправ для підвищення пізнавальної активності молодших школярів на уроках природознавства
  Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості
  Комунікативні вміння вчителя. Педагогічна етика Психолого-педагогічний семінар
  Назва виховної системи «Формування класного колективу як соціальної системи на засадах громадянського виховання»
  Засідання педагогічної ради
  Наказ №31 Про стан роботи по пропаганді здорового способу життя, профі­лактиці захворювань та попередження дитячого травматизму
  «Формування навичок аудіювання на старшому етапі вивчення німецької мови»
  Проектуємо модель уроку разом Мета
  Кішман М. В. Інноваційні технології розвитку професійної компетентності учителів
  Управління освіти Ленінської районної у місті Харкові ради Харківська спеціалізована школа і-ііі ступенів №108 Харківської міської ради Харківської області Особливості організації навчання дошкільників іноземної мови (французької) Харків
  Система роботи з молодими вчителями
  Організація методичної роботи з молодими вчителями
  Вимоги до психологічної характеристики учня
  В початкових класах
  План проведення Тижня безпеки дитини в закладі дошкільної освіти №263
  План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №354 комбінованого типу Харківської міської ради»
  Методична рада школи: основні завдання та функції
  Групу методів стимулювання можна умовно поділити на три великі підгрупи
  «Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках біології»
  Відділ освіти Мостиської рда
  Положення про самоврядування учнів
  Посадова інструкція педагога-організатора
  Ятка вчителю образотворчого мистецтва
  Участь закладів освіти Слобідського району м. Харкова
  Перелік матеріалів
  Стажування як перспективний засіб забезпечення професійного
  Формування уміння вчитися як ключової компетентності засобами предметів гуманітарного циклу
  Інтерактивні технології інноваційного навчання та їх роль у формуванні ключових компетентностей учнів
  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики шляхом впровадження інноваційних технологій
  Не сама дитина має пристосувати себе до наших методів, а навпаки, наші методи мають бути пристосовані до кожної дитини
  Умови успішного виховання в сім’ї Зміст
  Напрямки планування роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку
  Мій сонячний дім моя Україна
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
  Сборник докладов Пять степеней учителя
  Наказ №156 од про стан ведення класних журналів, оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
directory Files downloadcenter  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка