docs
  «Соціальна педагогіка»
document
  Учитель фізики по закінченню курсів підвищення кваліфікації повинен знати
docs
  Фахове видання
  Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
  Л.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор
ukr/nmmateriali/documents
  І. Ф. Аршава, О. О. Назаренко посібник до вивчення курсу «психологія важковиховуваних дітей» Дніпропетровськ рвв дну
  Робоча навчальна програма
web_docs/1730/2015/10/docs
  Лист мон про організацію обліку дітей дошкільного віку
ukr/nmmateriali/documents
  Завдання для самостійної роботи студентів груп дс-13-1, дс-13-2, дс-13-3 груп з вибіркового курсу Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)
docs
  Шаповалова Л
  Костянтин Дмитрович Ушинський
sites/bdpu.org/files/kniga/Doc
  Харків 2011 (075) ббк
docs
  В. Г. Короленка Кафедра математичного аналізу та інформатики Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання Частина 2 Часткова методика Навчальний посібник
vystavka/images/docs
  Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду і. Загальні положення
docs
  Структура та зміст
docs/articles/318
  Визначення форм контролю знань студентів та методичне забезпечення контрольних заходів план
mcu/document/245293051
  Бюджетний запит на 2019-2020 рoки додатковий, Форма 2018-3, п
docs
  Весняночка
  Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
web_docs/1/2015/09/docs
  Ініціативною групою Громадської ради при облдержадміністрації напрацьовано проект Концепції патріотичного виховання громадян України, реалізації інтересів держави та суспільства в системах обороноздатності та цивільного захисту населення
mcu/document/245375701
  Стратегія розвитку Національної бібліотеки України для дітей на період до 2025 року
docs
  Ірина Цебрій
  Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання
  Адреса для покликань
  Програма спецкурсу: управління процесом виховання всього: 0 год. 14 год лекційних год практичних
documents/22944
  Рішення №20-13/2012 16 травня 2012 року село Йорданешти «Про затвердження нової редакції Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів Йорданештської сільської ради, Глибоцького району Чернівецької області»
web_docs/10/2016/02/docs
  Про стан правової роботи за підсумками і півріччя 2017 року
fileadmin/documentation/session_decisions/2013
  Програма розвитку освіти міста бердянська на 2013-2017 роки
docs
  Програма державних екзаменів для студентів психолого-педагогічного
  Імені в. Г. Короленка
  В. Г. Короленка Лобач О. О., Кульчій С. О. Комп’ютерні технології музичного виховання й розвитку школярів програма
  Нетрадиційні методи навчально-виховної підготовки
  Денисовець Т. М. Гігієнічні основи навчання учнів: Методичний посібник. Полтава, 2005
i/docs
  Перший інформаційний лист
docs
  Рідний край. 2001. №2 (5). С. 116- 120. Дем’янко Н
images/docs
  Назва осередку Січень
docs/texts
  Закон україни про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
curated/en/572991468316452631
  Основні положення 2 Опис діяльності в рамках проекту, яка вимагає екологічної оцінки 4
docs
  Музичне мистецтво як засіб саморегуляції людини: історичний, філософський, музично-теоретичний аспекти: Текст лекцій
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фах»
docs
  Педагог-хормейстер вищої школи
  Кафедра українознавства і гуманітарної підготовки
image/data/file/doc
  Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
images/docs
  Назва осередку
documents/psicholog
  Методи саморегуляції в умовах стресу
docs
  О. Г. Мирошник, Н. М. Тарасевич
  Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва: від традицій до інновацій /міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю заснування кафедри музики пдпу імені В
  Дем’янко Н. Ю науково-методичні праці василя верховинця
  Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
  Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до сьогодення / [уклад. О. О. Лобач, Л. Л. Халецька]. Полтава : поіппо, 2009. С. 86-98
  Василь Олександрович Сухомлинський
  Фізичне виховання у педагогічній спадщині В
uploads/assets/files/docs
  Пропозиції до проекту Закону України
fileadmin/documentation/session_decisions/2011
  Рішенням чотирнадцятої сесії Бердянської міської ради vi скликання №16 від 29 вересня 2011 року Міський голова
fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2001
  Україн а бердянська міська рада запорізької області виконавчийкоміте т рішенн я
Doc/2013-2014
  Використання програми gran1 при вивченні математики
mcu/document/245391235
  Звіт про громадське обговорення Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури
docs
  Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій
files/docs/2018
  «Дім без книги – день без сонця»
docs
  Відділ освіти здолбунівської районної державної адміністрації дошкільний навчальний заклад «малятко» мізоцької селищної ради здолбунівського району рівненської
documents/22945
  Рішення №21-13/2012 16 травня 2012 року село Йорданешти «Про затвердження нової редакції Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи №2 і-іі ступенів Йорданештської сільської ради, Глибоцького району Чернівецької області»
docs
  Черкаська область
  Відділ освіти здолбунівської районної державної адміністрації дошкільний навчальний заклад «малятко» мізоцької селищної ради здолбунівського району рівненської області впровадження сучасних форм
document/73373
  Завдання і заходи
files/ecology_portal/doc
  Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни
image/data/file/doc
  Якісна освіта як запорука успішного розвитку України
Doc2016
  Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках інформатик
docs
  Навчально-методичний посібник для студентів ііі курсу заочного відділення психолого-педагогічного факультету полтава-2007
docs/2017/bachelor/2 ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студента з предмету «Методика викладання фахових дисциплін»
docs
  Науково-методичні поради щодо організації краєзнавчої роботи з учнівською молоддю
  Програма навчального курсу Методика викладання природознавства Для студентів природничого факультету
docs/activity-ecopolit
  Регіональна екологічна політика держави є частиною національної екологічної політики
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПЕДАГОГІКА
  Програма навчальної дисципліни педагогіка рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
doc/2009_1/07_10_1
  Про проведення
docs
  О. О. Лобач музично дидактичні ігри в школі полтава 2004 Лобач О. О. Музично-дидактичні ігри в школі: Методичні рекомендації
web_docs/1730/2014/12/docs
  Про виконання районної цільової програми розвитку
docs
  Класичний танець як один із основних компонентів хореографічної освіти
  Із сучасної української
fileadmin/documentation/cityhall_decisions
  Інформація про заходи спрямовані на виконання Указів Президента України та розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації На виконанні у відділі знаходиться 4 Укази Президента України та 6
docs
  Анотація: Проблеми та шляхи модернізації навчального процесу у
sites/default/files/documents/norm-prav-documents-all
  Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
images/doc_stud/distsiplini/vdem
  Список умовних скорочень
docs
  Від природознавчої до інтегрованої середовищезнавчої освіти
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
  Розвиток творчих здібностей на заняттях з гармонії / Пужай Г
Docsource/metodrob/pedrada
  Педагогічна рада
docs
  Макаренко
  Тема Учитель професіонал – потреба часу
docs/psiholog
  Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs
  Фізичне виховання за О
  Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В
  Структура музичної культури майбутнього вчителя
upload/redakt/doc_univer
  Шановна президія
  Шановна президія
web_docs/1/2013/06/docs
  Розпорядження голови облдержадміністрації 16 січня 2013 року №27 План заходів щодо проведення в області у 2013 році Року дитячої творчості
files/docs
  Дослідження комплексу проблем „безпритульних”, „бездоглядних” дітей або „дітей вулиці” є актуальними в світовій зокрема, укр
docs
  Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні
  Медична психологія
  Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць (педагогіка та психологія) Випуск 449-450
  Міністерство науки та освіти україни
web_docs/1/2015/10/docs
  Матеріали до проекту Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інноваційної інфраструктури до 2020 року
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для студентів музичного факультету
docs
  Програма навчальної дисципліни «дитяча література з основами літературознавства»
  Вікова психологія
  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи магістрантів зі спеціальності 000009 „Управління навчальним закладом
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
  Навчальний посібник з курсу „ методика соціально виховної роботи полтава 2009 удк
  Міністерство науки та освіти україни
doc
  Розпорядження голови районної державної адміністрації
docs
  В. Г. Короленка Кафедра філологічних дисциплін стан розвитку освіти й культури в сучасній фрн навчальний посібник
  Програма державного екзамену для студентів v курсу вищих навчальних закладів
ukr/nmmateriali/documents
  Н. Д. Гребенюк посібник до вивчення курсу «педагогічна психологія» 2014 б бк 88. 840я73 Рецензенти
docs/2016/06/history
  Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
files/doc
  Технології штучного інтелекту (тші) — це технології семантичного і прагматичного перетворення інформації і знань
docs
  Цивільне право як галузь права
  Методи підготовки майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів
images/doc_stud/distsiplini/memc
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем»
uploads/documents
  Сучасна практика підготовки баяністів
files/doc
  Лабораторна робота 2 оптимізація функцій методами нульового порядку мета роботи
  Лабораторна робота №3 методи пошуку умовного екстремуму з використанням штрафних функцій мета роботи
fileadmin/documentation/session_decisions/2017
  Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
  Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
doc
  Царичанський аграрний професійний ліцей” Навчальний проект „Україна в Європі. Європа в Україні”
doc/2008/15_10
  Діючі Типові навчальні плани як 11-річної, так і 12-річної загальноосвітньої школи з навчанням мовами національних меншин накази мон від 29
docs
  Доцент Гришко О
  Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
data/conference/4085
  Програма Всеукраїнській науково-практичної конференції 11 квітня 2019 року Хмельницький 2019
ukr/nmmateriali/documents
  Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології
Doc
  Впровадження
files/docs/2019
  Використання ігрових модлей навчання на уроках історії
files/docs/2017
  Готуємо свято в дитячому садку: від а до Я
files/docs/0000
  Вплив батьків на виховання дитини
files/docs/2016
  Звіт про стан виховної роботи у Гусинській загальноосвітній школі і-ш ступенів за і семестр 2015/2016 н р
document/158478
  Інформація про державний орган станом на "02" вересня 2019 року Державний орган Державний комітет телебачення і радіомовлення
doc/DvX/KP
  Демонстрації та Л/р
files/doc
  Лекц. Останнім часом все більше говорять про те, що від ефективного менеджменту залежить успіх роботи організацій, їх ефективність, виживання організації в умовах становлення ринкових відносин
docs
  Ретродосвід і перспективи розвитку
doc
  Реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
ukr/nmmateriali/documents
  Г. І. Лисенко педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія Навчальний посібник
docs
  Опис предмета курсу
web_docs/1730/2017/02/docs
  Порядок ведення
ukr/nmmateriali/documents
  Е. Л. Носенко, Р. О. Труляєв позитивний особистісний потенціал педагога як чинник особистісного розвитку учнів монографія
doc/directions/2007/09
  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від "3" вересня 2007 року №278/2007-р інформація
files/docs/2013
  Інформація про виконання заходу Ефективність заходів Заходи щодо захисту життя, здоров’я, честі та гідності особи та її майна від злочинних посягань 15
web_docs/969/2018/10/docs
  Напрями та перелік завдань і заходів Програми профілактики правопорушень у Чернігівській області на 2016-2020 роки
docs
  В. Г. Короленка Кафедра математичного аналізу та інформатики Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання Частина і загальна методика Навчальний посібник
  Методичні рекомендації для вчителів початкових класів Полтава 2005
document/mm/gurtok/prog2018
  Програма Гуртка різьблення по дереву
docs
  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів і овочів»
doc/2009_1/07_10_1
  Наказ №892 Про завершення організаційно-прогнозувального етапу дослідно експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів
docs/section
  Традиційні батьківські збори це немодно. Олена Фіданян про те, як київські школи шукають
content/documents/11626/1162503/Attaches
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
docs
  Міністерство науки і освіти україни
  Методичні рекомендації до вивчення "Шкільного курсу географії та методики його викладання" за модульно-рейтинговою системою
doc/2009_1/02_09
  Про завершення і (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітньої
docs
  Труднощі, які відчувають обдаровані діти
  Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів психолого-педагогічного факультету (спеціальність "Психологія") Полтава 2007
ukr/nmmateriali/documents
  Методика та організація наукових досліджень
docs
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
  Самостійна робота студентів та її методика
  Олена Лобач
  Програма курсу на основі кредитно-модульної системи організації навчання для студентів психолого-педагогічного факультету
  В. Г. Короленка вступ до спеціальності
upload/redakt/doc_univer
  Шановна президія
files/docs/2018
  Міському голові Чугуєва
web_docs/1730/2018/03/docs
  Рішення Чернігівської районної ради 20 березня 2018 року "Про виконання районної Комплексної програми профілактики правопорушень на 2017 рік"
files/builders/16451/documents/156402
  Грн. Загальна інформація
docs
  Курс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф
docs/blog/13
  Навчання обдарованих дітей
sites/default/files/field/doc
  Психолого-педагогічний супровід реалізації моделі успішного випускника Броварського навчально-виховного об’єднання як випускника Школи життєвого успіху Психологічна служба Броварського навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого
web_docs/1/2014/11/docs
  Пропозиції до Стратегії регіонального розвитку
ukr/nmmateriali/documents
  Робоча програма навчальної дисципліни пн 01 п е д а г о г і к а напрям підготовки 030101 Соціологія
docs
  Теорія і практика
web_docs/2950/2012/07/docs
  Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах
ukr/nmmateriali/documents
  Курс лекцій з вибіркової дисципліни «теорія емоційного інтелекту»
doc
  Дипломна робота слухача інституту післядипломної освіти зі спеціальності «Психологія» Абрамової Лариси Миколаївни
ukr/nmmateriali/documents
  Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості підручник для студентів вищих навчальних закладів напряму «Психологія»
docs
  Рубан М. О. «Загальні фізична підготовка в системі фізичного виховання студентів»
  Зміни в системі фізичного виховання
  Краєзнавство і туризм
  Проект положення про наукове товариство учнів
  У статті звернуто увагу на різноманітність українського розписн
ukr/nmmateriali/documents
  Методичні вказівки до виконання самостійної практичної роботи, присвяченої застосуванню діагностичних казок, зразок творчого виконання роботи
doc/novunu/2015
  Зразок записів результатів психологічного обстеження дітей, що направляються на діагностичне обстеження в пмпк, та примірний перелік окремих діагностичних методик
docs
  Електронний варіант розширеного плану-конспекту лекцій з етики (12 годин)
web_docs/2143/2014/09/docs
  Історія україни в особах 7-8 клас Укладач програми
image/data/file/doc
  Польська реформа у сфері освіти – приклад успішного досвіду
docs
  Емоційне виховання кордоцентричної особистості у контексті етнопедагогічних досліджень
  Дем’янко Н. Ю. Підпорядкованість педагогічній меті
  Методи та прийоми слухання музики та активізації музичного сприймання школярів: використання зошитів спостереження за музикою Л
files/docs/2017
  Мій рідний край моя земля
docs
  Ніна Лебідь (Полтава)
images/stories/documents/pdf
  Приватний вищий навчальний заклад «фінансово-правовий коледж»
docs
  О. Д. Кравченко професійна спрямованість як психологічна детермінанта педагогічної майстерності вчителя
cpkmain/cpkmsevastopol/DocLib2
  Рекомендований покажчик Гендерна політика в Україні з анотаціями
files/doc
  Лабораторна робота. Градієнтні методи пошуку екстремуму
  Національна академія оборони україни
web_docs/4322/2018/10/docs
  Рішення одинадцятої сесії Бобровицької міської ради сьомого скликання № від 2018 р. Положення про порядок продажу земельних ділянок
uploads/docs
  Ця Інструкція встановлює порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції мвс приймання іспитів для отримання особами права керувати транспортними засобами та видачі посвідчень водія
doc/naukovuy_poshuk
  Аркадіївецька загальноосвітня школа і іі ступенів
sntk/doc/ksm2018
  М. В. Олексів, М. O. Леус
fileadmin/documentation/session_decisions_projects
  Статут комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садка) №27 «сонечко» бердянської міської ради запорізької області
files/docs/0000
  Наказ №94 Про підсумки вивчення стану викладання історії
web_docs/2143/2014/09/docs
  Цікава географія 7-9 клас Укладач програми
fileadmin/documentation/session_decisions_projects
  Програма розвитку освіти міста бердянська на 2013-2017 роки і. Вступ програма розвитку освіти міста Бердянська Запорізької області на 2013-2017 роки (далі Програма) розроблена
docs
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
up/docs/bologna
  Динаміка (основні етапи) болонського процесу
web_docs/4322/2018/12/docs
  Програма «Вчитель» підвідомчої території Бобровицької міської ради на 2019 рік
doc
  Додаток до наказу директора
Doc
  Концепція розвитку комунального закладу «будинок творчості дітей та юнацтва приморського району»
docs
  Підготовка майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів
documents/education/metodychna_robota
  Технологія і техніка організації та проведення семінарів, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів
files/docs/2019
  П. В. Мороз дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії україни
doc/2012
  Про проведення іх обласної
docs
  «магістр» Спеціальність 04030203
doc
  Методичні рекомендації, що до вимог виконання
web_docs/1730/2016/09/docs
  Рішення Чернігівської районної ради р. Про хід виконання районної Комплексної програми профілактики правопорушень на 2016 рік Чернігівським
files/docs
  Виконання плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року
files/docs/2019
  Зміни до освітньої програми Дворічанського ліцею Дворічанської районної ради Харківської області
chern_rad/doc
  Додаток до рішення Чернігівської районної ради від 2012р. «Про звіт комунального закладу «Чернігівська районна централізована бібліотечна система» Чернігівської
docs
  Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
doc/novunu/2014
  Рекомендації щодо психолого-педагогічного аналізу уроку (заходу)
docs
  Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал
uploads/media/documents/0001/09
  Додаток до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від
docs
  Навчально-методичний посібник для студентів і курсу денної форми навчання напряму підготовки: 010102 «Початкова освіта»
  Головною метою виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина
documents/63922
  Рішення №36-4/2016 29 січня 2016 року м. Сторожинець Про затвердження Статуту Сторожинецької
docs
  Міністерство науки та освіти україни
files/doc
  Штучним інтелектом
documents/79463
  Рішенням х позачергової сесії районної ради viі скликання від07 грудня 2016 р. №3 -10/16 комплексна програма
ukr/nmmateriali/documents
  Тема лекції: «методи і методологія наукових досліджень» план
files/docs/2017
  К уп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
web_docs/1803/2017/04/docs
  Довідка на сесію Городнянської районної ради «Про стан національно-патріотичного виховання у навчальних закладах Городнянського району»
docs/blog/09
  Патріотичне виховання на уроках історії та правознавства
docs
  Адреса для покликання
ukr/nmmateriali/documents
  Методичний посібник до вивчення курсу «Позитивна психологія»
files/ananiev-rda/DOC/2019
  Верховна Рада України; Конституція, Закон вiд 28
files/docs
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року
document/pressa/Shkolyar/2018
  Видання пог
doc
  Ділова гра на тему профорієнтації
directory Doc  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка