wp-content/uploads/2017/04
  Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
images/Oleksyuk/2017-02-02/Фіз_вих
  Методичні рекомендації щодо вдосконалення системи роботи навчальних закладів з питань формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів
wp-content/uploads/2017/04
  Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017
  Тема. Література рідного краю. Христя Алчевська. «Кобзарі», «Вона занедбана й забута», «Сокіл»
wp-content/uploads/2017/08
  Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
files/journal/2017/4
  Корекція фізичного стану учнів старшого шкільного віку данилко В. М
wp-content/uploads/2017/01
  Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
wp-content/uploads/2017/10
  Закону України «Про вищу освіту»
  Самостійна робота студента (срс)
wp-content/uploads/2017/01
  Лекція 1,2 (4 год.) План Театральна спадщина. Мистецтво режисури сьогодення
  Режисерський задум вистави
wp-content/uploads/2017/03
  Методичні вказівки до семінарських і практичних занять
wp-content/uploads/2017/05
  Використання сучасних засобів навчання при підготовці кваліфікованих робітників для сільськогосподарського виробництва
wp-content/uploads/2017/02
  Конспект-лекції з предмету „ Основи педагогіки для всіх спеціальностей Дрогобич 2008 Укладач
  Завдання, напрямки та шляхи розвитку коледжу
wp-content/uploads/2017/09
  Наказ №30 Про затвердження Плану заходів щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» на і півріччя 2018 року
wp-content/uploads/2017/01
  Історія дошкільної педагогіки завдання для практичних, семінарських та самостійних робіт Галузь знань 01 «Освіта» Спеціальність 010101 (012) «Дошкільна освіта»
images/Oleksyuk/2017-02-10/НМЦ_Вих_роботи/Методичні_рекомендації
  Концепція сімейного виховання в системі освіти україни " щаслива родина"
web_docs/30/2017/12/docs
  З метою реалізації державної політики у сфері охорони дитинства, забезпечення прав і свобод дітей відповідно до чинного законодавства України, поліпшення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

  Херсонська обласна державна адміністрація
wp-content/uploads/2017/04
  Чуча О. А. Використання елементів здоров’язберігаючих технологій на уроках української мови та літератури
  Урок загальноосвітньої школи у вимірах здоров'язбережувальних технологій
wp-content/uploads/2017/01
  Лекція актуальні питання вітчизняної та зарубіжної педагогіки на сучасному етапі
bible/wp-content/uploads/2017/11
  «Творіть добро,щоб кращим став цей світ»
upload/nakaz/2017
  Барвінківська загальноосвітня школа і-ііі ст
files/docs/2017
  Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новоосинівської загальноосвітньої школи і-іі ступенів
web_docs/23/2017/03/docs
  Розпорядження голови рішення третьої сесії районної районної державної адміністрації ради сьомого скликання
wp-content/uploads/2017/03
  Матеріали, ш курс
wp-content/uploads/2017/02
  Наказ №30 Про продовження регіонального експерименту на базі Харківської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» Харківської міської ради Харківської області
wp-content/uploads/2017/01
  Формування національно-патріотичних почуттів учнів на уроках
wp-content/uploads/2017/03
  Навчальна дисципліна "Педагогічна майстерність" (16 год лекцій, 16 год практ сем занять) призначена для студентів v курсу географічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2017/04
  Піддубна Н. В. Потреба у формуванні здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи як життєвої цінності
wp-content/uploads/2017/01
  Дидактичні закономірності Система принципів навчання Методи організації навчального процесу Засоби навчання Література
  Робоча програма для студентів спеціальності 010102 «Початкова освіта»
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2017
wp-content/uploads/2017/02
  Програма навчальної дисципліни професійна підготовка вчителя початкової школи в зарубіжних країнах
  Розвиваючі комп'ютерні ігри для дошкільнят
wp-content/uploads/2017/03
  Сутність головних педагогічних категорій
2017/6
  Особливості організації навчального процесу початкової школи в світлі реалізації концептуальних засад нової української школи
wp-content/uploads/2017/09
  Українська література
wp-content/uploads/2017/02
  Критерії оцінювання знань студентів
wp-content/uploads/2017/01
  Конспект заняття в старшій групі Вихователь дошкільного підрозділу нвк «Берегиня» Гончар В. А
wp-content/uploads/2017/09
  Тематика громадянського суспільства та політичної системи в європейських країнах стали невідємними складовими громадянської освіти, що містить і політичну, і правову частини, але не зводиться до них
docs/2017/bachelor/2 ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студента з предмету «Методика викладання фахових дисциплін»
files/2017/Metodyka/trudove
  Вчення трудового навчання у 5-9 класах
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПЕДАГОГІКА
  Програма навчальної дисципліни педагогіка рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
wp-content/uploads/2017/01
  Опис навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес»
wp-content/uploads/2017/02
  Українська музична література
wp-content/uploads/2017/01
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта» 2016
wp-content/uploads/2017/11
  Закону України «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2017/01
  Освітній проект «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області» Зміст
wp-content/uploads/2017/11
  Методичні вказівки до виконання та захисту випускних робіт для здобуття освітнього рівня бакалавра всіх форм навчання спеціальності для студентів освітньо-професійної програми підготовки за напрямом «Фінанси і кредит»
wp-content/uploads/2017/03
  Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів першого курсу
images/2017/2017-06/metod_rekom_17_18
  Методичні рекомендації щодо викладання економіки
wp-content/uploads/2017/03
  Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів iv курсу хімічного факультету
  Витяг з навчального плану № семе­стру Кількість годин Форма звітності
wp-content/uploads/2017/01
  Питання до іспиту з «Історії дошкільної педагогіки»
  Індивідуальне навчально-дослідне завдання (індз) з дисципліни «Історія дошкільної педагогіки»
wp-content/uploads/2017/03
  Курс "Педагогіка" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету
wp-content/uploads/2017/01
  Програма навчальної дисципліни Методика навчання основ здоров'я Галузь знань 0101Педагогічна освіта
Konf2017/text
  Співпраця науковців та бібліотекарів як засіб формування професійних компетентностей майбутніх учителів-словесників
images/2017/2017-06/metod_rekom_17_18
  Методичні рекомендації щодо перспективного та річного плану роботи загальноосвітнього навчального закладу Г.І. Артименко
wp-content/uploads/2017/09
  Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання у 2017-2018 навчальному році
wp-content/uploads/2017/03
  Курс "Педагогіка" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
konfer_HNU/2017
  Розвиток порівняльної професійної педагогіки
Konf2017/text
  Академічна доброчесність запорука якісної освіти
wp-content/uploads/2017/07
  Міністерство освіти та науки України
wp-content/uploads/2017/02
  В. П. Мельник освітня програма
wp-content/uploads/2017/03
  Комунальний заклад Сумської обласної ради
wp-content/uploads/2017/10
  Вибір книг у бібліотеці
wp-content/uploads/2017/12
  Секция «Фізична культура та фізичне виховання» дзюбенко о. В. студент 4 курсу, потапова а. Д
wp-content/uploads/2017/04
  Модель здоров’язбережної освіти школярів: світовий досвід та проблеми забезпечення умов її розвитку у вітчизняному просторі
wp-content/uploads/2017/11
  Звіт про роботу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа і-іі ступенів №10- професійний ліцей» за 2016-2017 навчальний рік
wp-content/uploads/2017/03
  Спецметодика розвитку мовлення
wp-content/uploads/2017/02
  Лекція Сучасне інформаційне середовище та його вплив на дошкільника
wp-content/uploads/2017/12
  Експериментально-дослідну роботу було спрямовано на перевірку педагогічних умов впровадження в систему підготовки військових фахівців професійно спрямованої системи фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів
  Обладнання: малюнки; атрибути для проведення ігор. Перебіг заходу I. Слово вчителя
Konf2017/text
  Краєзнавство – найпатріотичніша наука
wp-content/uploads/2017/09
  Українська література проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи
wp-content/uploads/2017/01
  Самостійна робота
wp-content/uploads/2017/05
  Програма «Територіальна оборона»
wp-content/uploads/2017/03
  Матеріали
wp-content/uploads/2017/10
  Хореографічне мистецтво
wp-content/uploads/sites/6/2017/11
  І. Аналіз діяльності Комунального закладу Сумської обласної ради Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна у 2016-2017 навчальному році та завдання на 2017-2018 навчальний рік
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2017/09
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом мон від
wp-content/uploads/2017/04
  Питання які виносяться на іспит з предмету «Адміністративне право»
wp-content/uploads/2017/10
  Література рідного краю
wp-content/uploads/2017/11
  Основи християнської доктрини
wp-content/uploads/2017/05
  Великого бажайте!
wp-content/uploads/2017/12
  У календарному плануванні
wp-content/uploads/2017/11
  Програма впроваджується в 2015 році Рівень програми
wp-content/uploads/2017/04
  Програма національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки
fileadmin/documentation/session_decisions/2017
  Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
  Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
wp-content/uploads/2017/04
  Розпорядження від 21 квітня 2017 року №204 м. Київ Про схвалення проекту Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки
wp-content/uploads/2019/02/konfer_hnu
  Розвиток порівняльної професійної педагогіки
wp-content/uploads/2017/02
  Наказ № с. Червоновершка Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності на тему: «Зроби свій вибір на користь здоров’я»
  «Здоров’я мати вік біди не знати!»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 08 «Право» спеціальності 081«Право»
wp-content/uploads/sites/35/2017/10
  Робоча програма виробничої практики студентів економічного факультету набору 2017 року
wp-content/uploads/2017/01
  Тема Методи навчання біології
files/docs/2017
  Готуємо свято в дитячому садку: від а до Я
wp-content/uploads/2017/09
  Юридичної науки
2017
  Жоржівська загальноосвітня школа і-ііі ступенів Скарбничка класного керівника Підготувала учитель початкових класів
wp-content/uploads/2017/09
  Правознавство
wp-content/uploads/2017/03
  Лекція Соціальне виховання як наукова категорія План 1
2017-2018
  Наказ № Про створення класу з інклюзивною формою навчання та організацію в ньому навчально-виховного процесу
wp-content/uploads/2017/01
  Програма Навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта» 2016
wp-content/uploads/2017/09
  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
priym_kom/viprobuvan/2017/fsk
  Програма фахового випробування для здобуття ступеня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність
web_docs/1730/2017/02/docs
  Порядок ведення
images/2017/2017-06/metod_rekom_17_18
  Моделювання інноваційного процесу навчального закладу вимога сучасних реформ освітньої галузі
wp-content/uploads/2017/01
  Інноваційні технології вивчення освітньої
wp-content/uploads/2017/03
  Виконання Плану роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій у період з 13 по 22 лютого 2017 року
content/documents/8/709/files
  Інформація до переліку адміністративних послуг, які належать до компетенції Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації № Назва суб’єкта надання адміністративних послуг
wp-content/uploads/2017/09
  Програма вступного іспиту з фаху зі спеціальності
wp-content/uploads/2017/05
  Київська обласна державна адміністрація служба у справах дітей та сім’Ї
wp-content/uploads/2017/04
  Комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті києві
  Рішення " Про затвердження Програми розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 роки у новій редакції "
wp-content/uploads/2018/04
  I загальні засади
wp-content/uploads/2017/01
  Лабораторне заняття №
wp-content/uploads/2017/12
  2. Принципи та процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
wp-content/uploads/2017/03
  Методичні вказівки з курсу «Викладання методики навчання природознавства в початковій школі»
wp-content/uploads/2017/08
  Звіт про методичну роботу за 2014-2015 н р. Знати по-справжньому це означає змінюватися під впливом цього знання. Е. де Мелло
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма до курсу «Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»
  Програма вибіркової навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузь знань 06 «Журналістика»
  Суспільствознавство — 1
wp-content/uploads/2017/04
  “основи суспільної географії”
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни методика польового етнографічного дослідження
wp-content/uploads/2017/04
  Використання нестандартних уроків в початковій школі
  Програма фахових випробувань освітній рівень «магістр» Галузь знань 01Освіта / Педагогіка
wp-content/uploads/2017/03
  Програма курсу «Педагогічна майстерність викладача вищої школи»
wp-content/uploads/2017/11
  Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. 480 с
wp-content/uploads/2017/02
  Міністерство юстиції україни академія державної пенітенціарної служби юридичний факультет
  Програма навчальної дисципліни з дисципліни «Пенітенціарна педагогіка» для підготовки фахівців на першому
wp-content/uploads/2017/11
  Теми дипломних робіт
wp-content/uploads/2017/12
  Педагогічні портрети
wp-content/uploads/2017/03
  Германські мови та літератури (переклад включно) Німецька мова і література
wp-content/uploads/2017/09
  Навчальний посібник з дисципліни для студентів неекономічних спеціальностей
wp-content/uploads/2017/02
  Тема Об'єкт, предмет і завдання дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини”
wp-content/uploads/2017/01
  Тема Предмет і завдання історії педагогіки. Виховання у первісному
wp-content/uploads/2017/12
  Калейдоскоп педагогічних ідей” Полтавський базовий медичний коледж
wp-content/uploads/2017/02
  Українська музична література
wp-content/uploads/2017/04
  Міністерство освіти та науки України
wp-content/uploads/2017/11
  Про нову редакцію Положення
wp-content/uploads/2017/03
  Витяг з навчального плану № семе­стру Кількість годин Форма звітності
wp-content/uploads/2017/02
  Лекція Сучасне інформаційне середовище та його вплив на дошкільника
wp-content/uploads/2017/09
  Навчальний посібник Чернігів 2016 (075. 8) Ббк 67. 405я73
  На спільному засіданні ради та адміністрації
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Українське радіомовлення: виклики часу» Галузь знань 06 «Журналістика»
  Тема сучасні погляди на новину. Її пошук, форми та жанри відображення в радіопередачах
  Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та історія журналістики» галузь знань 06 «Журналістика та інформація»
bitstream/NAU/20175/1
  Олександра Алпатова
wp-content/uploads/2017/04
  Практичного застосування
wp-content/uploads/sites/6/2017/11
  Річний план роботи комунального закладу Сумської обласної ради – Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна на 2017-2018
wp-content/uploads/2017/05
  Програма кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності
wp-content/uploads/2017/02
  Програма навчальної дисципліни Сімейне право України підготовки бакалавра 2016 рік Вступ
wp-content/uploads/2017/01
  Забезпечення розуміння сучасної природничо-наукової картини світу, формування уявлення про цілісність природи шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань
  Програма навчальної дисципліни Основи природознавства з методикою навчання Галузь знань 0101Педагогічна освіта
wp-content/uploads/2017/12
  Досліджуємо медіа
files/docs/2017
  Мій рідний край моя земля
wp-content/uploads/2017/08
  Методичні рекомендації щодо проведення Першої години куратора «Буковинське віче та його історичне значення»
jspui/bitstream/316497/19512/1
  Фемінітиви у процесі лінгвістичних трансформацій
wp-content/uploads/2017/08
  Програма національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки
web_docs/30/2017/07/docs
  Довідка про національно-патріотичне виховання дітей та молоді району в рамках виконання Указу Президента України
wp-content/uploads/2017/01
  Телевізійна і радіориторика
wp-content/uploads/2017/09
  Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (10-11 класи)
wp-content/uploads/2017/01
  Основні принципи та методи викладання курсу «Я у світі» Принципи побудови курсу „Я у світі”
wp-content/uploads/2017/04
  Інформаційний лист
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
  Рішенням сільської ради об’єднаної територіальної громади від
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни філософія галузь знань 03 гуманітарні науки
wp-content/uploads/2017/03
  Робоча програма складена на основі
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
Files/downloads
  Харьковский городской совет харьковской области исполнительный комитет
wp-content/uploads/2017/12
  Конспектів: «Ознайомлення з організацією і методикою проведення уроків з вогневої підготовки за програмою предмету «Захист Вітчизни»
wp-content/uploads/2017/05
  Я маю право жити на землі Творити, дихати, учитись
wp-content/uploads/2017/11
  Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2017
  Програма вступного іспиту до магістратури зі спеціальності 011 «освітні, педагогічні науки»
wp-content/uploads/2017/10
  Міністерство аграрної політики України
wp-content/uploads/2017/01
  Дисципліна: педагогіка мистецької діяльності, v курс (спеціалісти) Спеціальність 024 Хореографія
wp-content/uploads/2017/05
  Київська обласна державна адміністрація служба у справах дітей та сім’Ї
wp-content/uploads/2017/09
  Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2017/02
  Стратегія розвитку інклюзії в Україні
wp-content/uploads/2017/10
  Конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма до курсу «Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності»
46989/1
  М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. О. Гавриленко
wp-content/uploads/2017/01
  Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/10
  Питання для підготовки до кандидатського іспиту
  Закону України «Про вищу освіту»
wp-content/uploads/2017/11
  Рішенн я колегії управління освіти Чернівецької міської ради
wp-content/uploads/2017/09
  І подальшому зростанню ефективності його діяльності
wp-content/uploads/2017/10
  Звіт з роботи проблемних груп та студентських гуртків кафедри початкової освіти за 2016-2017 Н. Р
files/2017/Metodyka/trudove
  Трудове навчання (технології)
old/docs/31/2017/05
  Розпорядження 28 квітня 2017 року м. Мена №188 Про роботу позашкільних навчальних закладів району у розрізі виконання районної цільової соціальної Програми розвитку позашкільної освіти на 2016-2020 роки
wp-content/uploads/2017/01
  Наказ №215 Про стан виховної роботи в навчальному закладі за і семестр 2016/2017 навчального року
wp-content/uploads/2017/06
  Програма розвитку освіти м. Львова на 2017 2020 роки Передмова
wp-content/uploads/2017/03
  Робоча програма навчальної дисципліни проблеми застосування сімейного кодексу україни галузь знань 08 «Право»
wp-content/uploads/2017/01
  Спеціальна загальноосвітня школа інтернат для розумово відсталих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклув
web_docs/6694/2017/10/docs
  Сімейні форми виховання в україні
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій»
documents/79463
  Рішенням х позачергової сесії районної ради viі скликання від07 грудня 2016 р. №3 -10/16 комплексна програма
wp-content/uploads/2017/09
  Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів приймається навчальним закладом
files/docs/2017
  К уп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
  Програма народного художнього фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька»
wp-content/uploads/2017/02
  Доброго ранку, шановні учасники семінару
wp-content/uploads/2017/01
  Мета та завдання навчальної дисципліни
web_docs/1803/2017/04/docs
  Довідка на сесію Городнянської районної ради «Про стан національно-патріотичного виховання у навчальних закладах Городнянського району»
bitstream/NAU/20174/1
  Лілія Барановська, д п. н., професор, м. Київ Євгеній Назаренко
wp-content/uploads/2017/11
  Проект на загальну тему "Агенти змін"
wp-content/uploads/2017/09
  Навчальна програма курсу за вибором для учнів 7-10 кл. «Чернівці та чернівчани: від минулого до сьогодення»
uploads/editor-files/2017_05
  Проект станом на 05
directory 2017  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка