Державного навчального закладу центр сфери обслуговування м. ЖитомираСкачати 159,5 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації06.10.2019
Розмір159,5 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

від ___________ 2017 р. № _____


Міністр _________ Л.М. Гриневич
СТАТУТ
ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЦЕНТР СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ М. ЖИТОМИРА»


(нова редакція)
Ідентифікаційний код: 02543408

Погоджено на загальних

зборах колективу

Протокол № 1

від 27 серпня 2017 року

м. Житомир - 20171. Загальні положення

1.1. ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ М. ЖИТОМИРА» (далі – Центр) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації працюючих робітників з технологічно складних, наукоємних професій та/або спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» .

Центр забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти та здійснює підготовку робітників, діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, випускників професійно-технічних навчальних закладів та іншої молоді, яка має відповідний рівень освіти.

Центр може здійснювати допрофесійну підготовку, первинну професійну підготовку, загальноосвітню підготовку, підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Повне найменування українською мовою:

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ М. ЖИТОМИРА».

Скорочене найменування українською мовою:

ДНЗ «ЦЕНТР СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ».  1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.06.2004 № 519 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Житомирської області» Професійно-технічне училище № 9 м. Житомира реорганізовано у Житомирський професійний ліцей текстильних технологій.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2008 № 868 Житомирський професійний ліцей текстильних технологій реорганізовано у Державний професійно-технічний навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну».

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2017 № 892 «Про реорганізацію професійно-технічних навчальних закладів міста Житомира, зміну типу і назви Державного професійно-технічного навчального закладу «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»:

припинено Житомирський професійний ліцей харчових технологій шляхом приєднання до Державного професійно-технічного навчального закладу «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»;

установлено, що Державний професійно-технічний навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну» є правонаступником всього майна, прав і обов’язків Житомирського професійного ліцею харчових технологій;

змінено тип і назву Державного професійно-технічного навчального закладу «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну» на Державний навчальний заклад «Центр сфери обслуговування м. Житомира».


  1. Місцезнаходження Центру: Україна, 10025, Житомирська область, місто Житомир, вулиця Корольова, 132.

  2. Головним завданням Центру є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках, молодших спеціалістах.

  3. До основних повноважень і напрямів діяльності Центру належать:

а) організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розробка робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому учнів, слухачів до Центру на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України;

ґ) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення та/або регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень заінтересованих центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій;

д) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ груп та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

е) атестація педагогічних працівників;

є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж) здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення;

з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах, організаціях;

и) забезпечення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів, слухачів, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

к) видача документів про освіту встановленого зразка.

1.6. Центр надає платні освітні та інші послуги, визначені Центром відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, та пов’язані з його основною статутною діяльністю.

1.7. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07. 2000 за № 442/4663, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8. Статут Центру розроблено відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 Статуту та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу.

1.9. Міністерство освіти і науки України, місцевий орган управління професійно-технічною освітою відповідно до повноважень, визначених актами законодавства України, здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства і Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок Центру визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства та затвердженими у встановленому порядку.1.10. Акредитований Центр може присвоювати випускникам, які завершили повний курс навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, як високий рівень робітничої кваліфікації (розряд, клас, категорію), так і освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» може здійснюватися тільки за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації.

 1. Цивільна правоздатність Центру

2.1. Цивільні права та обов’язки Центру виникають з моменту його створення (державної реєстрації) і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

  1. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку із своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України.

  2. Центр несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, слухачів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством.

  3. Центр має територіально відокремлене спеціалізоване відділення, що створено на базі припиненого Житомирського професійного ліцею харчових технологій за адресою: 10002, Житомирська область, м. Житомир, вулиця Львівська, 10.

  4. Центр може мати філії, відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші структурні підрозділи та утворювати в установленому порядку разом з вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

  5. Центр здійснює освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладів освіти видається на підставі виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187.

  6. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально- побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, Центр має право укладати договори, у тому числі із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.

 1. Навчально-виробничий процес

  1. Навчально-виробничий процес у Центрі - це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес у Центрі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій, може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

  1. Навчально-виробничий процес у Центрі здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 1.7, 1.8 розділу 1 Статуту.

  2. Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», а також підготовка фахівців за освітньо- кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за відповідною галуззю знань (спеціальністю), здійснюється за професіями, визначеними Центром згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.4. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у Центрі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені Центром спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі типових навчальних планів і програм, а також відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135.

Розроблені Центром робочі навчальні плани і програми затверджуються у встановленому порядку.  1. Здобуття професійно-технічної освіти у Центрі здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Центр самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів, слухачів, а також, поряд з уроками практикуються лекційні та семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідні та лабораторно-практичні роботи, курси на основі інформаційних технологій, інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями та навичками.

Усі форми професійно-практичної підготовки учнів, слухачів Центру здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, товарів широкого вжитку, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством.  1. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно з набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у Центрі або в іншому навчальному закладі.

Загальноосвітня підготовка учнів у Центрі здійснюється відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти з урахуванням профільності навчання та специфіки умов набуття робітничої професії.

Учні, які за станом здоров’я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико- соціальної експертної комісії.

У Центрі може здійснюватись допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої школи, починаючи з 9 класу, можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою у Центрі відповідно до договорів, укладених із загальноосвітніми навчальними закладами.

3.7. Прийом громадян на навчання до Центру здійснюється згідно з правилами прийому, розробленими Центром на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за № 823/23355, та відповідно до вимог державного та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів із юридичними і фізичними особами у межах ліцензованого обсягу.

На третій ступінь професійно-технічної освіти за державним та/або регіональним замовленням зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професією учні, які завершили навчання на другому ступені та мають повну загальну середню освіту. Також, на третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені та мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно- технічної освіти, подають директору Центру відповідну заяву.

Директор Центру з метою проведення конкурсного відбору осіб для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються Центром за погодженням із місцевим органом управління професійно-технічною освітою, в основі яких мають бути здібність, старанність та результати навчання на другому ступені професійно-технічної освіти.

Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора Центру.

Зарахування осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».  1. Навчальний рік у Центрі розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками робітничих кадрів.

Відповідно до вимог типових навчальних планів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти для учнів Центру, тривалість навчання яких перевищує 10 місяців, встановлюються щорічні канікули загальною тривалістю 11 тижнів (як правило, 2 - у зимовий та 9 - у літній періоди); для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні - у зимовий період.  1. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

а) академічна година тривалістю 45 хвилин;

б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учнів у період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.  1. Навчальні групи теоретичної підготовки у Центрі комплектуються чисельністю не більше як 30 осіб, а на третьому ступені професійно-технічної освіти - не менше 12 осіб.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше 12 осіб, а на третьому ступені професійно-технічної освіти - не менше 6 осіб.

У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понад державне/регіональне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, Центр може, за погодженням із замовником робітничих кадрів, встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну.  1. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів Центру здійснюється за критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах при підготовці кваліфікованих робітників та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

Відвідування занять учнями, слухачами Центру є обов'язковим.

  1. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

  1. Навчання у Центрі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 №201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.1999 за № 124/3417, та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять до додатку до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

  1. Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускникам, які завершили навчання на третьому ступені професійно- технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» з набутої спеціальності відповідної кваліфікації і видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

  1. Диплом кваліфікованого робітника (молодшого спеціаліста) з відзнакою видається випускникам Центру, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів професійно-теоретичної підготовки та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплому, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою видається випускникам Центру, які виконали вимоги, зазначені у абзаці першому пункту 3.15 розділу 3 цього Статуту та мають здобутки в дослідно-експериментальній діяльності (творчій роботі), що підтверджено рекомендацією предметної або циклової комісії.

  1. Учні, слухачі, які не завершили повного курсу навчання у Центрі, але за результатом проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, мають право на достроковий випуск і одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

  1. Випускникам, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом органу державного нагляду за охороною праці, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.

  2. Випускникам Центру, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ державного зразка про отримання повної загальної середньої освіти за місцем її здобуття.

За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник Центру, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Особам, які навчались у навчальних групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) встановленого зразка про наявні досягнення із загальноосвітніх предметів.  1. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. № 157/26602, та Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07. 2015 за № 924/27369.

  2. Методичне забезпечення навчально-виробничого процесу у Центрі здійснює методична служба, яка включає педагогічну раду, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

  3. Мова навчання у Центрі визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови. 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка