Державний вищий навчальний закладСторінка99/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   305
Баклажков Богдан

студент 3 курсу фак-ту менеджменту

Наук. кер.: к.е.н., доц. Чкан А. С.
ОСОБЛИВОСТІ САМОМЕНДЖМЕНТУ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ

Постановка проблеми. Менеджер у своїй повсякденній роботі багато сил і годин витрачає на виконання рутинних обов'язків: участь у нарадах, інструктаж підлеглих, підготовка та читання звітів, відповіді на телефонні дзвінкі, перегляд електронної пошти, контроль та оцінка результатів роботи підлеглих тощо. Більшість цих справ не були заздалегідь заплановані. Вони заповнюють робочий день і керівнику залишається лише реагувати на них, а не випереджати події. В таких умовах є висока ймовірність допущення помилок: неправильно встановлюються пріоритети, другорядні справи не делегуються, відбувається орієнтація на процес діяльності, а не на результат.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роль керівника потерпіла багато змін за минулі роки, більшість яких призвели до збільшення її складності, вмісту напруги та стресових ситуацій. За даними досліджень, сучасний керівник лише на 15-20 % повинен бути фахівцем у своїй галузі, але, насамперед, він повинен бути психологом, організатором, соціологом.

Метою статті є розкриття сутності самоменеджменту в роботі керівника організації та розгляд його практичного застосування.

Виклад основного матеріалу. Дорофєєва Л.І. наводить наступне визначення самоменеджменту: «Самоменеджмент – це застосування раціональних процедур, ефективних методів роботи в повсякденній, поточній діяльності, щоб оптимально використовувати свій час». [1]

Професіоналізм менеджера, насамперед, полягає в оволодінні спеціальними знаннями і навичками в галузі організації виробництва та управління, здатності працювати з людьми. Він визначає основні завдання організації, коригує поточні дії, несе відповідальність за прийняття рішень, збирає та аналізує інформацію, що надходить від зовнішнього та внутрішнього середовища, мотивує членів організації для досягнення цілей.

Успішна управлінська діяльність багато в чому залежить від ділових якостей менеджера. Перелічити всі якості особистості керівника неможливо. Професор Б.Міллер виділяє наступні: «Професійна чесність, здатність до ризику, обов'язковість, підприємливість і відданість своїй справі, вміння слухати співрозмовника, вміння говорити так, щоб підлеглі розуміли без двозначності постановку задач, вміння правильно писати, вести ділову переписку, вміння поводитися з людьми...» [2]

Щоденне рішення різноманітних завдань і проблем можна представити у вигляді ряду різних функцій, які знаходяться в певній взаємозалежності між собою і, як правило, здійснюються в певній послідовності. Щоденне вирішення завдань і проблем керівників можна співвіднести із загальними функціями самоменеджменту, які взаємопов’язані між собою і мають свою послідовність, виділивши певні особливості: встановлення цілей – аналіз і формування особистих цілей; планування – розробка планів і альтернативних варіантів своєї діяльності; прийняття рішень з конкретних справах; реалізація й організація – організація особистого трудового розпорядку дня з метою реалізації поставлених завдань; контроль – здійснення самоконтролю, аналіз виконаного, коригування при необхідності.

Можна виділити наступні основні правила планування робочого часу керівника: на запланований час виділяти 60 % робочого часу, інші 40 % залишаться на незаплановані дії, управлінську діяльність та творчість; розподілити роботу на ту, яку треба виконати особисто, і на ту, яку можна делегувати; спланувати ефективне використання часу, який припадає на поїздки та очікування; використовувати принцип «закритих годин» (виділяти тривалі безперервні блоки часу на вирішення великих завдань); узгоджувати свої плани з колегами та підлеглими;

Важливою функцією менеджера є делегування, яке дозволяє керівникові вивільнити час для важливих завдань, сприяє розкриттю здібностей, ініціативності та самостійності підлеглих.

Завершальною функцією самоменеджменту є самоконтроль, завдяки якому визначається, чи було виконане усе заплановане і в якій мірі досягнута поставлена мета.

Керівник займає особливе місце в організації, його робота відрізняється від роботи рядових членів колективу. Під час планування робочого часу слід враховувати, що він безпосередньо не пов'язаний зі створенням матеріальних цінностей, його праця носить розумовий характер, яка не має кількісного виміру та чіткого завершення. Діяльність керівника вимагає підвищених психічних зусиль, у зв’язку з управлінням людьми та прийнятті відповідальних рішень. Тому від його самоменеджменту залежить не тільки власна ефективність, але й ефективність усього колективу.

Висновки. Таким чином, раціоналізація особистої роботи менеджера дозволяє підвищити ефективність його діяльності, створює передумови для успішного керівництва колективом і організацією в цілому.

Література  1. Дорофеева Л.И. Менеджмент [Текст]: конспект лекций / Л. И. Дорофеева. – М.: Эксмо, 2007. – 192 с.

  2. Колпаков В. М. Самоменеджмент [Текст]: учеб. пособие / В. М. Колпаков. – К.: ДП «Издательский дом «Персонал», 2008. – 528 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка