Державний вищий навчальний закладСторінка98/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   305
Байгуш Ольга

студентка 3 курсу економічного фак-ту

Наук. кер.: к.е.н., доц. Бурма Т.Г.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

На сучасному етапі розвитку економіки України доволі велика увага приділяється ефективному управлінню, а саме вимогам до кадрів, які повинні володіти результативними методами організації роботи з персоналом. Найголовніше питання, яке постає на підприємстві це формування дієвої системи управління, яка забезпечить максимізацію прибутків, високу ефективність праці та надасть особливих конкурентних переваг.

Останніми десятиріччями управлінню персоналом у світі приділяється значна увага, оскільки вже давно доведена залежність між конкурентоспроможністю, економічним зростанням, характером використання персоналом та мотивацією. Дослідження цього питання висвітлено у працях вчених: О.В.Захарова, Г. Десслера, А.М, Колот, М.М. Куларова, Є.В. Маслова, Є.Б. Моргунова, А. Томпсона, О.О. Шубіна та ін.

Управління персоналом [4] перейняло основоположні принципи теорії наукового управління, такі як використання наукового аналізу для визначення способів виконання завдань, відбір працівників, краще підходять для виконання роботи, забезпечення відповідного навчання працівників, систематичне і правильне використання матеріального стимулювання та ін.

Особливо великий внесок внесла школа «людських відносин», становлення якої пов'язане з теорією мотивації Е. Мейо. Розроблені нею принципи управління людьми проголошували облік бажань і очікувань людей, міжособистісних відносин. На поєднанні раціональності організації з задоволеністю працівника своєю діяльністю робили акцент і більш пізні школи наукового управління [1].

Дослідження мотивації, просування працівників приводять до висновків, що кожна крана є унікальною за вибором стратегії розвитку будь якої сфери діяльності. Вибір координації дій безпосередньо залежить від політичної ситуації в країні, а також від культурних та національних розбіжностей. Аналіз підходів до ефективного управління показує, що українським компаніям більш притаманна західна специфіка менеджменту.

В основі ефективного управління західних компаній лежить високопродуктивна організаційна культура і колективне мислення. Завдяки специфічним особливостям склалася організаційної культури працівники зарубіжних підприємств дисципліновані, працюють продуктивно і якісно, неухильно виконують усі розпорядження своїх керівників. Цією стратегією користуються всесвітньо відомі компанії, такі як McDonalds, HONDA, SONY, BMW, AUDI та ін. [2]

Ключовим моментом, що визначає зацікавленість і активність європейських працівників, є високий рівень соціальної захищеності, пільг та компенсацій. Основні напрямки мотивації та захисту прав найманих працівників закріплені законодавчо у відповідних актах і положеннях (про мінімальну заробітну плату, відпускних днями, компенсації дорожньо-транспортних витрат, соціальне страхування, умови праці та ін.). Керівництво фірм, установ і організацій має право відхилятися від них тільки у бік збільшення пільг і компенсацій. У компаніях Нідерландів положення, що сприяють посиленню трудової мотивації, розробляються радою голів підрозділів (де вони є) і профспілками. Департамент з персоналу має право внести свої пропозиції щодо вдосконалення системи мотивації персоналу. При доказі ефективності рекомендованих ним заходів пропозиції приймаються і реалізуються на практиці

Яскравим прикладом перейняття зарубіжного досвіду українськими підприємствами є впровадження політики ставлення до персоналу одного з найуспішніших автомобільних виробників у світі, що має найсильніші позиції на міжнародній арені - концерну Volkswagen [3]. Так, для систематичного підвищення кваліфікації керівних кадрів і молодих керівників був створений власний центр навчання, в якому здійснювалося навчання менеджменту з урахуванням сучасних технологій і принципів керівництва персоналом. Навчання співробітників та підвищення їх кваліфікації, а також підготовка менеджменту доповнюється індивідуальним тренінгом, посттренінгом і соціальним супроводом проектів. Volkswagen забезпечує співробітникам розумне керівництво і конструктивну співпрацю, оплату, що залежить від результатів роботи, великі можливості для кар'єрного зростання. Такі методи впроваджуються для стимулювання працівників компанії в демонстрації навичок на робочих місцях, а також сприяють росту темпів продаж.

Отже, на основі вищезазначеного можна зробити висновок, що для підвищення ефективності управління персоналом у нашій державі необхідно використовувати досвід міжнародних компаній та інтегрувати його відповідно до національних умов ведення бізнесу та впливу культурних розбіжностей між країнами.

Література


  1. Аналіз підходів до оцінки ефективності управління персоналом / Н.В. Григоренко // Управління розвитком. – 2011. ‒ №10 (107). – С.88-91.

  2. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.

  3. Офіційний сайт «Volkswagen» [Електроний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.volkswagenag.com

  4. Управління персоналом : [підручник] / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка