Державний вищий навчальний закладСторінка92/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   305
Шилова Людмила

студентка 5 курсу філологічного фак-ту

Наук. кер.: к. філол. н., доц. Бойко Л. П.

ТЕРМІНИ-СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ НОМІНАЦІЇ
В МАЛЯРСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Останнім часом спостерігається значне пожвавлення уваги лінгвістів до проблем формування й уніфікації системи українських термінів. Це зумовлено такими екстралінгвальними чинниками, як необхідність реалізації інтелектуального потенціалу держави, а, значить, однозначності наукової номінації; утвердження української мови в усіх галузях суспільного життя, зокрема в галузі професійного спілкування; потреби мовного забезпечення міжнародних відносин, інформаційних технологій тощо.

Першочергового значення в українському мовознавстві набуває дослідження структурних, семантичних і функціональних особливостей окремих термінологічних систем. Об’єктом вивчення обирається термінологія тих галузей, які сьогодні є найактуальнішими. Так, до вивчення термінологічної лексики, що обслуговує сучасні галузі людської діяльності, зверталися О. Данилюк, Л. Козак, І. Корнійко, Т. Лепеха, Б. Михайлишин, А. Ніколаєва, О. Плаксій, Г. Сєргєєва та ін. Термінологія малярства в українській мові є самобутньою і становить собою сформовану терміносистему. Вона здавна привертала увагу мовознавців. Саме тому на сьогодні малярська лексика систематизована в тлумачному словнику С. Ничкало. Значний матеріал для дослідження міститься в п’ятитомній енциклопедії “Мистецтво України”, що почала виходити у 1995 році.

На думку більшості дослідників, у сучасній літературній мові одним з основним типів термінологічної номінації є словосполучення. Термінологічні словосполучення були предметом уваги В. Даниленка, О. Іванишина, А. Коваль, В. Марченка, З. Осипенко та ін.

Активність синтаксичного способу термінотворення, на думку Д. Будняка, можна пояснити двома причинами:


  1. термін-словосполучення несе в собі номінативне завдання; широка можливість різного комбінування при творенні термінологічних словосполучень із двох, трьох чи більше слів, що сприяє швидкому утворенню нових термінів-словосполучень;

  2. виражаючи складні поняття, вони репрезентують семантично стійкі розчленовані словосполучення [1, с. 32].

Термінологічні словосполучення поєднують у собі властивості термінів і словосполучень. Як термін вони характеризуються однозначністю, відсутністю емоційно-експресивного забарвлення, системністю, наявністю дефініцій. Як і будь-яке словосполучення, складений термін є синтаксичною конструкцією, утвореною з двох чи більше повнозначних слів на основі підрядного зв’язку: узгодження, керування, прилягання.

Для малярської термінологія, як свідчить фактичний матеріал, характерні двокомпонентні терміни, утворені за моделлю іменник + прикметник, як-от: художнє конструювання [2, c. 196], що є відповідником до терміна дизайн, різцева гравюра [2, c. 156], золотий переріз або золота пропорція [2, c. 67], назва техніки заглибленої гравюри на металі суха голка [2, c. 177], м’який лак [2, с. 108] – назва техніки гравюри-офорту, локальний колір [2, c. 98] – основний і незмінний колір об’єктів, що зображуються, картинна галерея [2, c. 83], монументальне мистецтво [2, c. 105], безпредметне (абстрактне) мистецтво [2, c. 35], станкове мистецтво [2, с. 257], оформлювальне мистецтво [2, c. 135], авангардне мистецтво [2, c. 11], історичний жанр [2, c. 76], батальний жанр, анімалістичний жанр [2, c. 16]. Певна кількість термінів-словосполучень має несистемний характер, виникаючи стосовно до конкретних явищ малярства. Наприклад, пунктирна манера [2, c. 145] – вказівка на певну техніку нанесення мазків, корпусне письмо [2, c. 93] – накладання фарб ущільненим, непрозорим шаром.

Значно рідше трапляються словосполучення, утворені за моделлю іменник + іменник (з прийменником чи без нього): мистецтво авангарду [2, c. 116], гравюра на міді [2, c. 56].

Із семантичного погляду термінологічні словосполучення представлені трьома типами:  • обидва компоненти терміна-словосполучення належать до спеціального словника: різцева гравюра [2, c. 156];

один компонент термін, другий загальновживане слово: гравюра на міді [2, c. 56], оформлювальне мистецтво [2, c. 135], авангардне мистецтво [2, c. 11];

  • обидва компоненти – слова загальнонародної лексики: художнє конструювання [2, c. 196], суха голка [2, c. 177], м’який лак [2, с. 108], пунктирна манера [2, c. 145]

Отже, словосполучення, як і окремі лексеми, входять у термінологію малярства і можуть утворювати цілі ряди понять, а можуть називати окремі явища малярства.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка