Державний вищий навчальний закладСторінка51/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   305
Мірошниченко Лілія

студентка 3 курсу філологічного фак-ту

Наук. кер.: к.пед.н., доц. Слижук О. А.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ

Проблема формування професійної компетентності досить актуальна, а тому вона неоднаразово досліджувалася вітчизняними й зарубіжними науковцями. Так, учені


(С. В. Будак, С. Г. Вершловський, М. А. Галагузова, О. В. Добудько, І. Б. Котов,
В. Ю. Кричевський, В. І. Маслов, Т. В. Новикова) наголошують на необхідності розробки проблеми підвищення професійної компетентності вчителя в умовах багаторівневої професійної освіти. Інші дослідники (В. П. Беспалько, А. О. Вербицький, М. В. Кларін.) пов’язують рішення проблеми професійного розвитку із технологічною організацією навчання. Ця проблема зафіксована у державній національній програмі «Освіта», де наголошується, що один з головних шляхів реформування освіти полягає в необхідності «підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня» Така проблема виникла внаслідок кардинальних та різких змін в галузі освіти. З 2015 до 2025 року плануються ґрунтовні зміни в шкільній системі навчання.

Стаття присвячена дослідженню проблеми формування професійних вмінь молодого спеціаліста-словесника в період освітніх реформ в Україні.

«…Зокрема, передбачається, привести у відповідність із типовими європейськими нормами загальну тривалість навчання в школі (12 років) та тривалість навчального року. Концепція пропонує передбачити з 2017 року повний перехід старшої школи на профільну підготовку, включаючи створення нових типів навчальних закладів ІІІ ступеня. Поступово виокремити ІІІ ступінь та заснувати окремі навчальні заклади, за винятком мистецьких, спортивних та деяких інших. Другим напрямом Концепції розвитку освіти є реформування змісту освіти. У цьому напрямку, зокрема, планується розробити і запровадити впродовж 2015 – 2017 років національний курікулум для 12-річної школи. Запровадити єдині стандарти/індикатори знань, умінь і навичок в галузі ІКТ для учнів та викладачів – співмірних з міжнародними показниками: PISA in computer skills, індустріальні міжнародні тести Microsoft Certified Educator тощо. Також автори концепції пропонують законодавчо легалізувати сімейну та індивідуальну освіту, спростити і чітко регламентувати процедури навчання в екстернаті, змінити принципи фінансування малокомплектних шкіл шляхом ваучеризації шкільної освіти…». [4].

Професійна компетенція – головний критерій, за яким оцінюється персонал будь-якої організації чи компанії [3]

В свою чергу, педагогічна компетентність – це процес і результат творчої професійної діяльності, інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності вчителя, зумовлений рівнем реалізації його гуманістичної спрямованості. [2,с.93].

Професійна компетентність вчителя-філолога, на думку І. В. Трешиної, реалізується як синтез, нероздільна єдність змістовного та структурного компонентів, які проявляються через професійно-лінгвістичну, соціальну, компенсаторну компетентності та особистісні риси. [5,с.297]

До елементів професійної компетентності Н. В. Кузьміна відносить:


  • спеціальну компетентність в галузі дисципліни, що викладається;

  • методичну компетентність в галузі формування знань, умінь і навичок;

  • психолого-педагогічну компетентність в галузі мотивів, здібностей, спрямованості;

  • аутопсихологічну компетентність — рефлексію педагогічної діяльності. [1, с.87]

Таким чином, на сучасному етапі вчитель-словесник має формувати свої вміння та навички, спираючись на вимоги Міністерства освіти, а саме:

  • вивчати нові освітні матеріали та календарні планування;

  • переорієнтувати освітні матеріали з 11-річної програми на 12-річну;

  • поглиблено вивчати комп’ютерні технології;

  • орієнтуватись на європейські стандарти освіти;

  • вміти викладати матеріал як для великої кількості учнів, так і індивідуально.

Реалізація цих шляхів дозволить забезпечити підготовку нової генерації вчительських кадрів, які візьмуть на себе роль провідника в процесах навчання та виховання підростаючого покоління.

Також велику роль відіграє обізнаність учителя української мови та літератури з новітніми технологіями, методиками викладання філологічних предметів, його практичний досвід і творчість, ділове співробітництво сприяють не тільки формуванню й розвитку учнівської лінгвістичної компетентності, а й удосконаленню та підвищенню мовної й комунікативної культури вчителя. Вчитель-філолог має бути взірцевим користувачем української мови, який не має права на мовні помилки; вербальні засоби, якими послуговується філолог, стають показником його справжньої інтелектуальної лінгвістичної культури.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка