Державний вищий навчальний закладСторінка40/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   305
Коровка Дарина

студентка 3 курсу філологічного фак-ту

Наук. кер.: к. філол. н., доц. Бойко Л. П.
СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ БАНКІВСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Невпинний розвиток науки й техніки вносить значні зміни до мовної та концептуальної картин світу, в декілька разів примножуючи в словниковому складі мови фахову лексику. Стрімкий розвиток економіки й міжнародна інтеграція в цій сфері зумовили інтенсивне зростання економічної і фінансової термінології та обумовили необхідність її всебічного аналізу.

Об’єктом синхронно-діахронічних досліджень вже стали терміносистема рослинництва (Т. М. Данькова), бібліотечна (Г. І. Солоіденко), граматична (О. В. Медведь) і суспільно-політична термінології (Т. С. Коготкова, Т. Б. Крючкова). Останнім часом зазнає активізації банківський сектор ринкової економіки, що зумовлює приплив відповідної лексики для номінації нових реалій (чи не єдиною у вітчизняному мовознавстві залишається дисертаційна робота М. В. Євстифєєвої, присвячена вивченню галузевої лексики валютного ринку [2, с. 236]).

Самобутність і особливості банківської термінології досі залишаються недослідженими, що зумовлює актуальність нашої розвідки.

Об’єктом дослідження послужив фактичний матеріал, представлений у «Банківській енциклопедії» [1].

Банківська термінологія української мови, як свідчить фактичний матеріал, представлена такими групами: 1) назви банківської документації (аваль, авізо, авіста, акредитив, акція, алонж, вексель, індосамент, облігація, рахунок-фактура, валютний опціон, кредитний дефолтний своп, місія банку, ощадна книжка); 2) найменування банківських організацій, установ і підрозділів (банк, бек-офіс, каса, кастодіан, ломбард, мідл-офіс, фронт-офіс, хедж-фонд, авізуючий банк, дочірня компанія, державний банк, кредитна спілка, обслуговуючий банк, рамбурсуючий банк, структуруючий банк, транснаціональні банки, філія банку, фондова біржа, центральний банк); 3) назви засобів реалізації банківських відносин (банкнота, валюта, готівка, гроші, квазігроші, кошти, монета, грошовий сурогат, сумнівні банкноти); 4) терміни на позначення суб’єктів банківських відносин (бенефіціар, дебітор, акцептант, інкасатор, інсайдер, кондуїт, лід-менеджер, оригінатор, отримувач, платник, стейкхолдер, кредитор банку, куратор банку, пов’язана особа, учасник банку); 5) лексеми на позначення банківських процесів та операцій (амортизація, аутсорсинг, біллінг, девальвація, демонетизація, демпінг, дефляція, дефолт, шилінг, еквайрінг, експорт, імпорт, трансакція, форсейтинг, ціноутворення, багато номінальне оброблення банкнот, довірче управління, зустрічні операції, комісійні операції, конвертація цінних паперів, кореспонденція рахунків, переказ коштів, переведення титулу, передача по праву справедливості, платіжний оборот, продаж позик, сек’юритизація активів); 6) лексеми на позначення економічних понять (акцепт, дебет, дисконт, бонус, кліринг, кредит, лодінг, неттінг, овердрафіт, овернайт, оферта, позиція, премія, проба, процент, стагфляція, банківський портфель, валютний ризик, девізна валютна політика, ділова репутація, допустимий ризик, ефективна ставка процента, золотий стандарт, імпортний депозит); 7) назви методів і способів реалізації банківських відносин (гарантія, заміщення, застава, інтернет-банкінг, іпотека, поручительство, стрес-тестування, хеджування, коефіцієнт боргового навантаження, платіжний баланс, касовий метод, форма розрахунків); 8) номени на позначення властивостей банківських процесів і операцій (волатильність, ліквідність, маржа, платоспроможність, рекапіталізація, рентабельність, монетаризація економіки, невиконання зобов’язань, фінансова стійкість банку).

Одним із найпродуктивніших способів поповнення сучасної термінології банківської справи є запозичення з інших мов. Наприклад, з французької (аваль, авізо, авуари, алонж, бенефіціар, маржа); італійської (авіста, акредитив, ломбард); латинської (акція, філія, дебітор, амортизація, девальвація, інфляція, експорт, імпорт, трансакція, премія); англійської мови (банкнота, валюта, біллінг, дефолт).

Аналіз семантичних груп банківської лексики засвідчує наявність синонімії, яка загалом розглядається як «чуже» явище в термінології, оскільки кожне поняття повинне мати лише одну – точну назву [2, с. 238]. Наприклад: рамбурсувати – «повертати, віддавати борг»; пролонгація – «продовження терміну чинності угоди»; апреціація – «підвищення валютного курсу» та ін. Названі лексеми тотожні за значенням і вживаються на позначення того самого поняття.

Однією з основних ознак терміна, що пов’язана з його природою, вважається однозначність. Проте термінологічній системі мови притаманне явище багатозначності. Так, лексема бонус має такі значення: 1) додаткова винагорода, премія; 2) додаткова цінова знижка, яку надає продавець за умови угоди (контракту) чи постійним покупцям; 3) комісійна винагорода за надання послуги щодо купівлі-продажу товару [1, с. 70]).

Отже, аналіз лексики банківської термінології свідчить про багатоплановість семантики цих термінів, що дозволило виділити вісім тематичних груп. Найчисленнішою семантичною групою є назви банківських процесів і операцій. Основним способом поповнення банківської термінології української мови є запозичення з інших мов. У банківській терміносистемі простежуються такі лексико-семантичних явища, як синонімія та багатозначність.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка