Державний вищий навчальний закладСторінка39/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   305
Кононова Анастасія

студентка 2 курсу філологічного фак-ту

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Ільченко І.І.
ЧОЛОВІЧІ СЛОВ’ЯНСЬКІ ІМЕНА В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ АНТРОПОНІМІЇ

Актуальним питанням у сучасному мовознавстві є вивчення походження антропоніма, співвідношення семантики і лексичного значення.

Власні особові імена як своєрідна частина лексичного складу мови є цінним джерелом для різноманітних лінгвістичних галузей. Особливо велике їх значення для вивчення мови минулих епох, зокрема її лексичного складу, оскільки в антропонімії збереглися рідкісні або давні значення слів.

Проаналізовані власні імена зазвичай носили люди з високим соціальним статусом – князі, члени князівських родин та вожді племен. Ці антропоніми утворюються за допомогою складання основ.

Богуслав – слов., від Бог і слав- (слава). [4, с. 37]; Болеслав–слов., від давньоруського боль (більше) і слав- (слава). [4, с. 37]; Борислав – слов., від бор- (боротися, боротьба) і слав- (слава). [4, с.39 ]; Будимир – слов., від давньоруського буди -(будити) і мир (мирний, мир). [4, с. 38]; Вірослав – слов., від вір- (віра) і слав (слава). [4, с. 42];Владислав,Володислав – слов., від влад- (старослов’янське владьти – володіти) і слав-(слава). Давньоруська форма імені Володиславъ. [4, с. 42]; Володимир –слов., від давньоруського Володимьръ. Дослідники виводять це ім’я від праслов’янського *Voldimerъ, де *voldъ – влада і -merъ – великий (буквально: силою великий). З часом елемент -merъ зблизився зі словом мир (світ), ім’я переосмислилося і стало означати «володар світу». За іншим тлумаченням – це гот. Запозичення: Waldemar ( двн. Waltan– правити і двн. Mari – знаменитий; нн. Woldemar). [4, с. 43]; Всеволод – слов., від давньоруського все- (вьсь – весь) і волод- (володіти). [4, с. 44]; Всеслав – слов., від все (давньоруського въсь – весь) і слав- (слава). [4, с.44 ]; В’ячеслав – слов., від вяче- (давньоруське вяче – більше) і слав- (слава). [4, с.44]; Гостомисл– слов., від гост- (давньоруське гость) і мисл- (мислити, мисль). [4, с. 47]; Добромисл –слов., від добр- (добрий, добро) і мисл- (мислити, мисль). [4, с. 50]; Доброслав – слов., від добр- (добрий, добро) і слав- (слава). [4, с.50]; Любомир – слов., від люб- (любов) і мир- (мирний, мир). [4, с.64]; Любомисл – слов., від люб- (любов) і мисл- (мислити, мисль). [4 с.64 ]; Людомир –слов., від люд- (люди) і мир- (мирний, мир). [4, с. 64]; Милослав – слов., від мил- (милий) і слав- (слава). [4, с. 69]; Мирослав –слов., від мир- (мирний, мир) і слав-(слава).[4,с.69]; Мстислав – слов., від мсти- (помста) і слав- (слава). [4, с.71]; Остромир –слов., від остр- (гострий) і мир-(мирний, мир). [4, с.77]; Радислав– слов., від рад- (пор. сучасне російське радеть) і слав- (слава). [4, с. 82]; Радомир – слов., від рад- (пор. сучасне російське радеть) і мир-(мирний, мир). [4, с. 82]; Ростислав– слов., від рост- (рости) і слав- (слава). [4, с.83]; Світозар–слов., від світ- (світлий) і зар-(рос. Заря). [4, с.85];Святогор–слов., від давньоруського від свят-(святий) і гор- (гора). Ім’я руського билинного богатиря. [4, с.85]; Святополк –слов., від свят-(святий) і полк (військо, похід).[4, с.85]; Святослав –слов., від свят- (святий) і слав- (слава). [4, с.85];Славмир, Славомир–слов., від слав- (слава) і мир-(мирний, мир). [4, с. 87];Яромир–слов., від яр- (ярий) і мир- (мирний, мир). [4, с. 99]; Ярополк–слов., від яр- (ярий) і полк (військо, похід). [4, с.99];Ярослав–древнє слов’янське ім’я, означає «сильний і славний» (від яр- «ярий» і слав- «слава»).[4, с. 99].

Жіночі антропоніми такого типу творяться від чоловічих власних імен (Богуслав – слов., від Бог і слав- (слава). [4, с. 37], Богуслава –слов., жіноча форма до імені Богуслав, від Бог і слав- (слава). [4, с.107 ])

Будівельним матеріалом для слов’янських складених імен служило близько 100 слов’янських антропооснов. Серед них майже половину становили іменникові, а решта – займенникові, прикметникові, займенникові та кілька інших утворень. До таких антропооснов належали слова типу –слав[слава], -мир[мирний, мир], - волод[володіти], -мисл[мислити, мисль] та інші. Ця група імен становить найбільшу частину імен слов’янського походження.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка