Державний вищий навчальний закладСторінка36/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   305
Клюкіна Анастасія

студентка 4 курсу філологічного фак-ту

Наук. кер.: к. пед. н., доц. Слижук О.А.
АВТОБІОГРАФІЧНІ РИСИ У ПОВІСТІ М. СТЕЛЬМАХА
«ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ»: УРОК У 7 КЛАСІ

Шкільна програма з української літератури пропонує вивчення автобіографічних творів у 7 класі, мета яких донести до учня найбільш яскраві життєві враження митця, допустивши якомога менше неточностей.

Автобіографія виникає тоді, коли автор відчуває необхідність художньо об'єктивувати самого себе та своє життя, знає як і вміє це зробити. Існує багато причин написати автобіографію: описати події, факти, що трапились у житті; пояснити причини своїх вчинків. Іншими словами, автобіографія пов'язана із самопізнанням, розкриттям свого «я».

Автобіографічні твориписьменника дозволяють отримати об’єктивне уявлення про світоглядні цінності, художньо-естетичні уподобання митця, його творчу індивідуальність.

Серед найвідоміших сучасників, більшість досліджень яких присвячено вивченню автобіографії, можна назвати таких, як О. Галич, Ф. Лежен, О. Клімчук, Г. Маслюченко,
Л. Сердійчук, С.Сіверська, Т. Черкашина, А. Цяпа та ін.

Яскравим прикладом для визначення рис автобіографічної прози на уроках української літератури є повість М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять».

Метою уроку буде: розкрити автобіографічність повісті, подати визначення автобіографії, формувати вміння обґрунтовувати власне ставлення до прочитаного; виразно читати і переказувати твір; розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати любов до людей та навколишнього світу.

Щоб підготувати учнів до сприймання нового матеріалу, необхідно актуалізувати опорні знання. Для цього слід застосувати прийом бесіди. Учням пропонуються наступні питання: • Яким, на ваш погляд, повинен бути письменник?

 • Твори яких письменників читати цікаво і чому?

Наступним етапом уроку є безпосереднє сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу. Оскільки метою уроку є розкриття автобіографічності повісті, то необхідно, у формі біографічної розповідіподати відомості про життя М. Стельмаха, його твори та цікаві випадки з життя.

Подаючи життєпис письменника, учитель наголошує на тому, який вагомий виховний вплив на становлення М. Стельмаха мала сім’я, у яких умовах і за яких обставин зростав і формувався майбутній письменник.Це сприятиме створенню психологічного портрета письменника. Розповідаючи про родинне життя, вчитель зазначає, що великий вплив на формування М. Стельмаха мали його батьки, дідусь і бабуся, дядько Микола, про яких він розповість у автобіографічній повісті «Гуси-лебеді летять».

Після чого учні працюютьз літературознавчим словником, зокрема повторюють з теорії літератури визначення «автобіографічного твору».

Автобіографія (грецьк. autds– сам, bios– життя, grapho– пишу) – літературний жанр, головним героєм якого (в літературному сенсі) є сам автор[1, с. 26].

Необхідно звернути увагу школярів на те, що автобіографія відрізняється від мемуарів або щоденника наявністю елементів вимислу та узагальнення.Якщо у художньому творі автор використовував події свого особистого життя як вихідний матеріал, опрацьований ним, такий твір називається автобіографічним.

Використовуючи прийом «Мозковий штурм» учням пропонується відповісти на такі запитання: • Чим відрізняється автобіографічний твір від біографічного?(Біографія — хронологічно впорядкований опис життя людини, призначене для збереження або вивчення інформації про його діяльність, досягнення, заслуги та інших соціально значущих фактах.Автобіографія – власноруч написана коротка або розгорнута історія життя окремої людини в її особистій оцінці.)

 • Які твори автобіографічного характеру ви пам'ятаєте? («Зачарована Десна» О.Довженка,«Якби ви знали, паничі ...», «І виріс я на чужині ...», «Мені тринадцятий минало» Т.Г.Шевченко)

 • У якому віці були написані ці твори? (У зрілому)

 • Коли написана повість М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»?( У 1963 році, М.Стельмах на той час був 51 рік. Це спогади про все, що було відчуто, пережито в дитинстві. Це пам’ять про рідних і односельців, про події, свідком яких довелося бути).

Далі для визначення автобіографічної основи повісті пропонується робота над змістом твору. Використовуючи метод «Прес» розкриваються такі питання:

 • Кому присвятив свою повість М.Стельмах?(«Моїм батькам Ганні Іванівні і й Панасу Дем’яновичу з любов’ю та зажурою»)

 • Як ви думаєте, чому? (Автор розповідає про своє дитинство, про батьків, діда, близьких йому людей.)

 • Коли розгортаються події в творі? (1920 – 22роки ХХ ст.) Доведіть.

Звертаємо увагу семикласників на ставлення Михайлика до навколишньогосередовища й на стосунки хлопчика з близькими та друзями. Крім того, потрібно детально розглянути другорядних персонажів, оскільки вони виступають виразниками думок і почуттів самого письменника.Таким чином створюємо психологічний портрет М. Стельмаха.

Продовжуючи аналізувати твір,необхідно зосередити увагу семикласників на таких ключових моментах, які допоможуть визначити автобіографічні риси повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»: • фактична основа написання автобіографії, тобто у творі відображено реальні історичні події, наявні спогади про реальних людей (мати Ганна Іванівна, батько Панас Дем’янович, дід Дем'ян);

 • тотожними у творі є автор, оповідач та головний герой – Михайлик;

 • оповідь ведеться від першої особи;

 • у творі відбувається не послідовний опис подій, що зумовлено особливостями людської пам’яті (розповідь про життя дядька Миколи чи діда Дем'яна );

 • психологічна заглибленість автора у власний внутрішній стан : «I радiсть, i смуток, i срiбнийпередзвiн огортають та й огортають мене своїм снуванням.» [ 2, с.103 ].

На завершення роботи над повістю учні визначають особливості твору, зазначаючи, що це повість про витоки формування характеру, про світ дитячих переживань і відчуттів. А описані факти і обставини протікання дії, наведені діалоги, фрази одночасно характеризують оповідача його спосіб сприймання, його погляд на світ, його душевний стан.

Отже,вивчення повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»передбачає широке ознайомлення семикласників з особливостями автобіографічного твору. В результаті чого учні набувають уміння визначати риси автобіографічного твору, щоє джерелом відомостей про видатного письменника і про духовне життя суспільства його доби.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка