Державний вищий навчальний закладСторінка305/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   297   298   299   300   301   302   303   304   305
Рябініна Світлана ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ Д. Г. ЛОУРЕНСА


«ЗАПАХ ХРИЗАНТЕМ») 348

Свищ Вікторія РЕГІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ СВОЄРІДНІСТЬ АНГЛІЇ, ВІДОБРАЖЕНЕ
У ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЯХ НОРТУМБРІЙСЬКОГО ДІАЛЕКТУ
349

Сєдакова Маргарита НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННЮ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 350

Слесь Лілія ДО ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ: ГЕОМЕТРІЯ ЖИВОПИСУ ЗАСОБАМИ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА 352

Степанченко Данііла АВТОБІОГРАФІЧНІ МОТИВИ У РОМАНІ ЗЕЛЬДИ
ФІЦДЖЕРАЛД «ВРЯТУЙ МЕНЕ, ВАЛЬС»
353

Тітова Анастасія ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОГО КОМПОНЕНТУ АНГЛІЙСЬКОГО СЛОВА
В
ЯПОНСЬКІЙ МОВІ 354

Толматова Анна ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АНГЛОМОВНОЇ МЕДІА-ПРОДУКЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕСЕРІАЛІВ) 356

Федун Олександра ДО ПИТАННЯ ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПОНЯТТЄВОЇ БАЗИ

СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ 357

Філанова Альона ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНОСИСТЕМ ГАЛУЗІ ФОТОРЕДАГУВАННЯ)
359

Хлівненко Альона ЛЕКСИКА СФЕРИ МОДИ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 361

Чернявський Богдан СЕРЕДНЬОВІЧНА ДИХОТОМІЯ БОРОТЬБИ ДОБРА І ЗЛА У ТВОРЧОМУ ПЕРЕОСМИСЛЕННІ ДЖ. ГАРДНЕРА

(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ГРЕНДЕЛЬ», 1971) 362

Черняк Юлія ІСПАНСЬКА ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ 364

Шадріна Кристина ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ ФІЛЬМІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ.ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ ФІЛЬМІВ
365

Шундель Т.О. ПРОТИСТАВЛЕННЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ ПРОСТОМУ
У СЕМАНТИЧНОМУ ТА ПАРАДИГМАТИЧНОМУ АСПЕКТАХ
367

Юрченко Катерина ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ЯК ЗАСІБ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ САМОБУТНОСТІ НОСІЇВ ЙОРКШИРСЬКОГО ДІАЛЕКТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 368

Kozachuk Artem RENDERING CONNOTATIONS IN PUBLICISTIC STYLE 369

Anna Solovyova KEYWORDS IN THE INTERPRETATION AND TRANSLATION
OF THE STORY BY WILLIAM PAUL YOUNG «THE SHACK»
370

ДЛЯ НОТАТОК
Наукове видання

Збірник наукових праць

студентів, аспірантів і молодих вчених

«Молода наука-2015»
Відповідальна за випуск:

Голова НТСАДМВ ЗНУПасенко М.В.

Дизайн обкладинки:

Третяк КрістінаАдреса редакційної колегії:

Запорізький національний університет

69600, м. Запоріжжя, вул. Леппіка, 33, каб. 327

тел. (061) 289-41-01

E-mail: studnauka.znu@gmail.com
Підп. до друку Формат 60×90/16. Папір офсетний.

Друк цифровий Умовн. друк. арк. 24

Замовлення № Наклад прим.

_____________________________________

Запорізький національний університет

69600, м. Запоріжжя, МСП-41

вул. Жуковського, 66
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

ДК № 2952 від 30.08.2007
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   297   298   299   300   301   302   303   304   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка