Державний вищий навчальний закладСторінка275/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   271   272   273   274   275   276   277   278   ...   305
Шундель Т.О.

викладач англійської мови ДонНМУ


ПРОТИСТАВЛЕННЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ ПРОСТОМУ У СЕМАНТИЧНОМУ ТА ПАРАДИГМАТИЧНОМУ АСПЕКТАХ

Незважаючи на багатовікову історію, питання дослідження складного речення залишається проблемним, хоча вирішенню цього питання присвячена певна кількість наукових досліджень (В. Адмоні, С. Бевзенко, І. Вихованець, М. Поспєлов, С. Дорошенко, В. Белошапкова, О. Пєшковський, В. Матезіус, Є. Курилович, Л. Теньєр, Ч. Філмор, Е. Бенвеніст, Н. Арутюнива, Фр. Данеш, В. Мартинов, Г. Золотова, Ю. Апресян, І. Слинько, К. Городенська, А. Загнітко, Н. Шведова, К. Герман, Н. Гуйванюк, Г. Горяна, О. Мельничук та ін.). З одного боку, наявність різних концепцій аналізу речення стали умовою збагачення загальної теорії вивчення синтаксичних одиниць і призвели до відтворення багатогранної сутності речення, а з іншого боку, ‑ це дозволило використовувати напроцьований матеріал для подальшого його вивчення. Таким чином, мета статі полягає у детальному розгляді відношення між предикативними частинами складного речення (далі СР) та з’ясуванні його сутності.

Поглиблений аналіз СР дає підстави вважати, що семантично-обтяжене СР може мати або не мати співпадіння з формально-синтаксичними СР. Це, очевидно, пояснюється тим фактом, що просте речення за умови наявності кількох предикатів може бути семантично складним. Адже поліпредикативні конструкції – це речення, які включають два або більше предикативних центрів, що складаються з декількох предикативних частин або компонентів. Необхідно зазначити, що у семантичному аспекті просте речення характеризується як монопропозитивна одиниця, яка містить одну пропозицію в основі предикативного поєднання однієї або декількох словоформ. Наприклад,

Gerald entered the room. It became quiet there.

З цього прикладу ми бачимо, що в кожному з двох речень міститься своя пропозиція: «прихід Джеральда» (фізична дія суб'єкту) і «тихо» (стан суб'єкта, який не виражений в реченні). У відмінності від простого речення СР – одиниця поліпропозитивна і кожен її складовий елемент містить в собі пропозицію: When Gerald entered the room it became quiet there. Дві предикативні структури зв'язуються між собою за допомогою суперпредикату «when», який встановлює рамки одночасності ситуації, що відбувається (друга пропозиція є основною, а перша – служить її тимчасовим вектором). Ці приклади свідчать про те, що просте речення не протиставляється СР в семантичному аспекті За нашими спостереженнями, просте речення, монопропозитивна одиниця, може перетворюватися на одиницю поліпропозитивну в рамках семантичного аспекту. Наприклад, It became quiet on Gerald's entering the room – за допомогою заміни суперпредиката «when» суперпредикатом «прийменник – on» зв'язок між двома ситуаціями стає очевидним.

З іншого боку, СР може бути охарактеризоване як речення лише з однієї пропозицією , що викликано ізоморфізмом складнопідрядного речення, а саме, з'ясувальної підрядної частини. Наприклад,

We didn't see that it was anyone else's business [3, с. 18].

Katherine was a little worried that Milly still hadn't heard from Dolly [Williams: 81].

I think P' raps Uncle Gerald will give me a ride in his new motor [3, с. 91].

В першому та другому випадках головна частина надає оцінку змісту підрядної частини. У третьому прикладі пропозитивна ситуація зазначається в підрядній частині (предикат «will give me a ride» та суб'єкт «P' raps Uncle Gerald»), головну частину можна уявити як модальну рамку для вираження інтенції мовця, припущення розвитку ходу подій обкресленої ситуації. Таким чином, характерною ознакою між цими двома синтаксичними одиницями, простим реченням та СР, в семантичному аспекті визначається факт протиставлення, а не факт різниці

Отже, за нашими спостереженнями, СР – не просто низка значень частин, це стосунки вищого порядку: спеціальні додаткові характеристики сполучуваності в умовах мовної або предметної ситуації. Треба відмітити і те, що, з точки зору синтаксичного рівня, СР розглядається як модель, яку можна зіставити з іншими діючими моделями в парадигматичному плані, як будівельна одиниця для участі в різноманітних комунікативних ситуаціях. Так, компоненти СР, тобто його предикативні одиниці, схожі багато в чому з простими реченнями – в плані репрезентації численних ситуацій, подій. Елементи цих ситуацій мають свої різноманітні відношення і зв'язки, що знаходить своє відображення в мові.

Література

1. Астахова Л. И. Предложение и его членение: Прагматика, семантика, синтаксис : [монография] / Л. И. Астахова. – Днепропетровск : ДГУ, 1992. – 160 с.

2. Гулыга Е. В. Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком предложении / Е. В. Гулыга. – М. : Высшая школа, 1971. – С. 194

3. Williams Dee. Katie's Kitchen / Dee Williams. – Great Britain: Headline Book Publishing, 1999. – 375 pp.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   271   272   273   274   275   276   277   278   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка