Державний вищий навчальний закладСторінка273/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   269   270   271   272   273   274   275   276   ...   305
Черняк Юлія

студентка Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка

Науковий кер.: к.філол.н., доц. Моренець І.М.


ІСПАНСЬКА ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ

Вплив соціолінгвістичної складової на процес створення реклами неодноразово привертав увагу вчених (К. Танака [1], Т.А. Безугла [2], С.М. Кановас [3] та ін.). Проте, специфіка оприявнення у текстах сучасної реклами тих рис і компонентів, що мають соціолінгвістичну природу, досі не обиралась об’єктом системного дослідження. Національні модифікації рекламної продукції навіть в умовах глобалізації зберігають певну самобутність, яка значною мірою детермінована соціокультурними чинниками. Для сучасної іспаністики певної епістемологічної ваги набуває вивчення іспаномовних рекламних текстів крізь призму соціолінгвістики. Такий аналіз відкриває перспективи розуміння механізмів збереження етнокультурної ідентичності кожної з націй, яка вважає цю мову рідною, адже рекламний дискурс завжди вибудовується з урахуванням ментально-психологічних особливостей, стереотипів мислення і мовленнєвих характеристик потенційного реципієнта.

Цікавою дослідницькою задачею постає визначення тих соціолінгвістичних чинників, що впливають на структуру і семантику рекламного тексту та виявлення специфіки оприявнення цього впливу в аудіовізуальній іспаномовній рекламі.

Аудіовізуальна реклама, в якій зливаються слово, музика та візуальні образи, є найпоширенішою в сучасному медіапросторі. Вербальні та невербальні компоненти поєднуються задля посилення впливу на емоційну сторону сприйняття. Основне смислове навантаження у відеоролику зазвичай несе текст, який і є його раціональною складовою. Зорові та звукові образи ж спромовуються на уяву.

Аналіз зразків іспаномовної комерційної (продукція фірми Apple, дезодорант Old Spice: El llamado, миючий засіб Pine-sol) та соціальної антиалкогольної реклами, дає підстави стверджувати, що навіть найяскравішого відеоряду недостатньо для створення гарної реклами. Всі елементи знаходяться у стійкому взаємозв’язку таким чином, що вилучення одного з них може спричинити розпад усієї смислотворчої системи рекламного продукту. Немає жодного рекламного ролику, в якому б вербальна складова була повністю відсутня. Слова несуть основне смислове навантаження і без них зміст ролика залишався б нерозкритим.

Одним із найголовніших факторів під час створення рекламного продукту виступає гендерна приналежність потенційних реципієнтів. Існують ключові поняття, що актуалізують чоловіче або жіноче начало і нерозривно пов’язані зі стереотипним уявленням про справжнього чоловіка чи ідеальну жінку. На основі дослідження кількох рекламних роликів чоловічих продуктів, зокрема дезодорантів Axe та Old Spice, автомобілів марки Mercedes Benz та Porsche, серед основних концептів іспанської маскулінності можна виділити мужність, пристрасність, привабливість та успішність в усіх сферах життя. Що ж до фемінних концептів, то завдяки аналізу реклами засобів для догляду за шкірою від фірм “Real” і “Nivea”, а також парфумів “Rock” та “Chanel №5” є підстави стверджувати, що в уявленні іспанців ідеальна жінка має відзначатися красою, жіночністю, юністю й сексуальністю.

Запорукою ефективної реклами є правильне використання екстра-лінгвістичної інформації – невід’ємної складової суспільного життя. Позамовні фактори не лише мотивують вибір мовних засобів, але й створюють у тексті посилання до реального життя, що надає рекламі нових відтінків сприйняття та ще більшої яскравості.

Показовою і цьому сенсі є реклама дитячого печива “Noel”, смисл якої можна зрозуміти, тільки якщо взяти до уваги наявну в тексті алюзію до популярної іспанської вільянсіко “Vamos, pastores, vamos”. За сюжетом маленький хлопчик каже мамі, що на наступний день йому треба вдягтися у костюм бобра (іспанською “castor”). Мати всю ніч шиє йому цей костюм. Наступного дня вона везе сина на машині до школи і він починає співати вільянсіко “Vamos, pastores, vamos”, однак замість слова “pastor”, що в перекладі з іспанської означає “пастух”, хлопчик співає “castor”, тобто “бобер”. Машина різко зупиняється… Мама розуміє, що всю ніч замість шиття одежини пастуха вона мудрувала з костюмом бобра… Унизу ми бачимо емблему печива “Noel” та його слоган: “Які ж солоденькі ці діти” (“Que dulces son los niños”).

Соціальна реклама, що орієнтована на всіх небайдужих (реклама на підтримку малозабезпечених родин «Мамусю, що в нас на вечерю?» та антиалкогольна «Уяви незабутню ніч»), вже у своїй основі містить позамовний факт – суспільну проблему. Вона привертає увагу не лише завдяки яскравим «картинкам», але й завдяки правильно підібраним емоційно-забарвленим словам, що нікого не залишають байдужим.

Деяка рекламна продукція спрямована саме на іспанську аудиторію, зокрема реклама Різдвяної лотереї, андалусійського пива та ін. Вона оперує фактами, відсутніми у картині світу українців, але наявними в житті іспанців.

Тож як бачимо, позамовна реальність формує умови, яким повинен відповідати рекламний текст, щоб справити потрібне враження на цільову аудиторію, вразити людей та запам’ятатися їм. Творцям реклами варто брати до уваги широковідому тезу, блискуче висловлену свого часу О. Потебнею: «мова… не є відображенням світогляду, який уже склався, а є діяльністю, що складає його» [4].

Література  1. Tanaka K. Advertising language: a pragmatic approach to advertisements in Britain and Japan / K. Tanaka. – London & New York : Routledge, 1994. – 168 p.

  2. Безугла Т.А. Лінгвопрагматичні та стилістичні особливості рекламного дискурсу / Т. А. Безугла // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов” – Харків, 2013. – Вип. 74. – С. 31-36.

  3. Cánovas S.M. La variación sociolingüística en publicidad. Análisis sociolingüístico de textos publicitarios televisivos / S. M. Cánovas [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.um.es/tonosdigital/znum1/download/soniamadrid.PDF

  4. Потебня А.А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М.: Искусство, 1976. – 613 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   269   270   271   272   273   274   275   276   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка