Державний вищий навчальний закладСторінка271/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   267   268   269   270   271   272   273   274   ...   305
Хлівненко Альона

студентка 6 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Голуб Ю.І.
ЛЕКСИКА СФЕРИ МОДИ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Дослідження лексики моди, як вербального втілення відповідного фрагмента культури, зумовлене загальною тенденцією сучасної лінгвістики до вивчення мовних явищ у контексті позамовних чинників.

Серед лінгвістів, які вивчали лексику моди працювали або працювали зі спорідненими сферами, слід зазначити таких вчених, як З.С. Вердієва, О.С. Кубрякова, І.В. Андрусяк. Особливий внесок зробила Г.М. Коваленко, яка безпосередньо досліджувала англійську лексику моди та словотворчі процеси, пов`язані з нею.

Картина світу англомовного суспільства кінця XX – початку ХХІ століття, охоплює когнітивні категорії, вербалізація яких, пов’язана з найінтенсивнішим поповненням словникового складу англійської мови. Найбільший пласт нової лексики охоплює категорія «Людина». Це є свідченням того, що когнітивна діяльність останньої має яскраво виражений антропоцентричний характер. Англомовна картина світу базується на специфічних образах, концептах і ідеях, які передаються за допомогою відповідних лінгвістичних засобів.

Лексика моди розглядається як складник англомовної картини світу ХХ-ХХІ століть. До складу лексики моди входять одиниці на позначення предметів одягу, взуття, головних уборів, зачісок, аксесуарів, модних стилів та течій, назви колекцій високої моди, назви брендів та виробників одягу й аксесуарів і т.д [1, с. 3].

Центральними одиницями лексики сфери моди є слово fashion, та семантично пов’язані з ним слова є style, dress та clothes. Слово fashion як центральна лексема є активною словотворчою основою: fashionable, fashionableness, fashionably, fashioned, fashionless, fashionist, fashion-monger, fashion-forward, fashionista, fashion-speak, fashionese [3, с. 15].

Предмети одягу мають знаковий характер, який розкривається за допомогою мови, їхня знаковість підпорядкована правилам семіотичної поведінки, що сформувалися в суспільстві [2, с. 133].

У сучасних джерелах, присвячених моді, слово fashion вживається на позначення відповідного соціального явища (High fashion is exclusive); мода сприймається як мікросвіт (It’s an elitist world, fashion is), зображується як сфера діяльності (one of fashion's most respected and imaginative talents), а також розуміється як конкретний стиль (next fall’s fashions).

Слово fashion є найуживанішим в англомовних публіцистичних виданнях. Так, наприклад, у відомій газеті «The New York Times» є рубрика «Fashion & Stуle», де поняття fashion розглядається як «the way of dressing or behaving that is usual or popular at a certain time» [4, c. 24].

Наведемо приклад із статті «Make Them Fit, Please!», що була надрукована в газеті «The New York Times»: «When Dr. Ali Sadrieh, a podiatrist, started Evo Advanced Foot Surgery, 13 years ago, he thought it seemed a little vain for women to ask for surgery because their feet hurt wearing fashionable shoes», де одразу ж нашу увагу привертає слово «fashionable». Проте фактично у цьому прикладі ми бачимо поєднання понять «здоров’я» та «мода». Отже, бути здоровим це також мода.

Слід відзначити, що до моди відносять не лише аксесуари, одяг, модну тенденцію до здорового способу життя, а й їжу. Про це свідчить стаття «Oh, How They Like to Dish» із газети «The New York Times». Уривок зі статті «The two met recently for lunch in the Four Seasons restaurant…», який водночас є рекламним реченням по відношенню до одного модного ресторану «Four Seasons». А далі йде перерахування, яку саме їжу замовляли клієнти цього ресторану (причому клієнти – відомі люди): «Over lamb chops and French fries (for Ms. Smith) and filet mignon (for Mr. Cagle)…» [6].

Газетні публікації щодо моди не завжди несуть інформативний характер, а є більш схожими на рекламний ролик у вигляді текстового повідомлення. «The rest of Kate's outfit was definitely the same as she wore with the Packham dress for the only evening event the royals attended» [5]. В даному випадку є очевидним, що автор рекламує одяг, застосовуючи назву сукні «Packham».

Отже, проведене дослідження свідчить про те, що англійська лексика сфери моди розвивалася під сильним впливом зовнішніх соціокультурних факторів. Нові тенденції виникали як реакція на зміни в суспільстві, семіотизувалися й відповідно отримували назви, які відображають характер тих явищ, що спричинили появу тих чи інших модних течій.

Література  1. Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу: Автореф. дис…. к.філол. н./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 20 с.

  2. Коваленко Г.М. (Степанюк) Особливості номінації в лексиці моди двадцятого століття (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 155: Германська філологія. – С. 133-142

  3. Hunston, Susan Corpora in Applied Linguistics. – Cambridge University Press,2005. – 241 p.

Джерела ілюстративного матеріалу

  1. The New York Times. – 27 April, 2014. – 52 p.

  2. Mirror.co.uk [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/kate-middletons-2014-tour-dressws-3384138#ixzz305qwwhOF [Електроний ресурс]

  3. Nytimes.com [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.nytimes.com/2014/04/27/ fashion/a-conversation-with-liz-smith-gossip-columnist-and-jess-cagle-editorial-director-of-people-magazine.html?ref=fashion&_r=2

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   267   268   269   270   271   272   273   274   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка