Державний вищий навчальний закладСторінка270/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   266   267   268   269   270   271   272   273   ...   305
Філанова Альона

студентка 3 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Андрєєва І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНОСИСТЕМ ГАЛУЗІ ФОТОРЕДАГУВАННЯ)

Наявний на даний момент досвід вивчення теорії та історії фотографії дає загальний огляд розвитку та становлення фотографи як виду мистецтва. Але, на нашу думку, дослідженню саме перекладу фотографічної термінології не було приділено належної уваги. Зміни, що відбулися в гуманітарних науках у другій половині XX століття, зумовили перехід у вивченні фотографії від мистецтвознавчої парадигми до парадигми досліджень культури, зокрема, завдяки роботам таких критиків і вчених, як Р.Краусс, А.Секула, Д.Крімп, С.Зонтаг. Це дало можливість дослідження феномена фотографії з нових точок зору: як способу комунікації (В.Флюссер), як знакової системи і мови (Р. Барт, У. Еко), як соціальних практик і соціальних об'єктів (П.Бурдье), як візуального втілення соціального розвитку та прискорення життя (П.Вірільо). Зміни в розумінні фотографії дозволили переосмислити традиційне виклад історії фотографії з точки зору культурологічного аналізу (М.Фрізо, М.У.Меріен). [4, c.126]

На сучасному етапі розвитку медійних засобів фотографія зайняла чільне місце в духовній культурі сучасного суспільства як один з видів мистецтв [3, c.21]. Без наукової фотографії важко уявити будь-яку область науки. Цим і зумовлена важливість вивчення фотографії, її розвитку, функцій для осмислення процесів сучасної культури. [4, c.126]. Зважаючи на той факт, що англійська мова є міжнародною, більшість технічних виробів та програм мають супровідні інструкції саме англійською мовою. Умовою можливості ефективного використання всі наявних функції медіа-фото-техніки та супровідних програмних продуктів є адекватний переклад фотографічних термінів.

Об’єктом нашого дослідження стали фотографічні терміни, відібрані методом суцільної вибірки з лексикографічних реєстрів, програм фото- та відео- редагування (таких, як: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel VideoStudio Pro), а також з інструкцій користувача фото- та відео- техніки. Загальна кількість термінів становить 200 одиниць. Метою нашої роботи є вивчення особливостей перекладу лексики терміносистем фото- та відео- редагування.

Головна особливість перекладу термінів будь-якої галузей знання полягає в тому, що термін – однозначний, тобто лексичне значення терміну термін не має конотативних значень, термін він позбавлений синонімів; незалежно від тексту термін перекладається терміном – повним та абсолютним еквівалентом [5, с.243].

Головне завдання перекладача полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу, і, як правило, фактична спільність змісту оригіналу і перекладу дуже значна [2, c.18-19]. Головною умовою адекватного перекладу науково-технічних термінів, (тобто вибору потрібного відповідника з числа тих, що слугують для передавання терміном змісту поняття в різних його значеннях) є розуміння денотату, саме тому при перекладі термінів головним завданням перекладача є передача денотативного значення [1, с.80]. Через складний і багатогранний характер денотатів, що позначені термінами, виникають труднощі при їх перекладі. Саме тому, перекладач повинен вміти зробити численні міжмовні перетворення – так звані перекладацькі трансформації – за допомогою яких текст перекладу з максимально можливою повнотою передасть всю інформацію, яка міститься у мові оригіналу.

Слід зазначити, що найпоширенішими трансформаціями при перекладі є : транслітерація, калькування, компенсації, та описовий переклад (експлікація). Усі представлені трансформації можна розподілити на такі категорії: лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні. До лексичних можна віднести таку трансформацію, як транслітерація. Транслітерація - це спосіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом відтворення її форми за допомогою літер мови перекладу. При транслітерації відтворюється графічна форма іншомовного слова (буквений склад). Наприклад: Channel - Кaнал; Compression – Компрессія; Filters – Фільтри, Bokeh – Боке, Factura – Фактура. До лексико-семантичних можна віднести прийом калькування. Калькування - це спосіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом заміни її складових частин - морфем або слів (у випадку стійких словосполучень) їх лексичними відповідниками у мові перекладу. Сутність калькування полягає у створенні нового слова або стійкого сполучення у мові перекладу, що копіює структуру вихідної лексичної одиниці. Наприклад: Filter Gallery – Галерея фільтрів; Bevel And Emboss - Скіс І Рельєф; Fishеye Lens – Лінза «риб’яче око», Focal length – Фокусна відстань. До лексико-граматичних трансформацій слід віднести прийом компенсацію. Прийом компенсації - спосіб перекладу, при якому елементи сенсу, втрачені при перекладі оригіналу, передаються в тексті перекладу яким-небудь іншим засобам, причому не обов'язково в тому ж самому місці тексту, що в оригіналі. Наприклад: Reportage – Репортажна зйомка; Dispersion – Дисперсія Кольору; Reflector - Відбивач світла. Таким чином, компенсується втрачений сенс, і нерідко граматичні засоби замінюються лексичними. Також до поширених прийомів належить прийом описового переклад (експлікація) - це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця замінюється словосполученням, що дає повне пояснення і визначення її значення на іншій мові, що характерно для перекладу неологізмів, безеквівалентної лексики і різних термінів, а також фразеологізмів. Наприклад: Stuck pixels– Цифровий шум, який виникає при довготривалій витримці; Сhrominance noise – зернистість зображення, що утворюється за рахунок колірних відхилень сусідніх пікселів у темних областях знімка [2, c.30-33]

На основі аналізу фактичного матеріалу ми можемо зробити висновок, що переклад термінології здійснюється різними прийомами, а саме за допомогою таких міжмовних трансформацій як: лексичних, лексико-семантичних та лексико-граматичних. Задача перекладача полягає у правильному виборі того чи іншого прийому в ході процесу перекладу, щоб якнайточніше передати значення будь-якого терміна.

Незалежно від ступеня володіння перекладачем обома мовами, об’єму його фонових знань, він так чи інакше зустрінеться з неочікуваним в тексті оригіналу, що може бути лінгвістичними чи екстралінгвістичними реаліями. Враховуючи це, перекладачеві потрібно знати і вміти користуватися (окрім словників) різними енциклопедичними довідниками, а також поширеною у всьому світі мережею Інтернет.

Література

1. Баловнєва О. О. Особливості перекладу англійської науково-технічної термінології / О.О. Баловнєва // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. - 2004. – С. 80.

2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) /


В.С. Виноградов . – М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – С.18-33.

3. Ларионова Н. С. Визуальность восприятия в современной культуре // Визуальные аспекты культуры 2006: Сб. науч. ст./ под ред. В.Л.Круткина, Т.А.Власовой. - Ижевск, 2006. – С. 21-22.

4. Левашов В. Фотовек. Краткая история фотографии за 100 лет. Н. Новгород, КАРИАТИДА, 2002. – 126 c.

5. Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории. – М.: Наука, 1989. – 243 c.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   266   267   268   269   270   271   272   273   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка