Державний вищий навчальний закладСторінка264/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   260   261   262   263   264   265   266   267   ...   305
Сєдакова Маргарита

студентка 5 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер. : д. пед. н., проф. Пахомова Т. О.
НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННЮ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Новий соціально-економічний, політичний та культурно-освітній контекст, модернізація шкільної іншомовної освіти, яка зумовлена процесами глобальної культурної інтеграції та входженням України до Болонського процесу, вимагають оновлення системи підготовки педагогічних кадрів [2, c. 3]. Концепцією педагогічної освіти визначено її методологічні основи і стратегічний напрям її розвитку в Україні як багатогранної системи, що реалізується через профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю, підготовку педагогічних працівників за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Педагогічна освіта покликана забезпечувати формування вчителя, який зорієнтований на особистісний та професійний саморозвиток і готовий працювати творчо в закладах освіти різного типу.

Фахова підготовка майбутнього вчителя у ВНЗ передбачає набуття студентами теоретичних знань зі спеціальності «Англійська мова», формування у них практичних професійно орієнтованих навичок і вмінь, необхідних для здійснення професійної діяльності майбутнього вчителя англійської мови. При цьому професійна компетенція визначається як володінням мовою так і вмінням навчати мови інших, шляхом виконання практичної діяльності та шляхом рефлексії цієї діяльності, під час якої студенти виконують ролі як учнів, так і майбутніх учителів. [4, с. 118]. Отже, це питання є досить актуальним, виходячи зі змісту постійного оновлення іншомовної мовної освіти на тлі процесів глобалізації та інтеграції України у світовий освітній простір.

Аналіз методичної літератури свідчить, що процес формування професійно орієнтованої компетенції досліджувався в різних видах мовленнєвої діяльності. Що стосується мовного ВНЗ , то зусилля методистів зосереджувалися на таких аспектах формування професійно орієнтованої компетенції в усному мовленні: навчання монологічного мовлення ( Н.Ф. Бориско), методика оволодіння усним спонтанним мовленням на матеріалі художніх текстів, навчання усного аргументованого дискурсу та інші.

Професійне іншомовне спілкування – складне та багатогранне явище. Для методики викладання іноземної мови важливими є психологічні та лінгвістичні аспекти, а також соціально-комунікативні особливості, спричинені специфічними умовами його функціонування.

Вже на першому курсі навчання у ВНЗ на заняттях з практики англійської мови необхідно створювати психологічні передумови для виникнення мотивів і бажання ознайомитися з професією вчителя, основами професійно-педагогічного спілкування. [5, с. 147]. Важливим компонентом на цьому етапі є формування потреби студентів в мовному та професійному розвитку та саморозвитку,тобто закладаються певні основи професійно орієнтованої компетенції в усному мовленні. На першому курсі можуть з успіхом формуватися основи культури мовлення, навчатися особливості різних регістрів спілкування, у тому числі професійно орієнтованого спілкування та відмінності між офіційним та неофіційним спілкуванням.

На основі механізмів рефлексії студенти вчаться аналізувати, обговорювати, контролювати та планувати власні дії щодо навчання. Оскільки вони ще не опанували курс методики викладання англійської мови, то професійна компетенція формується на основі аналізу вправ, діяльності викладача та аналізу професійної діяльності учителя школи та власних дій. Організація формування професійно орієнтованих умінь на основі моделювання професійної діяльності вчителя в навчальному процесі вважається науковцями найбільш оптимальним і перспективним.

Узагальнення позитивного досвіду викладачів мовних педагогічних закладів свідчить про неабиякий потенціал змісту усіх компетенцій, передбачених у спеціальній літературі з питань підготовки майбутніх вчителів англійської мови, для того щоб реалізувати професійно орієнтовну спрямованість практичних занять з англійської мови. Таким є можливе вирішення ключових питань організації навчання професійному спілкуванню майбутніх вчителів англійської мови у контексті оновлення змісту вищої мовної освіти.

Література


  1. Бориско Н.Ф. Формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции на практических занятиях по иностранному языку или Сколько методик нужно будущему учителю? //Іноземні мови. – 2010. - №2. – С.3-10

  2. Державна програма «Вчитель» : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 берез. 2002 р. № 379// Освіта України. – 2002. – 2 квіт. (№27). – С. 2 – 7.

  3. Роман С. В. Професійно орієнтована іншомовна комунікативна компетентність майбутніх учителів іноземної мови як предмет формування в курсі практики усного та писемного мовлення.// Іноземні мови – 2012 - №2 – С. 39 – 45.

  4. Савицька Т.В. Комплекс професійних умінь навчання аудіювання майбутніх учителів іноземних мов// Вісник Житомирського державного педагогічного університету. – 2003. - №12. – С.118-120

  5. Черниш В.В. Етапи навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння// Наукові записки. – 2011. - №4. – С. 146-152.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   260   261   262   263   264   265   266   267   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка