Державний вищий навчальний закладСторінка257/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   253   254   255   256   257   258   259   260   ...   305
Петерс Людмила

студентка 4 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Голуб Ю.І.
ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СЕРІАЛІВ)

Американський варіант англійської мови характеризується суттєвими відмінностями. Інновації в ньому торкнулися не тільки фонетики і лексики, а й самої стійкої частини мови - граматики. На відміну від британського варіанту американський англійський більш гнучкий, відкритий до змін і легкий для сприйняття. Зокрема, цим пояснюється його поширення у світі.

В Україні та Росії проблемою лексичних та граматичних інновацій у різних варіантах англійської мови займалися такі вчені, як О.Л. Клименко [1], І.І. Мурко [2], Н.К. Щуликин[3], А.В. Янков [4] та інші. Метою нашого дослідження є виявлення інноваційних процесів у американському варіанті англійської мови на матеріалі популярних телевізійних серіалів, зокрема, телесеріалу «Помаранчевий хіт сезону» («Orange is The New Black»).

Ми звикли, що, для того щоб повідомити про подію, яка відбулася в минулому, але пов'язана з сьогоденням або трапилась тільки що, дієслова використовуються у часові формі Present Perfect. В американському варіанті англійської мови минулий простий час (Past Simple) часто замінює Present Perfect в подібних випадках:

I lost my key. Can you help me look for it?

Past Simple використовується з прислівниками just і already, які також традиційно вимагають вживання часової форми Present Perfect:

I’m not hungry. I just had lunch.

Носії американського варіанту англійської мови використовують Past Simple і з прислівником yet:

I didn’t tell him about the accident yet.

В американському англійському форми I have / I do not have / Do you have? є більш поширеними, ніж I've got / I have not got / Have you got ?:

We have a new house.

Do you have any change?

В американському варіанті англійської мови такі неправильні дієслова (irregular verbs), як burn, learn і т.д., переходять у розряд правильних (regular), тобто вони утворюють форму минулого часу за допомогою закінчення -ed:

Their new house was burned.

He learned all the rules.

В побутовому спілкуванні американці часто опускають допоміжні дієслова, що робить граматичну будову таких речень біль подібною до норм української мови. Такий варіант спрощення можна побачити у наступних прикладах:

You creative. Замість: You ARE creative.

You drivin' me crazy! - You ARE DRIVING me crazy!

Для мовлення героїв телевізійних серіалів властивим є вживання дієслова to get замість більш відповідного to have:

I know, ladies. Still got it. - I know, ladies. I still HAVE it.

Alright we got some offices here. - Alright, we HAVE some offices here.

Ще однією особливістю персонажного мовлення є опущення підмета займенника у реченні:

Takes a few weeks to process. - IT takes a few weeks to process.

Але найбільш частотним граматичним явищем можна вважати так звану скорочену форму питального речення у абсолютно різних варіаціях.

You hungry? - ARE you hungry?

You sure? - ARE you sure?

Hey you got that Iowa address? - Hey, DO you HAVE that Iowa address?

You like fish? - DO you like fish?

Таким чином, ми бачимо, що інноваційні процеси у граматиці американського варіанту англійської мови розвиваються у різних напрямках. Ці процеси яскраво відображаються у персонажному мовленні популярних телевізійних серіалів, герої яких часто не керуються жодними граматичними правилами, тяжіють до спрощення синтаксичних конструкцій та не звертають увагу на вживання відповідних часових форм дієслів.

Таким чином, проведене дослідження підтверджує той факт, що різноманітність і складність не тільки матеріального світу, а також типів культур і цінностей визначає специфіку різних варіантів поліетнічної англійської мови та особливості їх розвитку. Культура, як інтегративний образ життєдіяльності людей, нерозривно пов'язана з мовою, в формах якої закріплюються наслідки та результати суспільно-історичного досвіду.

Література  1. Клименко О. Л. Субкультури американського суспільства та розвиток словникового складу сучасної англійської мови // Вісник СумДУ. – 2005. – № 6 (78). – С. 4-23.

  2. Мурко І. І. Зміни в повсякденному житті носіїв американського та британського національних варіантів і поповнення словникового складу сучасної англійської мови // Вісник СумДУ. – 2002. – № 4. – С. 139.

  3. Харьковская А. А., Щуликин Н. К. Лексико-семантические инновации в языке английской студенческой газеты // Системные связи в лексике и грамматике языков. – Самара: Самарский Университет, 1991. – С. 19-24.

  4. Янков А. В. Соціально-політичні неологізми та оказіоналізми в американському варіанті англійської мови: структура - семантика - функціонування: дис... канд. філол. наук: 10.02.04. - Львів, 2004. 263 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   253   254   255   256   257   258   259   260   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка