Державний вищий навчальний закладСторінка256/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   252   253   254   255   256   257   258   259   ...   305
Олійникова Анастасія

студентка 4 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Юнацька А.Б.
НЕТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА У АМЕРИКАНСЬКОМУ

СТУДЕНТСЬКОМУ СЛЕНЗІ

Сленг розвивається і змінюється дуже швидко і його використовують у різних сферах суспільного життя, але найчастіше стилістично знижену лексику вживають студенти. Сленг молоді досить чітко може змінюватись в залежності від середовища спілкування, тематики або певних подій, що зумовлюють такі зміни у мові студентів. Американський студентський сленг невід’ємно пов’язаний саме зі специфікою навчального закладу, дозвіллям або поведінкою. Різні аспекти сленгу вивчалися такими дослідниками як Гриценко Т.Б., Дорда В.О., Коловська Н.О., Мартос С.А.

За визначенням В.О. Дорда «американський студентський сленг — поняття віртуальне, оскільки кожний університет або коледж має свій, відмінний від інших, лексикон, але, поряд із цим, існує загальний пласт молодіжної студентської лексики, що містить досить велику кількість одиниць з аксіологічним, емоційно-оцінним компонентом для позначення понять та явищ студентського життя» [2, с. 42]. Важливо зазначити, що Т.Б. Гриценко наголошує, що «сленг – це слова, що часто розглядаються як порушення норм стандартної мови. Це дуже виразні, іронічні слова, що слугують для позначення предметів, про які говорять в повсякденному житті [1, c. 132]. Відтак, метою даного дослідження є виявлення особливостей використання нетермінологічної лексики у американському студентському слензі.

Дослідження студентського сленгу може розглядатись з різних аспектів, але головне також визначити природу даного явища. Таким чином, на думку С.А. Мартос «перехід з літературної мови на сленг – це реакція комунікантів на зміну соціальної ситуації. Обставини визначають форму й зміст бесіди. Вибір мовленнєвої поведінки залежить від соціальних відносин між комунікантами й умовами комунікативного акту. Активізація вживання молодіжного сленгу найбільш висока, коли молодь перебуває в невимушених обставинах, в оточенні однолітків і набагато нижче в навчальних закладах, вдома» [4, с. 199].

Загалом, студентський сленг може відображати певну неформальну конотацію, тобто він відображає опозицію загальноприйнятим нормам. Дану думку розглядає і Н.О. Коловська, вона стверджує, що особливої уваги заслуговує саме та частина студентського сленгу, яка являє собою емоційно забарвлену лексику і, найчастіше, вона має глузливу, іронічну або пародійну конотацію, що, загалом, і є характерною складовою будь-якого професійного жаргону [3, с. 10].

Вивчаючи лексику у американському студентському слензі, перш за все, потрібно зазначити, що нетермінологічна лексика є «неофіційною» лексикою, яку використовують студенти задля більш зручного спілкування. Таким чином, у якості приклада, можна навести вираз «bag monsters», що позначає студентів, які сплять цілий день або певних істот, які ніби проти волі студентів впливають на їх лінь. Даний приклад можна віднести до тематики поведінки студентів під час навчання. Також відомим виразом є «Fab Fresh», що позначає дуже вмотивованого першокурсника. Тут ми бачимо усічення кінця першого та другого компонентів. Що стосується самого навчання, то потрібно зазначити, що студенти часто використовують лексему «cram», тобто старанно вчитись і безумовно, це є дуже актуальним словом, адже навчання потребує багато часу. Звертаючись до етимології даного слова, воно позначає «зубрити». Дуже цікавим прикладом є вираз «Fifteen Minute Rule» – правило, що дозволяє студентам піти з аудиторії, якщо викладач запізнюється на п’ятнадцять хвилин. Даний приклад розкриває саме поведінку під час навчання.

У студентів є багато цікавих виразів, якими вони користуються кожен день, наприклад, «Throw me a bone», що позначає «попросити допомогти». Тобто, це є метафорою, адже в американському слензі цей вираз позначає «голодну собаку, що чекає допомоги». Також, відомим явищем є те, коли студенти усю ніч роблять певне завдання і його позначають виразом «аll-nighter». Не виключено, що після тяжкого навчання студенти можуть почувати себе виснаженими і позначення «beat» наголошує саме на цьому. Адже саме слово «beat» позначає «виснажений», «стомлений».

Що стосується навчальних предметів, що вивчають студенти, їх поділяють навіть на окремі категорії, одним за таких прикладів є «bird course», тобто це предмет, який легко засвоїти. Слово «bird» показує, що студент ніби «пролітає» повз цей предмет, адже він не є складним і, таким чином, дуже легко його опанувати. Потрібно також зазначити одне з найпопулярніших позначень – «to cheat», що позначає «списувати». Це є запозиченням з середньо англійської мови, де «chete» означає «повернення майна державі, якщо немає ніяких легальних позивачів». Отже, тут також можна помітити негативну конотацію слова, яка збереглася і у сучасному значенні. Також, щоб позначити, що екзамен або тест досить легко скласти, студенти використовують слово «ace». Це є запозиченням з латинської мови, де «as» позначає «єдність» та «мідна монета».

Таким чином, дослідження нетермінологічної лексики в американському студентському слензі та аналіз фактичного матеріалу, дає можливість зробити висновок, що середовище, у якому знаходяться студенти, плин часу та використання метафоричних позначень впливають на конотацію слів та їх форму. Отже, у подальшому слід, у якості об’єкта дослідження, обрати групи як термінологічної так і нетермінологічної лексики даного напрямку.

Література

1. Гриценко Т. Б. Культура мовлення як компонент комунікації студентів / Т.Б. Гриценко // Науковий вісник Національного аграрного університету . – 2003. – № 65. – С. 127–134.

2. Дорда В.О. Аксіологічні аспекти студентського сленгу США / В.О. Дорда // Вісник Сумського державного університету. Серія філологічні науки . – 2006. – № 11. – С. 39–43.

3. Коловская Н.А. Особенности функционирования американского студенческого сленга / Н.А. Коловская // Ярославский педагогический вестник. – 2004. – № 2. – С. 9–12.

4. Мартос С.А. Молодіжний сленг: комунікативний аспект / С.А. Мартос // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – 2005. – № 2. – С.199–202.

5. How to keep up with American College Slang [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://blog.peertransfer.com/2013/01/28/how-to-keep-up-with-american-college-slang.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   252   253   254   255   256   257   258   259   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка