Державний вищий навчальний закладСторінка253/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   249   250   251   252   253   254   255   256   ...   305
Мирненко Тетяна

студентка 4 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Голуб Ю. І.
ФУНКЦІЇ ПАРОНІМІЧНОЇ АТРАКЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ

РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

За допомогою реклами можна формувати певні потреби і керувати зацікавленістю людей, тому що пропонуючи той чи інший товар рекламна компанія враховує споживчі принципи та правила привернення уваги [1, с. 237]. Провідними для кожної людини є психологічні настанови, психологічне навіювання, наслідування. Отже, окремо стоїть питання щодо найефективніших методів психологічного впливу реклами. Використання паронімічної атракції у рекламному тексті є одним з найпоширеніших способів впливу на споживача.

Проаналізований корпус робіт таких відомих мовознавців, як І.В. Арнольд, Ю.А. Бельчіков, М.С. Панюшева, О.В. Вишнякова, В.П. Григор’єв, Н.В. Крилова, показав, що паронімічна атракція є складним багатоаспектним явищем, що потребує ретельного вивчення.

Метою нашого дослідження є аналіз основних функцій паронімічної атракції в англомовному рекламному тексті, та її вплив на привернення уваги потенційного користувача.

Першою функцією паронімічної атракції у рекламному повідомленні є словотворча функція. Прикладом того, як створюється неіснуюче в мові слово, вигляд якого підказаний реально існуючим, може служити реклама страви з крабів у клярі: "Crab fritters are called" critters "for good reason" (що супроводжується доречним слоганом: "Bless this mess"), де довільне трактування фонетичних складових слова в рекламному повідомленні виявляє словотворчу функцію паронімічної атракції. Слово "critters" може вважатися новим і не існуючому в мові, утвореним від злиття складових частин слів "crab" і "fritters", якщо не брати до уваги давно існуюче слово "critters", яке означає «жива істота». В даному випадку стикаються три явища - фонесеміки, паронімії (її словотворчої функції) і так званої гри слів, заснованої на омонімії. У цьому прикладі дані явища сходяться на дуже тонкій грані і інтерферують одне з одним [4, c. 1].

Створення нових слів у межах однієї мови отримало назву монолінгвальної паронімії, а створення нових слів на матеріалі двох мов – білінгвальної паронімії [2, c. 187]. Монолінгвальні пароніми – це оказіоналізми, типу "lovefinity" – слова, частина яких звучить схоже на частину іншого слова, наявного в інвентарі мови. Білінгвальні пароніми – це оказіоналізми, типу "cointreauversial" – слова, частина яких звучить схоже на частину іншого іншомовного слова.

Використання паронімічної атракції у заголовку рекламного тексту виконує цілу низку функцій: створення домінантної ролі заголовку, вираження його основної ідеї, підсилення емоційного впливу на комуніканта [1, c. 101]. Наприклад, “Nicorette, nicorette, you can beat the cigarette” – заголовок рекламного тексту про спеціальні пластирі, які допомагають у боротьбі з курінням. В даному випадку у заголовку виражається головна ідея реклами про те, що пластир допоможе кинути палити усім, хто ним скористається. Отже, виконуються функції вираження основної ідеї та створення домінантної ролі заголовку.

Для підсилення емоційного впливу на комуніканта у рекламному висловлюванні іноді використовують набір певних звуків для того, щоб викликати у споживача певні асоціації. Наприклад, у слогані чіпсів “Once you pop, you can not stop” (Pringles), що в перекладі означає “спробувавши раз, не зможеш зупинитися”, атмосфера хрускоту передається за рахунок використання прийому алітерації (повтору приголосних фонем [p] +[s] + [t] і повтору голосного звуку [о], що створює необхідне враження) та явища паронімічної атракції (pop – stop) [5, c. 3].“Go Ahead with AHEAD” – в даному слогані лексема “ahead” (вперед / попереду) і абревіатура “AHEAD” (“Asian Health, Environmental & Allied Databases” - журнал “Science”) є омонімами, оскільки мають подібне вимову і написання. Подібна побудова рекламного слогана спрямована на мимовільне запам'ятовування самого висловлювання і назви рекламованого товару [6, c. 2].

Отже, розглянуті вище функції, як правило, узгоджуються одна з одною, їх взаємне сполучення в процесі використання паронімічної атракції дозволяє створити ефект особливого імпліцитного змісту, сполуки багатьох несподіваних асоціативно-образних зв’язків, наданих в оригінальній формі, що налаштовує на сприйняття тексту повідомлення в заданому руслі [3, c. 581]. Паронімічне висловлювання забезпечує більш успішне сприйняття інформації, тому що дозволяє «схопити її суть, головну думку» на тлі створеного емоційно-психологічного контексту.

Література


  1. Власов П.К. Психология в рекламе / П.К. Власов. – Х. : Издательство «Гуманитарный центр», 2007. – 320 с.

  2. Хрущева О.А. Универсальные и лингвокультурные особенности блендинга / О.А. Хрущева – Дис. … канд. филол. наук. – Челябинск, 2011. – 227 с.

  3. Kelly M.H. To "Brunch" or to "Brench": Some Aspects of Blend Structure / M.H. Kelly // Linguistics. – 1998. – Vol. 36. – №3. – P. 579-590.

Джерела фактичного матеріалу

  1. Boston Magazine, 5 Nov. 2007.

  2. Newsweek, 2 Sep. 2009.

  3. The Times, 5 Jan. 2010.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   249   250   251   252   253   254   255   256   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка