Державний вищий навчальний закладСторінка252/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   248   249   250   251   252   253   254   255   ...   305
Максимова Н.В.

асистент

Наук. кер.: д.філол.н., проф. Махачашвілі Р.К.
ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТА «HOUSE» В СИСТЕМІ

КОНЦЕПТОПОЛЯ «HOME»

В мовленнєвому просторі та в мовленні індивіда зароджуються концепти, що формують певний концептуальний простір. Створення такого простору проходить шляхом взаємодії між собою концептів, і тому така система потребує наукового осмислення та структурування концептуальної дійсності.

Метою нашого дослідження є виявлення основних номінацій концепта «HOUSE» в структурі концептополя «HOME» на матеріалі романів Сандри Сиснерос «CARAMELO» та «THE HOUSE ON MANGO STREET».

Перш ніж перейти до наукового осмислення концептуальної дійсності необхідно звернути увагу на такі поняття як концепт, концептополе та концептосфера. Ці поняття є головними компонентами цілої системи, в якій всі елементи формують її цілісність, зв’язність, структурованість та множинність До інших характеристик (чи властивостей) концептосистеми відносяться: ієрархічність / лінійність, симетричність / асиметричність,


стійкість / нестійкість, суперечливість / несуперечливість, протиставлення / бінарність [2, с. 298].

Комбінування концептів є впорядкованою системою з чіткою ієрархією, яка працює в системі (дихотонії) «ціле-часткове» та виділяє елементи вищого та нижчого рангу. Така ієрархічність формується на принципі вкладеності одного компонента до змісту іншого. В концептуальному просторі «стільки концептів, скільки підрозділів у ньому виявляється істотними для людської практики, і вони настільки дискретні, настільки істотна й відпрацьована в досвіді дискретизація відповідної ділянки денотативної сфери» [4, с. 269].

На думку А.М. Приходько, під КС слід розуміти об’єктивно існуючу сукупність вербально позначених і вербально непозначених, національно маркованих ментальних одиниць лінгвокультури, упорядкованих за принципом системності та організованих на засадах множинності, цілісності, зв’язку і структурованості. Принципово важливим висновком є те, що в одній лінгвокультурі існує лише одна концептосфера або, іншими словами, концептосистема, та не є коректним вживанням даного поняття в множині [1, с. 209].

КС є дискретною єдністю, яка типологічно та ієрархічно упорядковує субсистеми. Така думка має наукове осмислення в дослідженнях О.М. Кагановської, яка стверджує, що КС об’єктивується в свідомості людини в якості цілісно-орієнтованої матриці та окремих величин [1, с. 209].

У фокусі нашої уваги знаходиться КП «HOME», що реалізується в КС «HISPANIC» поряд з іншим концептополем як «IDENTITY», що розглядався в інших дослідженнях. КП «HOME» має складну структуру, яка задається «сумарним людським знанням і уявленням» про місце або будинок проживання та про саму особистість, що там мешкає. Такі знання вбирають в себе інформацію щодо усіх сфер життя людини та її етнічне походження.

Якщо розглянемо КП «HOME» на мікрорівні в системі ядра і периферії, то лексичними засобами об’єктивізації концепту виступають синонімічні номінації ї характеристиками ядра: a house/ a flat / an apartment; навклоядерними елементами є: sad house, house quiet as snow, red house, the house I am ashamed of, not man’s house, a house of my own, the house I but do not belong to; периферійними одиницями є: a place for myself to go; the house where my two shoes waiting beside the bed; I will say goodbye to Mango, etc [7, c. 108 – 110].

Виходячи з окреслених засобів вербалізації робимо висновок, що КП є субсистемою в системі, у якій концепти підкорюються певній градації, що властива одиницям в концептопросторі на макрорівні.

На макрорівні, на думку С.А. Кошарної, концепт є ментальним та семіотичним представленням етнокультурного простору, який вбирає концепти як факти культури. Як зазначалось, КП є дискретною системою, що має «вкладені одна в одну ментальні одиниці»: «мегаконцепт», що репрезентує загальнолюдські поняття; «макроконцепт» – позбавлений національної специфіки; «гіперконцепт» є одиницею певної етнокультурної специфіки; «мезоконцепт» – «таксона, що наближена до життєвого світу людини»; «(ката)концепт» – є сам концепт [5, с. 54].

Концептополе «HOME» в романі Сандри Сиснерос представлене наступною номінативною щільністю: мегаконцепт «HOUSE» реалізується в макроконцептах: private house, establishment (a house opened to the public, an opposed to a private house); макроконцепт «private house» має наступні вербалізатори в якості гіперконцептів: flat, apartment, rooms, quarters, digs, suite, penthouse, living quarters, duplex, etc; в той час, як інший макроконцепт «establishment» імплікується у гіперконцептах: shops, church, buildings, etc. кожен гіперконцепт реалізується в мезоконцептах, наприклад: shop – second store, bakery; building – bell tower, office, etc [6, c. 12, 15, 30, 31]. У такій спосіб гіперконцепт «flat» об’єктивується у мезоконцепті: room, furniture, architectural elements, interior, decor; кожен мезоконцепт має власні репрезентанти-(ката)концепти: room – storage room, bathroom, bedroom, kitchen, dinning room, laundry room; furniture – bed, chair, table, lamp, couch, coffee table, mirror, chaise longue, etc; architectural elements – roof, window, door, door frame, floor, stairs; interior – curtains, rug, carpet, portrait, pillows, etc; decor – pink plastic tree, Mexican poncho, Bugs Bunny, drapery drop, ashtray, crystal basket, etc.

Підсумовуючи, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що упорядковано-ієрхрхічна система концепту «HOUSE» є рівноправним та невід’ємним компонентом поряд з КП «IDENTITY» в системі макрокорпусу «HISPANIC» в англомовному дискурсі письменниці Сандри Сиснерос.

Література


  1. Кагановська О. М. Текстові концепти художньої прози / Олена Марківна Кагановська. – Київ: Абріс, 1997. – 350 с

  2. Карпов В. А. Язык как система / Владимир Александрович Карпов. – Москва: Едиториал УРСС, 2003. – 304 с.

  3. Кошарная С. А. Миф и язык: опыт лингвокультурологической реконструкции русской мифологической картины мира / Светлана Алексеевна Кошарная. – Белгород: БелГУ, 2002. – 288 с.

  4. Никитин М. В. Основание когнитивной семантики / Михаил Васильевич Никитин. – СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. – 277 с.

  5. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в конгітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. – Запоріжжя: Прем'єр, 2008. – 332 с.

  6. Cisneros S. Caramelo / Sandra Cisneros. – New York: Vintage Books, 2002. – 439 с.

  7. Cisneros S. The house on Mango Street / Sandra Cisneros. – New York: Vintage Books, 1991. – 111 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   248   249   250   251   252   253   254   255   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка