Державний вищий навчальний закладСторінка251/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   247   248   249   250   251   252   253   254   ...   305
Максименко Дар’я

студентка 5 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.пед.н., доц. Надточий Н.О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Згідно з програмою з іноземної мови для загальноосвітніх навчальних закладів, практичною метою навчання й вивчення іноземних мов є оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням шляхом формування і розвитку іншомовної комунікативної компетенції. Однією із складових якої є лексична компетенція, яка і є об’єктом нашого дослідження. У «Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти» лексичну компетенцію визначають як «знання і здатність використовувати мовний словниковий запас» [1]. Лексика в системі мовних засобів є одним з найважливіших компонентів мовленнєвої діяльності. Це визначає її важливе місце на кожному уроці іноземної мови.

Науковцями (М. Ляховицький, С. Ніколаєва, Є. Пассов, Г. Рогова, Н. Скляренко, Л. Щерба та ін.) доведена важливість створення необхідних передумов для формування лексичної компетенції. Ідеї Л. Щерби були розвинуті І. Рахмановим, який створив диференційовану методику навчання іноземній мові, у тому числі лексики. С. Ніколаєва та Н. Скляренко досліджували питання введення лексики, розробили підсистему вправ для контролю сформованості лексичної компетенції; визначили труднощі навчання учнів лексиці (Г. Рогова, Н. Скляренко) тощо. На сучасному етапі розвитку інноваційних технологій навчання під їх вплив потрапляє і процес оволодіння іноземною мовою. Особливого значення здобувають умови та особливості використання інтерактивних технологій під час вивчення іноземної мови. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що всі учасники залучені до процесу пізнання, формування висновків, створення певного результату, де кожен робить індивідуальний внесок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності. Відбувається цей навчальний процес в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки. Це дозволяє не тільки отримати нові знання, а й розвиває пізнавальну діяльність, переводить її в більш високі форми кооперації та співробітництва.

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що одним із способів формування іншомовної лексичної компетенції учнів старшої школи є активне використання інтерактивних технологій навчання на уроках іноземної мови. Інтерактивне навчання дозволяє розв'язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками навчального процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного. Використання інтерактиву знімає нервове напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання. Інтерактивне навчання успішно реалізується не лише завдяки взаємоспілкуванню, взаєморозумінню між комуні кантами в різних режимах, а й завдяки використанню інтерактивних засобів навчання, таких як: інтерактивна дошка, електронний підручник, електронні навчальні програми, ресурси мережі Internet і ін..

Існує дуже багато технологій інтерактивного навчання, але їх кількість продовжує збільшуватись завдяки тому, що кожен вчитель може розробити та запровадити власний інтерактивний метод. Серед існуючих інтерактивних технологій найбільше вирізняються такі як: «карусель», «акваріум», «дерево рішень», «броунівський рух», «діалог», «коло ідей», «синтез думок», тощо. Загальна кількість інтерактивних технологій навчання відноситься до технологій кооперативного навчання, коли учням потрібно скооперуватися для виконання завдань вчителя, активної роботи на уроці, засвоєння матеріалу і вироблення навичок спілкування при дискусії й аргументації своїх позицій.

У процесі навчання іноземних мов використовується цілий ряд інтерактивних технологій, які є свого роду «універсальними» технологіями, як наприклад: а) «коло ідей» (мета якого залучити всіх учнів до обговорення запропонованої проблеми); б) «акваріум» (мета якого залучити учнів до роботи в малих групах); в) «навчаючи навчаюсь» (має на меті залучити учня/учнів до свого роду гри «я – учитель і навчаю інших»); г) «мікрофон» (ця технологія має на меті активізувати учнів по черзі (або хаотично) відповідати на запитання, коментувати репліки іншого (подібно сучасним телевізійним ток-шоу); д) «крісло автора» (мета якого формувати і підвищувати самооцінку) та інші.. В якості інтерактивних прийомів навчання іноземної мови широко використовують цілий ряд технологій, які були відомі раніше у рамках інтенсивної методики, як наприклад: технологія «кластера» («карти понять»), технологія «асоціограми», технологія «порівняльна діаграма», технологія «пазла», технологія «цілеспрямованого читання», технологія «двочастинного щоденника, тощо. Серед перелічених технологій у практиці навчання іноземних мов особливо широко і ефективно використовується інтерактивна технологія «кластера», метою якої є активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток пам’яті, мислення і мовлення. Вищезазначені інтерактивні технології є найбільш типовими і досить вживаними у навчанні іноземних мов.

Таким чином, позитивного результату навчальної діяльності з оволодіння лексичною компетенцією можливо досягнути в процесі колективного вирішення дискусійних питань, під час побудови структурно-логічних схем для вираження власних суджень з використанням адекватних задуму слів, а також протягом ситуативного моделювання, яке супроводжується постійною практикою у вживанні виучуваних лексичних одиниць. Інтерактивне формування лексичної компетенції старшокласників у процесі вивчення іноземної мови передбачає залучення їх до процесу планування, організації та проведення колективних форм іншомовної мовленнєвої взаємодії і спільного оцінювання досягнутих результатів.

Література  1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. редактор українського видання пед. наук, проф. Ніколаєва С. Ю]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   247   248   249   250   251   252   253   254   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка