Державний вищий навчальний закладСторінка250/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   246   247   248   249   250   251   252   253   ...   305
Маковська Анна

студентка 3 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.пед.н., доц. Надточій Н.О.
ВПЛИВ ДІЄСЛІВНИХ КОМПОНЕНТІВ НА СЕМАНТИКУ ТА СТРУКТУРУ МОРСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Стійкі стереотипічні словосполучення і фрази являють собою структури, що відображають певні періоди стану і розвитку кожної конкретної мови, її історії. Життя цих мовних одиниць у мові дозволяє спостерігати формування і народження нових знаків завдяки використанню власних ресурсів, що накопичилися у мові, а також висвітлювати роль символізації у процесі утворення нових значень і навіть нових слів.

Функціональне навантаження стійких словосполучень, їх роль і місце у системі мови обумовлюють той факт, що вивчення фразеологічної підсистеми завжди привертало увагу дослідників. Широке поширення в сучасній англійській мові фразеологізмів з компонентом маринізмом робить вивчення цього прошарку фразеології надзвичайно важливим. Проте відсутність у сучасній англійській мові детального лінгвістичного опису фразеологічних одиниць - маринізмів, а також загальна спрямованість сучасної лінгвістики на дослідження семантичної, структурної та функціональної сторони конкретних розрядів ФО обумовила актуальність теми дослідження.

Наше дослідження показало, що фразеологізми, в основі яких лежать морські терміни, досить численні в англійській мові. Це пояснюється передусім великою суспільною значимістю та актуальністю мореплавства у Великобританії, завдяки чому морська термінологія є улюбленим аспектом англійської фразеології.У структурній організації і семантиці морських фразеологізмів дієслівний компонент відіграє важливу роль. Він впливає на загальну семантику морських фразеологізмів (МФ), синтаксичні функції в реченні, а також служить граматично організуючим елементом МФ. Матеріал дослідження дозволив виділити такі лексико-семантичні групи дієслівних компонентів:

  • I група - дієслова буття, знаходження: be, stand, remain, sit, lie, rest («to sit at the stern» - керувати, управляти; «to rest on one's paddle»- діяти);

  • II група - дієслова переміщення, руху: to go, come, sail, float, steer, drift, row, run, tide, and freshen («cut and run» - рятуватися втечею; «to row against the tide» - працювати в несприятливих умовах);

  • III група - дієслова активного впливу на об'єкт: to bring, put, lay, make, give, trim, show, haul, hoist, drop, break. to trim one's sails («to the wind» – пристосовуватися; «to cut the cable» – утекти);

  • IV група - дієслова з семантикою оволодіння (володіння): to get, to have, take, hold, catch, keep («to catch the boat» - не запізнитися; «to have smb in tow» - мати під своїм заступництвом).

Дієслівні компоненти всіх семантичних груп характеризуються високою активністю, що пояснюється особливостями семантики дієслів, що володіють як широким, так і обмеженим семантичним потенціалом. Дані дієслова позначають різні процесуальні сторони реального світу і можуть активно поєднуватися з назвами частин парусного судна, створювати широкі можливості для численних семантичних трансформацій.

Дієслівний компонент є динамічною частиною МФ. Він виконує предикативну функцію і служить граматичним ядром МФ.

Цілком закономірно, що не кожен дієслівний компонент МФ може реалізувати в контексті всі свої категоріально-граматичні можливості. Наприклад, фразеологізм to have been in a storm - п'яний, має лише перфективну, заставну форму, що має результативне значення.

Дієслівні компоненти МФ вживаються так само і у всіх видочасових формах в різних мовленнєвих ситуаціях. Наприклад: «He realized that ... he was sailing rather close to the wind financially...» (Dreiser Th. «The Titan»)

Значна кількість дієслівних компонентів широкої семантики взаємозамінні у складі МТ, тобто вся одиниця в цілому маэ активну здатність до варіювання. Наприклад: «to sail before the mast» = «to serve before the mast» - служити простим матросом; «to go foreign» = «to fit foreign» = піти у закордонне плавання.

Багато дієслівні МФ розгорнутої структури мають тенденцію до послаблення синтаксичних зв'язків. Результатом цього явища стає зміна структурної моделі МФ, виділення відокремленої частини в самостійну одиницю, тобто процес фразеологічної деривації. При цьому може відбуватися втрата дієслівного компонента. Наприклад, історія розвитку МФ «with flying colours» - «переможно». У ХVII столітті широко вживається дієслівний МФ to bring off with flying colours - вийти переможцем; пізніше дієслово «bring off» був замінений на «come off». МФ «to come off with flying colours» має значення домогтися успіху. У ХХ столітті дієслівний компонент виходить зі складу МФ, в результаті чого виникає МФ «with flying colours», а слідом за ним «flying colours», мають значення символу перемоги.

Для дієслівних компонентів морських ФО характерна активна здатність до варіювання і можливість широких категоріальних перетворень. Дієслівні фразеологізми-маринізми можуть піддаватися усіканню з втратою дієслова. Компонент морських фразеологічних одиниць можуть піддаватися як повному, так і частковому переосмисленню. Саме переосмислення значення дозволяє терміну вийти із замкнутої терміносистеми і залучитися до загальнолітературної мови, про що свідчать наведені приклади з художніх текстів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   246   247   248   249   250   251   252   253   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка