Державний вищий навчальний закладСторінка249/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   245   246   247   248   249   250   251   252   ...   305
Луценко Юлія

студентка 6 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к. філол.н., доц. Морошкіна Г.Ф.
СИМВОЛІЧНИЙ РІВЕНЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ДИСКУРСІ ЖИВОПИСУ

Темою поданого дослідження є вербальна інтерпретація візуальних символів кольору у франкомовному дискурсі живопису. Мета його полягає у виявленні особливостей символічного рівня інтерпретації дискурсу живопису.

Одним з ключових понять нашої роботи є інтерпретація. Інтерпретація (Interpretation; Deutung) - дія, в результаті якої висловлене однією мовою стає зрозумілим на іншій [3]. Дане визначення поняття інтерпретації є найбільш відповідним для цієї роботи, адже інтерпретація творів живопису є нічим іншим, як переходом від одного коду до іншого. Слід зазначити, що інтерпретація твору живопису є складним процесом, що складається з 4 рівнів: денотативного, псевдоденотативного, конотативного та символічного [2, с.36].

Символічний рівень інтерпретації є найвищим та найскладнішим для розуміння інтерпретатора, адже символ – це образ, що пов'язаний «з ідеєю деякого змісту, який служить планом вираження для іншого, як правило, культурно ціннішого змісту» [5, с.192]. Як показують дослідження вчених, символ є полісемічним явищем, і в одному образі може вміщувати декілька значень, що становить найбільшу складність при його інтерпретації. Символи слід розкривати поступово, шар за шаром [4, с.315]. Як відомо, символ може мати декілька значень, але не всі вони є відповідними для певного твору, тож при інтерпретації слід брати до уваги не лише зміст символу, але й образ, через який він виражений та контекст у якому він знаходиться. [6, с.101]. Інтерпретація символу ускладнюється також його суб’єктивним характером, адже у кожної людини символ може викликати свої неповторні асоціації. Таким чином, інтерпретація символу потребує розгляду всіх його значень, та, виходячи з контексту, відбору тих, що є найбільш відповідними.

Вчені стверджують, що символами можуть бути не лише конкретні об’єкти, суб’єкти дійсності (наприклад, голуб – символ миру, змія – символ зради, собака – символ вірності), але й кольори, що мають свої певні значення.

Символ є закріпленим як у мові (у словниках), так і на рівні дискурсу живопису, але він завжди відповідає конкретному контексту й конкретному образу та допомагає розкрити його значення. З метою поглиблення викладених вище тез звернемось до аналізу дискурсу, маркованого багатогранною символікою блакитного кольору:

La robe alors, ce monument de bleu, amènerait le scandale chromatique attendu? Non pas. Si c’est une mer, elle n’est pas déchaînée, sans être à l’étal, elle ne menace aucun port. Le bleu de Corot (moins pastel en vérité qu’il n’apparaît sur la reproduction proposée) est d’une profondeur qui colle le vertige. Ce n’est pas de l’architecture, c’est une femme, et une femme c’est une courbe ; Matisse le comprit soixante quinze ans plus tard en résumant la femme à quelques courbes bleues ; le sujet pourrait paraître fade, la rigueur et le classicisme de la technique abondent en ce sens, la douceur du dessin et les demies teintes des tons terreux confirment - La Dame en bleu, Jean-Baptiste Camille Corot.[1]

Аналізуючи наданий приклад, ми вважаємо за потрібне звернути увагу в першу чергу на лексичний рівень тексту. Лексичні одиниці monument de bleu та l’architecture, ніби звеличують, здіймають на п’єдестал синій колір, тим самим підкреслюючи його велич. Такі словосполучення як c’est une mer та d’une profondeur підкреслюють значення зображуваного, порівнюючи його з силою та могутністю природи. Наступним лексичним покажчиком, що впливає на розуміння символіки синього кольору виявляються слова une femme та une courbe, які надають значення чистоти, невинності та наївності (округлі лінії або вигини трактуються як символ жіночності, наївності та невинності). Акцентують це значення такі слова як fade та douceur (значення м’якості та ніжності). Словосполучення n’est pas déchaînée та ne menace aucun port доповнюють надане вище значення, створюючи ефект спокою та гармонії, тим самим підкреслюючи жіночність та сакральність жінки у блакитному.

Таким чином, поєднання форми та кольору створює єдине розуміння символіки синього. Зібравши воєдино отримані дані ми можемо говорити про трактування даного кольору у позитивному контексті, як символу сакральності, святості, гармонії, краси та величі. Посилює це розуміння символу синього кольору загальний настрій та стилістика тексту. Піднесений стиль тексту, наповнений різноманітними тропами та фігурами, підкреслює ідею звеличення. А наявність великої кількості термінів дискурсу живопису чітко формують загальну ідею тексту. Також важливу роль відіграє часте повторення слова bleu, що забезпечує об’єднання тексту як по горизонталі, так і по вертикалі.

Отже, як нами було з’ясовано, вербальна інтерпретація символу живопису є досить складним процесом. Здебільшого значення символу виражається через контекст й потребує його глибинного аналізу. Значення символу може виражатись на різних рівнях тесту (лексичному, граматичному, стилістичному), що певною мірою ускладнює його розуміння, але в той же час, при детальному вивченні, надає вичерпні данні до інтерпретації символу.

Література


  1. Chronique des cimaises: Recueil des critiques [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://deloeiletdelamain.hautetfort.com/archive.html

  2. Елина Е.А., Вербальные интерпретации произведений изобразительного искусства (Автореферат), Волгоград — 2003;

  3. Зеленский В., Словарь аналитической психологии. - http://vocabulary.ru/dictionary/11/word/ interpretacija;

  4. Івасюта Т.В. Проблема символу та його інтерпретації// Нова філологія – 2009 - №35, с. 310-317.;

  5. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и типологи культуры// Символ в системе культуры – Таллин. 1992, с.191-199.;

  6. Москалець О. Про особливості пізнання художнього символу// Філософська думка – 2000 - №3, с. 98-119.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   245   246   247   248   249   250   251   252   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка