Державний вищий навчальний закладСторінка248/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   244   245   246   247   248   249   250   251   ...   305
Лєськова Юлія

студентка 3 курсу фак-ту іноземної філології

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Андрєєва І.О.
КАЛАМБУР ЯК ЗАСІБ УТВОРЕННЯ ГУМОРИСТИЧНОГО ЕФЕКТУ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ТЕЛЕСЕРІАЛУ «SCRUBS»)

Одним з найяскравіших засобів утворення гумористичного ефекту є гра слів (каламбур). Каламбур як мовний феномен, особливості його відтворення та функціонування вже ставали предметом дослідження науковців - лінгвістів (А.А.Щербина, І.Р.Гальперін, Р.А.Будагов, Г.Г.Почепцов, О.О.Реформатський), а особливості його перекладу аналізували А.В.Фьодоров, В.Н.Комісаров, Н.Любімов, В.Коллер та зокрема В.С.Виноградов [1, с. 201.]. Запропоноване дослідження має за мету з’ясувати сутність каламбуру як засобу утворення гумористичного ефекту, дослідити мовне підґрунтя гри слів та виявити основні структурно-семантичні типи каламбурів.

Традиційно каламбур тлумачиться як жарт, заснований на смисловому об'єднанні в одному контексті різних лексико-семантичних варіантів значень одного слова, або різних слів (словосполучень), тотожних чи схожих за звучанням [2, с. 164; 3, с. 43]. Структурно - семантичними умовами існування каламбуру є ціла низка факторів, зокрема каламбур може ґрунтуватися:

1) на схожості звучання голосних або їх ідентичності, тобто паронімії та омонімії, де пароніми – слова, близькі за звучанням, але різні за значенням (night – knight), а омоніми – слова, що звучать однаково, але мають різне значення (mourning – morning, mail – male);

2) на лексичній полісемії – тобто властивості слова мати декілька пов’язаних між собою значень, які розвинулися з первісного значення, наприклад, track - 1.фонограма, 2.легка атлетика, 3.колія, 4. гусениця танка.

3) на можливості розуміння ідіоматичних виразів буквально або в переносному значенні: «Не is pulling your leg» - «Він глузує з тебе, потішається», або хибний переклад «хтось тягне тебе за ногу».

Каламбур належить до продуктивного засобу утворення комічного ефекту у художніх текстах та сценаріях до фільмів й телесеріалів. За результами проведеного аналізу текстів сценаріїв англомовного гумористичного телесеріалу “Scrubs”, що слугували матеріалом запропонованого дослідження, каламбури можна розділити на наступні групи:

1) Фонетичні каламбури, засновані на повній або частковій омофонії, наприклад, «Turk the eating should never make you sad, unless it is a mourning meal». Оскільки слова morning (ранок) і mourning (траур) є омонімами, вживання у словосполученні mourning meal співвідноситься із словосполученням «morning meal», що призводить до непорозуміння між співрозмовниками та, як наслідок, утворення гумористичного ефекту. В наступному прикладі «I was going to be a psychiatrist, but I was a-Freud!» гра слів заснована на омонімії прикметника afraid та власного імені відомого психіатра доктора Зігмунда Фрейда (Freud). Вживання власного імені доктора Фрейда у контексті професії психіатра утворює гумористичний ефект.

2) Лексичні каламбури. До цього типу належать каламбури, побудовані на лексичних категоріях, таких як багатозначність, а також деякі особливих випадках, такі як вживання термінів, власних імен й абревіатур. Прикладом може бути ім’я одного з пацієнтів «Private Dancer». Оригінальне ім’я представляє собою каламбур, заснований на багатозначності англійського слова «private» – 1) прикм. «приватний» і 2) ім. «рядовий», воїн. (рядовий Денсер / приватний танцівник).

3) Морфологічні каламбури. До цього типу належать каламбури, засновані на перегрупуванні морфем, внаслідок чого морфема одного слова стає оказіональною морфемою іншого, наприклад: Dr. Feelgood - доктор, який виписує седативні засоби не роздумуючи. Тут можна побачити перегрупування морфем feel та good які утворюють складний універб. Knife-happy – поєднання основ knife та happy дають прізвисько для зображення занадто активного хірурга; Shadow gazer – згортання словосполучення to gaze at the shadow утворює назву Shadow gazer, що буквально означає розглядувач тіней, тобто рентгенолог.

4) Фразеологічні каламбури. Будь-який фразеологічний каламбур будується на основі трансформацій, що полягають у руйнуванні форми або змісту вихідних фразеологічних одиниць, наприклад, «I was going to be a cardiologist, but I didn’t have the heart» – каламбур заснований на обіграванні буквального значення компонентів фразеологізму to have the heart , що означає мати дух. Оскільки кардіолог має справу з людським серцем, використання компоненту heart надає гумористичного ефекту.

Отже, можна зробити висновок про те, що гра слів є одним з продуктивних засобів утворення гумористичного ефекту у сучасних англомовних гумористичних телесеріалах. Саме тому виникає необхідність її адекватного відтворення у перекладі, оцінка якості яких може становити перспективи подальших досліджень.

Література

1. Виноградов В.С. Введение в переводоведение: общие и лексические вопросы. – М: ИОСО РАО, 2001. – С.223.

2. Влахов, С. И., Флорин, С.П. Непереводимое в переводе / С. И. Влахов, С. П. Флорин. – М.: «Международные отношения», 1980. – C.295.

3. Санников. В.З. Каламбур как семантический феномен // Вопросы языкознания. – № 3, 1995. – С. 56

4. Сценарий сериала «Клиника» [Элек-тронный ресурс]. – URL: http://scrubs.wikia.com/wiki/

My_Rite_of_Passage_transcript

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   244   245   246   247   248   249   250   251   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка